Hlavní navigace

Co budete potřebovat

Sdílet

Hlavní věc, kterou musíte pro získání hypotéky mít, je nemovitost, kterou dáte do zástavy. Může se jí stát byt nebo dům, který si pořizujete, ale zastavit lze také nemovitost jinou, dokonce i tu, která vám přímo nepatří. Samozřejmě pak ale nejprve musíte přesvědčit její vlastníky (např. rodiče nebo jiné příbuzné), aby vám ji k zastavení „půjčili“, což vzhledem k možnému riziku nesplácení pravděpodobně nebude lehké. Do zástavy nelze dát družstevní, natož pak obecní byt, protože nejste jejich skutečnými vlastníky, ale pouze uživateli. Jestliže zástavní nemovitost neseženete (peníze chcete např. na pořízení družstevního bytu), můžete potřebné peníze získat ze stavebního spoření.

Růže

Zástavní nemovitost musí mít hodnotu minimálně 100 % požadovaného úvěru, u některých bank dokonce hodnotu vyšší (hypotéky se obvykle poskytují jen do 70 % ceny nemovitosti). Pro všechny banky platí, že čím vyšší cenu bude nemovitost mít (ve vztahu k úvěru), tím snáze úvěr získáte a tím příznivější úrokovou sazbu vám banka nabídne. Hodnotu nemovitosti banka určí podle oficiálního odhadu bankou schváleného odhadce.

Dalším podstatným parametrem pro získání hypotéky je dostatečná bonita. Hypotéka platila dlouho za „luxusní zboží“ a nemohl si ji dovolit jen tak někdo. Bonita se skládá z mnoha složek a pouze jejich správná kombinace vám otevře cestu k úvěru. Jedním z parametrů je váš například věk – je pravděpodobné, že banka bude chtít hypotéku splatit dříve než odejdete do důchodu, to znamená, že pokud vám do něho už tolik nezbývá, banka vám vůbec nepůjčí nebo budete muset hypotéku splatit velmi rychle, případně zajistit si mladšího spoludlužníka.

Banka si také bude prověřovat druh a dobu trvání vašeho zaměstnání vzdělání, od něhož odvodí spolehlivost vašich příjmů. Menší šance na úspěch budete mít, jestliže zaměstnání často měníte nebo jste osobou samostatně výdělečně činnou. Pokud máte navíc v daňovém přiznání příjmy upravené o vyšší náklady nebo ztráty z minulých let, banku nebude zajímat, že vaše skutečné aktuální příjmy jsou mnohem vyšší.

Strom před domem

Výše příjmů bude mít pro banku největší váhu. Prokázat ji budete muset potvrzením od vašeho zaměstnavatele nebo daňovým přiznáním za několik posledních let. Banka ji bude porovnávat s vašimi běžnými výdaji, např. se splátkami jiných úvěrů, platbami stavebního spoření, pojistného, leasingu apod. Zohlední zde také životní minimum rodiny, jehož výše se odvozuje od počtu lidí v domácnosti a věku dětí. Podmínky jednotlivých bank se ale hodně liší. Zatímco někde si mohou jít mladí bezdětní manželé pro milionovou hypotéku s celkovým čistým příjmem nad 20 000 Kč, někde jim nebude stačit už částka kolem 15 000 Kč. Pokud tedy máte problémy se získáním hypotéky, určitě se vyplatí obejít několik bank a nevzdat se hned při prvním neúspěchu.

U některých bank platí, že čím vyšší bonitu máte, tím lepší úrokovou sazbu vám banka poskytne. Na výši úrokové sazby může mít vliv také sjednání životního pojištění, které u samostatných žadatelů bude často dokonce podmínkou pro poskytnutí úvěru.

Poskytnutí nebo neposkytnutí hypotéky můžete částečně ovlivnit také parametry poskytovaného úvěru. Jestliže vám banka nechce půjčit tak, jak byste si to představovali, je možné, že by vám úvěr poskytla na nižší částku nebo s vyšší dobou splatnosti (vaše měsíční zatížení by se tak snížilo). Je také možné, že byste úpravou těchto charakteristik dosáhli příznivější úrokové sazby.

Před skutečným poskytnutím hypotéky budete muset bance poskytnout mnoho dokumentů a potvrzení. Banky požadují téměř úplnou dokumentaci k pořizované nemovitosti a doklady prokazující ekonomickou situaci žadatele a jeho rodiny. Protože je dokumentů příliš mnoho, vyplatí se při návštěvě banky požádat o jejich úplný soupis.

Podklady potřebné k získání hypotečního úvěru
Obecné dokumenty  – průkaz totožnosti
 – potvrzení o plné moci
Doklady o příjmu a majetkových poměrech  – potvrzení o příjmu
 – výplatní pásky
 – daňové přiznání
 – potvrzení finančního úřadu o zaplacení daní
 – výpis z účtu
 – dohoda o zúžení či zrušení společného jmění manželů
 – doklad o úhradě rozdílu mezi celkovou výší investice a požadovanou výší úvěru (povinná akontace)
Doklady o závazcích a pohledávkách  – nájemní smlouvy
 – potvrzení o sociálních dávkách
 – smlouvy o stavebním spoření
 – smlouvy o životních a jiných pojistkách
 – smlouvy o úvěrech, půjčkách, leasingu
 – ručitelská prohlášení
Doklady k nemovitosti  – výpis z katastru nemovitostí
 – snímek pozemkové mapy či geometrický plán
 – odhad
 – pojistná smlouva k nemovitosti
 – doklad o vlastnickém právu k nemovitosti (kupní smlouva apod.)
 – souhlas spoluvlastníků s vkladem zástavního práva na nemovitost
 – fotografie nemovitosti
KOUPĚ (zvláštní dokumenty)  – kupní smlouva či smlouva o smlouvě budoucí
STAVBA či REKONSTRUKCE (zvláštní dokumenty)  – stavební povolení
 – projektová dokumentace, rozpočet
 – smlouva o dílo, smlouva o výstavbě
 – soupis potřebného materiálu a prací svépomocí
 – časový harmonogram stavby
SPLACENÍ JINÉHO ÚVĚRU (zvláštní dokumenty)  – původní úvěrová smlouva
 – původní zástavní smlouva
- souhlas původní banky s refinancováním
Katalog nemovitostí – široká nabídka volných domů a bytů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).