Hlavní navigace

Pojištění vkladů

Co je pojištěno?

Pojištěny jsou vklady jak občanů (fyzických osob), tak firem (právnických osob), vedené v bankách, stavebních spořitelnách nebo družstevních záložnách v české nebo cizí měně, včetně úroků. Vklady územních samosprávných celků jsou pojištěny pouze v případě splnění zákonných podmínek.

Pojištěna je částka do 100 000 € přepočtená dle kurzu dne vyhlášení insolventnosti. Lze získat dalších max. 100 000 € v případě „dočasně vyššího zůstatku“. Některé subjekty nejsou pojištěny.

Pojištěné vklady

Pojištěny u Garančního systému jsou zcela automaticky např. všechny následující druhy vkladů vedené u bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen.

 1. Běžné účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.
 2. Spořicí účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.
 3. Termínované účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.
 4. Vkladové účty v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.
 5. Vkladní knížky v české nebo cizí měně fyzických a právnických osob.
 6. Vklady územního samosprávného celku pouze za předpokladu, že jeho daňové příjmy nepřesahují částku 500 000 EUR, a pokud splní další podmínky stanovené zákonem.

Nepojištěné vklady

 1. Směnky a další cenné papíry (např. akcie, dluhopisy, podílové listy).
 2. Vklady bank (mezibankovní vklady), spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků s cennými papíry, finančních institucí (např. investičních společností, penzijních společností), pojišťoven, zajišťoven a zdravotních pojišťoven. Pojištění vkladů se tedy nevztahuje na důchodové spoření, doplňkové penzijní spoření a životní pojištění, které se dělí na investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění.
 3. Vklady státu.
 4. Podřízené dluhy (vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu).
 5. Předplacené platební karty nespojené s žádným účtem, vydané ve formě elektronických peněz (např. Blesk peněženka, Cool karta, Napka, my paysafecard apod.)
 6. Pohledávky z vkladů, které podle pravomocného rozsudku pocházejí z úmyslně spáchaného trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, pokud nebyly zajištěny ve prospěch obětí trestné činnosti.
 7. Členské vklady členů družstevních záložen (tj. základní členské vklady a další členské vklady dle § 4b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů).
 8. Pohledávky územního samosprávného celku, jehož daňové příjmy jsou vyšší než částka odpovídající 500 000 EUR.

Vklady vedené v pobočkách zahraničních bank se sídlem v členském státě EU

Tyto vklady jsou pojištěny u systému pojištění vkladů v zemi, ve které má sídlo mateřská banka. Minimální úroveň pojištění vkladů je v zemích EU, stejně jako v ČR, 100 % vkladu, maximálně však 100 000 EUR. Informace o pojištění vkladů je vkladatelům povinna poskytnout příslušná pobočka zahraniční banky nebo je možné je získat u příslušného systému pojištění vkladů.

Více na www.garancnisystem.cz.

Přehled limitů u bank působících v ČR (stav k 5. 1. 2019)
Banka Výše pojištění (v EUR) Instituce zajišťující pojištění
Air Bank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Banka CREDITAS 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Citibank Europe 100 000 Irish Deposit Protection Scheme (Irsko)
Česká exportní banka 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Česká spořitelna 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Českomoravská záruční a rozvojová banka 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
ČSOB (+ ERA/Poštovní spořitelna) 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Equa Bank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Expobank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Hypoteční banka 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
ING Bank 100 000 Collective guarantee scheme of credit institutions for repayable funds and portfolio investments (Nizozemí)
J&T Bank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Komerční banka 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
mBank 100 000 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Polsko)
MONETA Money Bank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Oberbank 100 000 Einlagensicherung der Banken & Bankiers (Rakousko)
PKO BP 100 000 Bankowy Fundusz Gwarancyjny (Polsko)
Poštová banka 100 000 Fond ochrany vkladov (Slovensko)
PPF banka 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Privatbanka 100 000 Fond ochrany vkladov (Slovensko)
Raiffeisenbank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Raiffeisenbank im Stiftland neomezeně Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Německo)
Sberbank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
UniCredit Bank 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Volksbank Löbau-Zittau neomezeně Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (Německo)
Všeobecná úverová banka 100 000 Fond ochrany vkladov (Slovensko)
Waldviertler Sparkasse Bank 100 000 Sparkassen-Haftungs Aktiengesellschaft (Rakousko)
Wüstenrot hypoteční banka 100 000 Garanční systém finančního trhu (ČR)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).