Hlavní navigace

Daně 2017: s jakými změnami počítat a co se ještě neschválilo?

22. 12. 2016
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Letošek už je skoro u konce a v Senátu a Sněmovně jsou stále neschválené změny daní, které měly začít platit příští rok. Co bude platit od ledna a co se nestihne?

Zákonodárci svým poplatníkům solidně motají hlavu. Minimálně to platí pro období konce roku v souvislosti s řadou daňových novinek. Většina z nich je totiž ještě ve schvalovacím procesu. Některé mají na účinnost od 1. ledna ještě šanci, jiné už moc ne.

Daňová uznatelnost u penzijka a životního pojištění

S jistotou můžete od ledna počítat s tím, že dojde ke změnám v oblasti nezdanitelných částí základu daně v souvislosti s placením příspěvků do třetího pilíře (penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření) a životního pojištění a také u zaměstnaneckých benefitů osvobozených od daně (sněmovní tisk 494, přesněji jeho pozměňovací návrh).

Druhá jmenovaná novinka zvýší limit pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob podle § 6 odst. 9 písm. p) u příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření (dále jen penzijní spoření) a soukromé životní pojištění z 30 000 Kč na 50 000 Kč. Pokud vám tedy firma přispívá na jeden ze zmíněných produktů, bude pro vás tento příjem nově osvobozený až do 50 000 Kč ročně. Pokud by příspěvky přesáhly tuto hranici, bude vám tato částka započtena do hrubé mzdy a vy z ní odvedete daň i pojistné.

Dále se u tohoto penzijního spoření a životního pojištění zvýší nezdanitelná část základu daně dle § 15 odst. 5 zákona o daních z příjmů ze 12 000 Kč na 24 000 Kč. Limit se bude poměrně snižovat podle počtu měsíců trvání smlouvy v daném roce.

Zároveň dojde ke změně výpočtu částky, kterou si můžete odečíst od základu daně (§ 15 odst. 5 písm. a) a c)) v případě penzijního spoření. Dosud platilo, že se výše zaplacených příspěvků snížila o 12 000 Kč za celý rok. Nově se toto snížení uplatní za každý jednotlivý měsíc zvlášť a bude možné odečíst jen části měsíčních příspěvků, které v jednotlivých měsících přesáhly maximální výši příspěvku, od kterého vzniká nárok na maximální státní příspěvek. Tzn. o měsíční příspěvek menší 1000 Kč si základ snížit nesmíte, ale nově si odečtete v plné výši mimořádné příspěvky, které budete vkládat narychlo před koncem roku.

Pokud si např. spoříte měsíčně pětistovku, získáte za rok státní příspěvek 1560 Kč. Když v prosinci vložíte mimořádnou splátku dalších 5000 Kč – celkově za prosinec tedy 5500 Kč – nyní na část úložky ve výši 4500 Kč nezískáte státní příspěvek ani možnost daňového odpočtu. Nová pravidla vám umožní odečíst od základu daně celý měsíční vklad snížený o 1000 Kč.

Abyste maximalizovali výhody, budete moci spořit měsíčně 3000 Kč (ročně 36 000 Kč). Po odečtení 12 000 Kč si můžete od základu daně odečíst 24 000 Kč.

Zpětné vyplacení příspěvků ze druhého pilíře by mělo být pro účastníky důchodového spoření osvobozeno od daně z příjmů (§ 4 odst. 1 písm. l) bod 3 zákona o daních z příjmů).

Znovu osvobozené výsluhy

Další novelu zákona o daních z příjmů (sněmovní tisk 866) už 19. prosince stihl podepsat prezident, takže nabude účinnosti od 1. ledna 2017. Návrh počítá se znovuzavedením osvobození výsluh od daně. Změna se konkrétně týká:

  • výsluhového příspěvku,
  • odbytného,
  • příspěvku na bydlení vojáků z povolání,
  • výsluhového příspěvku příslušníků bezpečnostních sborů.

V současnosti se tyto výsluhy při výplatě zdaňují 15 %.

Darování krve a kostní dřeně

Účinnosti naopak pravděpodobně nenabude novela s číslem sněmovního tisku 848, která je zatím ve Sněmovně v prvním čtení.

Navrhuje, aby bylo možné si za jeden odběr krve nebo jejích složek odečíst od daňového základu nově 3000 Kč místo dosavadních 2000 Kč. Dále pak za vstup do Českého národního registru dárců kostní dřeně nebo do Českého registru dárců krvetvorných buněk plánuje jednorázový nárok (jednou za život poplatníka) na odpočet ve výši 8000 Kč od základu daně.

Velký daňový balíček

Největší novela zákona o daních z příjmů s číslem sněmovního tisku 873 se do konce roku schválit nestihne, takže nabude účinnosti až během příštího roku. Stejně jako minulý rok se ale dá počítat s tím, že část změn bude platit zpětně od počátku roku.

Vyšší sleva na dítě

Například vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě o 200 Kč měsíčně a na třetí a další dítě o 300 Kč měsíčně. Více čtěte v článku Rodiny s více dětmi si polepší. Daňová sleva opět vzroste.

Přísnější pravidla pro vznik nároku na daňový bonus

Novela plánuje kvůli zneužívání také zúžit výčet příjmů, které zakládají nárok na vznik daňového bonusu. Nárok na roční daňový bonus získáte, pokud vaše příjmy dosahují nejméně šestinásobku minimální mzdy (maximální výše ročního bonusu zůstává stejná, 60 300 Kč). Nově do těchto příjmů nebude možné zahrnout kapitálové příjmy a příjmy z pronájmu majetku. Nárok na bonus se bude řídit jen příjmy ze zaměstnání a podnikání.

Sleva na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ s paušálem

Do novely se v rámci pozměňovacích návrhů dostala také možnost uplatnit slevu na dítě a vyživovanou manželku i pro OSVČ uplatňující výdajový paušál (přesněji i za situace, kdy daňový základ z podnikání či pronájmu přesahuje 50 % celkového daňového základu). Výměnou za to se ale má využití paušálů dál omezit. Podrobněji jsme o novince informovali v článku Sleva na dítě a manželku i pro OSVČ s paušálem. Má to ale háček.

Změna rozhodného okamžiku pro uplatnění slevy pro ZTP/P a invalidy

Rozhodný okamžik vzniku nároku na slevu pro držitele ZTP/P či poplatníka po přiznání invalidity by se měl změnit. Nově nevznikne nárok na slevu až v okamžiku vydání průkazu ZTP/P nebo pobírání invalidity, ale už v momentě jejich přiznání. To samé pravidlo bude platit i v případě slevy na vyživovanou manželku ZTP/P a slevy na dítě ZTP/P.

Sleva za faktické umístění dítěte

Novela by měla změnit i definici slevy za umístění dítěte. V současnosti lze zákon vykládat tak, že se sleva uplatňuje v období, kdy bylo školkovné uhrazeno (cashový přístup), nebo že se sleva uplatňuje v období, za kterého bylo školkovné uhrazeno (akruální přístup). Nově by se sleva uplatňovala pouze podle akruálního principu.

Nová daňová sleva na evidenci tržeb

Novinkou je i sleva na evidenci tržeb, kterou může uplatnit poplatník ve zdaňovacím období, kdy poprvé začal tržby evidovat. Sleva činí 5000 Kč.

Změny z letoška, které ovlivní vaši peněženku příští rok

A nakonec si připomeňme i novinky, které vstoupily v platnost letos, ale ovlivní peněženku v roce 2017.

Zaměstnanci pocítili letošní zvýšení daňového zvýhodnění kvůli zákonodárcům až ve mzdě za květen, ačkoli sleva se zpětně zvýšila od začátku roku. Zvýšení slevy za leden až duben je tedy nutné uplatnit prostřednictvím ročního zúčtování daní, o které musíte požádat svého zaměstnavatele, nebo podáním daňového přiznání.

Sleva za umístění dítěte, kterou budete uplatňovat za letošní rok, už neplatí pro všechna zařízení, pro která platila původně. Kvůli tomu na potvrzení od provozovatele zařízení musíte mít kromě vyčíslení školkovného také:

Tip do článku - účto fakturace duben

  • datum zápisu zařízení do školského rejstříku nebo
  • datum evidence dětských skupin u ministerstva práce a sociálních věcí nebo
  • datum vzniku živnostenského oprávnění.

Ústavní soud zrušil důchodcům s příjmy nad 840 tis. Kč ročně zdanění penzí do 36násobku minimální mzdy. Neplatilo pro ně totiž osvobození důchodu od daně. Ten je standardně osvobozen, pokud nepřesáhne právě hranici 36násobku minimální mzdy. Lidem v penzi s příjmy nad 840 tis. Kč se danil důchod celý. Nově se na ně bude vztahovat stejné osvobození penze od daně, jako pro důchodce s nižšími nebo žádnými ostatními příjmy. Novinka se použije už pro zdaňovací období letošního roku.

Za letošní rok mohou zaměstnanci podávat daňové přiznání na dvě stránky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).