Hlavní navigace

Zdravotní a sociální pojištění 2016: kolik si připlatíte?

29. 10. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak se v příštím roce změní minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění a jaké další novinky přinese vyhlášení průměrné mzdy pro rok 2016?

Každý rok již tradičně informujeme o tom, jak se změní minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění a jaké novinky přinese nově stanovená výše průměrné mzdy. Ani ten letošní nebude výjimkou.

Vše hledejte ve vyhlášce

Abychom mohli vypočítat novou výši minimálních záloh, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Tu pravidelně stanovuje Ministerstvo sociálních věcí ČR vyhláškou a vychází přitom ze statistik platných za rok 2014 (všeobecný vyměřovací základ) a statistik z prvního pololetí letošního roku 2015 (přepočítací koeficient), které mají vyjádřit růst průměrných mezd.

Podle vyhlášky 244/2015 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů 30. září 2015, tedy nová průměrná mzda pro rok 2016 činí 27 006 Kč a je součinem právě všeobecného vyměřovacího základu ve výši 26 357 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0246 a zaokrouhluje se na celé Kč nahoru.

Sociální pojištění 2016

Záloha na sociální pojištění se obecně odvozuje od dosaženého zisku a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jeho jedna polovina. Sazba pojištění pak činí 29,2 %. V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit také jen minimální zálohu na pojistné. (Ačkoli pokud byste chtěli, můžete si platit dobrovolně zálohy vyšší.)

Hlavní činnost

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 6752 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné ještě zaokrouhlit na celé koruny.

Podle těchto pravidel tedy získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2016, která činí po zaokrouhlení 1972 Kč. Oproti letošnímu roku se tedy zvýší o 29 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 81 024 Kč (6752 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala. 

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 296 288 Kč. Pokud byste dosáhli se svým ročním příjmem nad tuto hranici, nebudete od této částky platit další nemocenské ani důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Vedlejší činnost

Minimální záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 2701 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 789 Kč (záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru), což je o 11 Kč více než letos.

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 32 412 Kč (2701 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala. 

Rozhodná částka pro vedlejší činnost je 64 813 Kč.

Protože druhý pilíř se již uzavřel a peníze sem budou účastníci posílat jen do konce roku, byl by výpočet nových záloh bezpředmětný.

Nové zálohy až po přehledu

Pokud v příštím roce pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud byste svůj podnik příští rok teprve rozjížděli, budete platiti minimální zálohy platné pro příští rok už od počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete.

Zálohy se platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy, v Brně Městské správy) vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění 2016

Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění a zůstává na 115 Kč, protože nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy stále činí 5000 Kč.

Stejný zůstává vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015 2016
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč 27 006 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč 1972 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč 789 Kč

Zdravotní pojištění 2016

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % z vyměřovacího základu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se ale opět odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %.

Vypočítáme ji tedy jako polovinu částky průměrné mzdy, kterou násobíme sazbou 13,5 %. Nová výše zálohy pro příští rok činí 1823 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru (minimální měsíční vyměřovací základ činí 13 503 × 13,5 %), což je o 26 Kč více než v letošním roce.

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

skoleni_11_12

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy už od ledna.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014, 2015 a 2016
Rok 2014 2015 2016
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč 13 503 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč

Nezapomeňte i na změny u minimální a zaručené mzdy

Od ledna dojde také ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Minimální mzda bude nově činit 9900 Kč. Právě tato změna zvýší zálohu na pojistné na zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů, která se od minimální mzdy odvozuje. Vzroste o 95 Kč na 1337 Kč měsíčně. Více podrobností najdete v článku Minimální mzda 2016: nezaměstnaní si polepší, lidé bez příjmů si připlatí.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).