Hlavní navigace

Kdo si od letošního roku už nemůže uplatnit školkovné?

12. 1. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Maximální možná výše školkovného se opět zvýšila. Na druhou stranu už si ale daňovou slevu za umístění dítěte neuplatníte za všechna zařízení. Co se změnilo?

Pravidla pro nárok na uplatnění slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení se změnila. Na daňovou slevu už tak nebudou mít nárok všichni rodiče.

Vyšší minimální mzda, vyšší sleva

Předně je třeba upozornit i na to, že došlo ke zvýšení maximální výše slevy za umístění dítěte (dále jen školkovné). S dalším růstem minimální mzdy se zvyšuje i maximální možná daňová sleva na částku 9900 Kč. Jedná se ale pouze o maximální hranici, protože každý si může uplatnit jen tolik, kolik na školkovném opravdu zaplatí.

O pravidlech uplatňování školkovného jsme v minulosti informovali v článku Sleva na školku: jak získat 8500 Kč krok za krokem.

Vykoupení za záchranu některých zařízení

Provoz zařízení poskytujících služby péče o předškolní děti byl v předchozích dvou letech možný podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.), dále dle zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (č. 247/2014 Sb.) a podle živnostenských předpisů (č. 455/1991). Dále ale bylo možné za zařízení péče o dítě předškolního věku považovat i jiná podobná zařízení s charakterem pravidelné péče, např. soukromé mateřské školky, podnikové mateřské školky, lesní školky, soukromé jesle atd.

Jako důsledek zákonných požadavků ale hrozil některým těmto zařízením (hlavně lesním školkám nebo dětským klubům) zánik. Proto byl zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině novelizován a zapříčinil i změnu zákona o daních z příjmů.

Nově od letošního roku platí, že poskytovatel péče o předškolní děti se nemusí povinně evidovat u ministerstva práce a sociálních věcí. Podmínky zákona tak musí plnit jen zaevidovaní poskytovatelé a těm ostatním naopak nehrozí zánik. Výměnou za to ale jen zaevidovaní poskytovatelé služeb mohou čerpat daňové úlevy. A analogicky jen za umístění do těchto zařízení vzniká rodičům nárok na uplatnění daňové slevy.

Nová definice pojmu dětská skupina podle § 2 zákona o dětské skupině totiž uvádí, že službou péče o dítě v dětské skupině je činnost provozovaná poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině, který je zapsán do evidence poskytovatelů. Službou péče o dítě je pravidelná péče o děti od jednoho roku do zahájení školní docházky, pokud ta umožňuje docházku minimálně v rozsahu 6 hodin denně. Péče by měla být poskytovaná v kolektivu dětí (a provozována mimo domácnost dítěte) a zaměřená na zajištění jejich potřeb, na výchovu, rozvoj schopností a kulturních a hygienických návyků dítěte.

Školkovné už jen za některá předškolní zařízení

V zákoně o daních z příjmů se také nově uvádí, že sleva náleží za umístění v předškolním zařízení, čímž se pro účely tohoto zákona rozumí:

  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině a
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Slevu za umístění dítěte si tedy uplatníte, pokud své dítě máte v mateřské škole dle školského zákona nebo v zařízení, které je podřízené zákonu o poskytování péče o dítě v dětské skupině. Neuplatníte ji naopak za umístění v zařízení provozovaném mimo režim těchto zákonů, ledaže by měla péče o děti v tomto zařízení srovnatelný charakter se školkou nebo dětskou skupinou. Ne všechna zařízení mimo režim zmíněných zákonů tedy mají daňové výhodyzapovězené.

Pokud se např. lesní školka dobrovolně podrobí právní regulaci, tj. zapíše se do evidence poskytovatelů ve smyslu ust. § 4 zákona o dětské skupině a bude splňovat další podmínky, bude se daňová výhoda vztahovat v r. 2016 i na tuto lesní školku, potvrdila pro server Měšec.cz Gabriela Štěpanyová z Oddělení vnějších vztahů a komunikace Ministerstva financí ČR. Typově lze podle ní říci, že se daňová podpora nevztahuje na taková zařízení, která mají sloužit jen jako chvilkový dozor nad dětmi (např. dětské koutky v nákupních centrech apod.). V případech, kdy se charakter péče blíží péči v mateřské školce, pak v zásadě záleží především na tom, zda se provozovatel podvolí dané veřejnoprávní regulaci, či nikoliv (při zachování charakteru poskytování péče), dodala Štěpanyová.

Co je to srovnatelný charakter?

Ministerstvo financí jsme poprosili také o bližší vysvětlení neurčité formule v zákoně (konkrétně § 35bb), která uvádí, že daňovou slevu můžete čerpat i za umístění dítěte do zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud charakter takto poskytované péče je srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině, nebo mateřskou školou podle školského zákona.

skoleni_29_6

Co tedy znamená charakter srovnatelný s péčí v předškolních zařízeních podle školského zákona či v dětské skupině? Podle Gabriely Štěpanyové musí být péče z hlediska obsahu a intenzity alternativou k mateřské škole podle školského zákona nebo dětské skupině. Péče musí být trvalá, soustavná a pravidelná. Pokud se jedná o rozsah poskytované péče, lze se odkázat na úpravu v ust. § 2 zákona o dětské skupině, kde je výslovně upraveno, že poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině musí umožnit docházku nejméně v rozsahu 6 hodin denně, řekla serveru Měšec.cz Štěpanyová s tím, že toto kritérium bude jedním ze zkoumaných hledisek charakteru péče o dítě poskytované na základě živnosti, a vyloučí tak možnost uplatnit si slevu za „nahodilé“ hlídání dítěte, jaké nabízejí například dětské koutky v obchodních centrech, hlídání chůvou nesplňující minimální rozsah péče nebo poskytovatelé volnočasových aktivit pro děti.

Nová právní úprava by se měla použít až pro období letošního roku. Pokud jste tedy platili v roce 2015 školkovné v zařízení, které už od letošního roku definici pro vznik nároku na uplatnění daňové slevy nenaplňuje, při letošním zúčtování daní nebo podání daňového přiznání ještě slevu využijete.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).