Hlavní navigace

Nový rodičovský příspěvek: čerpání na půl roku a volba i pro nepojištěné

29. 8. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Do Sněmovny jde návrh změn pravidel pro čerpání rodičovského příspěvku. Vybírání dávky by mělo být ještě flexibilnější pro lidi s vyšším příjmem a pro ty bez nemocenského pojištění.

Na začátku září by měli poslanci jednat o změnách rodičovského příspěvku, které navrhla vláda. O připravovaných novinkách jsme vás informovali v článku Rodičovská na půl roku a po porodu volno i pro otce jako o návrhu Odborné komise pro rodinnou politiku. Nyní se můžeme na změny podívat přesněji v novele zákona o státní sociální podpoře.

Rodičovský příspěvek dnes a zítra

Změny u rodičovského příspěvku se dotknou hlavně lidí s vyššími příjmy, kteří mohou čerpat tzv. zrychlenou variantu, a pak naopak těch, kteří si nyní rychlost čerpání vybrat nemohou, protože neměli nárok na mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství, PPM), a nebylo možné jim tak stanovit denní vyměřovací základ (DVZ), kterým se rychlost čerpání řídí. Abychom mohli změny lépe vysvětlit, připomeneme si nejdříve, jak jsou pravidla čerpání nastavena nyní.

Obecně platí (a v platnosti zůstane), že rodičovský příspěvek můžete čerpat do čtyř let věku nejmladšího dítěte. To v překladu znamená, že pokud se vám do čtyř let dítěte narodí další a vy začnete pobírat mateřskou nebo od porodu nový rodičovský příspěvek, čerpání toho původního se přeruší a na zbylé peníze nárok zaniká. V rámci možností se tomu můžete vyhnout zvýšením měsíční dávky na vaše možné maximum (které je právě omezeno výší DVZ), abyste vyčerpali co nejvíce prostředků.

Minimálně je možné pobírat měsíčně 50 Kč. Rozložit si poslední dávku do těchto malých dávek se může hodit v případě, že například chcete po rodičovské pomalu rozjet podnikání. Po dobu čerpání příspěvku jste totiž státními pojištěnci (neplatíte zdravotní pojištění) a vaše činnost je jen vedlejší (platíte nižší zálohy i na důchodové pojištění).

V pobírání příspěvku se můžete střídat, pokud se střídá i vaše celodenní řádná péče o potomka. Minimálně ale po celých měsících kvůli vyplácení dávky.

Dvou-, tří- a čtyřletá varianta

V současnosti je praxe taková, že jako rodič dostanete balík 220 000 Kč. Rychlost čerpání si můžete zvolit sami, avšak s omezením, které vychází z vašeho příjmu, ze kterého se vám stanovovala výše mateřské (PPM), přesněji rozhoduje už zmíněný DVZ pro stanovení PPM.

V případě, že:

  • 70 % ze 30násobku DVZ je nižší nebo rovno částce 7600 Kč, může dávka činit nejvíce právě 7600 Kč měsíčně (ale vždy do hranice 70 % ze 30 násobku DVZ),
  • 70 % ze 30násobku DVZ převyšuje hranici 7600 Kč, je výše dávky omezena touto částkou, maximálně ale výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně a vy můžete využít tzv. zrychleného čerpání (11 500 Kč si mohou zvolit jen ti, kteří měli měsíční příjem nejméně 16 429 Kč).

Pokud si v minulosti ani jeden z rodičů neplatil nemocenské pojištění (ať už z důvodu studia, evidence na ÚP, titulu OBZP nebo OSVČ, která si neplatí nemocenské pojištění dobrovolně), a není tak možné stanovit zmíněný DVZ, nevznikne nárok na mateřskou (PPM) a zároveň takoví rodiče nemají možnost zvolit výši a délku pobírání rodičovského příspěvku. Od porodu do devátého měsíce věku dítěte pak pobírají 7600 Kč měsíčně a od toho desátého 3800 Kč až do 4 let věku dítěte.

Zákon umožňuje umístit dítě do předškolního zařízení. Dítě do dvou let zde ale nesmí být více než 46 hodin měsíčně.

Větší volnost pro lidi s vyšším příjmem a pro nepojištěné

Novela zákona o státní sociální podpoře navrhuje zrušit horní strop pro maximální měsíční výši dávky při zrychleném čerpání, tedy onu hranici 11 500 Kč. Nově by maximální měsíční dávka odpovídala 70 % 30násobku DVZ. Celý rodičovský příspěvek bude možné vyčerpat nejrychleji zhruba za půl roku, i s mateřskou tak bude trvat podpůrčí doba asi rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do zaměstnání.

Rodiče bez nemocenského pojištění, kterým nevznikl nárok na mateřskou (PPM), a nyní tak musí čerpat čtyřletou variantu, by podle nových pravidel mohli zvolit délku čerpání příspěvku do částky 7600 měsíčně.

Konkrétně novela navrhuje v § 30 u odst. 3 znění:

Rodič volí výši rodičovského příspěvku (RP) do částky:

a) nepřevyšující 7600 Kč měsíčně,

b) převyšující 7600 Kč měsíčně, jestliže lze alespoň jednomu z rodičů stanovit ke dni narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku DVZ v částce převyšující 7600 Kč s tím, že zvolená výše RP nesmí přesáhnout 70 % 30násobku DVZ měsíčně. Pokud lze u každého z rodičů stanovit tento DVZ, vychází se při stanovení RP z toho DVZ, který je vyšší.

V novele je také upřesněno, že pokud je dítě soudem svěřeno do pěstounské péče jen na přechodnou dobu, nárok na rodičovský příspěvek nevzniká. Za rodiče se naopak považuje osoba, která převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Dítě převzaté do trvalé péče je to, které bylo převzato na základě rozhodnutí příslušného orgánu (s výjimkou pěstounské péče na přechodnou dobu), dítě, jehož rodič zemřel, a dítě partnera nebo manžela.

Zůstává zachováno i pravidlo, že pokud by poslední dávka nedosáhla 100 % nastavené měsíční částky, bude vyplácena spolu s předposlední dávkou najednou.

Volnější pravidla pro umístění dítěte do předškolního zařízení

Novela zároveň navrhuje zrušit podmínku sledování docházky dítěte do předškolního zařízení, konkrétně u dvouletých dětí, které zde nesmí být déle než 46 hodin měsíčně. 

skoleni9_11

Nově má být podmínka osobní celodenní řádné péče splněna také po dobu, kdy rodič, který je výdělečně činný nebo je žákem či studentem připravující se soustavně na budoucí povolání, zajistí pro dítě péči jinou svéprávnou osobou nebo ho umístí do jeslí, mateřské školy nebo jiného obdobného zařízení pro děti předškolního věku.

Novela navrhuje účinnost změn od 1. ledna 2017.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).