Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2017 v kostce

2. 1. 2017
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nejdůležitější změny, které letos ovlivní vaši peněženku. Novinky a změny v daních, mzdách, důchodech, ale i ve finančních službách.

S příchodem nového roku začíná platit řada změn, další by měly nabýt účinnosti během roku. Přinášíme kompletní přehled.

Minimální mzda bude opět vyšší

Minimální mzda se od letošního roku opět zvyšuje, tentokrát na 11 000 Kč měsíčně. Podrobnosti najdete v článku Minimální mzda 2017: pro někoho i 22 000 Kč měsíčně.

Na úřadu práce si můžete vydělat více

S tím souvisí zvýšení minimální hodinové mzdy, a to z 58,70 Kč za hodinu na 66 Kč za hodinu.

Tyto novinky ale nepotěší všechny. Ti, kteří spadají do kategorie osob bez zdanitelných příjmů, budou muset zaplatit více na odvodech za zdravotní pojištění. Nová záloha činí 1485 Kč měsíčně. Platba pojistného je navýšena již za leden 2017 a je splatná nejpozději k 8. únoru 2017.

Zvyšuje se také maximální možný měsíční výdělek, který si smíte vydělat coby uchazeč o zaměstnání, aniž by vás z evidence úřadu práce vyřadili. Do konce roku byla tato částka ve výši maximálně 4950 Kč. Nově si budete moci vydělat měsíčně až 5500 Kč.

Více informací si můžete přečíst v článku Lidé bez příjmů zaplatí víc. Pracující na úřadě práce si více vydělají.

Minimální mzda i 22 000 Kč měsíčně

I pokud již berete více než minimální mzdu, možná vám váš zaměstnavatel bude muset přidat. Od 1. ledna 2017 se totiž kromě minimální mzdy zvyšují i předepsané minimální mzdové standardy pro lépe odměňované profese, a to následovně:

Nejnižší úrovně zaručené mzdy Poživatelé invalidního důchodu v pracovním poměru v r. 2016 Poživatelé invalidního důchodu v pracovním poměru v r. 2016 Běžní zaměstnanci v pracovním poměru v r. 2016 Běžní zaměstnanci v pracovním poměru v r. 2016 Všichni zaměstnanci v pracovním poměru od 1. 1. 2017 Všichni zaměstnanci v pracovním poměru od 1. 1. 2017
Skupina prací Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc Kč/hodina Kč/měsíc
1. 55,10 Kč 9300 Kč 58,70 Kč 9900 Kč 66,00 Kč 11 000 Kč
2. 60,90 Kč 10 300 Kč 64,80 Kč 10 900 Kč 72,90 Kč 12 200 Kč
3. 67,20 Kč 11 300 Kč 71,60 Kč 12 100 Kč 80,50 Kč 13 400 Kč
4. 74,20 Kč 12 500 Kč 79,00 Kč 13 300 Kč 88,80 Kč 14 800 Kč
5. 81,90 Kč 13 800 Kč 87,20 Kč 14 700 Kč 98,10 Kč 16 400 Kč
6. 90,50 Kč 15 300 Kč 96,30 Kč 16 200 Kč 108,30 Kč 18 100 Kč
7. 99,90 Kč 16 800 Kč 106,30 Kč 17 900 Kč 119,60 Kč 19 900 Kč
8. 110,30 Kč 18 600 Kč 117,40 Kč 19 800 Kč 132,00 Kč 22 000 Kč

Profese jsou odstupňované do 8 kategorií podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění. O tom, zda máte nárok na vyšší mzdu, rozhoduje druh práce, který vykonáváte.

Například řidič linkového autobusu, který má profesi s názvem „Řízení, údržba a opravy motorových vozidel, jejichž délka přesahuje 8 metrů a která jsou určena pro přepravu více než 16 osob“, nyní spadá do 5. skupiny. Nejnižší hodinová odměna tak činí 98,10 Kč a měsíčně pak minimálně 16 400 Kč.

Více informací naleznete v článku I když berete více než minimální mzdu, možná vám musí přidat.

Solidární přirážka

Limit pro solidární zvýšení daně se zvyšuje na 1 355 136 korun ročně. Limit pro zálohy na daň ze závislé činnosti se zvyšuje na 112 928 korun měsíčně.

Zdravotní a sociální pojištění 2017

Průměrná mzda pro rok 2017 se odhaduje na 28 232 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 27 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0396. S růstem průměrné mzdy souvisí i růst minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Sociální pojištění 2017

Minimální záloha na důchodové pojištění se pro letošní rok zvyšuje na 2061 Kč. V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšuje na 825 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2017 je 67 756 Kč.

Pokud letos pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud začínáte podnikat, budete platit nové minimální zálohy už od počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete. Zálohy se platí vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč 27 006 Kč 28 232 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč 1972 Kč 2061 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč 789 Kč 825 Kč

Nemocenské pojištění 2017

Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění a zůstává na 115 Kč, protože nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy stále činí 5000 Kč.

Stejný zůstává i vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Vláda plánuje také změny v souvislosti s platbou záloh na sociální pojištění. Upozorňujeme, že zatím ještě neplatí, protože návrh je teprve ve Sněmovně v prvním čtení. O chystaných novinkách si můžete přečíst v článku Některé OSVČ už si asi nebudou smět požádat o snížení záloh.

Vyšší nemocenské a náhrada mzdy

Ode dneška se mění také výše nemocenského a náhrady mzdy. Nově se vám bude počítat více peněz z výdělku, a to proto, že se zvyšují redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy:

Rok 2016 Rok 2017 Míra zápočtu
do 157,68 Kč do 164,85 Kč 90 %
od 157,68 Kč do 236,43 Kč od 164,85 do 247,10 Kč 60 %
od 236,43 Kč do 472,68 Kč od 247,10 Kč do 494,20 Kč 30 %
nad 472,68 Kč nad 494,20 Kč 0 %

V článku Náhrada mzdy a nemocenské v roce 2017 (příklady, návody) uvádíme konkrétní postupy pro výpočet nemocenského a náhrady mzdy v roce 2017.

Zdravotní pojištění 2017

Minimální záloha na zdravotní pojištění se letos zvyšuje na 1906 Kč. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014, 2015, 2016 a 2017
Rok 2014 2015 2016 2017
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč

Osobám bez zdanitelných příjmů se kvůli růstu minimální mzdy zase zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění na 1485 Kč měsíčně.

Nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se od ledna zvýšil také vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění pro státní pojištěnce. Pro platby na zdravotní pojištění placené státem tak nově platí vyměřovací základ 6814 Kč (za rok 2016 to bylo 6444 Kč) což znamená měsíčně pojistné ve výši 920 Kč (za rok 2016 to bylo 870 měsíčně).

Kompletní informace o minimálních zálohách na zdravotní a sociální pojištění pro rok 2017 najdete v článku Zdravotní a sociální pojištění 2017: Výraznější růst mezd zdraží zálohy.

Nové účty zdravotních pojišťoven

Zdravotní pojišťovny musí do 10. února 2017 zrušit své účty u komerčních bank a vytvořit si nové účty u České národní banky, kam budou zaměstnavatelé, OSVČ a další plátci zasílat pojistné. Změna vychází z novely zákona o rozpočtových pravidlech. Konkrétní číslo účtu najdete na webu vaší pojišťovny.

Daňové novinky


Autor: Shutterstock

Vyšší sleva za školkovné, ale pro méně lidí

Sleva za umístění dítěte se opět zvyšuje. Za rok 2016 maximálně na 9900 Kč (rozhoduje reálně uhrazená částka školkovného). U příjmů za rok 2017 už to bude maximálně 11 000 Kč.

Zároveň si ale může slevu za školkovné uplatnit méně rodičů. Od roku 2016 totiž vzniká nárok na slevu jen rodičům, kteří dítě umístí do zařízení evidovaného u ministerstva práce a sociálních věcí. Kvůli tomu na potvrzení od provozovatele zařízení musíte mít kromě vyčíslení školkovného nově také:

 • datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
 • datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí nebo
 • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Podrobnosti najdete v článku Kdo si od letošního roku už nemůže uplatnit školkovné?

Větší odpočet za životko a penzijko

Od ledna dochází ke zvýšení limitu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. p) u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření (dále jen penzijní spoření) a soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud vám tedy firma přispívá na jeden ze zmíněných produktů, bude pro vás tento příjem nově osvobozený až do 50 000 Kč ročně. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hranici, bude vám tato částka započtena do hrubé mzdy a vy z ní odvedete daň i pojistné.

Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojištění zvyšuje nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů ze 12 000 Kč na 24 000 Kč.

Zároveň dochází ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně (§ 15 odst. 5 písm. a) a c)) v případě penzijního spoření. Dosud platilo, že se výše zaplacených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý rok. Nově se toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť a bude možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na maximální státní příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek menší než 1000 Kč si základ snížit nesmíte (to platilo i dosud), ale nově si odečtete v plné výši mimořádné příspěvky, které budete vkládat narychlo před koncem roku (tedy vše nad zmíněnou tisícikorunu).

Znovu osvobozené výsluhy

Od letoška dochází ke znovuzavedení osvobození výsluh od daně. Změna se konkrétně týká:

 • výsluhového příspěvku,
 • odbytného,
 • příspěvku na bydlení vojáků z povolání,
 • výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů.

Do konce minulého roku se tyto výsluhy při výplatě zdaňovaly 15 %.

Velký daňový balíček – zatím neschválený

Největší současná novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 873 se do konce roku schválit nestihla, takže nabude účinnosti až během letošního roku. Stejně jako minulý rok se ale dá počítat s tím, že část změn bude platit zpětně od počátku roku.

Vyšší sleva na dítě

Například vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně. Více čtěte v článku Rodiny s více dětmi si polepší. Daňová sleva opět vzroste.

Přísnější pravidla pro vznik nároku na daňový bonus

Novela plánuje kvůli zneužívání také zúžit výčet příjmů, které zakládají nárok na vznik daňového bonusu. Nárok na roční daňový bonus získáte, pokud vaše příjmy dosahují nejméně šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2017 tedy platí částka 66 000 Kč (maximální výše ročního bonusu zůstává stejná, 60 300 Kč). Nově do těchto příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude řídit jen příjmy ze zaměstnání a podnikání. O změně čtěte v článku Z daňového bonusu by měla být sociální dávka. Kdo ji získá, se neví.

Sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ s paušálem

Do novely se v rámci pozměňovacích návrhů dostala také možnost uplatnit slevu na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu). Výměnou za to se ale má využití paušálů dál omezit. Podrobněji jsme o novince informovali v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Změna rozhodného okamžiku pro uplatnění slevy pro ZTP/P a invalidy

Rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu pro držitele ZTP/P či poplatníka po přiznání invalidity by se měl změnit. Nově nevznikne nárok na slevu až v okamžiku vydání průkazu ZTP/P nebo pobírání invalidity, ale už v momentě jejich přiznání. To samé pravidlo bude platit i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P.

Sleva za faktické umístění dítěte

Novela by měla změnit i definici slevy za umístění dítěte. V současnosti lze zákon vykládat tak, že se sleva uplatňuje v období, kdy bylo školkovné uhrazeno (cashový přístup), nebo že se sleva uplatňuje v období, za které bylo školkovné uhrazeno (akruální přístup). Nově by se sleva uplatňovala pouze podle akruálního principu.

Nová daňová sleva na evidenci tržeb

Novinkou je i sleva na evidenci tržeb, kterou může uplatnit poplatník ve zdaňovacím období, kdy poprvé začal tržby evidovat. Sleva činí 5000 Kč.

Darování krve a kostní dřeně

Dále se schvaluje novela, která by zvýšila odpočet od základu daně za jeden odběr krve nebo jejích složek na 3000 Kč. Dále pak za vstup do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk se plánuje jednorázový nárok (jednou za život poplatníka) na odpočet ve výši 8000 Kč od základu daně.

Změny z minula, které ovlivní peněženku až letos

Zaměstnanci pocítili loňské zvýšení daňového zvýhodnění kvůli zákonodárcům až ve mzdě za květen, ačkoli sleva se zpětně zvýšila od začátku roku 2016. Zvýšení slevy za leden až duben je tedy nutné uplatnit prostřednictvím ročního zúčtování daní, o které musíte požádat svého zaměstnavatele, nebo podáním daňového přiznání.

Kompletně jsme schválené i plánované daňové změny podrobněji shrnuli v článku Daně 2017: s jakými změnami počítat a co se ještě neschválilo?

Změny v důchodech


Valorizace důchodů

Od 1. ledna 2017 dochází k navýšení všech druhů důchodů, které jsou vyplácené z českého důchodového pojištění. Toto zvýšení proběhne automaticky a žádat o něj nemusíte.

Základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč, a to na 2550 Kč. Procentní výměra pak o 2,2 %.

Příklad valorizace starobního důchodu
Pokud jste pobírali starobní důchod loni například ve výši 11 441 Kč (průměrná výše starobního důchodu ke konci září 2016), tvořila ho základní výměra 2440 Kč a procentní výměra 9001 Kč.

Od lednové splátky důchodu v roce 2017 se základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2550 Kč, procentní výměra o 2,2 %, tj. o 199 Kč (částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Lednová splátka důchodu se tak zvyšuje na 11 750 Kč měsíčně. 

Zdroj: ČSSZ

Vyšší redukční hranice

Bude-li vám ČSSZ stanovovat starobní důchod v roce 2017, pak na základě příjmů, ze kterých jste platili sociální pojištění v letech 1986 až 2016. Do výpočtu důchodu vstupují dvě redukční hranice, jejichž výše je pro letošní rok následující:

 • 1. redukční hranice se do částky 12 423 Kč započítává ze 100 %,
 • 2. redukční hranice se od částky 12 423 Kč do částky 112 928 Kč započte z 26 %.

K osobnímu vyměřovacímu základu, který přesahuje hranici 112 928 Kč, se při výpočtu starobního důchodu nepřihlíží. Jaký důchod budete pobírat vy? Pokud by se vám s tím chtělo počítat, můžete tak učinit podle podrobného návodu v článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2017.

Máte vysoký důchod? Ušetříte na daních

Pravidelně vyplácené důchody jsou osvobozeny od daně z příjmů, a to na základě § 4 odst. 1 h). Ve chvíli, kdy tento důchod přesáhne 36násobek minimální mzdy (356 400 Kč pro rok 2016, 396 000 Kč pro rok 2017), je nad tuto hranici již daněn.

Výjimka nastala v případě, že vaše ostatní příjmy přesáhly 840 000 Kč ročně. V takové situaci se na vás osvobození od daně nevztahovalo a museli jste ho celý zahrnout do základu daně z příjmu. Tuto výjimku během minulého roku zrušil Ústavní soud.

Nově tak platí, že i u důchodců s ostatními příjmy nad 840 tis. Kč ročně se penze zdaňuje jen od částky, která přesahuje 36násobek minimální mzdy.

Novinka platí už pro příjmy za rok 2016. Více informací naleznete v článku Důchodci s vysokými příjmy ušetří na daních.

Nové nároky pro horníky

Už od 1. října 2016 zákonem č. 213/2016 Sb. došlo ke změnám zákona o důchodovém pojištění, které se dotýkají důchodových nároků zaměstnanců v hornictví se stálým pracovištěm pod zemí v hlubinných dolech a pojištěnců, kteří před 1. 1. 1993 po dobu stanovenou předpisy účinnými před 1. 1. 1996 vykonávali zaměstnání zařazené do I. pracovní kategorie. Více podrobností a kompletní změny u důchodů najdete v článku Důchody 2017: O kolik se zvýší a komu vznikne nárok?

Novinky pro zaměstnance

Vyšší renty za poškozené zdraví

Analogicky ke zvýšení důchodů se, tak jako každý rok, zvyšují také částky, které obdržíte jako náhradu za ztrátu výdělku v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Při výpočtu náhrady nákladů na výživu pozůstalých se vychází z průměrného výdělku zjištěného před smrtí s tím, že pokud zemřelý poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu jedné osobě, pak náhrada nákladů na výživu pozůstalých činí 50 % uvedeného průměrného výdělku, pokud poskytoval nebo byl povinen poskytovat výživu více osobám, činí náhrada 80 % průměrného výdělku. Je-li tedy více pozůstalých splňujících uvedenou podmínku, rozdělí se náhrada mezi ně.

Příklad

Průměrný výdělek zaměstnance před úrazem činil 20 000 Kč. Po úrazu 16 000 Kč. Náhrada za ztrátu na výdělku proto činí 4000 Kč. Jestliže je předepsána valorizace náhrady za ztrátu na výdělku ve výši 2,2 %, pak se (fiktivní) průměrný výdělek 20 000 Kč zvýší na 20 440 Kč, a proto i vyplácená náhrada na 4400 Kč. (Nesprávný by byl výpočet, kdy by se podle předepsané procentní sazby (2,2 %) pro valorizaci zvyšovala přímo náhrada (4000 Kč), neboť by tak došlo k jejímu zvýšení toliko na 4088 Kč.)

Více informací najdete v článku Renty za v práci poškozené zdraví se od 1. ledna 2017 zvyšují.

Do práce již od 15 i bez školy

Novela občanského zákona mění krom jiného i podmínky, za kterých mohou mladí lidé nastoupit do práce. Dosud platilo, že k výkonu závislé práce se smí zavázat pouze ten, kdo již oslavil 15. narozeniny, ale zároveň dokončil povinnou školní docházku. Jestliže jedna z podmínek splněna nebyla, nemohl dotyčný do práce jít. Od 1. ledna 2017 byla odstraněna podmínka ukončené povinné školní docházky. Nově tak postačí, když dovršíte věku 15 let. Další podrobnosti naleznete v článcích V 15 letech do práce. Novela mění pravidla zaměstnání a 6 změn, které přinese novela občanského zákoníku.

Diety a stravné

Od 1. ledna 2017 také dochází ke změnám v oblasti stravného, které vám vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle na pracovní cestu mimo ČR.

Dochází ke zvýšení stravného u 15 zemí, zejména na africkém kontinentu. Do seznamu navíc přibyl Jižní Súdán. Změny uvádíme v tabulce:

Země Základní sazba stravného pro rok 2016 Základní sazba stravného pro rok 2017
Alžírsko 40 EUR 45 EUR
Benin 40 EUR 45 EUR
Džibuti 45 EUR 50 EUR
Ekvádor 45 USD 50 USD
Finsko 45 EUR 50 EUR
Gabon 45 EUR 50 EUR
Ghana 45 EUR 50 EUR
Indie 40 EUR 45 EUR
Jižní Súdán 55 USD
Kamerun 40 EUR 45 EUR
Macao 40 EUR 45 EUR
Niger 40 EUR 45 EUR
Rovníková Guinea 40 EUR 45 EUR
Středoafrická republika 45 USD 50 USD
Sýrie 35 EUR 40 EUR
Tunisko 40 EUR 45 EUR

Další informace o stravném a jeho změnách najdete v článku Zahraniční stravné a diety 2017 se v některých zemích zvyšují.

Přiznání pro zaměstnance na dvě stránky

Od letošního roku budou moci zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání, využít formulář o dvou stránkách. Podrobnosti najdete v článku Daňové přiznání na dvě strany. Ale jen pro zaměstnance.

Diskutovaná novela zákoníku práce zatím neschválená

S dalšími změnami v pracovněprávní oblasti počítá i diskutovaná novela zákoníku práce, která by měla začít platit v dubnu. O novinkách jsme informovali v článku 10 změn, které přinese novela zákoníku práce.

Další změny, které ovlivní vaši peněženku

Nová banka Creditas

Od ledna se ze Záložny CREDITAS stala Banka CREDITAS. O těchto plánech jsme informovali v článku Nová banka chce mít nejlepší spořicí účet s garancí a bez pásem.

Banka nabídne:

 • běžný účet,
 • spořicí účet,
 • termínovaný vklad,
 • transakce v cizích měnách.

Spořicí účet je úročen 1,1 % p.a., pokud splníte podmínku, že z účtu neodešla v předchozím čtvrtletí žádná platba. V opačném případě klesne zhodnocení na 0,5 % ročně. Výše vkladů není nijak omezena, banka ani neaplikuje pásmové úročení. Banka nevyžaduje ke spořicímu účtu založení běžného účtu.

Sazba u termínovaného vkladu může dosáhnout až 2,5 % p.a., podle toho, jak dlouho budete peníze vázat (1–10 let). Max. 20 % vkladu je možné vybrat předčasně. Minimálně zde musíte uložit 5000 Kč.

Běžný účet banka nabízí bez poplatku za vedení účtu a pět výběrů z jakéhokoli bankomatu v ČR.

Další omezení hypotečních úvěrů

V minulém roce Česká národní banka doporučila omezit poskytování hypotečních úvěrů s nejvyšším LTV (loan-to-value). Letos v dubnu by mělo začít platit další doporučení, podle kterého by úvěry s ukazatelem LTV mezi 80–90 % neměly překročit 15% podíl všech úvěrů zajištěných nemovitostí. Více v článku Stoprocentní hypotéky (možná) došly. ČNB se jich bojí.

Anonymní karty končí

V souvislosti s novelou zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v podstatě končí anonymita předplacených platebních karet. Dosud bylo možné tyto karty zakoupit a bez plného ověření (pouze s ověřením na internetu, kdy zadáte údaje o sobě, ale nikdo je již neověřuje) bylo možné s kartou velice pohodlně zacházet. Platit u obchodníků, vybírat z bankomatu a nabíjet částky až několik desítek tisíc.

Tomu je ale konec. Biip karta, BLESK peněženka a FreePay karta své podmínky a limity mění. Od 1. ledna 2017 je tyto karty možné dobít pouze do výše 6000 Kč v případě BLESK peněženky a biip karty. U FreePay karty dokonce jen do 5000 Kč. Budete-li chtít využívat i další funkce nebo si limity zvýšit, musí dojít k vaší plné identifikaci za pomocí dokladu totožnosti. Více informací si můžete přečíst v článku Předplacené platební karty čeká konec anonymity a zprávě Podmínky mění i COOL karta a MyUniCard.

Nový rodičovský příspěvek

Poslanci dosud neschválili nová pravidla pro poskytování rodičovského příspěvku (sněmovní tisk je zatím v prvním čtení). Novela navrhuje, aby šla dávka vyčerpat dříve a aby mohli rodiče volit tříletou variantu i v případě, že podle původních pravidel rychlost čerpání volit nemohli. Více v článku Nový rodičovský příspěvek: čerpání na půl roku a volba i pro nepojištěné.

Otcovská dovolená po narození dítěte

Neschválená je zatím také sedmidenní otcovská dovolená, kterou budou novopečení tatínci moci čerpat po narození dítěte. Nárok vznikne jen těm, kteří se účastní nemocenského pojištění. Návrh nyní čeká třetí čtení. Podrobnosti o novince najdete v článku Plánovaná otcovská se OSVČ vyplatí jen tak tak.

Nekončí vám platnost řidičáku?

Během letošního roku vyprší platnost více než 800 tisíc řidičských průkazů. Jedná se o průkazy vydané v roce 2007 s platností na 10 let. Pokud se chcete vyhnout frontám, požádejte si o výměnu dřív. Bezplatně můžete řidičák vyměnit už tři měsíce před koncem platnosti původního průkazu. Nový vám vydají do 20 dní nebo ve zrychlené lhůtě do 5 pracovních dní, ale za příplatek 500 Kč.

UNIQA pojišťovna přebere pojišťovnu Adria Way

Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo ukončuje svou činnost. Její aktivity přebírá k 1. lednu 2017 UNIQA pojišťovna. Cestovní pojišťovna se specializovala zejména na prodej cestovního pojištění k zájezdům.

Jiné značení pohonných hmot

Během letošního roku by se na čerpacích stanicích mělo objevit nové celoevropské značení pohonných hmot. Podle nových pravidel by měl být každý typ paliva označen určitým geometrickým obrazcem. U benzínových paliv kruhem, u dieselových čtvercem a u plynných pak čtvercem stojícím na vrcholu. Uvnitř obrazce bude písmeno označující typ paliva a číslo uvádějící maximální procentuální podíl biosložky, popřípadě již známé označení typu plynu (například CNG nebo LPG). Pro benzínová paliva bude použito písmeno E, u nafty to bude písmeno B. Natural 95 by tak měl být značen jako E5 a nafta B7, ale na trh budou přicházet další typy paliv s vyšším podílem biosložky, takže se na pumpách bude objevovat také označení E10, E85, B10, B30 i B100.

skoleni_4_3

Dálniční známky nezdražily (alespoň v ČR ne)

České dálniční známky stojí letos stejně jako loni. Nově navíc přibyly úseky dálnic, kde je možné jezdit bez kuponu.

V Rakousku dálniční známky zdražily o 0,8 %. Roční viněta pro osobní vozidlo nově stojí 86,40 eur, 2měsíční pak 25,90 eur a 10denní nově 8,90 eur. V případě motocyklů roční známka nově stojí 34,40 eur, 2měsíční 13 eur a 10denní 5,10 eur.

Cena tepla bude spíš stagnovat

Ceny tepla by se letos moc hýbat neměly. Očekává se spíš stagnace, v případě růstu jen mírné zdražení a v některých případech by na teple domácnosti mohly dokonce ušetřit. Konečný účet tedy bude záviset hlavně na tom, jaká bude zima.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).