Hlavní navigace

Minimální mzda 2016: nezaměstnaní si polepší, lidé bez příjmů si připlatí

29. 9. 2015
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Od 1. ledna 2016 se zvyšuje minimální mzda. Pro jednu skupinu obyvatel je to radostná zpráva, druzí ale více sáhnou do peněženky.

Od 1. ledna 2016 si budou muset samoplátci, resp. osoby bez zdanitelných příjmů platit více na zdravotní pojištění. Uchazeči o zaměstnání, kteří nepobírají podporu v nezaměstnanosti, si pak mohou více vydělat. To vše v důsledku zvýšení minimální mzdy.

Hodinová minimální mzda se zvyšuje z dosavadních 55 Kč na 58,70 Kč a měsíční z 9200 Kč na 9900 Kč. Pro osoby v invalidním důchodu pro jejich údajně jen omezené pracovní uplatnění na 55,10 Kč z dosavadních 48,10 Kč na hodinu a na 9300 Kč z dosavadních 8000 Kč za měsíc.

Samoplátci si připlatí

Pro odvody zdravotního pojištění u osob bez zdanitelných příjmů je vyměřovacím základem minimální mzda. Mezi tyto osoby patří lidé, kteří celý kalendářní měsíc nejsou zaměstnáni, nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti – podnikání ani za ně neplatí pojistné stát. Jde např. o studenty nad 26 let nebo nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce.

Tito lidé si musejí po zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2016 zvýšit povinné odvody na zdravotní pojištění o 95 Kč. Důvod je následující. Minimální mzda vzroste z 9200 Kč na 9900 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší z dosavadních 1242 Kč na 1337 Kč. Jelikož zvýšení platí od 1. ledna 2016, musí být platba pojistného navýšena již za leden 2016, ta je splatná nejpozději do 8. února 2016.

Pojistné osob bez zdanitelných příjmů za daný kalendářní měsíc je splatné od 1. dne tohoto měsíce do 8. dne následujícího měsíce.

Kdo jsou osoby bez zdanitelných příjmů

  • nezaměstnaní, kteří nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání,
  • ženy (event. muži) v domácnosti, které nepaří mezi osoby, za které platí pojistné stát – tedy nepečují celodenně osobně a řádně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nepobírají žádný důchod z důchodového pojištění ani nejsou v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání,
  • studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v ČR, která nebyla Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, rekvalifikační kurzy apod.), nebo studenti, kteří studují na střední nebo vysoké škole v cizině, která nebyla rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postavena na roveň studia v ČR a neprovedli oznámení o dlouhodobém pobytu, případně starší 26 let,
  • absolventi střední školy, kteří po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání, nepřihlásí se mezi uchazeče o zaměstnání nebo nezačnou podnikat,
  • absolventi vysoké školy, kteří nepokračují ve studiu a nenastoupí do zaměstnání nebo nezačnou podnikat ihned po ukončení kalendářního měsíce následujícího po složení státní závěrečné zkoušky,
  • členové náboženského řádu bez příjmu.
Ilustrační fotografie.
Autor: Vase Petrovski (Flickr.com)

Ilustrační fotografie.

Přivýdělek pro nezaměstnané bude vyšší

I během evidence na úřadu práce můžete při dodržení určitých podmínek pracovat. Mohou nastat dvě situace:

  1. Máte pracovní nebo služební poměr, váš měsíční výdělek nesmí nepřesáhnout polovinu minimální mzdy.
  2. Pracujete na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti a vaše měsíční odměna nebo odměna připadající na 1 měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

V případě výkonu více činností se výdělky sčítají.

Základní podmínkou tedy je, že měsíční výdělek zaměstnance, který je současně uchazečem o zaměstnání, nepřesáhne namísto dosavadních 4600 Kč 4950 Kč měsíčně, a to jde-li o osobu nepobírající invalidní důchod.

U osoby, která je v evidenci úřadu práce a je příjemcem invalidního důchodu I. nebo II. stupně invalidity, může tzv. nekolidující příjem činit jen nejvýše 4650 Kč za kalendářní měsíc. Osoba, která pobírá invalidní důchod III. stupně, může být v evidenci úřadu práce jen výjimečně, je-li schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek.

skoleni_4_3

S úřadem práce musíte spolupracovat

Nekolidující zaměstnání je pro vás výhodné zejména v případě, když vám vůbec nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo vám již uplynula podpůrčí doba pro její poskytování a již nárok na podporu nemáte.

Výkon práce v rámci nekolidujícího zaměstnání vám ovšem nesmí bránit v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce. Jako uchazeč o zaměstnání máte v souvislosti s nekolidujícím zaměstnáním oznamovací povinnost vůči úřadu práce. Bez ohledu na výši měsíčního výdělku jste povinni oznámit úřadu práce výkon nekolidující činnosti při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo kdykoliv později v den nástupu k výdělečné činnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).