Základní výměra důchodů se od ledna zvýší

Od ledna 2016 se zvyšuje základní výměra vyplácených důchodů, a to o 40 Kč. Zvýšení se týká těch důchodů, které byly přiznány před 1. 1. 2016. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jej provede automaticky, není potřeba o ně žádat.

Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Bude jim zasláno běžnou listovní zásilkou na adresu evidovanou v ČSSZ. A to jak lidem, kterým důchod vyplácí v hotovosti Česká pošta, tak těm, kterým je výplata důchodu prováděna na účet.

Zvyšují se následující důchody:

  • Důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů.
  • Důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně).
  • Důchody vdovské, vdovecké a sirotčí.

Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 40 Kč (z 2400 Kč na 2440 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, se nezvyšuje.

Při souběhu dvou důchodů (např. starobního a vdovského), náleží základní výměra pouze jednou, to znamená, že i zvýšení náleží pouze jednou.

Zvýšení důchodů se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Základní výměra dílčího důchodu se však zvýší o poměrnou část ze 40 Kč, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Vánoční otevírací doba ČSOB Od nového roku si může při evidenci na ÚP přivydělat více        
julim
julim (neregistrovaný) 91.103.166.---
14. 12. 2015 19:50 Nový

reálné mzdy za rok 2015 stoupnou o 3,4%, stoupne u výběr pojištění.

Děkujeme Ti soc.dem. vládo, že nám z toho růstu v příštém roce dáš alespoň ta 0,4%. A těmi 3% navíc se udav.

Majed El Zein
Majed El Zein (neregistrovaný) 77.42.202.---
4. 1. 2016 22:19 Nový

majedelzein@sezmam.c z

Dobrý Jjjj hm;, ***0)