Hlavní navigace

Swapy

Swap je dohoda mezi dvěma nebo více stranami o realizaci určitých peněžních toků v budoucnosti. Například strana A se zaváže platit fixní úrok 6 % z jednoho milionu korun každý rok po dobu pěti let straně B. Strana B se na oplátku zaváže platit pohyblivý úrok (např. PRIBOR + 3 %) ze stejné částky po stejnou dobu. Dejme tomu, že v době první splátky je PRIBOR 4 %. Strana A by měla zaplatit 60 000 Kč, strana B 70 000 Kč. Normálně ale proběhne pouze čistá platba, tedy 10 000 Kč od strany B straně A. K toku jistin samozřejmě nedochází, ta pouze určuje výši úroku. V tomto případě se jedná o tzv. úrokový swap. Druhým základním typem swapu je měnový swap, při kterém jsou peněžní toky vázány na hodnotu cizích měn. Měnový swap je o něco složitější, jelikož při něm dochází k výměně jistiny.

Jaká je motivace k uzavření úrokového swapu? Představte si společnost, která poskytuje hypotéky. Taková společnost má velké množství dlouhodobých aktiv nesoucích fixní úrok (hypotéky) a krátkodobá pasiva (například vklady střadatelů) s pohyblivým úrokem. Proto je velmi citlivá na růst úrokových měr. Aby se vyhnula tomuto úrokovému riziku, může společnost použít úrokový swap. Pomocí něho může například přeměnit svá aktiva nesoucí fixní úrok na aktiva nesoucí pohyblivý úrok. Stačí si tuto společnost představit jako stranu A z minulého odstavce. Druhou stranu swapu tvoří strana s opačným problémem. Uzavřením swapu si obě strany polepší.

K měnovému swapu může vést například následující situace

Mějme dvě společnosti – americkou a německou. Americká společnost má komparativní výhodu v přístupu k americkému kapitálu, německá společnost má komparativní výhodu v přístupu k německému kapitálu.

V první fázi si obě společnosti doma půjčí odpovídající sumu v domácí měně a tuto jistinu si vymění.

V dalších fázích dochází k úrokovým platbám mezi stranami a zároveň každá strana umořuje svůj domácí dluh. Zde se právě uplatňují komparativní výhody a obě strany dostávají větší platby, než kolik splácí na úrocích za půjčku.

V poslední fázi se opět smění jistiny.

Tímto způsobem, pomocí měnového swapu, jsou obě strany schopné financovat se levněji, než kdyby se pokoušely půjčovat si požadovanou měnu přímo.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).