Hlavní navigace

Stavební spoření

Stavební spoření je vhodným spořicím produktem pro všechny, kteří mají na příštích 6 let jasno, že uspořené finance nebudou potřebovat. Je vhodné zvláště pro ty, kteří chtějí využívat následné úvěrové produkty stavebních spořitelen a  jde o komplexní finanční produkt poskytovaný výhradně stavebními spořitelnami. V jeho rámci můžete spořit, požádat o úvěr ze stavebního spoření nebo o překlenovací úvěr a můžete také využívat státem poskytované podpory stavebního spoření.

Proč využít stavební spoření?

Stavební spoření je stále výhodnou formou uložení úspor. Vedle úrokové sazby, která je vyšší než na spořicích účtech, je navíc podpořeno státní podporou ve výši max. 2000 Kč ročně při efektivní úložce 20 000 Kč ročně. Úspory jsou pojištěny a po 6 letech jich můžete využít k libovolnému účelu.

Náš TIP

Sjednejte si stavební spoření pohodlně a bezpečně přímo na Měšci. Podívejte se na srovnání stavebních spoření.

Systém stavebního spoření nabízí možnost výhodných úvěrů, které představují dostupný nástroj k pořízení vlastního bydlení. Úroky zaplacené při splácení úvěrů ze stavebního spoření jsou přitom odečitatelné z daní.

Jak stavební spoření funguje?

Máte-li zájem o stavební spoření, musíte se spořitelnou nejprve uzavřít smlouvu o stavebním spoření. Ta se sepisuje na určitou cílovou částku a obsahuje předem sjednané podmínky spoření. Poté, co uhradíte poplatek za uzavření smlouvy, vstupujete do první fáze celého procesu – do fáze spoření.

Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však nepožádáte o úvěr a nechcete přijít o státní podporu, musíte vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu 6 let. Po šesti letech můžete buď smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření), nebo můžete na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení cílové částky.

Fáze spoření

V tomto období na svůj účet u spořitelny pravidelně (např. měsíčně, půlročně, ročně apod.) nebo nepravidelně (na účet lze kdykoliv vložit jakoukoliv částku) ukládáte smluvené částky. Tyto částky jsou průběžně úročeny úrokovou sazbou z vkladů a jednou ročně k nim je připisována státní podpora.

Doba spoření není nijak maximálně omezena. Pokud však nepožádáte o úvěr a nechcete přijít o státní podporu, musíte vklady ve spořitelně nechat nejméně po dobu 6 let. Po šesti letech můžete buď smlouvu vypovědět a uspořené peníze použít na jakýkoliv účel (mimo jiné také na uzavření nové smlouvy o stavebním spoření), nebo můžete na stejnou smlouvu a za stejných podmínek spořit i nadále, do doby dosažení cílové částky.

Fáze úvěru

Se stavebním spořením však nemusíte jenom spořit, ale můžete také požádat o úvěr. Pokud budete mít zájem o klasický úvěr ze stavebního spoření, musíte ze zákona nejprve projít minimálně dvouletou fází spoření. Pro přidělení úvěru pak musíte splnit i další podmínky, které si každá spořitelna stanovuje individuálně. Jde především o naspoření určitého procenta cílové částky, dosažení určité hodnoty hodnotícího čísla a předložení důkazů o dostatečné bonitě klienta, příp. zajištění úvěru. Úvěr může být (na rozdíl od částky získané pouze spořením) použit pouze na bytové potřeby a toto použití musí být řádně prokázáno.

Pokud nesplníte některou z podmínek pro přidělení úvěru ze stavebního spoření, můžete požádat o překlenovací úvěr. Ten vám může být přidělen prakticky ihned po založení smlouvy a slouží k překlenutí doby do přidělení klasického úvěru. Se splácením úroků z překlenovacího úvěru zároveň spoříte na svůj účet u stavební spořitelny až do doby, kdy je vám přidělen řádný úvěr ze stavebního spoření, kterým se splatí úvěr překlenovací.

Stavební spoření končí výpovědí smlouvy nebo splacením úvěru.

Oblíbenost stavebního spoření je dána především pevně danými parametry spoření a stále výhodnou státní podporou. Po šesti letech můžete naspořené peníze využít na cokoli. Pevně dané parametry úrokových sazeb následných stavebních úvěrů dělají ze stavebního spoření spolehlivého pomocníka při úvěrování např. rekonstrukcí, přestaveb nebo koupě družstevních bytů.

Co se dá financovat z úvěru ze stavebního spoření?

Na co se dá použít úvěr ze stavebního spoření?

 • výstavba bytu či domu
 • nákup pozemku
 • projektová dokumentace
 • přípojky plynu, vody, kanalizace, elektrického proudu
 • úhrada jiných půjček a úvěrů na bytové účely
 • daň z převodu bytů a domů, notářské poplatky
 • vypořádání dědických nebo družstevních podílů
 • požární zabezpečení a bezpečnostní zajištění
 • opravy a rekonstrukce
 • modernizace
 • půdní vestavby

Bytové potřeby podrobně definuje § 6 zákona 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření.

Kdo všechno si může založit stavební spoření?

Smlouvu o stavebním spoření může uzavřít jak fyzická tak právnická osoba. Ovšem zatímco právnickým osobám nárok na státní podporu nevzniká, fyzickým osobám ano. Státní podporu může podle zákona získat:

 • občan České republiky,
 • občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo příslušným orgánem České republiky,
 • fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky a rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky.

Spoření není omezeno věkem, tedy i důchodce i kojenec mohou být účastníky stavebního spoření. Za nezletilé ovšem veškeré náležitostí vyřizují a jsou za ně zodpovědní zákonní zástupci.

Mohu mít několik smluv najednou?

Ano, je možné mít několik smluv najednou. Myslete však na to, že státní podporu můžete dostat jen do výše 2000 Kč. Na ostatních můžete využít jen spoření bez státní podpory. A když ve stejném roce jednu smlouvu ukončíte, tak na druhou dostanete státní podporu jen ve výši rozdílu mezi maximální možnou státní podporou a státní podporou, kterou jste dostali na první smlouvu.

Mohu smlouvu o stavebním spoření vypovědět dříve než po šesti letech?

Smlouvu o stavebním spoření je možné vypovědět i dříve než po šesti letech spoření, nezbytných pro připsání státní podpory. V takovém případě však nejenže přijdete o celou státní podporu, ale zaplatíte také poplatek za předčasné ukončení smluvního vztahu, který v současné době u všech spořitelen představuje 0,5 % z cílové částky.

Mohu stavební spoření použít na koupi družstevního bytu?

Pokud si neberete úvěr, můžete naspořené prostředky použít na cokoliv. A úvěry ze stavebního spoření jsou použitelné prakticky na všechny potřeby související s řešením vlastních bytových potřeb (podívejte se na kompletní výpis možných použití) a tedy i na získání členských práv k družstevnímu bytu.

Co se stane, když účastník stavebního spoření zemře?

V případě úmrtí účastníka spoření přecházejí práva a povinnosti na pozůstalého manžela. Jestliže účastník stavebního spoření manžela neměl, pak se mohou dědicové dohodnout, že práva a povinnosti přejdou na jednoho z nich. Pokud se takto nedohodnou, smlouva o stavebním spoření zaniká, a výnosy z ní (včetně úroků a poměrné částky státní podpory) se stávají předmětem dědického řízení.

Výhody

 • velmi bezpečný spořicí nástroj
 • státní podpora z uspořené částky (max. 2 000 Kč ročně)
 • zvýhodněné úroky při nečerpání úvěru
 • uspořené peníze lze využít na cokoli následný úvěr s pevnou úrokovou sazbou

Nevýhody

 • po dobu spoření nelze disponovat s finančními prostředky
 • na financování koupě nemovitostí je zpravidla výhodnější hypotéka
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).