Hlavní navigace

Jaké doklady k hypotéce doložit?

K žádosti o hypoteční úvěr je zapotřebí přiložit celou řadu dokladů. Banky požadují téměř úplnou dokumentaci k zastavované nemovitosti a doklady prokazující ekonomickou situaci žadatele a jeho rodiny. Protože je dokumentů příliš mnoho, vyplatí se při návštěvě banky požádat o jejich úplný soupis.

Podklady potřebné k získání hypotečního úvěru
Obecné dokumenty  – průkaz totožnosti
 – potvrzení o plné moci
Doklady o příjmu a majetkových poměrech  – potvrzení o příjmu
 – výplatní pásky
 – daňové přiznání
 – potvrzení finančního úřadu o zaplacení daní
 – výpis z účtu
 – dohoda o zúžení či zrušení společného jmění manželů
 – doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výší investice a požadovanou výší úvěru (povinná akontace)
Doklady o závazcích a pohledávkách  – nájemní smlouvy
 – potvrzení o sociálních dávkách
 – smlouvy o stavebním spoření
 – smlouvy o životních a jiných pojistkách
 – smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu
 – ručitelská prohlášení
Doklady k nemovitosti  – výpis z katastru nemovitostí
 – snímek pozemkové mapy či geometrický plán
 – odhad
 – pojistná smlouva k nemovitosti
 – doklad o vlastnickém právu k nemovitosti (kupní smlouva apod.)
 – souhlas spoluvlastníků s vkladem zástavního práva na nemovitost
 – fotografie nemovitosti
KOUPĚ (zvláštní dokumenty)  – kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí
STAVBA či REKONSTRUKCE (zvláštní dokumenty)  – stavební povolení
 – projektová dokumentace, rozpočet
 – smlouva o dílo, smlouva o výstavbě
 – soupis potřebného materiálu a prací svépomocí
 – časový harmonogram stavby
SPLACENÍ JINÉHO ÚVĚRU (zvláštní dokumenty)  – původní úvěrová smlouva
 – původní zástavní smlouva – souhlas původní banky s refinancováním
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).