Hlavní navigace

Minimální mzda se zvyšuje o 700 Kč, někomu se ale zvýší mnohem více

14. 10. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Od 1. 1. 2016 se zvyšuje nejen minimální mzda, ale také nejnižší úrovně zaručené mzdy. I ty musejí zaměstnavatelé respektovat při odměňování svých pracovníků. Více přidáno dostanou kvalifikovanější zaměstnanci a invalidé.

Hodinová minimální mzda se zvyšuje od 1. ledna 2016 z dosavadních 55 Kč na 58,70 Kč a měsíční z 9200 Kč na 9900 Kč. U osob v invalidním důchodu pro jejich údajně jen omezené pracovní uplatnění na 55,10 Kč z dosavadních 48,10 Kč na hodinu a na 9300 Kč z dosavadních 8000 Kč za měsíc.

Zatímco zvýšení minimální mzdy se vždy dostává značné pozornosti, zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy bývá nezaslouženě opomíjeno. Neplatí totiž jen jedna minimální mzda, ale v podstatě 8 minimálních hranic odměny za práci podle konkrétních činností, které jsou odstupňovány podle náročnosti a složitosti vykonávané práce.

Minimálních mezd je osm

Je totiž třeba si uvědomit, že minimální mzda odpovídající 1. stupni z nejnižších úrovní zaručené mzdy (shodná svou výší se mzdou pro tento stupeň) může být v praxi uplatňována jen vůči velmi úzké skupině zaměstnanců. Může být na vás uplatněna pouze v případech, kdy vykonáváte v pracovním poměru nejméně kvalifikované práce zařazené do 1. skupiny prací pro účely stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění (zatímco na ostatní zaměstnance se vztahují nejnižší úrovně zaručené mzdy odpovídající pracím zařazeným do 2. až 8. skupiny prací) nebo pokud pracujete na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr.

Minimální mzda platí pro vás jako zaměstnance a pro vašeho zaměstnavatele z podnikatelské (nestátní, mimorozpočtové) sféry, pokud se zde uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách. V jednotlivých kolektivních smlouvách lze dohodnout minimální mzdu vyšší, než stanovuje nařízení vlády o minimální mzdě. V nepodnikatelském sektoru (státní a veřejná správa a služby) a u zaměstnavatelů podnikatelské (nestátní) sféry, u nichž není uzavřena kolektivní smlouva nebo nejsou mzdové podmínky v kolektivní smlouvě sjednány, platí vedle minimální mzdy ještě nejnižší úrovně zaručené mzdy. (V nepodnikatelské sféře se uplatňuje vedle minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy systém platových tarifů.) Minimální mzda se uplatní vůči zaměstnancům v pracovním poměru i činným na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr. Nejnižší úrovně zaručené mzdy pro vás platí jen v případě pracovního poměru. Vůči zaměstnancům činným na dohodu o práci konané mimo pracovní poměr se neuplatňují.

Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je odstupňována na základě složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce, a to do osmi skupin. Obecné charakteristiky prací pro účely zařazení práce do některé z 8 skupin jsou uvedeny v příloze k nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění. Dále jsou zde uvedeny příklady prací zařazených do jednotlivých skupin a ty jsou zpracovány podle jednotlivých oborů.

Od 1. 1. 2016 zvýšené nejnižší úrovně zaručené mzdy pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně:

Skupina prací Nejnižší úroveň v Kč za hodinu Zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 58,70 9 900
2. 64,80 10 900
3. 71,60 12 100
4. 79,00 13 300
5. 87,20 14 700
6. 96,30 16 200
7. 106,30 17 900
8. 117,40 19 800

V prvním stupni se nejnižší úroveň zaručené mzdy za měsíc zvyšuje stejně jako minimální mzda o 700 Kč, ale v nejvyšším stupni je to o celý dvojnásobek – 1400 Kč z dosavadních 18 400 Kč na 19 800 Kč.

Invalidé mají minimální mzdu nižší, ale zato nyní roste více. Nejnižší úrovně zaručené mzdy při invaliditě, pro stanovenou pracovní dobu 40 hodin týdně, se od 1. 1. 2016 mění následovně:

Skupina prací Nejnižší úroveň v Kč za hodinu Zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 55,10 9 300
2. 60,90 10 300
3. 67,20 11 300
4. 74,20 12 500
5. 81,90 13 800
6. 90,50 15 300
7. 99,90 16 800
8. 110,30 18 600

V prvním stupni se zvyšuje nejnižší úroveň zaručené mzdy na měsíc, stejně jako minimální mzda, o 1300 Kč z dosavadních 8000 Kč na 9300 Kč, v nejvyšším stupni pak z 16 100 Kč na 18 600 Kč, tedy dokonce o 2500 Kč.

Pro pořádek dodejme, že minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy pro invalidy se totiž dříve nevalorizovaly stejným tempem a tak pravidelně jako pro ostatní zaměstnance, nýbrž stagnovaly od 1. 1. 2013, a proto je nyní nárůst razantnější.

Doplatky

Nedosáhne-li mzda, plat nebo odměna z dohody minimální mzdy, je zaměstnavatel povinen vám poskytnout doplatek:

  • Ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou (použití hodinové nebo měsíční minimální mzdy se sjedná, stanoví nebo určí předem, jinak se pro účely doplatku použije minimální hodinová mzda). 
  • K platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou minimální měsíční mzdou.
  • K odměně z dohody ve výši rozdílu mezi výší této odměny připadající na 1 hodinu a příslušnou minimální hodinovou mzdou.

Nedosáhne-li vaše mzda nebo plat (bez mzdy nebo platu za práci přesčas, příplatku za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém pracovním prostředí a za práci v sobotu a v neděli) příslušné nejnižší úrovně zaručené mzdy, je zaměstnavatel povinen vám poskytnout doplatek: 

  • Ke mzdě ve výši rozdílu mezi mzdou dosaženou v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené měsíční mzdy, nebo ve výši rozdílu mezi mzdou připadající na 1 odpracovanou hodinu a příslušnou hodinovou sazbou nejnižší úrovně zaručené mzdy (pro účely doplatku se použije nejnižší úroveň hodinové mzdy, jestliže se předem nesjedná, nestanoví nebo neurčí použití nejnižší úrovně zaručené měsíční mzdy). 
  • K platu ve výši rozdílu mezi platem dosaženým v kalendářním měsíci a příslušnou nejnižší úrovní zaručené mzdy.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).