Hlavní navigace

Co získáte od státu

Sdílet

Státní podpora hypoték na starší nemovitosti
Dotovaná půjčka od státu

Za prvé se jedná o možnost odečítat z daní úroky z úvěrů použitých na bydlení (stejně jako u úvěrů ze stavebního spoření). Výhodou je to, že na rozdíl od ostatních forem podpory na ni mají nárok všichni občané bez rozdílu věku nebo druhu nemovitosti, který si pořizují. Ročně si tak můžete daňový základ pro výpočet daně z příjmu snížit až o 300 000 Kč.

Odečíst si můžete jen úroky zaplacené v roce, za který podáváte daňové přiznání, nikoliv v předchozím období. Úroky se neodečítají od daně, jak se často nesprávně říká, ale snižuje se o ně daňový základ, z něhož se pak daň počítá.

Zarostlé okno

Druhou možností je peněžitý příspěvek ke splátce hypotečního úvěru. V současné době na něj mají teoreticky nárok buď všichni, kdo si na hypotéku pořídí novou nemovitost, nebo pouze mladí lidé do 36 let, kteří si pořídí nemovitost starší.

Proti tomuto systému, kdy je de facto podporována pouze „mladší část“ obyvatel, vystupuje mnoho kritiků a neustále se mluví o jeho možné změně na koncepčnější řešení, kdy by nebyl zohledňován věk žadatele nebo stáří nemovitosti. Uvažuje se o tom, že kritériem by mohlo být to, zda se jedná o první vlastní bydlení klienta a podobné parametry.

Státní podpora hypoték na starší nemovitosti

Další možností, je získání podpory – dotace na hypoteční úvěr ve výši 1 % z úrokové sazby vašeho hypotéčního úvěru. Forma této podpory je znovu platná pro nově uzavřené hypotéky v období od 1. února 2009 do 31. ledna 2010. Jestliže již státní podporu čerpáte a ve výše uvedeném období u vás dojde ke změně běžné úrokové sazby u vaší hypotéky, bude vaše podpora přepočtena na aktuální údaj. Ale pozor, zmiňované 1 procento se vztahuje na všechny hypotéky, které mají úrokovou sazbu vyšší než 5 %. Dotace se stanovuje podle tzv. průměrné úrokové sazby.

Kromě úrokové dotace hypoték, která je opět spuštěna od 1. února 2009, ještě můžete získat standardní podporu vyplácenou ve stavebním spoření. Mladí lidé mohou získat i půjčky od Státního fondu rozvoje bydlení. To vše má sloužit k lepší motivaci pro získání vlastního bydlení.

Pro koho je podpora určena?

Abyste získali úrokovou dotaci hypotéky, musíte splnit dvě podmínky. První stanovuje minimální stáří nemovitosti na 2 a více let (tj. nemůžete získat dotaci na zcela nový dům, byt, stavbu). Druhá podmínka určuje maximální věk žadatele o dotaci, a to 36 let. V případě, že si o podporu žádá jeden z manželů, věková podmínka se vztahuje i na druhého manžela (tj. ani druhý z manželů nesmí být starší 36 let). Kromě toho musí být nemovitost ve vlastnictví toho, kdo požádal o podporu (případně je nemovitost ve společném vlastnictví manželů).

Pro získání úrokové dotace je stanovena maximální částka hypotéky. Financujete-li hypotékou byt, dostanete úrokovou dotaci pro max. 800 000 Kč financované částky bytu. V případě domu jde o max. 1,5 milionu korun. Máte-li hypotéku na vyšší částku, úrokovou dotaci dostanete pouze z těchto maximálních částek a část úvěru překračující tyto limity nebude dotována. Příklad: Předmětem hypotéky je byt ve starší zástavbě v hodnotě 2 500 000 korun. Osm set tisíc z této sumy bude zvýhodněno úrokovou dotací, na zbylých 1,7 miliónu korun se žádná dotace nevztahuje.

Samotné poskytování úrokové dotace má svá pravidla. Kromě zmiňovaného 1 % se dotace poskytuje na celou dobu splácení hypotéčního úvěru, nejdéle však na 10 let. Úrokovou dotaci však můžete čerpat v délce pěti let. Po této době dochází k přepočtu úrokové sazby a postupuje se podle aktuálních podmínek. Výše úrokové dotace vám platí tak dlouho, jak máte sjednanou dobu fixace hypotéky, maximálně však 5 let. Poté dojde k přepočtu (případně zrušení) podle podmínek platných ke dni přepočtu.

„Novomanželská“ půjčka od státu

Úvěr je určen manželům, z nichž alespoň jeden v roce podání žádosti ještě nedosáhl 36 let věku, nebo osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 let věku, pečují-li trvale nejméně o jedno nezletilé dítě.

Žadatel o úvěr, jeho manžel nebo manželka však nesmějí být (spolu)vlastníky bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu a nesměli již v minulosti úvěr od SFRB úvěr na výstavbu nebo pořízení bytu získat. Nutnou podmínkou také je mít vypořádány své závazky vůči státní pokladně, tedy zejména nemít nedoplatky na daních, sociálním a zdravotním pojištění.

V případě narození dítěte po uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru na byt pořizovaný výstavbou vás SFRB potěší snížením nesplacené jistiny úvěru o 30 tisíc Kč.

  • Tímto způsobem lze získat úvěr do výše 300 tisíc Kč se splatností až 20 let za 2 % ročně.
  • Splácení jistiny úvěru může být odloženo až o 10 let od jeho čerpání. Během odkladu je splácen jenom úrok.
  • Ze závažných důvodů může být povoleno přerušení splácení jistiny úvěru až na dva roky. V tomto případě se doba jeho splatnosti prodlužuje o dobu přerušení splácení.
Katalog nemovitostí – široká nabídka volných domů a bytů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).