Hlavní navigace

Smlouva o budoucí kupní smlouvě nemovitosti

Smlouva o budoucí kupní smlouvě musí obsahovat především přesné označení smluvních stran a předmětu koupě resp. prodeje, tedy nemovitosti. Ve smlouvě musí být pozemky označeny zejména:

  • parcelním číslem,
  • katastrálním územím, v němž se nacházejí,
  • údajem, zda se jedná o stavební nebo jiný pozemek,
  • a výměrou.

Budovy se specifikují číslem popisným, číslem evidenčním, příslušností budovy do katastrálního území a označením pozemku, na němž se budova nachází. Byty a nebytové prostory se specifikují označením budovy, v níž jsou vymezeny, číslem bytu nebo nebytového prostoru a pojmenováním nebytového prostoru, popřípadě popisem umístění v budově, pokud nejsou byty a nebytové prostory očíslovány.

Nezapomeňte, že stavba není součástí pozemku. Je možné, aby vlastníkem pozemku a stavby, která se na něm nachází, byly různé osoby.

Dále je potřeba ujednat a do smlouvy napsat výši kupní ceny, popř. stanovit způsob jejího určení. V neposlední řadě musí být součástí smlouvy o budoucí kupní smlouvě závazek smluvních stran uzavřít v dohodnuté době kupní smlouvu a určení doby, do kdy se tak má stát. Smlouva o budoucí kupní smlouvě obsahuje vždy minimálně uvedené podstatné náležitosti kupní smlouvy, někdy je však vhodnější a přesnější ihned v ní vymezit kompletní obsah  zamýšlené kupní smlouvy.

Podrobnosti najdete ve článku Nenechte se napálit realitkou ani kupcem nemovitosti, který bude rychlejší než vy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).