Hlavní navigace

Úvěry 2016: 12 změn, které zlepší postavení dlužníků

3. 12. 2015
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Vláda schválila novou právní úpravu, která bude regulovat poskytování a zprostředkování úvěrů. Návrh vytáhne trn z paty nejednomu spotřebiteli v nesnázích.

Vláda schválila návrh zákona o spotřebitelském úvěru z dílny Ministerstva financí ČR (MF ČR) a ten teď míří do Sněmovny. Má nahradit stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. Nová právní úprava by měla implementovat do českého práva Evropskou směrnicí Evropského parlamentu a Rady (2014/17/ЕU ze dne 4. února 2014) o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, na což má ČR čas nejdéle do 21. března 2016.

Návrh se vztahuje kromě klasických spotřebitelských úvěrů i na hypoteční úvěry (přesněji spotřebitelské úvěry na bydlení) a ostatní typy spotřebitelských úvěrů, kam patří hotovostní úvěry, kreditní karty, nákup na splátky.

Kromě implementace evropské směrnice má ale nová úprava řešit také problémy, které jsou achillovou patou trhu se spotřebitelskými úvěry. Novinky, které přinese, jsme shrnuli do několika bodů.

Vyšší nároky na poskytovatele úvěrů

Nyní v ČR mohou spotřebitelské úvěry poskytovat bankovní subjekty, jiné subjekty typu instituce elektronických peněz, dále poskytovatelé platebních služeb a nebankovní subjekty na základě živnosti (nyní je na trhu podle MR ČR asi 60 000 osob s touto živností).

Návrh stanovuje nové podmínky, které budou muset nebankovní subjekty plnit. Především musí získat oprávnění k této činnosti, které bude moci udělit jen Česká národní banka, a zapsat se do registru. Oprávnění bude časově omezené na pět let a subjekty si jej budou moci prodloužit uhrazením správního poplatku. O oprávnění se navíc budou moci ucházet jen subjekty s určitou právní formou, jako je například akciová společnost, s.r.o. nebo evropská společnost, které mají kapitál minimálně ve výši 20 mil. Kč.

Osoby, které budou zapojené do poskytování spotřebitelských úvěrů, budou muset mít minimálně maturitu a odbornou zkoušku (úroveň bude stejná pro bankovní i nebankovní prodej úvěrů). Poskytovatel úvěrů také bude muset mít čistý trestní rejstřík a být bez prohřešků v dosavadním podnikání.

Vyšší nároky na zprostředkovatele úvěrů

Přísnější podmínky pro výkon činnosti návrh nastavuje i zprostředkovatelům, kterým už nebude stačit vázaná živnost (resp. poskytování a zprostředkování úvěrů už nebude živností), ale opět se budou muset registrovat u centrální banky a získat povolení. Stejné nároky jako u poskytovatelů platí u zprostředkovatelů i v rámci minimálního vzdělání.

Zprostředkovatelskou činnost bude možné vykonávat v roli:

 • samostatného zprostředkovatele poté, co vám centrální banka udělí oprávnění a zaregistrujete se, 
 • vázaného zástupce, který se musí u ČNB zaregistrovat,
 • zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, jehož činnost je opět podmíněna registrací u ČNB.

Aby se mohli o registraci či povolení ucházet, musí mít sídlo v ČR, být důvěryhodní (čistý trestní rejstřík a dosavadní podnikání bez prohřešků) a odborně způsobilí oni i další osoby, které se přímo podílení na zprostředkování spotřebitelských úvěrů na bydlení.

Zprostředkovatelé, kteří činnost dosud vykonávají pouze jako živnost, tak mohou činit ještě po dobu dvou let od účinnosti nového zákona s podmínkou, že si do půl roku od účinnosti podají žádost o vydání oprávnění či registrace u centrální banky. V opačném případě jejich oprávnění zanikne právě uplynutím šestého měsíce od účinnosti.

Pro roli samostatného zprostředkovatele bude navíc vyžadováno také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností zprostředkovatele.

Zákaz plateb před uzavřením smlouvy

Návrh také zakáže, abyste museli poskytovateli nebo zprostředkovateli cokoli platit, ještě než bude uzavřena smlouva o úvěru. Pravidlo se nevztahuje na platby za účelem náhrady daní, správních nebo podobných poplatků nebo účelně vynaložené náklady na ocenění předmětu zajištění. Tyto výjimky se ale budou vztahovat především na hypotéky.

Nebude tak možné, aby po vás zprostředkovatelé vyžadovali platbu za své služby bez ohledu na to, zda nakonec úvěr skutečně zajistí. Návrh také zakazuje, aby samostatný zprostředkovatel pobíral odměnu jak od poskytovatele úvěru, tak i od vás jako spotřebitele.

Více informací pro spotřebitele

Nová úprava přebírá ze zákona o spotřebitelském úvěru pravidla o informační povinnosti, ať už před, nebo po uzavření smlouvy. Kromě toho ale bude nově nutné:

 • informovat o tzv. měnovém riziku za podmínky, že je úvěr poskytován v cizí měně a změna kurzu by mohla způsobit změnu výše splátek a celkovou splatnou částku,
 • aby zprostředkovatel uvedl informace o své osobě, hlavně zda je samostatným či vázaným zprostředkovatelem a kde je možné si ověřit jeho registraci,
 • aby zprostředkovatel u úvěru na bydlení informoval o tom, že si spotřebitel může vyžádat podrobnosti o výši provize, kterou má sjednanou s jednotlivými poskytovateli úvěrů.

Pokud dojde k porušení informační povinnosti přímo ve smlouvě o spotřebitelském úvěru, stává se ten od okamžiku, kdy věřitele na toto pochybení upozorníte, úročený pouze repo sazbou vyhlašovanou ČNB (momentálně ve výši 0,05 %). No neberte to.

Neposoudí-li úvěruschopnost, nemusíte platit žádný úrok

Platit bude také pravidlo, že pokud nebude před poskytnutím půjčky řádně posouzena vaše úvěruschopnost (jestli jste ze svých příjmů schopni úvěr splácet), je smlouva o úvěru neplatná. V praxi to znamená, že nemusíte platit žádný úrok a ty, které už jste uhradili, by vám měl věřitel vrátit. Jistinu ale samozřejmě vrátit musíte. Abyste se ale neocitli v situaci, kdy máte najednou vrátit celou vypůjčenou částku, stanovuje návrh, že ji budete splácet podle svých možností.

V hledáčku (konečně) i mikropůjčky

Nová pravidla se budou vztahovat i na malé spotřebitelské úvěry, tedy tzv. mikropůjčky, které jsou nyní neregulované, a proto v Česku – zvlášť v posledních dvou letech – vesele bují. Může za to fakt, že zákon o spotřebitelském úvěru dosáhne pouze na půjčky od 5000 Kč. Přečtěte si také: Mikropůjčky: rychlost a jednoduchost zaplatíte na poplatcích

Možnost výběru u doplňkových služeb

Návrh zakazuje tzv. vázaný prodej. To znamená, že vás poskytovatel úvěru nebude moci tlačit do výběru poskytovatele doplňkové služby, pokud jejím sjednáním podmiňuje uzavření úvěrové smlouvy. Česky řečeno: pokud bude podmínkou pro sjednání hypotéky pojištění schopnosti splácet, můžete si ho sjednat od kterékoli pojišťovny, a ne jen od partnera poskytovatele nebo pojišťovny ze stejné finanční skupiny, jak je zvykem.

Pravidlo má výjimky, které se vztahují na:

 • platební a spořicí účet, odkud se bude splácet úvěr,
 • stavební spoření,
 • pojištění vozidla, které je daným spotřebitelským úvěrem financováno.

Levnější nebo žádná předčasná splátka úvěru

Návrh také zakazuje věřiteli vyžadovat úhradu nákladů za předčasné splacení úvěru na bydlení v případě, že bylo provedeno:

 • do tří měsíců od sdělení nové výše úrokové sazby věřitelem po ukončení fixace,
 • jako důsledek úmrtí, dlouhodobé nemoci či invalidity vaší, vašeho manžela/manželky či partnera/partnerky nebo kvůli rozvodu,
 • do výše 20 % jistiny úvěru zaplacené nejpozději měsíc před dnem výročí uzavření úvěrové smlouvy (každý rok).

Pokud vás k předčasnému splacení nevedly vážné důvody a nesplňujete ani jiné podmínky pro bezplatnou předčasnou splátku, může po vás chtít věřitel maximálně poplatek ve výši nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasnou splátkou. Ten ale nesmí přesáhnout částku úroku, který byste zaplatili za dobu předčasné splátky do konce fixace.

Přečtěte si také: Jednou ročně splatíte část hypotéky bez poplatku

U ostatních spotřebitelských úvěrů nesmí být poplatek za předčasnou splátku vyšší než:

 • úrok, který byste zaplatili za dobu od předčasného splacení do skončení úvěru,
 • 1 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, pokud je doba mezi předčasnou splátkou a koncem úvěru delší než jeden rok, a 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru, pokud je doba mezi předčasnou splátkou a koncem úvěru kratší než jeden rok.

Tato pravidla se budou vztahovat na úvěry s variabilním úrokem i přesto, že byly sjednány před účinností nové právní úpravy, a na smlouvy s fixní sazbou od dalšího období fixace, která započala po nabytí účinnosti zákona.

Omezené sankce za prodlení se splácením

Pokud se opozdíte se splácením, může vám poskytovatel spotřebitelského úvěru naúčtovat maximálně pokutu ve výši 0,1 % denně z částky v prodlení. Maximálně mohou tyto smluvní pokuty dosáhnout 70 % jistiny, nejvýše však částky 200 000 Kč.

Lhůta na rozmyšlenou

Návrh zavádí také tzv. lhůtu na rozmyšlenou, což je 14denní období, během kterého si můžete prostudovat závazný návrh smlouvy o úvěru na bydlení a v klidu se rozhodnout, zda ji opravdu uzavřete.

skoleni_29_6

Omezení kurzového rizika u úvěrů v cizí měně

Pokud uzavřete po účinnosti zákona smlouvu na úvěr v cizí měně, musí vám jeho poskytovatel umožnit tuto měnu později změnit (například na měnu, ve které dostáváte hlavní příjem nebo ve které máte aktiva, ze kterých máte úvěr splácet) nebo vám zajistit jiný mechanismus, který by eliminoval riziko vyplývající ze změny kurzu.

Omezení využití zástavního práva

Další opatření citelně zasáhne do možnosti věřitele uplatnit zástavní právo. Ten vám bude muset poskytnout lhůtu v délce šesti měsíců po tom, co vám oznámí, že hodlá zastavenou nemovitost prodat za účelem uspokojení vlastní pohledávky. Během této doby máte šanci nemovitost prodat sami za tržní cenu a získat tak víc peněz, než by poskytovatel získal v dražbě. Prostředky ale samozřejmě musíte použít na úhradu dlužné částky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).