Hlavní navigace

Co se v roce 2016 mění pro OSVČ/podnikatele?

21. 12. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nový rok přinese tradičně řadu změn. Které z nich se dotknou podnikatelů a jejich případných zaměstnanců?

Podíváme na změny, které přinese rok 2016 a které se mohou dotknout hlavně podnikatelů.

Nová průměrná mzda a minimální zálohy

Pro příští rok začne platit nová výše průměrné mzdy 27 006 Kč a právě ta ovlivňuje i výši minimálních záloh u zdravotního a sociálního pojištění.

Minimální záloha na sociální pojištění se příští rok zvýší na 1972 Kč u hlavní činnosti a na 789 Kč u té vedlejší. Minimální záloha na zdravotní pojištění pak vzroste na 1823 Kč měsíčně. Minimální pojistné na nemocenské pojištění pro OSVČ zůstává na 115 Kč.

Veškeré podrobnosti, které se týkají změn u zdravotního a sociálního pojištění, najdete v článku Zdravotní a sociální pojištění pro podnikatele a zaměstnance. Co se změní?

Další změny pro podnikatele se zaměstnanci

Jako každý rok dojde také ke zvýšení redukčních hranic pro výpočet důchodu a nemocenského pojištění (viz výše odkazovaný článek). To zároveň znamená, že dojde i k navýšení redukčních hranic pro účely výpočtu náhrady mzdy od zaměstnavatele za první dva týdny nemoci, které vychází (ač upravené) z redukčních hranic pro nemocenské pojištění. Podrobnosti najdete v článku Náhrada mzdy během pracovní neschopnosti bude vyšší.

Vyšší renta za poškozené zdraví

Příští rok dojde také k mírnému zvýšení renty jako náhrady za ztrátu výdělku kvůli pracovnímu úrazu nebo nemoci z povolání. Více čtěte v článku Renty za v práci poškozené zdraví se od 1. ledna 2016 zvyšují.

Vyšší stravné pro pracovní cesty do zahraničí

S novým rokem dojde i k mírnému zvýšení sazeb pro stravné při pracovních cestách do zahraničí. O novince jsme informovali v článku Jaké diety dostanete na zahraniční pracovní výjezd?

Opět vzroste minimální mzda

Podnikatelé, kteří mají zaměstnance, by měli vědět, že opět dojde k růstu minimální mzdy. Ta měsíční vzroste na 9900 Kč, základní hodinová sazba se zvýší na 58,70 Kč.

Podrobnosti k tématu najdete v článcích:

Minimální mzda se zvyšuje o 700 Kč, někomu se ale zvýší mnohem více

Minimální mzda 2016: nezaměstnaní si polepší, lidé bez příjmů si připlatí

Vyšší sleva na druhé a další dítě

Příští rok dojde také ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, a to už podruhé v řadě. Daňová sleva na druhé dítě stoupne o 100 Kč na 1417 Kč za měsíc a na třetí a další dítě o 300 Kč na 1717 Kč měsíčně. Na první dítě zůstává sleva stejná, stále ve výši 1117 Kč měsíčně. Podnikatelé si budou moci slevu uplatnit až při podání daňového přiznání za rok 2016, tedy v roce 2017.

Podrobnosti o růstu daňového zvýhodnění najdete v článku Více dětí, více slev na dani. Stát chce zvýhodnit rodiny s dětmi.

Změny u školkovného

Od příštího roku dojde ke zvýšení daňové slevy za tzv. školkovné. Nejvíce bude možné uplatnit částku odpovídající minimální mzdě, tedy 9900 Kč.

Změny jiných zákonů ale od příštího roku mohou ovlivnit i možnost uplatnit tuto daňovou slevu. Problém je u tzv. dětských skupin. Zákon o dětské skupině umožnil provoz předškolních zařízení i mimo režim školského zákona a živnostenského podnikání, což byly do té doby jediné dvě alternativy, jak tuto činnost mohli zaměstnavatelé nebo neziskové organizace vykonávat. Zároveň ale vyžadoval splnění určitých podmínek, což ohrožovalo budoucí chod lesních školek a dětských klubů.

Během letošního roku proto vešla v účinnost novela zákona o poskytování péče o dítě v dětské skupině, která uvádí, že evidence poskytovatelů těchto služeb bude dobrovolná. Podmínky zákona budou muset splnit jen poskytovatelé těchto služeb, kteří se evidují u ministerstva práce a sociálních věcí, a proto už nebude hrozit zánik některým zařízením – např. lesním školkám. Ale jen poskytovatelé, kteří splní zákonné podmínky (a budou se evidovat), také budou moci čerpat daňové úlevy (využít daňovou uznatelnost nákladů na provoz takových zařízení).

A analogicky jen rodiče dětí umístěných v zařízení mateřské školy dle školského zákona či zařízení podřízenému zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině si budou moci uplatnit školkovné. Pokud tedy budete mít své dítě umístěné v zařízení, které funguje mimo režim těchto zákonů – tedy hlavně v těch provozovaných podle živnostenského zákona, nárok na slevu za rok 2016 už ztratíte. Výjimkou je případ, kdy by měla péče o děti v tomto zařízení srovnatelný charakter se školkou či dětskou skupinou.

Větší výhody za spoření na důchod

V souvislosti se zrušením druhého pilíře dojde v roce 2017 ke zvýšení limitu osvobození od daně z příjmů u příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření a penzijní pojištění či na soukromé životní pojištění ze 30 000 Kč na 50 000 Kč ročně.

U penzijního připojištění, životního pojištění a doplňkového penzijního spoření se ten samý rok také zvýší nezdanitelné části základu daně z původních 12 000 Kč na 24 000 Kč.

U penzijního spoření a doplňkového penzijního spoření (třetí pilíř) se tedy optimální částka pro spoření zvýší na tři tisíce měsíce, resp. 36 000 Kč za rok (po odečtení 12 000 Kč můžete uplatnit platby ve výši 24 000 Kč). Dojde také ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně za uhrazené příspěvky. Dosud platí, že se vaše platby za rok musí nejprve snížit o 12 000 Kč, a pak teprve můžete částku odečítat. Nově by mělo být možné odečíst i části měsíčních příspěvků, které přesáhly v jednotlivých měsících maximální výši příspěvku, od kterého náleží maximální státní podpora. Odpočty by se tedy měly posuzovat za jednotlivé měsíce.

Původní výpočet připouští maximální částku ve výši 1000 Kč. Pokud nyní spoříte například 600 Kč měsíčně a v prosinci byste vložili nad rámec měsíčních příspěvků 6000 Kč (celkem tedy 6600 Kč za prosinec), získáte státní podporu pouze z částky ve výši 1000 Kč a částka 5600 Kč zůstane bez státní dotace i daňové podpory. Podle nových pravidel byste si ale mohli částku odečíst celou.

Nyní musíte pro maximální využití nezdanitelné částky ukládat každý měsíc dva tisíce. Nově byste nemuseli ukládat každý měsíc tak vysokou částku pro získání odpočtu – pokud to vaší kapse nevyhovuje. Mohli byste spořit po nižších vkladech a na odpočet dosáhnout i díky jednorázovému vyššímu vkladu v měsíci, kdy například obdržíte více peněz za větší zakázku apod.

Více elektronických podání

Od příštího roku budou muset všechny OSVČ, které mají zpřístupněnou datovou schránku, činit vybraná podání finančnímu úřadu pouze elektronicky. Během letoška ještě finanční správa „přivírala oči“ a umožňovala podání přes tzv. e-tiskopis (tedy podat formulář elektronicky bez elektronického podpisu a do pěti dnů doručit na úřad vytištěný a vlastnoručně podepsaný e-tiskopis). Nově musí podávat vybrané formuláře výhradně elektronicky i plátci DPH. Seznam podání, která už musíte dělat elektronicky (jinak dostanete pokutu ve výši 2000 Kč), najdete na webu Finanční správy ČR.

Další novinky v podnikání

Další změny se dotknou podnikatelů, kteří vedou firmu, účetnictví nebo jsou plátci DPH.

Plátci DPH budou muset podávat kontrolní hlášení k DPH. Právnické osoby ho budou podávat za kalendářní měsíc. Fyzické osoby ho budou podávat ve lhůtě pro podání daňového přiznání nebo jednou za tři měsíce, pokud jsou čtvrtletními plátci daně.

Vše o kontrolním hlášení najdete na sesterském serveru Podnikatel.cz.

Od 1. ledna 2016 také nabude účinnosti novela zákona o účetnictví, která firmy dělí podle velikosti aktiv, obratu a počtu zaměstnanců na mikro, malé, střední a velké. Mikro a malým firmám tím ubudou některé povinnosti. Některé budou moci také opět zavést zjednodušené účetnictví. Vše o novinkách v účetnictví najdete na sesterském serveru Podnikatel.cz.

S novým rokem se také rozšíří režim reverse–charge o dodání nemovité věci plátci DPH, ale pouze u dokladů s částkou přes 100 000 Kč. Vše o novinkách u reverse–charge najdete na serveru Podnikatel.cz.

skoleni_4_3

Ještě stále není jasné, zda zákon o evidenci tržeb projde třetím čtením. Pokud ano, mohou se změny dotknout některých subjektů už v roce 2016. První budou vykazovat hotovostní tržby elektronickou evidencí subjekty, které poskytují ubytovací a stravovací služby, o tři měsíce později pak podnikatelé z maloobchodu a velkoobchodu.

Vše o elektronické evidenci tržeb najdete na serveru Podnikatel.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).