Hlavní navigace

Tuzemské diety a stravné 2016: jen nepatrné zvýšení (příklady)

30. 12. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Tuzemské stravné se od ledna 2016 opět valorizuje, ale zvýšení je doslova nepatrné. A za použití soukromého auta pro služební účely dostanete méně.

Zaměstnavatel je povinen vám v případě, že vás vyšle na pracovní cestu, kompenzovat zvýšené stravovací výdaje – vyplatit tzv. diety, tedy stravné. Stravné jako náhrada zvýšených stravovacích výdajů – např. v restauracích, kde se obvykle nestravujete – vám náleží v závislosti na době, která uplyne od vašeho výjezdu k mimořádnému výkonu práce mimo (v pracovní smlouvě) sjednané místo výkonu práce do návratu zpět. Diety čili stravné nepředstavují náhradu celkových nákladů na stravování během pracovní cesty, neboť byste se stravovali, i kdybyste na pracovní cestě nebyli. Při vyplácení diet je lhostejné, zda opravdu nějaké jídlo během pracovní cesty konzumujete nebo ne, zda to bylo v podnicích veřejného stravování nebo šlo o občerstvení doma připravené. Stravné je stanoveno paušální částkou závislou na době trvání cesty, proto se také nepožaduje jakékoliv prokazování výdajů se stravováním spojených.

Tuzemské stravné

Výše stravného se mění v závislosti na vývoji cen. V pravidelném termínu od 1. ledna (kalendářního roku) Ministerstvo práce a sociálních věcí mění (tuzemské) stravné. V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví stravné, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu ceny ode dne účinnosti poslední úpravy zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Rozdílná je maximální výše stravného podle toho, zda ji poskytuje (na straně jedné) zaměstnavatel z rozpočtového sektoru nebo (na straně druhé) zaměstnavatel z mimorozpočtové (soukromé) sféry.

Intervaly pro veřejný sektor

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru (tj. zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb) specifikovaný v ust. § 109 odst. 3 zákoníku práce vám poskytne za každý kalendářní den pracovní cesty (na území České republiky) stravné ve výši:

 • 70 Kč až 83 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud do 31. 12. 2015 to bylo 69 Kč až 82 Kč).
 • 106 Kč až 127 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 104 Kč až 125 Kč).
 • 166 Kč až 198 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 163 Kč až 195 Kč).

Zaměstnavatel rozpočtového sektoru vždy poskytuje stravné ve výši, která musí odpovídat předepsanému rozpětí, stravné nemůže být nižší než jeho minimální předepsaná částka, ale ani vyšší než jeho předepsaná maximální částka.

Minimální standardy pro privátní sektor

Za každý kalendářní den pracovní cesty vám poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) stravné nejméně ve výši:

 • 70 Kč (dosud to bylo 69 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 106 Kč (dosud to bylo 104 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin.
 • 166 Kč (dosud to bylo 163 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnavatel ze soukromého sektoru tedy může poskytovat stravné i v libovolně vyšší úrovni, než je předepsaná minimální výše stravného, nesmí však vyplácet stravné nižší, než je minimální úroveň stravného.

Příklady

Příklad 1:
Vyjeli jste na pracovní cestu ráno v 8:30 hodin a vrátili jste se ve 12:30 hodin. Byli jste tedy na pracovní cestě 4 hodiny – nenáleží vám žádná náhrada stravného.

Příklad 2:
Vyjeli jste na pracovní cestu ráno v 5:45 hodin a vrátili jste se v 16:45 hodin. Byli jste tedy na pracovní cestě 11 hodin – máte nárok na stravné v 1. intervalu.

Příklad 3:
Vyjeli jste na pracovní cestu ráno v 6:15 hodin a vrátili jste se v 18:15 hodin. Byli jste tedy na pracovní cestě 12 hodin – máte nárok na stravné v 1. intervalu.

Příklad 4:
Vyjeli jste na pracovní cestu ráno v 5:35 hodin a vrátili jste se ve 22:05 hodin. Byli jste tedy na pracovní cestě 16 hodin a 30 minut – máte nárok na stravné v 2. intervalu.

Příklad 5:
Vyjeli jste na pracovní cestu ráno v 4:35 hodin a vrátili jste se ve 23:00 hodin. Byli jste tedy na pracovní cestě 18 hodin a 25 minut – máte nárok na stravné v 3. intervalu.

Příklad 6:
Vyjeli jste na pracovní cestu v pondělí ráno v 8:30 hodin a vrátili jste se v úterý v 11:45 hodin. V pondělí jste byli na pracovní cestě od 9:00 do 24:00, tj. 15 hodin – máte nárok na stravné v 2. intervalu; v úterý jste byli na pracovní cestě od 0:00 do 11:45, tj. 11 a ¾ hodiny – máte nárok na stravné v 1. intervalu.

Příklad 7:
Vyjeli jste na pracovní cestu ve středu ráno v 5:45 hodin a vrátili jste se v pátek v 15:00 hodin. V 1. den jste byli na pracovní cestě od 5:45 do 24:00, tj. 18 a ¼ hodiny – máte nárok na stravné ve 3. intervalu; 2. den jste byli na pracovní cestě od 0:00 do 24:00, tj. 24 hodin – máte nárok na stravné ve 3. intervalu; 3. den jste byli na pracovní cestě od 0:00 do 15:30, tj. 15 hodin a 30 minut – máte nárok na stravné ve 2. intervalu.

Příklad 8:
Vyjeli jste na pracovní cestu ve středu ve 12:45 hodin a vrátili jste se v noci na čtvrtek ve 2:00 hodin. První den jste byli na pracovní cestě 11 ¼ hodiny – měli byste mít nárok na stravné v 1. intervalu. Druhý den jste byli na pracovní cestě 2 hodiny – neměli byste mít nárok na stravné. Při pracovní cestě, která spadá do 2 kalendářních dnů, se však upustí od odděleného posuzování doby trvání pracovní cesty v kalendářním dnu, je-li to pro vás coby zaměstnance výhodnější (ust. § 163 odst. 4 zákoník práce). Pokud tedy neposuzujeme dobu trvání pracovní cesty odděleně, pak pracovní cesta trvala 13 ¼ hodiny – máte nárok na stravné ve 2. intervalu.

Za bezplatně poskytnuté jídlo na pracovní cestě se však stravné snižuje podle pravidel zákoníku práce.

Bylo-li vám během pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo (tedy jídlo, na které jste finančně nepřispěli), přísluší vám stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin.
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné vám vůbec nepřísluší, pokud vám během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Příklad

Vyjeli jste na pracovní cestu ráno v 4:35 hodin a vrátili jste se ve 23:00 hodin. Byli jste tedy na pracovní cestě 18 hodin a 25 minut – máte nárok na stravné v 3. intervalu. Zaměstnavatel na základě své směrnice poskytuje stravné v minimální zákonné výši, tedy 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin, 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin, 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Varianta 1: Neobdrželi jste žádné bezplatné jídlo – máte nárok na stravné v plné výši 166 Kč.

Varianta 2: Obdrželi jste oběd – pak se stravné krátí o 25 %, tj. o 41,50 Kč; částka, kterou dostanete vyplacenu, je: 166 – 41,50 = 124,50, po zaokrouhlení 125 Kč.

Varianta 3: Obdrželi jste oběd a večeři – pak se stravné krátí o 50 % (2 × 25 %), tj. o 83 Kč; částka, kterou dostanete vyplacenu, je: 166 – 83 = 83 Kč.

skoleni_4_3

Použití automobilu: za pohonné hmoty bude výrazně méně

Vyhláška č. 385/2015 Sb., určující výši tuzemského stravného, rovněž pro účely cestovních náhrad vyplácených zaměstnancům stanoví:

 • Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy, která činí nejméně u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč. Tyto náhrady jsou příspěvkem na amortizaci.

(Při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší podle ust. § 157 odst. 4 zákoníku práce nejméně o 15 %. Základní náhrada u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů přísluší dle ust. § 157 odst. 5 zákoníku práce zaměstnanci nejméně ve výši dvojnásobku sazby stanovené pro osobní silniční motorová vozidla, tedy ve výši 7,60 Kč za 1 km jízdy.) 

 • Průměrnou cenu pohonných hmot, která za litr činí 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů, 33,00 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů, 29,50 Kč u motorové nafty.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).