Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2018 v kostce

1. 1. 2018
Doba čtení: 18 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Projděte si nejdůležitější změny, které letos ovlivní vaši peněženku. Shrnuli jsme novinky a změny v daních, mzdách, důchodech nebo i ve finančních službách.

S příchodem nového roku začíná platit řada změn, další by měly nabýt účinnosti během roku. Přinášíme přehled těch nejzásadnějších pro vaši peněženku.

Daně

Vyšší slevy za děti

Od ledna 2018 se zvyšuje daňová sleva na první dítě ze současných 1117 korun na 1267 korun měsíčně. Zaměstnanci, kteří nechávají zúčtování daně na svém zaměstnavateli, to poznají hned na lednové výplatě. Kdo podává daňové přiznání sám za sebe, ten si vyšší slevy započítá až v přiznání, které bude odevzdávat na začátku roku 2019. Částky daňové slevy na další děti zůstávají pro rok 2018 na úrovni roku 2017, na dvě děti to je 1617 korun a na tři a více 2017.

Změny u výdajových paušálů pro OSVČ

Dobrou zprávou pro živnostníky je, že se jim vrací možnost odečíst si slevy na manželku/manžela bez příjmů a také na děti v případě, že uplatňují výdaje paušálem. Má to ale háček. Zároveň se snižuje maximální částka, od které je možné paušální náklady odečítat. V daňovém přiznání za rok 2017, které budou podávat na začátku roku 2018, si ještě živnostníci mohou vybrat pro sebe výhodnější variantu, příjmy za rok 2018 už ale bude třeba zdanit podle nových pravidel.

Výdajové paušály a pravidla pro jejich uplatnění podle daňového balíčku
Druh OSVČ Výdajový paušál Nová maximální částka uplatnitelných výdajů do částky
Osoby podnikající v zemědělství, lesnictví, vodním hospodářství a řemeslné výrobě 80 % 800 000 Kč
Ostatní živnostníci 60 % 600 000 Kč
Ostatní (nezávislá povolání, znalci, tlumočníci, autoři) 40 % 400 000 Kč
Osoby s příjmy z pronájmu 30 % 300 000 Kč

Vyšší maximální sleva za školku

S růstem minimální mzdy roste i maximální možná daňová sleva za umístění dítěte do školky. V roce 2018 tak bude možné odečíst až 12 200 korun, o rok dříve to bylo 11 000 korun.

Přísnější pravidla pro získání daňového bonusu

Lidé, kteří uplatňují daňovou slevu na dítě a dostanou se ve výsledku k záporné dani, od státu inkasují takzvaný daňový bonus. Jeho maximální výše je 60 300 korun. Bonus mohou využít jen lidé, kteří měli v kalendářním roce příjem minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy, pro rok 2018 tedy tento limit roste na 73 200 korun. Nově se také omezuje okruh příjmů, které se do limitu počítají. Nově půjde jen o výdělky ze zaměstnání nebo podnikání, už nikoliv o příjmy z nájmu nebo kapitálového majetku.

Srážková daň u dohod o pracovní činnosti

Od 1. ledna 2018 platí nová pravidla pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti. Ta se využívá u dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Zatímco srážková daň u příjmů plynoucích z dohod o provedení práce zůstává stejná (včetně stávající hranice maximálních příjmů 10 000 korun měsíčně), nově se srážková daň použije i u příjmů z dohod o pracovní činnosti. Počínaje rokem 2018 bude z dohody o pracovní činnosti do 2500 korun měsíčně srážena daň ve výši 15 procent a tento příjem nebude třeba uvádět do daňového přiznání, vysvětluje Josef Pomrhonc, daňový poradce společnosti KODAP.

Další fáze EET se odkládají

Ústavní soud v polovině prosince zrušil některá ustanovení zákona, kterým se řídí elektronická evidence tržeb. Kromě jiného dojde od konce února ke zrušení povinnosti uvádět na účtence DIČ nebo evidovat platby platební kartou nebo přes platební brány. Ústavní soud také zrušil „náběh“ třetí a čtvrté fáze EET. Od března se tak do evidence tržeb nezapojí další statisíce podnikatelů. Může k tomu ale dojít později, až ministerstvo financí upraví zákon tak, aby odpovídal rozhodnutí Ústavního soudu (čtěte podrobnosti).

Důchody

Průměrný důchod vzroste téměř o pětistovku

Od lednové výplaty důchodů se zvýší penze o valorizaci. Ta pro rok 2018 důchody zvyšuje v průměru o čtyři procenta, u průměrného důchodu tedy o 475 korun. Základní výměra důchodu se zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 procenta. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ně žádat.

Příklady valorizace (zdroj dat: ČSSZ)
Důchod v roce 2017 Důchod v roce 2018
9000 Kč 9376 Kč
10 000 Kč 10 411 Kč
11 000 Kč 11 446 Kč
11 828 Kč 12 303 Kč

Nová pravidla pro důchodový věk

Změna zákona o důchodovém pojištění ukončuje růst důchodového věku bez omezení a stanoví jeho strop v 65 letech. Na tuto úroveň důchodový věk postupně roste a dostane se k němu kolem roku 2030. Zákon ale zároveň počítá s pravidelnými revizemi systému na základě odborných demografických analýz. Ty přitom už dnes ukazují, že důchodový věk by se měl dále zvyšovat. Nový zákon ale nechává toto rozhodnutí na budoucích politicích.

Doposud platila pravidla prosazená bývalým ministrem práce a sociálních věcí Jaromírem Drábkem. Ta počítala s růstem důchodového věku i do budoucna. Například dnešní dvacetiletí by podle starých pravidel chodili do důchodu v 70 letech a čtyřech měsících.

Dobrovolné důchodové pojištění jen po roce práce

K dobrovolnému důchodovému pojištění se od února budou smět přihlásit jen ti, kdo mají za sebou alespoň rok práce či podnikání, ze kterého odváděli pojištění. Nadále platí, že dobrovolného důchodového pojištění může být účasten občan starší 18 let. V roce 2018 činí minimální měsíční pojistné na dobrovolné důchodové pojištění 2099 Kč.

Dostupnější sirotčí důchody

Od 1. února 2018 se zmírňují podmínky pro nárok na sirotčí důchod. Nově vznikne nárok i v případech, kdy zemřelý rodič získal jen krátkou dobu důchodového pojištění, a to aspoň jeden rok výdělečné činnosti, popřípadě u osoby starší 38 let aspoň dva roky, říká Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Vrazi pozůstalostní důchod už nedostanou vůbec

Nárok na pozůstalostní, tedy vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod v situacích, kdy vdova, vdovec či sirotek úmyslně způsobili smrt manžela, manželky nebo rodiče, nevzniká, nebo zaniká od samého počátku. Dosud to platilo až od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku soudu.

Minimální mzda se opět zvyšuje

Od letošního roku dojde opět k navýšení minimální mzdy, a to na 12 200 Kč hrubého (z původních 11 000 Kč). Hodinová minimální mzda se zvyšuje na 73,20 Kč.

Kolik si vyděláte na úřadu práce?

Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení odvodů na zdravotní pojištění, pokud spadáte do kategorie osob bez zdanitelných příjmů. Nově na odvodech zaplatíte 1647 Kč měsíčně, namísto dosavadních 1485 Kč.

A zvyšuje se i maximální možný výdělek, který si smíte vydělat jako uchazeč o zaměstnání, aniž by vás vyřadili z evidence uchazečů. Z dosavadních 5500 Kč si nově můžete měsíčně přivydělat 6100 Kč.

Podrobnosti naleznete v článku Minimální mzda 2018: lidé bez příjmů zaplatí víc, pracující nezaměstnaní více vydělají.

Minimální mzda? Pro někoho 24 400 Kč

I v případě, že pracujete za minimální mzdu, vám možná bude muset zaměstnavatel přidat. Od 1. ledna 2018 se totiž zvyšuje také předepsané minimální mzdové standardy pro lépe odměňované profese, a to následovně:

Navrhované minimální odměny k 1. lednu 2018 podle druhu práce v porovnání s letoškem
Skupina prací Min. odměna za hodinu v roce 2017 Min. odměna za hodinu v roce 2018 Min. odměna za měsíc v roce 2017 Minimální odměna za měsíc v roce 2018
1. 66 Kč 73,20 Kč 11 000 Kč 12 200 Kč
2. 72,90 Kč 80,80 Kč 12 200 Kč 13 500 Kč
3. 80,50 Kč 89,20 Kč 13 400 Kč 14 900 Kč
4. 88,80 Kč 98,50 Kč 14 800 Kč 16 400 Kč
5. 98,10 Kč 108,80 Kč 16 400 Kč 18 100 Kč
6. 108,30 Kč 120,10 Kč 18 100 Kč 20 000 Kč
7. 119,60 Kč 132,60 Kč 19 900 Kč 22 100 Kč
8. 132 Kč 146,40 Kč 22 000 Kč 24 400 Kč

Profese jsou odstupňované do 8 kategorií podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb., v platném znění. O tom, zda máte nárok na vyšší mzdu, rozhoduje druh práce, který vykonáváte. Například lékař, zubař, farmaceut nebo učitel vysoké školy spadají do sedmé skupiny, kde je minimální odměna na rok 2018 stanovena na 22 100 Kč.

Více informací naleznete v článku Minimální mzda 2018: pro někoho i 24 400 korun. Minimální mzda ale ovlivňuje řadu dalších finančních výpočtů. Společně s jejím růstem tak dochází ke zvýšení:

Novinky pro zaměstnance

Dochází také k řadě novinek, které pocítíte jako zaměstnanci.

Renty za poškozené zdraví se zvyšují

Společně se zvýšením důchodů se zvyšují i renty za poškozené zdraví, které obdržíte jako náhradu za ztrátu výdělku v situaci, kdy se vám stane pracovní úraz či trpíte nemocí z povolání. Na začátku roku 2017 se náhrady zvedaly o 2,2 %, od začátku roku 2018 to bude o 3,5 %.

O tato procenta se zvyšuje průměrný výdělek před vznikem škody, ale s ohledem na obecný mzdový vývoj v ČR.

Příklad: Průměrný výdělek zaměstnance před úrazem činil 20 000 Kč. Po úrazu 16 000 Kč. Náhrada za ztrátu na výdělku proto činí 4000 Kč. Jestliže je předepsána valorizace náhrady za ztrátu na výdělku ve výši 3,5 %, pak se (fiktivní) průměrný výdělek 20 000 Kč zvýší na 20 700 Kč, a proto i vyplácená náhrada na 4700 Kč.

Nesprávný by byl výpočet, kdy by se podle předepsané procentní sazby (3,5 %) pro valorizaci zvyšovala přímo náhrada (4000 Kč), neboť by tak došlo k jejímu zvýšení toliko na 4140 Kč.

Podrobné informace najdete v článku Renty za poškozené zdraví se od ledna 2018 zvyšují. Projděte si pravidla.

Diety a stravné

Dochází také ke změnám v oblasti stravného, které vám vyplácí zaměstnavatel, když vás vyšle na pracovní cestu mimo ČR. Zvýšení stravného se týká 8 zemí. V původním návrhu Ministerstvo zahraničních věcí navrhlo pro rok 2018 zvýšení sazby stravného pro 13 zemí. Odůvodnilo to zejména tím, že u většiny položek nedošlo již několik let k úpravám. Vzhledem k potřebě úspor však Ministerstvo financí rozhodlo pro rok 2018 upravit sazby stravného pro méně zemí a vybralo ty, kde je v mezinárodním srovnání nákladů na stravování dosavadní sazba výrazně nižší. Nezajímavější je asi změna pro cesty do Belgie, tedy do Bruselu k orgánům a institucím Evropské unie. Změny uvádíme v tabulce:

Země Měnový kód Základní sazby stravného platné v roce 2017 Návrh MF na rok 2018
Austrálie a Oceánie – ostrovní státy USD 50 55
Bahamy USD 50 55
Belgie EUR 45 50
Bolívie USD 45 50
Korea (KR) EUR 45 50
Maroko EUR 35 40
Nový Zéland USD 50 55
Velká Británie GBP 40 45

I přes zvýšení ale došlo u těchto zemí k menšímu navýšení, než jaké bylo navrhováno. Původně navrhované změny a detailní informace naleznete v článku Jaké diety dostanete v roce 2018 za zahraniční pracovní výjezd?

Vyšší diety i v tuzemsku

Vyšší diety ale nedostanete jen v případě, že jedete na zahraniční pracovní cestu. Zvyšují se i minimální hranice pro pracovní cestu v rámci České republiky. Zaměstnavatel státní a veřejné správy a služeb musí nově poskytovat diety ve výši:

 • 78 Kč až 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin (dosud to bylo 72 Kč až 86 Kč),
 • 119 Kč až 143 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin (dosud to bylo 109 Kč až 132 Kč),
 • 186 Kč až 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin (dosud to bylo 171 Kč až 205 Kč).

Pro zaměstnavatele ze soukromého sektoru platí, že musí poskytovat minimálně stravné ve výši:

 • 78 Kč (dosud do 31. 12. 2017 to bylo 72 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 119 Kč (dosud to bylo 109 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 186 Kč (dosud to bylo 171 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Neplatí pro něj však maximální výše stravného, na rozdíl od zaměstnavatele státní správy, veřejné správy a služeb.

Podrobné informace naleznete v článku Tuzemské diety se v roce 2018 zvyšují. Kolik dostanete na jídlo a auto na pracovní cestě?

Zvyšuje se také výše cestovních náhrad, pokud jedete na služební cestu vlastním vozem. Nově máte nárok na:

 • 4 Kč za 1 km u silničních motorových vozidel,
 • 8 Kč za 1 km u nákladních automobilů, traktorů a autobusů.

Podrobné informace naleznete ve zmíněném článku.

Vyšší podpora na úřadu práce

Od 1. ledna se také zvyšují maximální částky, které můžete dostat jako podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci. Nově činí maximální podpora v nezaměstnanosti 16 682 Kč a maximální podpora při rekvalifikaci 18 659 Kč.

Podrobnosti naleznete v článku Propustili vás? Od ledna 2018 dostanete vyšší podporu, pokud ale počkáte.

Změna čerpání dovolené zatím v nedohlednu

Již v roce 2016 jsme vás informovali v článku Pravidla pro převádění dovolené se v roce 2017 mění o tom, že v roce 2017 měla být schválena novela zákoníku práce, s jejíž účinností se počítalo od 1. ledna 2018. Ta by měnila způsob čerpání dovolené.

Podle té byste se mohli se zaměstnavatelem domluvit na převodu dovolené nad základní výměru 4 týdnů (u pedagogických a akademických pracovníků nad 6 týdnů). Dojít mělo také ke zjednodušení převádění dovolené mezi dvěma zaměstnavateli, pokud na sebe pracovní poměry bezprostředně navazovaly. Příslušná novela zákona ale byla přerušena ve 2. čtení a znovu bude projednána až při další schůzi poslanecké sněmovny.

Zdravotní a sociální pojištění 2018

Průměrná mzda pro rok 2018 se odhaduje na 29 979 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu ve výši 28 250 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0612. S růstem průměrné mzdy však souvisí i růst minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění.

Zdravotní pojištění 2018

Na rok 2018 se minimální záloha na zdravotní pojištění zvyšuje na 2024 Kč měsíčně z dosavadních 1906 Kč. Maximální vyměřovací základ není u zdravotního pojištění stanoven. Záloha na zdravotní pojištění je splatná do 8. dne následujícího měsíce a nová výše se platí vždy od ledna.

Přehled vybraných ukazatelů za posledních několik let uvádíme v tabulce.

Rok 2014 2015 2016 2017 2018
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč 13 503 Kč 14 116 Kč 14 990 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč 1823 Kč 1906 Kč 2024 Kč

Osobám bez zdanitelných příjmů se kvůli růstu minimální mzdy zase zvýší minimální zálohy na zdravotní pojištění na 1647 Kč měsíčně.

A zvýší se také odvody za státní pojištěnce. Pokud je plátcem stát, zaplatí za vás od ledna měsíčně pojistné ve výši 969 Kč (za rok 2017 to bylo 920 Kč měsíčně).

Kromě toho také vznikla nová kategorie státních pojištěnců. Do té už spadají i vysokoškolští studenti starší 26 let. Přesněji studenti prvního doktorského studijního programu v prezenční formě, co studují ve standardní době a nejsou zaměstnaní ani OSVČ. Ti se dosud nepovažovali za nezaopatřené děti a museli tak platit zdravotní pojištění jako OBZP.

Přehled minimálních záloh a podrobné informace naleznete v článku Zdravotní pojištění 2018: Vyšší minimální zálohy a více státních pojištěnců.

Snížení limitu a hrazená očkování

Dále dochází ke snížení limitu, nad který vám zdravotní pojišťovny budou vracet zaplacené doplatky na léky:

 • U osob do 18 let a nad 65 let je limit snížen na 1000 Kč.
 • U osob nad 70 let je limit snížen na 500 Kč.

Věkové omezení se počítá včetně kalendářního roku, ve kterém jste daný věk dovršili. Pokud nespadáte ani do jedné kategorie, limit pro vás zůstává neměnný, a to ve výši 5000 Kč.

Od 1. ledna 2018 je také možné v rámci hrazeného očkování nechat proti papilomaviru očkovat i chlapce. Ti budou mít očkování hrazeno v případě, že bylo zahájeno od dovršení 13. roku věku do dovršení 14. roku věku.

Podle zákona o veřejném zdravotním pojištění bude nově hrazeno i očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u vybraných pojištěnců.

Podrobné informace naleznete v naší prosincové aktualitě.

Sociální pojištění 2018

Minimální záloha na důchodové pojištění se pro rok 2018 zvyšuje z původních 2061 Kč na 2189 Kč měsíčně. V případě vedlejší činnosti se záloha zvyšuje na 876 Kč. Rozhodná částka pro vedlejší činnost pro rok 2018 je 71 950 Kč.

Pokud letos pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až v měsíci, který následuje po tom, ve kterém podáte Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. Pokud začínáte podnikat, budete platit nové minimální zálohy už od počátku své činnosti bez ohledu na to, kdy s ní začnete. Zálohy se platí vždy do 20. dne následujícího měsíce.

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 a 2018
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč 27 006 Kč 28 232 Kč 29 979 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč 1972 Kč 2061 Kč 2189 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč 789 Kč 825 Kč 876 Kč

Podrobné informace najdete v článku Sociální pojištění 2018: Kolik příští rok zaplatíte na zálohách?

Nemocenské pojištění 2018

Minimální záloha na nemocenské pojištění zůstává na 115 Kč a minimální vyměřovací základ pro OSVČ pak na 5000 Kč. Stejná zůstává i rozhodná částka, která zakládá účast na nemocenském pojištění. Pro zaměstnané s příjmem do 2500 Kč měsíčně (1/10 průměrné mzdy zaokrouhlené na pětisetkoruny směrem dolů) to tedy znamená, že se neúčastní nemocenského a důchodového pojištění.

Nemocenské a náhrada mzdy se zvýší

Ode dneška se mění také výše nemocenského a náhrady mzdy. Nově se vám bude počítat více peněz z výdělku, a to proto, že se zvyšují redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy:

Redukce výdělku
Redukční hranice v roce 2017 Redukční hranice v roce 2018 Míra zápočtu

do 164,85 Kč
do 175 Kč 90 %
od 164,85 do 247,10 Kč od 175 Kč do 262,33 Kč 60 %
od 247,10 Kč do 494,20 Kč od 262,33 Kč do 524,65 Kč 30 %
nad 494,20 Kč nad 524,65 Kč 0 %

Ošetřovné

Novinkou je také takzvané dlouhodobé ošetřovné. Na něj vám vznikne nárok, pokud pečujete o osobu potřebující poskytování dlouhodobé péče v domácím prostředí a nevykonáváte v zaměstnání ani osobně nevykonáváte samostatnou výdělečnou činnost.

Podmínkou je, aby došlo ke zhoršení zdravotního stavu nemocné osoby a aby toto zhoršení vyžadovalo alespoň 7denní hospitalizaci v nemocnici a v den propuštění bude potvrzeno, že potřeba celodenní péče bude trvat nejméně dalších 30 dnů.

Přiznaná dávka vám pak bude náležet ve výši 60 % denního vyměřovacího základu maximálně po dobu 90 kalendářních dnů ode dne propuštění z nemocnice.

Konkrétní postupy včetně příkladů a návodů k výpočtu uvádíme v článku Nemocní dostanou v roce 2018 víc peněz. Hlavně dlouhodobí marodi.

Díky valorizaci vyšší dávky

Vlivem valorizace redukčních hranic vyměřovacího základu dochází ke zvýšení i dalších nemocenských dávek, a to peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného a vyrovnávacího příspěvku v mateřství. Jejich výši si můžete spočítat v příslušných kalkulačkách:

Více informací naleznete v článcích:

Jste na neschopence déle? Dostanete více peněz

Kromě toho senát schválil novinku, díky které dostanete více peněz v případě, že budete v dlouhé pracovní neschopnosti. Od 31. dne pracovní neschopnosti budete dostávat 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu a od 61. dne nemoci pak 72 % redukovaného DVZ.

Příklady a porovnání naleznete v článku Rok 2018: Peníze za ošetřování blízkých a více prostředků pro dlouhodobě nemocné.

Otcovská až od února

Novou dávkou je takzvané otcovské. Na tu bude mít nárok otec dítěte, který o něj pečuje, a osoba (muž nebo žena), která převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nástup na otcovskou bude začínat dnem, který si určíte, a to v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo ode dne jeho převzetí, jestliže takové dítě nedosáhlo 7 let věku. Výplata bude náležet za dobu 7 kalendářních dnů, a to ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Její výši si můžete spočítat v kalkulačce MPSV.

O dávku si můžete požádat nejdříve dne 1. února 2018. Podrobné informace naleznete v článku Kolik dostanete za 7denní otcovskou pro novopečené tatínky? (PŘÍKLAD).

Rodičovská flexibilněji

V letošním roce se mění i několik pravidel, která nově přilepší rodinám s dětmi. Jedním z nich je flexibilnější čerpání rodičovského příspěvku. Nově už není nastaven horní strop pro maximální měsíční výši dávky při zrychleném čerpání. Ruší se tedy hranice 11 500 Kč a maximální měsíční dávka bude odpovídat nejvýše 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu. Celý rodičovský příspěvek bude možné vyčerpat nejrychleji za půl roku, i s mateřskou tak bude trvat podpůrčí doba asi rok pro ty, co se rychle chtějí vrátit do zaměstnání.

Další změna se dotkne rodičů vícerčat. Ti dostanou 1,5násobek běžné výše rodičovského příspěvku, tedy celkem 330 000 Kč.

Další podstatné změny 

Bankovnictví se otevírá

I v tomto případě jde o novinku, která je spojena s ošklivě vypadající zkratkou. Nová směrnice EU o platebních službách (PSD 2) otevírá on-line správu účtů i třetím stranám, například firmám z takzvaného fintech odvětví. Ve finále tak může k obsluze účtů v různých bankách – přehled o pohybech na účtech i zadávání plateb – stačit jediná aplikace. Tuto službu přitom budou nabízet i samotné banky, oznámila to například už Česká spořitelna, která k tomu má připravené nové internetové bankovnictví.

Větší ochrana pro majitele karet

Od 13. ledna začne platit nový zákon o platebním styku, který více ochrání držitele karet. Pokud ztratíte kartu nebo vám ji někdo ukradne a zneužije, ponesete náklady celkové škody maximálně do částky ekvivalentu 50 eur (asi 1300 Kč). Nyní je přitom tato spoluúčast ve výši 150 eur za transakce v rámci jednoho zneužití (cca 3900 Kč).

Obchodníci také nebudou smět nově účtovat držitelům karet poplatek za platbu kartou.

A mění se například i pravidla pro blokaci peněz na účtu. Hotel, autopůjčovna nebo třeba provozovatel samoobslužné čerpací stanice si tak nově bude moci na vašem účtu zablokovat jen takovou částku, kterou odsouhlasíte. Jakmile bude známa přesná cena čerpaných služeb, musí banka blokaci bez zbytečného prodlení zrušit a provést platbu ve skutečné výši (čtěte podrobnosti).

GDPR od konce května

Děsivá zkratka pro všechny podnikatele a firmy, které kromě jiného musí obnovit souhlasy se zpracováním osobních dat. Například v případě velkých e-shopů jde o statisíce kontaktů. Nová povinnost vyplývá z evropského nařízení (General Data Protection Regulation) a v Česku pravidla začnou platit od 28. května. Nařízení míří na firmy, instituce i jednotlivce, kteří zacházejí s osobními údaji, ať už zaměstnanců, zákazníků, klientů či dodavatelů. Pokuty hrozící za nedodržování nařízení mohou dosáhnout až 20 milionů eur, nebo až čtyři procenta celkového ročního obratu firmy (čtěte podrobnosti).

Nové úseky dálnic bez poplatku

Od 1. ledna 2018 jsou od dálničního poplatku osvobozeny nové úseky v délce 41 kilometrů. Vyplývá to z vyhlášky, kterou těsně před volbami do poslanecké sněmovny podepsal ministr dopravy Dan Ťok.

Jde o:

 • D3 Veselí nad Lužnicí sever – Bošilec (104.–109. km)
 • D6 Karlovy Vary – Cheb (131.–162. km)
 • D46 Hněvotín – Olomouc, Slavonín (37.–39. km)
 • D52 Pohořelice (23.–26. km)
 • D55 Otrokovice (30.–32. km)

Dražší „režijky“

Deset procent si připlatí zaměstnanci Českých drah a Správy železniční a dopravní cesty za režijní jízdenky. Na dráze tak mohou celý rok jezdit nově za 1100 korun. Na „režijky“ mají nárok i rodinní příslušníci zaměstnanců, těm cena vzroste z 1000 na 1250 korun. O stokorunu vzroste i cena pro děti, roční jízdenka je tak vyjde nově na 600 korun. Nové ceny platí pro roky 2018 a 2019. Dohromady je využívá zhruba 110 tisíc lidí.

Elektronické recepty

Informace v tomto bodě jsme 1. 1. v 16:20 opravili a zaktualizovali.

Recepty na léky už nebudete většinou (existují zákonné výjimky) dostávat v klasické papírové podobě. Doktoři musí od 1. ledna vydávat takzvané elektronické recepty. I dál budete dostávat u lékaře papírové recepty, nově na nich bude identifikátor (čárový kód), pomocí kterého lékárník najde eRecept v systému. Můžete si také říci o zaslání identifikátoru přes SMS, e-mail nebo aplikaci v telefonu.

účto říjen 23 - tip do článku

Výhody nového systému mají spočívat v tom, že lékárníci nebudou muset „luštit“ ruční písmo doktorů nebo že si doktoři budou moci v systému ověřit, že pacient si předepsané léky skutečně vyzvedl. V případě pravidelně užívaných léků (například u alergiků) pak nebude třeba navštěvovat lékaře, ale recept bude možné získat na dálku v elektronické podobě.

I když se ještě v prosinci jednalo o odložení nové povinnosti, k odkladu nakonec nedošlo. Protože ale registrace do systému trvá několik týdnů a stále ještě zhruba sedm tisíc lékařů v něm není zaregistrováno, nemusejí se zatím obávat sankcí. Státní úřad pro kontrolu léčiv nestihl zprocesovat jejich žádosti. I z toho důvodu by lékaři v roce 2018 neměli být pokutováni, řekl Českému rozhlasu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).