Hlavní navigace

Způsoby oddlužení

Oddlužení je možné ve dvou formách, a to buď oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Dvě formy oddlužení

Oddlužení je možné ve dvou formách, a to buď oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty nebo oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V případě oddlužení jednorázovým zpeněžením majetkové podstaty dojde k jednorázovému uspokojení věřitelů prodejem majetku dlužníka. Ovšem majetek, který dlužník nabyl po schválení oddlužení, zůstane nedotčen a dlužníkovi jsou takto výměnou za jeho stávající aktiva ponechány jeho budoucí příjmy. Při zpeněžování majetkové podstaty se pak postupuje přiměřeně podle ustanovení o konkursu.

V případě oddlužení plněním splátkového kalendáře hraje klíčovou roli splátkový kalendář, dle kterého se dlužník zavazuje splácet ze svého příjmu věřitelům určenou částku po dobu 5 let. Pokud dlužník do té doby všechny závazky nesplatí, po pěti letech je mu zbytek navždy prominut. Tímto způsobem je tak dlužníkovi výměnou za pětileté příjmy ponechán majetek.

Jak probíhá placení závazků po schválení oddlužení

Je-li soudem schválen insolvenční návrh s povolením oddlužení, záleží poté na vaší dohodě s insolvenčnim správcem. Jsou možné dvě cesty:

  1. Vaše příjmy budou chodit na bankovní účet insolvenčního správce, a ten vám pošle vaši nezabavitelnou složku. Sám poté provede každý měsíc splátky věřitelům. Vše bude pod taktovkou insolvenčního správce a o nic se nebudete starat.
  2. Nic se pro vás nezmění a nadále vám na váš bankovní účet budou chodit vaše příjmy. Vy však budete povinni nastavit trvalý příkaz k úhradě pro pravidelnou měsíční odměnu insolvenčního správce (cca 1100 Kč měsíčně) a k tomu podle přesného výpočtu procentuálně uspokojovat své věřitele po odečtení nezabavitelné částky. Jestliže se vám příjem každý měsíc mění, rovněž částka zasílaná vašim věřitelům bude pokaždé jiná. Splátky pak posíláte ze svého bankovního účtu tak, aby nejpozději 1. dne následujícího měsíce byly připsány na účet věřitele. O všem si vedete evidenci a jednou za 3 měsíce podáte zprávu svému insolvenčnímu správci.

První způsob je jednodušší, ale nedává vám žádný prostor pro finanční svobodu. Druhý způsob do jisté míry supluje práci insolvenčního správce, ale zase vám dává plnou kontrolu nad vašimi příjmy. Po dohodě se správcem totiž nemusíte z každého příjmu plně uspokojit věřitele, například lze vytvořit rezervu na koupi nové pračky, je-li pro vás nezbytná. Důležité a neměnné však je, aby během 5 let bylo uspokojeno minimálně 30 % pohledávek a soud neshledal, že jste se záměrně vyhnuli zaplatit vyšší plnění, přestože jste mohli.

Po 5 letech vysvobození

Pokud bude dlužník řádně a včas plnit své povinnosti z oddlužení, může požádat soud o vydání rozhodnutí, kterým bude osvobozen od zbytku svých dluhů. Účinkem osvobození od dluhů nebude zánik pohledávek, ale pouze zánik jejich vymahatelnosti. Nesplacené pohledávky tak i nadále trvají jako tzv. „přírodní obligace“. Osvobozením od dluhu však pro dlužníka případ zcela nekončí, protože soud sleduje tříleté období, kdy muže být osvobození rozhodnutím soudu odejmuto. To se stane například v důsledku podvodného jednání dlužníka či zvýhodnění některého z věřitelů. Odejmutí osvobození vede buď ke zrušení oddlužení, nebo ke ztrátě výhod osvobození – poté mohou všichni věřitelé vymáhat své pohledávky vůči dlužníkovi v plném rozsahu.

Cesta k oddlužení bude trnitá a lemovaná finanční askezí v podobě životního minima. Insolvenční zákon navíc pamatuje na „českou povahu“, takže přelstít soud se může po odhalení i po pěti letech askeze nevyplatit. Za pět let sice přijde vysvobození, ale mnohem lepší je této trnité cestě předcházet.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).