Hlavní navigace

Zdravotní a sociální pojištění 2017: Výraznější růst mezd zdraží zálohy

2. 11. 2016
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Růst mezd se odráží kromě peněženek i do ukazatele průměrné mzdy. Ten zase přímo ovlivňuje výši minimálních záloh, které příští rok porostou výrazněji než letos.

Jako každý rok i letos informujeme, jak se změní minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění a jaké novinky přinese nově stanovená výše průměrné mzdy.

Vše hledejte ve vyhlášce

Abychom mohli vypočítat novou výši minimálních záloh, musíme znát výši průměrné mzdy pro následující rok. Tu pravidelně stanovuje Ministerstvo sociálních věcí ČR vyhláškou a vychází přitom z všeobecného vyměřovacího základu (za rok 2015) a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (ze statistik za první pololetí roku 2016), které mají vyjádřit růst průměrných mezd. Průměrná mzda, která se odhaduje na příští rok, je pak výsledkem součinu všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu.

Průměrná mzda pro rok 2017 se odhaduje na 28 232 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 27 156 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0396. Zaokrouhlujeme ji na celé Kč nahoru. Letošní průměrná mzda pro srovnání činí 27 006 Kč.

Sociální pojištění 2017

Záloha na sociální pojištění se obecně odvozuje od dosaženého zisku a vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jeho jedna polovina. Sazba pojištění pak činí 29,2 %. V případě, že je váš vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit také jen minimální zálohu na pojistné. (Dobrovolně si můžete platit zálohy vyšší.)

Hlavní činnost

Minimální zálohu vypočteme jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 7058 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné ještě zaokrouhlit na celé koruny.

Podle těchto pravidel tedy získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2017, která činí po zaokrouhlení 2061 Kč. Oproti letošnímu roku se tedy zvýší o 89 Kč. Předchozí rok minimální záloha při hlavní činnosti „podražila“ jen o 29 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 84 696 Kč (7058 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala. 

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 355 136 Kč. Pokud byste dosáhli se svým ročním příjmem nad tuto hranici, nebudete od této částky platit další nemocenské ani důchodové pojištění ani odvádět solidární přirážku.

Vedlejší činnost

Minimální záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se vypočte jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 2824 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 825 Kč (záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru).

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 33 888 Kč (2824 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala. 

Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2017 bude 67 756 Kč. Stanovuje se jako 2,4 násobek částky, kterou dostaneme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu (na rozdíl u výpočtu průměrné mzdy se během výpočtu nezaokrouhluje – to až na konci na celé Kč nahoru).

Nové zálohy až po přehledu

Pokud v příštím roce pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud byste svůj podnik příští rok teprve rozjížděli, budete platit minimální zálohy platné pro příští rok už od počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete.

Zálohy se platí na účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražské správy, v Brně Městské správy) vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Nemocenské pojištění 2017

Minimální záloha na nemocenské pojištění se nemění a zůstává na 115 Kč, protože nedošlo ke změně minimálního vyměřovacího základu pro OSVČ. Ten tedy stále činí 5000 Kč.

Stejný zůstává vyměřovací základ, který zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč 27 006 Kč 28 232 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč 1972 Kč 2061 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč 789 Kč 825 Kč

Zdravotní pojištění 2017

Vyměřovací základ pro výpočet záloh na zdravotní pojištění tvoří jednu polovinu dosažených příjmů po odečtení výdajů, ať už skutečně vynaložených, nebo uplatněných paušálem. Sazba zdravotního pojištění je pak 13,5 % z vyměřovacího základu.

Minimální záloha na zdravotní pojištění se ale opět odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %.

Vypočítáme ji tedy jako polovinu částky průměrné mzdy, kterou násobíme sazbou 13,5 %. Nová výše zálohy pro příští rok činí 1906 Kč po zaokrouhlení na celé Kč nahoru (minimální měsíční vyměřovací základ činí 14 116 × 13,5 %), což je o 83 Kč více než v letošním roce. (Předchozí rok záloha vzrostla o 26 Kč.)

Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven.

Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014, 2015, 2016 a 2017
Rok 2014 2015 2016 2017
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč

Nezapomeňte i na změny u minimální a zaručené mzdy

Od ledna dojde také ke zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy. Minimální mzda bude nově činit 11 000 Kč. Právě tato změna zvýší zálohu na pojistné na zdravotní pojištění osobám bez zdanitelných příjmů, která se od minimální mzdy odvozuje. Vzroste o 148 Kč na 1485 Kč měsíčně (předchozí rok vzrostla o 95 Kč). Více podrobností najdete v článku Lidé bez příjmů zaplatí víc. Pracující na úřadu práce si více vydělají.

Vyšší zálohy za státní pojištěnce

Nařízením vlády č. 181/2016 Sb., o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát, se od roku 2017 také zvýší vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění pro státní pojištěnce. Pro platby na zdravotní pojištění placené státem tak bude nově platit vyměřovací základ 6814 Kč (za rok 2016 to je 6444 Kč) což znamená měsíčně pojistné ve výši 920 Kč (za rok 2016 to je 870 měsíčně).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).