Hlavní navigace

Smlouva o budoucí kupní smlouvě nemovitosti

Smlouva o budoucí kupní smlouvě musí obsahovat především přesné označení smluvních stran a předmětu koupě resp. prodeje, tedy nemovitosti. Ve smlouvě musí být pozemky označeny zejména:

  • parcelním číslem,
  • katastrálním územím, v němž se nacházejí,
  • údajem, zda se jedná o stavební nebo jiný pozemek,
  • a výměrou.

Budovy se specifikují číslem popisným, číslem evidenčním, příslušností budovy do katastrálního území a označením pozemku, na němž se budova nachází. Byty a nebytové prostory se specifikují označením budovy, v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány.

Nezapomeňte, že stavba není součástí pozemku. Je možné, aby vlastníkem pozemku a stavby, která se na něm nachází, byly různé osoby.

Dále je potřeba ujednat a do smlouvy napsat výši kupní ceny, popř. stanovit způsob jejího určení. V neposlední řadě musí být součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě závazek smluvních stran uzavřít v dohodnuté době kupní smlouvu a určení doby, do kdy se tak má stát. Smlouva o budoucí kupní smlouvě obsahuje vždy minimálně uvedené podstatné náležitosti kupní smlouvy, někdy je však vhodnější a přesnější ihned v ní vymezit kompletní obsah  zamýšlené kupní smlouvy.

Podrobnosti najdete ve článku Nenechte se napálit realitkou ani kupcem nemovitosti, který bude rychlejší než vy.

Pomohla Vám tato stránka?

Hodnocení stránky: 3

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).