Hlavní navigace

10 změn, které přinese novela zákoníku práce

26. 8. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přetřásanou novelu práce schválila vláda. Měla by přinést větší jistotu a ochranu zaměstnancům a lepší flexibilitu na trh práce.

Vládou prošla diskutovaná novela zákoníku práce. Nyní ji projedná Parlament. Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové se jedná o kompromis mezi požadavky zaměstnavatelů a zaměstnanců. Právě kvůli sporům odborů a zástupců firem novela už dál neobsahuje některé návrhy. Například nárok zaměstnanců na pět týdnů dovolené, vyšší odstupné a odměny za pracovní pohotovost o nedělích a svátcích nebo znovuzavedení proplácení prvních tří dnů v nemoci.

Přinášíme přehled některých změn, které by nová úprava měla přinést.

Své místo ve firmě najdete i po rodičovské

Jednou z novinek má být garance návratu na původní práci a pracoviště i po rodičovské dovolené. Nyní platí, že zaměstnavatel vám musí místo (přesněji druh práce a místo výkonu) držet jen do skončení mateřské.

Převedení na jinou práci s vaším souhlasem

V současnosti platí, že zaměstnavatel vás může jednostranně převést na jinou práci i přes fakt, že se vám to nelíbí. Novela tuto možnost zruší. Pokud vás bude chtít firma převést na jinou práci, může tak učinit jen s vaším souhlasem.

Zákon zde s výjimkou pamatuje na mimořádné situace, kdy by toto převedení mohlo být v obecném zájmu – například při živelní události, hrozící nehodě apod.

Pokud požádáte zaměstnavatele o převedení na jinou práci nebo pracoviště vy, musí vám vyhovět, pokud to doporučuje lékař. Výjimkou je situace, kdy mu v převedení brání vážné provozní důvody.

Hromadné propouštění jen se sociálním plánem

Bude-li chtít zaměstnavatel přikročit k hromadnému propouštění, bude muset nejdříve zpracovat tzv. sociální plán pomoci, kterým by měla firma propouštěným pracovníkům ulehčit jejich odchod. Podobnou povinnost mají zaměstnavatelé například v Německu nebo Rakousku.

Práva a povinnosti u konta pracovní doby

Konto pracovní doby je vlastně způsob rozvržení pracovní doby. Smí ho zavést jen kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis u zaměstnavatele, kde nepůsobí odbory. Při uplatnění konta pracovní doby se předpokládá, že firma vám bude přidělovat práci v rozsahu podle svých potřeb a délka pracovní doby se tak bude v jednotlivých týdnech lišit.

Nově se u konta pracovní doby bude řešit uplatnění stálé mzdy a případy, kdy bude možné ji krátit.

Ochrana před stresem na pracovišti

Kritizovaným bodem novely je nařízení zaměstnavatelům eliminovat riziko vzniku stresu, obtěžování a násilí na pracovišti, což je poněkud abstraktní ustanovení. Odpůrci tohoto bodu novely návrh kritizují s tím, že bude obtížné prokazovat, zda se firma proti své povinnosti skutečně provinila a že k újmě došlo skutečně kvůli výkonu práce. Rozhodující slovo by měl mít lékařský posudek.

Práce z domova

Dalším sporným bodem je regulace tzv. homeworkingu a teleworkingu, tedy práce mimo oficiální pracoviště. Zaměstnanec, který dlouhodobě pracuje z domova, by mohl mít díky novele nárok na paušální proplácení nákladů – např. za energie či techniku.

Pokud o to firmu požádáte, měla by vám také zajistit pravidelné setkávání s ostatními pracovníky, aby se zabránilo vaší izolaci.

Vy zase budete muset zajistit dodatečnou ochranu firemních dat.

Při práci na home office si budete moci lépe sami rozvrhnout pracovní dobu výměnou za to, že se vám nebudou proplácet přesčasy a nebudete moci uplatnit některé osobní překážky v práci.

Změny u práce na dohodu

Novela výrazně promluví do pravidel pro práci na dohodu. Při práci na dohodu o pracovní činnosti vám například vznikne ze zákona právo na dovolenou (nyní je to na libovůli zaměstnavatele).

Firmy budou muset u pracovníků na dohody dodržovat i evidovat přestávky v práci, bezpečnostní přestávky, dobu výkonu a odpočinku, maximální délku směny, odpočinek mezi směnami atd. Na přestávku vám vznikne nárok nejdéle po šesti hodinách (u mladistvých po 4,5 hodinách). Budete-li pracovat na dohodu v noci, musí zaměstnavatel zajistit prohlídku u lékaře.

Na dohody se také nově bude vztahovat institut zaručené mzdy. Nyní pro ně platí jen hodinová minimální mzda.

Změny u výpočtu dovolené

Dovolená by se nově neměla počítat za odpracované dny, ale z týdenní pracovní doby. Nárok na dovolenou se tedy bude odvíjet od odpracovaných hodin, a nikoli od počtu odpracovaných dní. Výpočet by se tak měl zjednodušit.

Nový pojem: vrcholový řídící zaměstnanec

Nová úprava zavede pojem vrcholového řídícího zaměstnance, kam bude spadat top management jako zvláštní kategorie vedoucích pracovníků. Ti by si měli smět určovat režim pracovní doby, ale nebudou mít naopak nárok na příplatky za práci přesčas, o svátcích apod.

skoleni_29_6

Vzájemná povinnost nahlašovat adresu pro doručování

Pro zaměstnavatele i pracovníky bude platit přísnější povinnost nahlašovat správnou adresu bydliště a doručovací adresy pro zasílání korespondence. Druhé zmíněné bude platit například pro firmy, které ukončily činnost, ale jejich zaměstnanci s nimi ještě potřebují komunikovat.

Účinnost novely se zatím odhaduje na duben příštího roku. Změny u dovolených by měly začít platit až od roku 2018.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).