Hlavní navigace

Neplacení nájmu a poplatek z prodlení

Kromě úroků z prodlení existuje také poplatek z prodlení, který je možné aplikovat na nájemní vztahy. Dluh na nájemném se tak razantně zvýší.

Poplatek z prodlení se podle občanského zákoníku uplatňuje místo úroků z prodlení pouze u stanovených nájemních smluv, a to vůči:

  • nájemci bytu, který nezaplatí nájemné nebo úhradu za poskytované služby spojené s užíváním bytu do 5 dnů po splatnosti,
  • nájemci, který je v prodlení s vrácením movité věci, kterou si od podnikatele pronajal (nájemce je povinen až do vrácení věci hradit jak nájemné, tak poplatek z prodlení),
  • bylo-li to dohodnuto, pak i vůči nájemci movité věci, jestliže se věc ztratila nebo byla zničena, dokud nájemce ztrátu nebo zničení věci pronajímateli neohlásil nebo dokud se o tom pronajímatel nedozvěděl jinak (pak se platí nájemné i poplatek z prodlení).

V jiných případech se uplatňují úroky z prodlení.

Podrobnosti najdete ve článku Neplacení nájmu vás přijde na tisíce za úroky z prodlení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).