Hlavní navigace

Jak na katastr nemovitostí

Sdílet

Co je katastr nemovitostí
Výpis z katastru nemovitostí
Vklad práva do katastru nemovitostí

Co je katastr nemovitostí

Jakmile si vyberete pěkný domek nebo byt a rozhodnete se, že by rozhodně stál za pořízení, vaše první cesta by měla vést na katastrální úřad. Jen tam totiž můžete zjistit, jestli se vám náhodou někdo nepokouší prodat nemovitost, na které vázne dvoumilionová hypotéka nebo která údajnému majiteli dokonce vůbec nepatří.

Schodiště

Katastr nemovitostí je veřejný kompletní soupis všech nemovitostí – budov (i rozestavěných) a pozemků – na území České republiky. Je spravován krajskými katastrálními úřady, kterých je v současné době v České republice čtrnáct. Katastrální pracoviště najdete ve všech větších městech a každé z nich spravuje jedno katastrální území. Pokud tedy chcete vyřídit záležitost týkající se konkrétní nemovitosti, musíte se obrátit na pracoviště, pod které tato nemovitost spadá. Pouze na tomto místě také můžete získat oficiálně potvrzené informace o nemovitosti.

Jestliže však chcete pouze do katastru nahlédnout nebo v něm ověřit některé důležité informace o vlastnictví nemovitosti a spokojíte se s informačním, ne tedy úředně ověřeným údajem, můžete ho zjistit na kterémkoli katastrálním úřadě nebo dokonce přes internet. Ovšem pozor tyto údaje nemusí být na 100 % spolehlivé, nemusí být zcela aktuální a nelze je použít při oficiálních úkonech. Zato je můžete na rozdíl od oficiálních listin získat zcela zdarma (to platí i pro opsání některých údajů na úřadě).

La Défence

Na internetu se k některým údajům z katastru dostanete přes aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního. Je veřejně a bezplatně přístupná všem zájemcům bez jakékoliv registrace. Můžete zde ověřovat vlastnická práva k budovám i parcelám a zjišťovat stav řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice. Můžete tu sledovat, jak daleko je úřad s vyřizováním vaší žádosti na vklad zástavního nebo vlastnického práva, můžete si nechat vypsat řízení přijatá na úřadě v konkrétní den, můžete podle obce a čísla popisného zjišťovat vlastníka budovy, orientační využití budovy a číslo parcely, na které stojí, nebo podle katastrálního území a čísla parcely její výměru, druh i vlastníka. Obsah informací není proti klasickému výpisu z katastru úplný, ale může postačit pro orientační představu a první ověřování některých skutečností.

Výpis z katastru nemovitostí

Nejspolehlivější cestou, jak získat oficiálně platné údaje z katastru nemovitostí, je žádost o výpis k dané nemovitosti. Můžete ji podat na příslušném pracovišti katastrálního úřadu nebo poštou. Za standardní výpis obsahující maximálně 20 parcel zaplatíte poplatek 100 Kč nebo kolek ve stejné hodnotě. Abyste potřebné údaje mohli získat, musíte samozřejmě nemovitost nějakým způsobem identifikovat – je tedy třeba znát její popisné, evidenční nebo parcelní číslo apod. Každá solidní realitní kancelář by vám při koupi nemovitosti měla automaticky dát aktuální výpis z katastru k dispozici. Důležité je, abyste se v něm vyznali a dokázali správně interpretovat všechny údaje. I snadno přehlédnutelné značky totiž mohou mít svůj význam.

Šipky počítače

Každý výpis se skládá z šesti základních částí A až F. V první z nich jsou údaje o vlastnících nemovitosti a jiných oprávněných osobách, které mohou s nemovitostí nakládat. Dozvíte se zde také, jestli pozemek, na kterém budova stojí, patří stejnému vlastníkovi. Jakmile tu najdete, že byt je ve vlastnictví obce nebo že má několik spoluvlastníků, přičemž vy jednáte pouze s jedním, raději od transakce upusťte.

V části B najdete všechny identifikační údaje o nemovitosti, včetně výměr pozemků. Mějte se na pozoru, pokud je zde poznámka, že budova je památkově chráněna nebo že se nachází v chráněné krajinné oblasti. Může vás to později vážně omezovat v jejím využívání. Část C je vyhrazena pro záznamy o možných omezeních vlastnického práva k nemovitosti – prostudujte ji tedy více než pečlivě a na všechny nejasnosti se přeptejte. Jsou zde zaznamenána zástavní práva, předkupní práva a věcná břemena. Jestliže vám vlastník některé z těchto údajů zatajil, nebude pravděpodobně úplně seriozní.

V části D mohou být uvedeny další zápisy, jako např. poznámky, zda neexistují nějaké nejasnosti ohledně vlastnictví nemovitosti, jestli se zrovna u soudu neřeší spor, jehož předmětem je právě tato nemovitost apod. Část E obsahuje údaje o nabývacích titulech a jiných podkladech zápisu do katastru, jsou zde vyjmenovány listiny, na jejichž základě vznikla uvedená práva (např. kupní smlouva, darovací smlouva apod.). Část F je vyhrazena pro případné uvedení vztahu bonitovaných půdně ekologických jednotek k parcelám.

Varovným signálem pro vás musí být, jakmile na výpisu najdete písmeno „P“, které označuje tzv. plombu. Ta upozorňuje na to, že v souvislosti s danou nemovitostí právě probíhá nějaké řízení – jedná se např. o změnách vlastnického práva, o vkladu zástavního práva apod. Je tedy možné, že před vámi majitel prodal nemovitost ještě dalšímu zájemci a nyní si chce úspěšné vyinkasování peněz ještě rychle zopakovat.

Vklad práva do katastru nemovitostí

S katastrem nemovitostí přijdete do užšího kontaktu v případě, že si necháte nemovitost postavit, budete ji kupovat do osobního vlastnictví nebo ji dáte jako záruku k hypotéce nebo úvěru ze stavebního spoření. Všechny tyto skutečnosti jsou totiž změnou určitého práva k nemovitosti a musí se do katastru zaznamenat. Při jakémkoliv právním problému je vždy za bernou minci považován aktuální stav uvedený v katastru – to znamená, že pokud prodávajícímu za domek nebo byt zaplatíte ještě před vložením vašeho vlastnického práva do katastru a on vám s penězi uteče nebo nemovitost ještě jednou prodá, z právního hlediska nejste majiteli nemovitosti a budete se muset soudit.

Návrh na vklad určitého práva k nemovitosti může podat kterákoliv ze zúčastněných stran, tedy kupující i prodávající, banka i klient, na základě příslušné smlouvy – tedy např. kupní smlouvy, předkupní smlouvy, zástavní smlouvy, smlouvy o věcném břemeni apod. Návrh musí obsahovat patřičné náležitosti a smlouvy u něho musí být přiloženy. Podává se vždy u katastrálního úřadu, pod nějž spadá daná nemovitost (lze ho zaslat i poštou), a je zpoplatněn částkou 500 Kč. Doba vyřízení návrhu by měla být nejvíce 30, resp. 60 dní u složitějších případů, ovšem některé katastrální úřady nechvalně prosluly lhůtami ještě delšími.

Katalog nemovitostí – široká nabídka volných domů a bytů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).