Hlavní navigace

Jak se vyvázat ze smlouvy s dodavatelem energie?

Víte, že se ze smlouvy s dodavatelem energií uzavřené s podomním prodejcem nebo přes internet či telefon můžete vyvázat i po zahájení dodávek?

Distanční smlouvy

Standardně se od distančních smluv o dodávce elektřiny, plynu nebo tepelné energie (tedy těch, které jsou uzavřené přes internet, telefon nebo prostřednictvím podomního či pouličního prodejce)odstoupit ve lhůtě 14 dnů od jejich uzavření. V tom se energetický zákon (§ 11a odst. 2) shoduje s občanským zákoníkem. Smlouva se v tomto případě zruší od počátku a vy nemusíte udávat žádný důvod, proč od smlouvy odstupujete.

Výpověď smlouvy nově i po zahájení dodávek

Distanční smlouvy se možné vypovědět bez sankce i v případě, že už jste od dodavatele začali odebírat sjednanou komoditu. Smlouvu uzavřenou distančně nebo mimo obchodní prostory dodavatele můžete vypovědět ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek energie, přičemž 15. den po zahájení dodávek stačí výpověď smlouvy dodavateli odeslat. Výpovědní doba pak činí 15 dní a začíná běžet prvním dnem v měsíci následujícím po tom, ve kterém jste výpověď doručili.

Lhůta pro podání výpovědi smlouvy uzavřené na dálku či s podomním obchodníkem běží ode dne uzavření smlouvy, i když energetický zákon výslovně neuvádí počátek lhůty pro podání výpovědi.

Pokud stihnete výpověď ve stanovené lhůtě, neplatíte žádné sankce. Pokuty nebo poplatky, které si někteří dodavatelé ve smlouvách vymiňují v souvislosti s předčasným ukončením smlouvy, se tedy na tento případ nevztahují.

Musíte si ale samozřejmě uhradit energii, kterou už jste stihli odebrat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).