Hlavní navigace

Jak změnit dodavatele energie?

Enormní zdražování elektřiny a plynu v České republice dopadá úplně na každého. Řešením může být změna dodavatele energií, neboť se jedná administrativně o poměrně jednoduchý krok, kterým se dá ušetřit opravdu hodně peněz. Jen si musíte dát pozor na pár komplikací, a to zejména v souvislosti s podmínkami stávající smlouvy.

Proč změnit dodavatele energie

Nejčastějším důvodem, proč se lidé odhodlají ke změně poskytovatele energií, je rapidní zvýšení ceny dodávky. V tomto případě pak mohou odstoupit od smlouvy i bez obav z případných sankcí. Termíny, do kdy lze smlouvu vypovědět, se liší podle toho, jakým způsobem dodavatel odběratele na změnu ceny upozornil.

Pokud spotřebitele upozorní nejpozději třicet dní před změnou ceny prostřednictvím SMS, e-mailem nebo dopisem, může zákazník od smlouvy odstoupit nejpozději desátý den před zdražením. Jestliže dodavatel energie zveřejní změny cen pouze prostřednictvím upozornění na svých webových stránkách, má zákazník na bezplatné odstoupení od smlouvy dokonce tři měsíce.

Od 1. ledna 2022 lze bezplatně vypovědět smlouvu i v případě, že se zákazník přestěhuje a zanikne mu tak užívací právo k odběrnému místu. Výpovědní doba je v tomto případě patnáct dnů a začíná běžet prvním dnem v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena.

Výpovědní lhůta pro změnu dodavatele energie

Výpovědní lhůta pro odstoupení od smlouvy se liší podle typu dané smlouvy. Může to být:

  1. smlouva na dobu určitou,
  2. smlouva na dobu neurčitou.

Pokud chcete vypovědět smlouvu na dobu určitou, v naprosté většině případů budete muset platit sankce za předčasné odstoupení od smlouvy. Sankce bývají opravdu hodně vysoké a přechod k novému dodavateli se zde nemusí vůbec vyplatit.

Mnohem jednodušší je přechod k novému dodavateli, pokud máte se stávajícím uzavřenou smlouvu na dobu neurčitou. Zde jste sice nuceni dodržet tříměsíční výpovědní lhůtu, ale nemusíte se bát postihu.

Změna dodavatele energie: návod krok po kroku

Změny dodavatele energie se nemusíte bát. Administrativně se nejedná o složitý proces, a pokud budete postupovat s rozmyslem, vyhnete se problémům.

Pečlivé pročtení stávající smlouvy

Ještě než se vůbec pustíte do hledání nového dodavatele energií, věnujte dostatek času a pozornosti prostudování smlouvy se stávajícím dodavatelem. To, jak bude proces změny probíhat, totiž závisí na podmínkách uvedených v této smlouvě. Pečlivě si proto přečtěte veškeré klíčové údaje, mezi které patří typ smlouvy, výpovědní lhůta a podobně.

Pokud nemůžete smlouvu najít, požádejte dodavatele o sdělení podmínek k jejímu ukončení. Případně můžete podat žádost o zaslání kopie, což bývá většinou zpoplatněno.

Hledání nového dodavatelé energií

Při hledání nového dodavatele elektřiny či plynu by neměla být jediným kritériem výběru nízká cena. Samozřejmě, že cílem změny dodavatele je ušetření peněz. Na první pohled slušná nabídka ale ještě neznamená, že bude skutečně výhodná. Někteří dodavatelé totiž mohou uvádět nabídky bez DPH, přestože mají zákonnou povinnost uvádět vždy cenu s DPH. V praxi to ale často chodí úplně jinak.

Ve smlouvě mohou být navíc nějaké skryté kličky, které vás pak mohou přijít hodně draho. Na první pohled výhodné smlouvy v sobě většinou ukrývají nějaké poplatky za doplňkové služby nebo různá připojištění, která vlastně ani nechcete.

Zajímejte se také o typ smlouvy a dobu fixace. Obecně je lepší uzavírat smlouvy na dobu neurčitou, které můžete vypovědět. Pokud se uvážete na několik let na dobu určitou, budete jen těžko hledat cestu zpět. V nové smlouvě proto hledejte také smluvní pokuty, které hrozí, pokud byste chtěli nového dodavatele opět změnit.

A co dělat, když nevíte, jak vybrat dodavatele elektřiny, aby to pro vás bylo maximálně výhodné? Vyzkoušejte náš srovnávač dodavatelů energií, díky kterému zjistíte, kolik můžete ušetřit.

Vypovězení stávající smlouvy

Vlastní proces změny dodavatele je už pak poměrně jednoduchý. V mnoha případech se dá změna vyřídit i elektronicky, pokud nemáte čas řešit ji osobně. Stávajícímu dodavateli můžete výpověď doručit vy sami a zřídit si smlouvu s novým dodavatelem.

V praxi ale dává většina lidí přednost variantě, kdy se za ně vypovězení smlouvy vyřídí nový dodavatel. K tomu musíte novému dodavateli udělit plnou moc k zastupování. Vyplatí se to nejen kvůli ušetření starostí, ale především i kvůli tomu, že se tím může celý proces urychlit.

Podpis smlouvy a dodávka od nového dodavatele

Posledním krokem je uzavření smlouvy s novým dodavatelem energií. Před podpisem si nechte smlouvu předložit včetně platného ceníku a kompletních obchodních podmínek. Nechce si na přečtení a prostudování všech dokumentů dostatek času a ujistěte se, že podmínky a čísla, na kterých jste se předtím domluvili, skutečně sedí.

Ve chvíli, kdy jsou všechny administrativní úkony vyřešeny, by vás měl nový dodavatel informovat o tom, od jakého data bude zahájena nová dodávka. K termínu změny dodavatele byste pak měli nahlásit příslušnému provozovateli distribuční soustavy samoodečet (do pěti dnů od změny). Poté obdržíte konečné vyúčtování spotřeby, čímž bude uzavřena kapitola s původním dodavatelem.

Při každém vyúčtování dodávky byste měli pečlivě zkontrolovat celou fakturu a ujistit se, že dodavatel dodržuje všechny smluvené podmínky a ceny.

Na co si dát při změně dodavatele energie pozor

  • Ujistěte se, že je nová výhodná nabídka uvedena v ceně s DPH.
  • Pozornost věnujte i takzvanému stálému měsíčnímu platu, což je fixní měsíční částka placená bez ohledu na reálnou spotřebu energie.
  • Nejnižší cena by neměla být jediným důvodem pro výběr nového dodavatele.
  • Zajímejte se o možnosti výpovědi smlouvy. Obecně je lepší uzavírat smlouvy na dobu neurčitou.
  • Ujistěte se, že smlouva nezahrnuje nějaké poplatky za případné doplňkové služby, o které vlastně vůbec nestojíte.
  • Výhodné nabídky za vámi nepřijdou jen tak samy od sebe. Vyhněte se proto podomním prodejcům.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).