Hlavní navigace

Rozpočítávání tepla 2016: kdo ušetří a kdo zaplatí víc?

11. 12. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Šetřit už se nevyplatí? Teplo se bude rozpočítávat podle nových pravidel. Někdo zaplatí víc, někdo ušetří. Do které skupiny budete patřit vy?

Od ledna dojde ke změně pravidel, podle kterých jsou rozpočítávány náklady na teplo v bytových domech. Nová metoda má být spravedlivější a zabránit, aby se nájemníci středových bytů nechali vytápět od ostatních zdarma.

Rozpočítávání nákladů na teplo v bytových domech

Náklady na vytápění a teplou vodu se při rozpočítávání dělí na základní a spotřební složku. Základní složka se rozpočítává podle podílu podlahové plochy (tzv. započitatelná podlahová plocha bytu nebo nebytového prostoru) a pokrývá například náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla, tepelné ztráty vnitřního rozvodu a náklady na temperování společných prostor domu.

Spotřební složka vychází z míry indikované spotřeby energie na vytápění a rozpočítává se tedy podle záznamu na měřidlech tepla (případně jinak, pokud pro dům neplatí povinnost instalovat měřidla, konzument služby neumožnil odečet či instalaci měřidla apod.).

Původní a nová pravidla

Od 1. ledna 2016 vejde v účinnost vyhláška č. 269/2015 Ministerstva pro místní rozvoj, která změní postup pro rozpočítávání nákladů za teplo jednotlivým nájemníkům. Přesněji jinak stanoví procentní vyjádření základní a spotřební složky a upraví výpočet při rozdílech v nákladech na vytápění.

V současnosti se rozpočítávají náklady na teplo tak, že sestávají ze 40–50 % ze základní složky a zbytek tvoří skutečná spotřeba. Základní složka se tedy rozdělí mezi konečné uživatele bytů podle podlahové plochy a spotřební složka podle výsledků měřidel.

Rozdíl v nákladech na vytápění, který připadá na 1 m2 podlahové plochy, pak nesmí překročit 40 % oproti průměru v daném zúčtovacím období.

Pokud tedy průměrné náklady na vytopení m2 odpovídají například 200 korunám, může se účtovaná cena lišit maximálně o 40 % (směrem nahoru i dolů) a být v rozmezí od 120 do 280 Kč.

Nově je odchylka upravena tak, že může být oproti průměrným nákladům maximálně o 20 % nižší a zároveň nejvíce o 100 % vyšší. Cena tepla za 1 m2 tak nebude moci být více jako o pětinu nižší a o dvojnásobek vyšší, než činí průměr za celý dům.

Spotřební složka bude nově moci dosáhnout až 70 % ceny za vytápění, protože podle nové vyhlášky bude činit základní složka 30–50 % z ceny. Výši základní složky určí poskytovatel služeb.

Pokud si vezmeme na pomoc náš příklad, znamená to, že při průměrných nákladech ve výši 200 Kč na m2 může být účtovaná cena v rozmezí od 160 Kč do 400 Kč.

Změna tak výrazně dolehne na byty, které mají vyšší náklady na teplo, než je průměr za celý dům. Ti, co se snaží na topení spořit nebo profitují z toho, že je obklopují jiné byty, které je vytápí, neušetří tolik jako dosud. Novinka se nepříjemně dotkne i majitelů bytů, kteří v něm nebydlí ani ho nepronajímají. Ani kdyby topení během roku vůbec nepustili, zaplatí minimálně 80 % průměrné spotřeby tepla na m2. Ušetřit by naopak mohli majitelé bytů, jejichž spotřeba výrazně nevybočuje z průměru spotřeby celého domu.

Ministerstvo: chceme spravedlivější systém

Ministerstvo pro místní rozvoj podle vlastního vyjádření původní pravidla změnilo kvůli snaze přizpůsobit právní úpravu rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu zákona č. 67/2013 Sb., o službách, snaze reagovat na požadavek povinné instalace měřidel a za účelem upravit systém rozpočítávání spravedlivěji.

Způsob je spravedlivější především v tom, že pokud dojde k překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody pouze u těch příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se bude vycházet pouze z údajů získaných z měřidel. Zatím se případné rozdíly v nákladech rozúčtovávají na úkor všech příjemců služeb v bytovém domě, vysvětluje ministerstvo s tím, že dnes ostatní spotřebitelé doplácejí na ty, kteří nepřiměřeně šetří. Na vytváření tepelné stability v domě by se přitom měli podle ministerstva podílet všichni.

Tip do článku - účto fakturace duben

Změna začne platit až v dalším období

Nová úprava bude platit pro všechny bytové domy, které jsou napojené na teplárnu, nebo mají vlastní kotelnu.

Vyhláška, která platí nyní, se bude vztahovat na celé zúčtovací období, které nyní probíhá. Podle této vyhlášky se rozúčtovává i v případě, kdy zúčtovací období započalo přede dnem nabytí účinnosti nové vyhlášky, tedy před 1. 1. 2016, a to i v případě, že zúčtovací období skončí po nabytí účinnosti nové vyhlášky, potvrzuje ministerstvo. Nová pravidla tedy začnou v praxi platit až od dalšího období, které už začne po účinnosti nové úpravy.

Nezapomněli jste?

Do konce minulého roku měli majitelé bytů zajistit instalaci měřičů pro správné rozpočítávání tepla. Protože zavedení novinky předcházely zmatky a upřesňující vyhláška o konkrétních zařízeních byla zveřejněna až počátkem listopadu 2014, nebylo plnění nové povinnosti na začátku letošního roku kontrolováno.

Nyní už byste ale absenci měřiče vysvětlovali těžko. Fyzickým osobám přitom hrozí pokuta do 50 000 Kč, právnickým do 200 000 Kč.

Podrobnosti najdete v článku Měřiče tepla budou povinné, pokuta ale zatím nehrozí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).