Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2016 v kostce

1. 1. 2016
Doba čtení: 22 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Aktualizováno 4. 1. 2016 0:00
Co zlevnilo, co zdražuje, co se mění v lepší a co bude horší? Změny v roce 2016 přehledně na jednom místě.

Nová výše průměrné mzdy


Autor: Shutterstock

Vyhláška Ministerstva sociálních věcí ČR stanovila novou výši průměrné mzdy pro rok 2016, která činí 27 006 Kč. Je součinem všeobecného vyměřovacího základu ve výši 26 357 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0246 (zaokrouhluje se na celé Kč nahoru). Právě průměrná mzda pro rok 2016 určuje i výši minimálních záloh na další období.

Sociální pojištění 2016


Autor: Shutterstock

Z nové průměrné mzdy tedy odvodíme, že výše minimální zálohy na sociální pojištění pro rok 2016 je 1972 Kč měsíčně. Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, je 81 024 Kč a maximální vyměřovací základ (48násobek průměrné mzdy) činí 1 296 288 Kč. Minimální záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se zvýšila na 789 Kč. Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, je ve výši 32 412 Kč a rozhodná částka pro vedlejší činnost je 64 813 Kč.

Podrobnější informace a výpočty k novým minimálním zálohám najdete v článku Zdravotní a sociální pojištění 2016: kolik si připlatíte?

Změny v sociálním pojištění
Údaj platný pro rok 2015 2016
Maximální vyměřovací základ 1 277 328 Kč 1 296 288 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (hlavní činnost) 79 836 Kč 81 024 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ (hlavní činnost) 6653 Kč 6752 Kč
Minimální záloha
(hlavní činnost)
1943 Kč 1972 Kč
Minimální roční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 31 944 Kč 32 412 Kč
Minimální měsíční vyměřovací základ (vedlejší činnost) 2662 Kč 2701 Kč
Minimální záloha
(vedlejší činnost)
778 Kč 789 Kč
Rozhodná částka pro vedlejší činnost 63 865 Kč 64 813 Kč

Poslední pojistná přiznání

OSVČ, které vstoupily do druhého pilíře, musí ještě naposledy podat pojistné přiznání, a to buď k 1. dubnu 2016, nebo k 1. červenci 2016 v případě, že jim ho zpracovává daňový poradce. Dodatečné pojistné přiznání bude možné podat nejdéle do 1. září 2016.

Nemocenské pojištění 2016

Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění a zůstává na 115 Kč, protože nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy stále činí 5000 Kč. Nezměnila se ani rozhodná částka pro účast zaměstnanců na nemocenském (a důchodovém) pojištění a opět zůstává v platnosti hranice měsíčního příjmu ve výši 2500 Kč.

Srovnání vybraných údajů za rok 2015 a 2016
Údaj platný pro rok 2015 2016
Minimální vyměřovací základ pro nemocenské pojištění pro OSVČ 5000 Kč 5000 Kč
Minimální pojistné 115 Kč 115 Kč
Min. měsíční příjem zakládající účast na nemocenském a důchodovém pojištění 2500 Kč 2500 Kč

Nové redukční hranice platné pro letošní rok jsou pro účely nemocenské pojištění ve výši:

 • 1. redukční hranice 901 Kč
 • 2. redukční hranice 1351 Kč
 • 3. redukční hranice 2701 Kč

Zdravotní pojištění 2016


Autor: Shutterstock

Minimální záloha na zdravotní pojištění se opět odvozuje od průměrné mzdy. Nová výše zálohy pro příští rok činí 1823 Kč. Maximální vyměřovací základ zdravotní pojištění nemá stanoveno.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2015 a 2016
Rok 2015 2016
Minimální vyměřovací základ 13 305,50 Kč 13 503 Kč
Minimální záloha 1797 Kč 1823 Kč

Podrobnější informace a výpočty k novým minimálním zálohám najdete v článku Zdravotní a sociální pojištění 2016: kolik si připlatíte?

Nová záloha i pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Lednem se zvyšuje minimální záloha OBZP, a to kvůli nárůstu minimální mzdy. Nově je ve výši 1337 Kč. Výjimku tvoří osoby, za které platí pojistné stát, nebo osoby, které nejsou povinné platit zálohy na zdravotní pojištění (například osoby celodenně pečující o jedno dítě do sedmi let nebo o dvě děti do patnácti let).

Více podrobností najdete v článku Minimální mzda 2016: nezaměstnaní si polepší, lidé bez příjmů si připlatí.

Vyšší platby za státní pojištěnce

Od ledna se zvyšuje také vyměřovací základ u státních pojištěnců na 6444 Kč. Stát tak bude za každou takovou osobu zdravotním pojišťovnám platit 870 Kč měsíčně.

Daňové novinky

I v oblasti daní dochází k mnohým změnám. Pojďme si je ukázat.


Autor: Shutterstock

Které formuláře musíte podávat už jen přes „datovku“?

Pokud patříte mezi poplatníky, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, nemůžete ode dneška podávat na finanční úřad vybrané tiskopisy v listinné formě, ale pouze formou datové zprávy. Jedná se o tyto dokumenty:

Dosud jste mohli učinit podání elektronicky i bez uznávaného elektronického podpisu za podmínky, že do 5 dnů fyzicky podáte vlastnoručně podepsaný e-tiskopis. Přechodné období, po které toto bylo možné, ale skončilo 31. prosince 2015. Více se dočtete ve zprávě Kdo bude muset posílat finančnímu úřadu formuláře už jen elektronicky?

Vyšší sleva na druhé a další dítě

V letošním roce by mělo dojít ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě. Daňová sleva na druhé dítě stoupne o 100 Kč na 1417 Kč za měsíc a na třetí a další dítě o 300 Kč na 1717 Kč měsíčně. Na první dítě zůstane sleva stejná, stále ve výši 1117 Kč měsíčně. Podnikatelé si budou moci slevu uplatnit až při podání daňového přiznání za rok 2016, tedy v roce 2017. Růst daňového zvýhodnění se plánuje i na příští rok.

Návrh na vyšší daňové zvýhodnění nestihl projít do konce roku 2015 celým legislativním procesem kompletně. Zástupci vlády ale slíbili, že změna bude platit zpětně od začátku roku 2016, takže nikdo by o slevu od počátku roku přijít neměl.

Změny (i ty plánované) shrnuje tabulka:

Výše slevy dle počtu dětí 2014
(za měsíc/za rok)
2015
(za měsíc/za rok)
2016
(za měsíc/za rok) – připravuje se
2017
(za měsíc/za rok) – připravuje se
Sleva na 1. dítě 1117 Kč/13 404 Kč 1117 Kč/13 404 Kč 1117 Kč/13 404 Kč 1117 Kč/13 404 Kč
Sleva na 2. dítě 1117 Kč/13 404 Kč 1317 Kč/15 804 Kč 1417 Kč/17 004 Kč 1617 Kč/19 404 Kč
Sleva na 3. dítě 1117 Kč/13 404 Kč 1417 Kč/17 004 Kč 1717 Kč/20 604 Kč 2017 Kč/24 204 Kč

Podrobnosti o růstu daňového zvýhodnění najdete v článku Více dětí, více slev na dani. Stát chce zvýhodnit rodiny s dětmi.

Změny u školkovného

Od 1. ledna se také zvyšuje daňová sleva za tzv. školkovné. Nejvíce je možné uplatnit částku odpovídající minimální mzdě, tedy 9900 Kč.

Změny jiných zákonů ale mohou ovlivnit i možnost uplatnit tuto daňovou slevu. Problém se týká oblasti dětských skupin. Provozovatelé těchto skupin se nově budou moci evidovat u ministerstva práce a sociálních věcí jen dobrovolně, což zabrání například zániku lesních školek. Ale jen poskytovatelé, kteří splní zákonné podmínky (a budou se evidovat), také budou moci čerpat daňové úlevy (využít daňovou uznatelnost nákladů na provoz takových zařízení) a analogicky jen rodiče dětí umístěných v zařízení mateřské školy dle školského zákona či zařízení podřízenému zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině si budou moci uplatnit školkovné. Podrobnosti hledejte v článku Co se v roce 2016 změní pro OSVČ/podnikatele?

Větší výhody za spoření na důchod

V souvislosti se zrušením druhého pilíře chce lákat vláda na spoření na důchod ve třetím pilíři a motivovat zaměstnavatele k vyšším příspěvkům. Na rok 2017 se proto plánuje zvýšení limitu osvobození od daně z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění či na soukromé životní pojištění ze 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

Odečitatelné položky na životní pojištění, penzijního připojištění a doplňkové penzijního spoření se také mají zvýšit z původních 12 000 Kč na 24 000 Kč.

U penzijního spoření a doplňkového penzijního spoření (třetí pilíř) se tedy optimální částka pro spoření zvýší na tři tisíce měsíce, resp. 36 000 Kč za rok (po odečtení 12 000 Kč budete moci uplatnit platby ve výši 24 000 Kč).

Změní se také výpočet částky, kterou si můžete odečíst od základu daně za uhrazené příspěvky. Nově bude možné odečíst i části měsíčních příspěvků, které přesáhly v jednotlivých měsících maximální výši příspěvku (1000 Kč), do kterého náleží maximální státní podpora. Odpočty se tedy budou posuzovat za jednotlivé měsíce. Další podrobnosti najdete v článku Co se v roce 2016 mění pro OSVČ/podnikatele?

Daň z nemovitých věcí (daň z nemovitostí)

Zaplatíte ji i přes SIPO

Jak zaplatit daň z nemovitých věcí? Nově můžete ji můžete zaplatit i přes SIPO. Pokud si tak ale přejete učinit, musíte nejpozději do konce ledna 2016 svému finančnímu úřadu odevzdat vyplněný formulář.

Některá okresní města mají nové koeficienty

U některých okresních měst došlo začátkem ledna ke změně koeficientů k dani z nemovitých věcí. Méně na této dani zaplatí například podnikatelé v Mostě, kde dojde ke snížení tohoto koeficientu z 1,5 na hodnotu 1. V Náchodě ušetří obyvatelé, kteří mají garáž.

Koeficienty se změnily také v Příbrami, Karviné, Mladé Boleslavi, Plzni a dalších městech. Jejich přehled najdete v článku Daň z nemovitých věcí 2016: co se mění?

Daň ze staveb a jednotek

K úpravám dochází i v oblasti daní ze staveb a jednotek. Předmětem daně nebude rozestavěná stavba, ale pouze taková, co je již hotová či užívaná. Od daně jsou osvobozené stavby či jednotky, kde je získávána energie z biomasy. Uplatnit osvobození však můžete jen v případě, že se energie z biomasy nezískává jejím přímým spalováním.

Daň z pozemků

U daně z pozemků dochází k upřesnění, co je a co již není předmětem daně. Do předmětu se nebudou zahrnovat pozemky v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnických podílů na nich, které jsou součástí zdanitelných jednotek v bytovém domě, a také jiné pozemky ve spoluvlastnictví vlastníků jednotek v budově bytového domu, které jsou užívány společně s těmito jednotkami v rozsahu odpovídajícím výši spoluvlastnického podílu.

Daň z pozemku nebude muset odvádět uživatel. Ode dneška bude jediným poplatníkem této daně pouze vlastník.

Všechny změny u daně z nemovitých věcí jsme shrnuli do článku Daň z nemovitých věcí 2016: co se mění?

Daň z nabytí nemovitosti bude asi platit jen kupující

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí? Vláda v říjnu 2015 schválila novelu zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Na jejím by měl daň z nabytí nemovitých věcí měl platit pouze kupec. Návrh se zatím ale stále projednává, takže v účinnost vejde pravděpodobně až během roku (o novince budeme informovat).

Pokud dojde ke schválení návrhu, dojde také k úpravě předmětu daně z nabytí nemovitých věcí. Předmět daně se rozšíří o případy smluvního prodloužení práva stavby. O navrhovaných změnách jsme informovali ve zprávě Od příštího roku by daň z nabytí nemovitosti mohl platit jen kupující.

Změny pro zaměstnance


Autor: Shutterstock

Vyšší náhrada mzdy při pracovní neschopnosti

Jak už jsme výše zmínili, došlo ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet nemocenského. To zároveň znamená, že dojde i k navýšení redukčních hranic pro účely výpočtu náhrady mzdy od zaměstnavatele za první dva týdny nemoci, které vychází (ač upravené) z redukčních hranic pro nemocenské pojištění.

Redukční hranice pro náhradu mzdy 2011 2012 2013 2014  2015 2016
1. upravená redukční hranice 144,38 Kč 146,65 Kč 151,03 Kč 151,38 Kč 155,40 Kč 157,68 Kč
2. upravená redukční hranice 216,48 Kč 219,98 Kč 226,63 Kč 227,15 Kč 232,93 Kč 236,43 Kč
3. upravená redukční hranice 432,95 Kč 439,95 Kč 453,08 Kč 454,13 Kč 465,85 Kč 472,68 Kč

Podrobnosti najdete v článku Náhrada mzdy během pracovní neschopnosti bude vyšší.

Opět roste minimální mzda

K počátku ledna opět došlo k růstu minimální mzdy. Ta měsíční vzrostla na 9900 Kč, základní hodinová sazba se zvyšuje na 58,70 Kč.

Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc Výše minimální mzdy v Kč za hodinu
1. 2. 1991 2000 10,8
1. 1. 1992 2200 12
1. 1. 1996 2500 13,6
1. 1. 1998 2650 14,8
1. 1. 1999 3250 18
1. 7. 1999 3600 20
1. 1. 2000 4000 22,3
1. 7. 2000 4500 25
1. 1. 2001 5000 30
1. 1. 2002 5700 33,9
1. 1. 2003 6200 36,9
1. 1. 2004 6700 39,6
1. 1. 2005 7185 42,5
1. 1. 2006 7570 44,7
1. 7. 2006 7955 48,1
1. 1. 2007 8000 48,1
1. 8. 2013 8500 50,6
1. 1. 2015 9200 55

1.1. 2016
9900                                58,7

Nové nejnižší úrovně zaručené mzdy podle jednotlivých skupin prací shrnuje následující tabulka:

Skupina prací Nejnižší úroveň v Kč za hodinu Zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 58,70 9 900
2. 64,80 10 900
3. 71,60 12 100
4. 79,00 13 300
5. 87,20 14 700
6. 96,30 16 200
7. 106,30 17 900
8. 117,40 19 800

U osob v invalidním důchodu pro jejich omezené pracovní uplatnění se sazba zvyšuje na 55,10 Kč z dosavadních 48,10 Kč na hodinu a na 9300 Kč z dosavadních 8000 Kč za měsíc.

Skupina prací Nejnižší úroveň v Kč za hodinu Zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 55,10 9 300
2. 60,90 10 300
3. 67,20 11 300
4. 74,20 12 500
5. 81,90 13 800
6. 90,50 15 300
7. 99,90 16 800
8. 110,30 18 600

Podrobnosti k tématu najdete v článku Minimální mzda se zvyšuje o 700 Kč, někomu se ale zvýší mnohem více.

Jste na úřadu práce? Můžete si přivydělat víc

Se zvýšením minimální mzdy se zároveň zvyšuje i maximální výše přivýdělku, který je přípustný při evidenci na úřadu práce formou nekolidujícího zaměstnání. Z původních 4600 Kč si nyní můžete vydělat až 4950 Kč. Podrobnosti najdete ve zprávě Od nového roku si můžete při evidenci na ÚP přivydělat více.

Hranice maximální podpory v nezaměstnanosti se zvyšuje

S novým rokem se zvyšuje také hranice pro maximální podporu v nezaměstnanosti. Ta může dosáhnout až 15 024 Kč měsíčně, jestliže žádost o podporu byla podána po 31. prosinci 2015, tedy v roce 2016. (Jestliže byla žádost o podporu v nezaměstnanosti uplatněna ještě do 31. prosince 2015, pak její maximální možná výše činí 14 604 Kč měsíčně.)

Nejvyšší podpora při rekvalifikaci nastoupené v r. 2016 tak může dosáhnout až 16 837 Kč za měsíc. (Pokud uchazeč o zaměstnání nastoupil rekvalifikaci v r. 2015, činí maximální podpora při rekvalifikaci 16 367 Kč.)

Podrobnosti najdete v článku Podpora v nezaměstnanosti 2016: částky se zvyšují

Na stravném dostanete při zahraniční cestě možná víc

Některé valutové sazby stravného pro zahraniční pracovní cestu se změnily. Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2016 určuje vyhláška č. 309/2015 Sb., která ruší a nahrazuje vyhlášku č. 242/2014 Sb.

Dochází k valorizaci – zvýšení základních sazeb zahraničního stravného u těchto států:

 • Afghánistán z 35 na 40 eur
 • Argentina ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Bolívie ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Čína ze 40 na 45 eur
 • Etiopie ze 40 na 45 eur
 • Hongkong ze 40 na 45 eur
 • Írán ze 35 na 40 eur
 • Jordánsko ze 35 na 40 eur
 • Kanada ze 45 na 50 amerických dolarů
 • Lichtenštejnsko ze 45 eur na 60 švýcarských franků
 • Mali ze 40 na 45 eur
 • Mongolsko ze 35 na 40 eur
 • Paraguay ze 40 na 45 amerických dolarů
 • Spojené státy americké a Karibik z 50 na 55 amerických dolarů
 • Thajsko ze 35 na 40 eur
 • Vietnam ze 35 na 40 eur

Jinak zůstávají sazby stejné jako pro rok 2015 a jako v roce 2014 (pro rok 2015 oproti roku 2014 totiž sazby měněny nebyly).

Konkrétní sazby valutového stravného najdete v článku Jaké diety dostanete na zahraniční pracovní výjezd?


Autor: Shutterstock

Nepatrná valorizace i u stravného a tuzemských diet

K nepatrné valorizaci dochází s rokem 2016 také u tuzemských diet. Maximální výše tuzemského stravného se liší podle toho, zda ji poskytuje zaměstnavatel z rozpočtového sektoru nebo zaměstnavatel ze soukromé sféry.

Intervaly pro veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce vám poskytne za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

 • 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud do 31. 12. 2015 to bylo 69 Kč až 82 Kč).
 • 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 104 Kč až 125 Kč).
 • 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 163 Kč až 195 Kč).

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru nemůže poskytnou stravné nižší ani vyšší, než je jeho předepsaná částka.

Minimální standardy pro privátní sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty vám poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) stravné nejméně ve výši:

 • 70 Kč (dosud to bylo 69 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 106 Kč (dosud to bylo 104 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin.
 • 166 Kč (dosud to bylo 163 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Podrobnosti a konkrétní příklady najdete v článku Tuzemské diety a stravné 2016: jen nepatrné zvýšení (příklady).

Za poškozené zdraví v práci vyšší rentu

I letos se zvýšila renta jako náhrada za ztrátu výdělku kvůli pracovnímu úrazu či nemoci z povolání. Růst je ale minimální. Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady za ztrátu na výdělku, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, a pro výpočet náhrady nákladů na výživu pozůstalých, popřípadě zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 40 Kč.

Příklad

Průměrný výdělek zaměstnance před úrazem činil 20 000 Kč. Po úrazu 16 000 Kč. Náhrada za ztrátu na výdělku proto činila 4000 Kč. Jestliže byla od 1. 1. 2015 předepsána valorizace náhrady za ztrátu na výdělku ve výši 1,6 %, pak se (fiktivní) průměrný výdělek 20 000 Kč zvýšil na 20 320 Kč, a proto i vyplácená náhrada na 4320 Kč. (Nesprávný by byl výpočet, kdy by se podle předepsané procentní sazby (1,6 %) pro valorizaci zvyšovala přímo náhrada (4000 Kč), neboť by tak došlo k jejímu zvýšení toliko na 4064 Kč.)

Od 1. 1. 2016 se průměrný výdělek zvyšuje o 40 Kč, takže z 20 320 Kč na 20 360 Kč, tudíž náhrada (po odečtení výdělku 16 000 Kč) na 4360 Kč.

Kdo má a kdo nemá na valorizaci nárok a další podrobnosti o zvýšení renty najdete v článku Renty za v práci poškozené zdraví se od 1. ledna 2016 zvyšují.

Vyšší důchody a dražší spoření na penzi


Autor: Shutterstock

Drobná valorizace a jednorázový příspěvek

Základní výměra vyplácených důchodů se zvyšuje, a to o 40 Kč. Týká se to důchodů starobních, invalidních i vdovských. Valorizace důchodů tak nově činí 2440 Kč. Procentní výměra, která závisí na získaných dobách důchodového pojištění a příjmech, se nezvyšuje. Nově také dochází ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet důchodů.

Redukční hranice, které upravují osobní vyměřovací základ při stanovování procentní výměry, jsou nově ve výši:

 • 1. redukční hranice pro rok 2016 činí 11 883 Kč
 • 2. redukční hranice pro rok 2016 činí 118 830 Kč

Jak si přesně vypočítat důchod, najdete v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2016.

V únoru také důchodci obdrží jednorázový příspěvek ve výši 1200 Kč (původně měl být poloviční). Ten má kompenzovat příliš nízkou valorizaci penzí, která vychází ze zákonných pravidel.

Delší doba důchodového pojištění

Podle § 29 odst. 3 zákona o důchodovém pojištění platí, že nárok na starobní důchod vznikne při dosažení důchodového věku v roce 2016 za situace, že jste získali dobu pojištění alespoň 32 let.

V třetím pilíři zdraží poplatky

Pokud spoříte v účastnických fondech, bude vám moci penzijní společnost naúčtovat roční poplatek ve výši do 1 % z vašich úspor. Dosud byl přitom tento poplatek zastropován na 0,8 % z uložené částky. Pokud tedy máte v účastnických fondech například 30 000 Kč, může vám penzijní společnost naúčtovat maximálně poplatek ve výši 300 Kč za rok oproti původním 240 Kč za rok.

Maximální výše ročního poplatku v případě transformovaných fondů se zvýší na 0,8 % místo původních 0,6 %. Pokud tedy máte naspořeno 30 000 Kč, zvýší se maximální možný poplatek ze 180 Kč na 240 Kč ročně.

Podrobné informace najdete v článku Důchody 2016: valorizace, příspěvek a dražší spoření ve třetím pilíři.

Od ledna 2016 už není možné posílat si peníze do druhého pilíře. O tom, jak bude probíhat jeho rušení a kdy dostanete své peníze, si můžete přečíst v článku Konec druhého pilíře. Co nás čeká místo něj?

Sociální dávky


Autor: Shutterstock

Příspěvek na péči bude vyšší

Díky schválenému návrhu ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se zvýší příspěvek pro lidi, kteří se neobejdou bez pomoci a péče jiné osoby. První vlna zvyšování přijde 1. 7. 2016 a druhá na začátku roku 2017.

Výše příspěvku na péči od 1. 7. 2016 za kalendářní měsíc:

Stupeň závislosti Mladší 18 let Starší 18 let
I. – lehká závislost 3 150 Kč 840 Kč
II. – středně těžká závislost 6500 Kč 4200 Kč
III. – těžká závislost 9450 Kč 8400 Kč
IV. – úplná závislost 12 600 Kč 12 600 Kč

Výše příspěvku na péči od 1. 1. 2017 za kalendářní měsíc:

Stupeň závislosti Mladší 18 let Starší 18 let
I. – lehká závislost 3300 Kč 880 Kč
II. – středně těžká závislost 6600 Kč 4400 Kč
III. – těžká závislost 9900 Kč 8800 Kč
IV. – úplná závislost 13 200 Kč 13 200 Kč

Další informace k plánovanému zvýšení se dozvíte ze zprávy Příspěvek na péči se zvýší. Stoupne i pokuta za nelegální sociální služby.

Na 2 000 000 Kč se také zvyšuje pokuta za provozování sociálních služeb bez registrace.

Chodci a řidiči


Autor: Shutterstock

Nově registrační značka s vlastním textem

Ode dneška si také můžete nechat vydat na své auto registrační značku s textem podle vašeho přání. Umožnila to novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Chcete-li si nechat vytvořit speciální značku, musíte o ni požádat úřad obce s rozšířenou působností v místě registrace vozidla. Pokud bude znění schválené a vy zaplatíte poplatek, dostanete značku do 15 dnů.

Poplatek za jednu tabulku podle vašeho přání je 5000 Kč, tzn. za dvě registrační značky pro osobní automobil zaplatíte 10 000 Kč.

Podrobnosti najdete ve zprávě Od nového roku si můžete pořídit SPZ na auto s vlastním textem.

Dálniční známky v novém kabátě

Pro rok 2016 získaly všechny dálniční kupony nový grafický kabát. Na roční je nově tvar kruhu červené barvy, na měsíční tvar modrého čtverce a na desetidenní pak žlutý trojúhelník. Mají také víc ochranných prvků proti padělání.

Roční kupón, který se prodává už od prosince 2015, platí do 31. ledna 2017 a jeho cena je stále 1500 Kč. Kupóny s dobou platnosti na jeden měsíc nebo deset dnů by mělo být možné zakoupit nejpozději dnes. I jejich ceny zůstávají stejné. Za měsíční zaplatíte 440 Kč, za desetidenní 310 Kč.

Nová podoba dálničních známek
Autor: ministerstvo dopravy

Nová podoba dálničních známek

Nová podoba dálničních známek
Autor: ministerstvo dopravy

Nová podoba dálničních známek

Nová podoba dálničních známek
Autor: ministerstvo dopravy

Nová podoba dálničních známek

Za snížené viditelnosti už jen s reflexními prvky

V pozici chodce už musíte za snížené viditelnosti nosit reflexní prvky, pokud se pohybujete na vozovce mimo obec. Vyplývá to z novely zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, kterou schválila Sněmovna. Nový zákon je účinný již od 31. 12. 2015. Podrobnosti najdete ve zprávě Za snížené viditelnosti na silnici jen s reflexními prvky. Jinak dostanete pokutu.

Na některých dálnicích už neplatíte

Ministerstvo dopravy vyňalo ze zpoplatněné dálniční sítě čtyři úseky, na kterých nově nemusíte mít dálniční známku. Jedné se o úseky dálnic u Brna, Mladé Boleslavi, Chebu a u Mezna na Táborsku. Podrobné informace o vyňatých úsecích naleznete ve zprávě Za které úseky dálnic a rychlostních silnic nově nebudete platit?

Za přestupky si připlatíte

Od 1. října 2016 bude účinná novela přestupkového zákona 204/2015 Sb., na jejímž základě si za přestupky připlatíte. Zvyšuje se horní hranice blokové pokuty za většinu přestupků. Nově si takto můžete vysloužit sankci až ve výši 5000 Kč. Více informací najdete ve zprávě Pokuty za přestupky se razantně zvýší a v článku Pokuty zdražují, za přestupky zaplatíte na místě až 5000 Kč

Provoz domácnosti


Autor: Shutterstock

Rozpočítávání tepla se změnilo

Rozpočítávání tepla se od ledna 2016 mění. Dosud se náklady na teplo rozpočítávaly tak, že 40–50 % tvořila základní složka a zbytek skutečná spotřeba každé domácnosti. Základní složka se rozdělila mezi konečné uživatele bytů podle podlahové plochy a spotřební složka podle výsledků měřidel. Rozdíl v nákladech na vytápění, který připadl na 1 m2 podlahové plochy, nesměl překročit 40 % oproti průměru v daném zúčtovacím období.

Pokud tedy průměrné náklady na vytopení m2 odpovídají například 200 korunám, může se účtovaná cena lišit maximálně o 40 % (směrem nahoru i dolů) a být v rozmezí od 120 do 280 Kč.

Nově je ale odchylka upravena tak, že může být oproti průměrným nákladům maximálně o 20 % nižší a zároveň nejvíce o 100 % vyšší. Cena tepla za 1 m2 tak nebude moci být více jako o pětinu nižší a o dvojnásobek vyšší, než činí průměr za celý dům.

Spotřební složka bude nově moci dosáhnout až 70 % ceny za vytápění, protože podle nové vyhlášky bude činit základní složka 30–50 % z ceny.

Pokud si vezmeme na pomoc náš příklad, znamená to, že při průměrných nákladech ve výši 200 Kč na m2 může být účtovaná cena v rozmezí od 160 Kč do 400 Kč.

Jestliže patříte mezi ty, kteří topí méně ve snaze za teplo ušetřit, dolehne na vás tato změna mnohem citelněji. Pokud je vaše spotřeba naopak shodná s průměrem spotřeby v domě, mohli byste i ušetřit. Podrobnosti naleznete v článku Rozpočítávání tepla 2016: kdo ušetří a kdo zaplatí víc?

Za teplo byste připlácet neměli

Očekává se, že ceny tepla letos zůstanou stejné jako loni. Ceny u plynových tepláren by mohly i zlevnit. U tepláren na uhlí se očekává velmi mírný růst zapříčiněný zvýšením nákladů na investice do plnění přísnějších limitů na ochranu ovzduší. Očekává se ale zdražování maximálně do 2 %.

Zdražení regulovaných složek ceny elektřiny a zemního plynu

Regulovaná složka elektřiny a zemního plynu se od ledna 2016 zvyšuje.

Elektřina 2016

Průměrně se náklady na zajišťování distribuce elektřiny u domácností (v případě stejného charakteru a výše odběru) pro rok 2016 meziročně zvýšily o 1,8 až 3,5 % v závislosti na distribučním území (bez uvažování vlivu DPH a daně z elektřiny). O kolik vám podraží regulovaná složka ceny elektřiny tedy závisí i na tom, kde jste připojeni k distribuční soustavě.

Konkrétní výši nákladů může ovlivnit i zvolená distribuční sazba, odlišný charakter odběru a množství odebrané elektřiny. A nakonec samozřejmě už zmíněná neregulovaná složka, tedy cena silové elektřiny, kterou vám stanoví váš dodavatel.

Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých distribučních územích
Autor: ERÚ

Očekávané průměrné změny regulovaných cen v jednotlivých oblastech

Zemní plyn 2016

Stejně jako u elektřiny dochází i v případě zemního plynu k mírnému zdražení regulované složky ceny (tvoří zhruba čtvrtinu celkové ceny), která zahrnuje například náklady na přepravu plynu, cenu služby distribuční soustavy nebo činnosti operátora trhu.

Zástupci Energetického regulačního úřadu ale v souvislosti s vývojem velkoobchodních cen očekávají zlevnění neregulované složky ceny zemního plynu ze strany dodavatelů, a to o tři až pět procent.

Změna regulované složky ceny zemního plynu pro rok 2016
Distributor Konečné průměrné regulované ceny 2016 * (Kč/MWh) Procentní změna regulované části ceny 2016 *
E.ON Distribuce 319,94 Kč 4,08 %
Pražská plynárenská Distribuce 231,04 Kč 8,87 %
RWE GasNet 189,53 Kč 1,74 %
Průměr za ČR 199,97 Kč 2,70 %

* bez daňových položek, zdroj: ERÚ

I v případě zemního plynu je tedy zřejmé, že výši regulované složky ovlivní také to, kde jste připojeni k distribuční soustavě.

Průměrné regulované ceny dle distribučních společností
Autor: ERÚ

Průměrné regulované ceny dle distribučních společností

Poplatky za distribuci tvoří celkovou cenu z 23 %. Tři čtvrtiny určuje cena komodity na trhu a zbytek je za přepravu a služby operátora trhu.

Úvěry 2016: větší ochrana spotřebitelů


Autor: Shutterstock

Řada změn se v letošním roce dotkne také oblasti úvěrů. Nová právní úprava totiž postihne kromě klasických spotřebitelských úvěrů i na hypoteční úvěry (přesněji spotřebitelské úvěry na bydlení) a ostatní typy spotřebitelských úvěrů, kam patří hotovostní úvěry, kreditní karty, nákup na splátky. Vztahovat se bude konečně i na mikroúvěry, které se dosud poskytovaly takřka neregulovaně.

Nová úprava klade vyšší nároky na zprostředkovatele a nebankovní poskytovatele úvěrů. Nově také zakazuje platby před uzavřením smlouvy. Nebude tak možné, aby po vás zprostředkovatelé vyžadovali platbu za své služby bez ohledu na to, zda nakonec úvěr skutečně zajistí.

Věřitel také musí před poskytnutím úvěru posoudit vaši úvěruschopnost, jinak je smlouva o úvěru neplatná a vy nemusíte platit žádný úrok. Jistinu ale samozřejmě vrátit musíte. Budete splácet podle svých možností.

Nová úprava zakazuje tzv. vázaný prodej. To znamená, že vás poskytovatel úvěru nebude moci tlačit do výběru poskytovatele doplňkové služby, pokud jejím sjednáním podmiňuje uzavření úvěrové smlouvy.

Věřitelé už také nebudou moci vyžadovat úhradu nákladů za předčasné splacení úvěru na bydlení v případě, že bylo provedeno:

 • do tří měsíců od sdělení nové výše úrokové sazby věřitelem po ukončení fixace,
 • jako důsledek úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity vaší, vašeho manžela/manželky či partnera/partnerky nebo kvůli rozvodu,
 • do výše 20 % jistiny úvěru zaplacené nejpozději měsíc před dnem výročí uzavření úvěrové smlouvy (každý rok).

Pokud vás k předčasnému splacení nevedly vážné důvody a nesplňujete ani jiné podmínky pro bezplatnou předčasnou splátku, může po vás chtít věřitel maximálně poplatek ve výši nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasnou splátkou.

Pokud se opozdíte se splácením, může vám poskytovatel spotřebitelského úvěru naúčtovat maximálně pokutu ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení. Maximálně mohou tyto smluvní pokuty dosáhnout 70 % jistiny, nejvýše však částky 200 000 Kč.

Další změny a více podrobností najdete v článku Úvěry 2016: 12 změn, které zlepší postavení dlužníků.

Konec hádek mezi nájemci a pronajímateli


Autor: Isifa.com

Podle ust. § 2257 odst. 1 nového občanského zákoníku musí pronajímatel udržovat po dobu nájmu byt a dům ve stavu způsobilém k užívání. Podle odst. 2 tohoto paragrafu pak vy v pozici nájemníka provádíte a hradíte pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu.Od 1. 1. 2014 až do konce minulého roku se však vždy přesně nevědělo, co všechno do toho zahrnout. Od 1. 1. 2016 bude účinné nové nařízení vlády č. 308/2015 Sb.

Jaké opravy tedy platí pronajímatel? Lze to vymezit negativně: žádnou ze seznamu novým nařízením vlády vyjmenovaných drobných oprav, naopak všechny ostatní. Dále hradí závady, které znemožňují používání bytu a ohrožují zdraví. Vy máte v pozici nájemce povinnost takovou závadu okamžitě nahlásit.

Nový občanský zákoník říká v ust. 2257 odst. 2, že „nájemce provádí a hradí pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s užíváním bytu“. Od pravidla tohoto ustanovení se lze odchýlit dohodou stran ve váš prospěch, pronajímatel tedy může provádět a hradit i něco z běžné údržby a drobných oprav, pokud se k tomu zaváže.

skoleni_21_6

Nebudete-li tedy smluvní ujednání mezi vámi a pronajímatelem po 1. lednu 2016 otázku údržby a oprav explicitně řešit, uplatní se nové nařízení vlády č. 308/2015. Podle něj se budete na údržbě a opravách podílet více než dříve, očekává se od vás vynaložení vyšších nákladů.

Více podrobností a konkrétní příklady najdete v článku Hádky pronajímatelů a nájemců po dvou letech končí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).