Hlavní navigace

zdravotní pojištění

Lék proti bolesti může onkologickým pacientům předepsat i praktický lékař

Léčba onkologických onemocnění bývá zahajována na oddělení, na němž jsou nádorová onemocnění léčena. Často do léčby vstupuje i konziliární pracoviště pro léčbu bolesti. V této léčbě následně pokračuje váš praktický lékař, u kterého jste…

Veronika Doskočilová

17. 7. 2017 11:35 |

Jste hospitalizováni? Nikdo vám nesmí vystavit recept, dokud nebudete propuštěni

Pokud jste hospitalizováni v nemocnici, v léčebně nebo v jiném zdravotnickém zařízení, jsou lékaři povinni vám zajistit a poskytnout veškeré léčivé přípravky, které trvale užíváte na základě indikace vašeho lékaře. Musím vám ale zajistit i nově…

Veronika Doskočilová

3. 7. 2017 10:38 |

MF: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna zneužívala peníze pojištěnců

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna neoprávněně nakládala s prostředky pojištěnců. Vyplývá to ze zprávy Ministerstva financí, které v půlce června v pojišťovně ukončilo spolu s Ministerstvem zdravotnictví kontrolu zaměřenou na oblast…

Gabriela Hájková

29. 6. 2017 13:24 |
| 1

Kdy musí letošní maturanti začít platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění?

Zdravotní pojištění platí stát studentům až do 26 let, sociální pojištění je po dobu studia dobrovolná záležitost (doba studia už nepatří do náhradních dob pojištění, takže se nezapočítává do důchodu a lze se k platbě od 18 let přihlásit)…

Gabriela Hájková

27. 6. 2017 10:21 |

Přeregistrovali jste se k jiné pojišťovně a chcete zpět? Musíte si půl roku počkat

Provést registraci k jiné zdravotní pojišťovně a následně se vrátit ke své původní samozřejmě možné je. Ne ale hned. Je potřeba dodržet určité lhůty podle toho, od kdy jste u nové zdravotní pojišťovny zaregistrováni. Jestliže jste u nové…

Veronika Doskočilová

26. 6. 2017 10:09 |

Kde v zahraničí chodíme nejčastěji k lékaři?

Pokud potřebujeme využít zdravotní péči v rámci evropských států, prokazujeme se modrou kartičkou zdravotní pojišťovny (EHIC), stejně jako v České republice. Na základě toho pak máme právo na poskytnutí akutní lékařské služby v tom rozsahu a za…

Veronika Doskočilová

20. 6. 2017 13:25 |

Kolik pojišťovnu stojí krev, když vám dají v nemocnici transfuzi?

Když potřebujete krevní transfuzi v České republice, máte tento krok hrazen v rámci zdravotního pojištění. I když vám ale v nemocnici dají krev darovanou, pojišťovnu přesto tyto úkony něco stojí a částka za krevní transfuzi se může vyšplhat až na…

Veronika Doskočilová

12. 6. 2017 13:22 |

Kdy musí absolventi středních škol začít platit zálohy na pojistné?

Zdravotní pojištění platí stát studentům až do 26 let, sociální pojištění je po dobu studia dobrovolná záležitost (doba studia už nepatří do náhradních dob pojištění, takže se nezapočítává do důchodu a lze se k platbě od 18 let přihlásit)…

Gabriela Hájková

9. 6. 2017 8:18 |

Jak dlouho musíte archivovat Přehledy a další dokumenty pro zdravotní pojišťovnu?

Lhůta pro skartaci přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a případně i dalších souvisejících dokladů, není přímo stanovena. Podle Oldřicha Tichého z Všeobecné zdravotní pojišťovny ji ale lze odvodit na 10 let ze lhůty pro právo pojišťovny předepsat…

Gabriela Hájková

6. 6. 2017 9:42 |

Co by měla obsahovat lékárnička a cestovní pojištění, když cestujete s dětmi?

Pokud cestujete s dětmi, doporučuje se brát je na dovolenou k moři nejdříve ve 3 měsících, kdy už mají za sebou první povinné očkování. „Kvůli širokému spektru nákaz, na které lze při cestování narazit, se však do 2 let věku dítěte doporučuje volit…

Veronika Doskočilová

5. 6. 2017 14:32 |

V roce 2016 jsme prostonali 70 milionů dní. Nejvíce v Libereckém kraji, nejméně v Praze

Kvůli nemoci chybělo v roce 2016 na svých pracovištích celkem 161 100 zaměstnanců. To je o 5,2 % více, než v roce 2015. Na nemocenské strávili Češi dohromady více než 70 000 000 dní. Vyplynulo to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad…

Veronika Doskočilová

5. 6. 2017 10:45 |

Kolik za vás jako za pacienta dostane praktický lékař?

Takzvaná kapitační platba, kterou za vás jako za pacienta dostává praktický lékař pro dospělé, je dána vyhláškou MZ ČR o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení. Pro rok 2017 je to vyhláška č. 348/2016 Sb. V této…

Veronika Doskočilová

31. 5. 2017 11:40 |

Kdy po maturitě musíte začít platit zálohy na pojištění?

Zdravotní pojištění platí stát studentům až do 26 let, sociální pojištění je po dobu studia dobrovolná záležitost (doba studia už nepatří do náhradních dob pojištění, takže se nezapočítává do důchodu a lze se k platbě od 18 let přihlásit)…

Gabriela Hájková

25. 5. 2017 11:48 |

OZP začne proplácet sledování zdravotního stavu na dálku

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví zavádí mezi standardní preventivní programy telemedicínu. V rámci programu diaBetty tak začne proplácet kontrolu zdravotního stavu klientů na dálku přes mobilní telefon. Tato…

Veronika Doskočilová

23. 5. 2017 12:33 |
| 2

Jaké změny musí OSVČ hlásit zdravotní pojišťovně?

Pokud jako OSVČ měníte bydliště, musíte změnu ohlásit i úřadům. Zdravotní pojišťovně změnu trvalého pobytu (stejně jako jména, příjmení apod.) musíte podle zákona o veřejném zdravotním pojištění oznámit své zdravotní pojišťovně do 30 dnů ode dne,…

Gabriela Hájková

22. 5. 2017 9:53 |

Kdy můžete dostat k osteopozóre proplacené lázně?

Lázeňská léčebně rehabilitační péče může být z veřejného zdravotního pojištění hrazena jen v případě osteoporózy s komplikacemi. To za podmínky, že soustavná ambulantní rehabilitační péče, která byla delší než 3 měsíce není efektivní. Druhou…

Gabriela Hájková

15. 5. 2017 11:42 |

Nastupujete na vojenské cvičení? Zaměstnavatel to už pojišťovně hlásit nemusí

Dříve platilo, že když nastoupíte do aktivní vojenské zálohy a budete na vojenském cvičení, hradil za vás pojistné stát a zaměstnavatel to v takovém případě také musel příslušné zdravotní pojišťovně hlásit. To se ale změnilo. Od 1. července…

Veronika Doskočilová

9. 5. 2017 11:05 |

Nezapomněli jste si zvýšit zálohy? U zdravotního pojištění už můžete být v prodlení

Podnikatelé, kteří podávali Přehled o příjmech a výdajích v dubnu, už musí za duben platit zálohy v nové výši. To v případě, že jim ve formuláři vyšla vyšší částka, než kterou dosud platí. Platí to zejména pro zdravotní pojištění. Pokud letos…

Gabriela Hájková

9. 5. 2017 9:50 |

Dnes nejpozději se odevzdávají Přehledy OSVČ. Kdo může i déle?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) by měly nejpozději do dneška odevzdat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Povinnost se vztahuje i na OSVČ, které vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost jen po část loňského roku nebo ji loni…

Gabriela Hájková

2. 5. 2017 12:09 |

I hůl a berle vám může předepsat lékař. Doplatku se ale někdy nevyhnete

Hole a berle patří mezi takzvané kompenzační pomůcky. Pokud lékař usoudí, že je potřebujete, může vám je předepsat. Pojišťovna pak hradí nutné minimum. „Pojišťovna tyto zdravotnické prostředky hradí vždy v základním provedení nejméně ekonomicky…

Veronika Doskočilová

2. 5. 2017 11:25 |

Kdo (ne)musí platit zálohy na daň z příjmů a na pojistné?

Všechny osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které loni vykonávaly alespoň jeden měsíc samostatnou výdělečnou činnost, musí odevzdat přehledy na příslušnou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Pokud příjmy za rok 2016 přesáhly…

Gabriela Hájková

25. 4. 2017 8:19 |

Víte jak podat Přehledy OSVČ, když jste v roce 2016 změnili zdravotní pojišťovnu?

Pokud jste v průběhu roku 2016 změnili vaši zdravotní pojišťovnu, musíte jako OSVČ podat Přehled o příjmech a výdajích také oběma pojišťovnám. „Podle zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění je osoba samostatně výdělečně činná povinna…

Veronika Doskočilová

24. 4. 2017 11:28 |

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na webu práva pacientů ve znakovém jazyce

Na webu Ministerstva zdravotnictví je nově zveřejněn překlad práv pacientů do znakového jazyka v šesti videích. Videa neslyšící naleznou na webu ministerstva zdravotnictví až po tom, ve vyhledávači heslo „Práva pacientů přeložená do znakového…

Gabriela Hájková

20. 4. 2017 13:20 |

Jak na Přehled o příjmech a výdajích?

V případě, že jste v loňském roce podnikali, máte vedle daňového přiznání ještě povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Na jeho základě se vám vypočtou platby za sociální a zdravotní…

Gabriela Hájková

7. 4. 2017 9:45 |

Jak na Přehled OSVČ, když jste měnili zdravotní pojišťovnu?

Jak vyplnit Přehled OSVČ, když jste během loňského roku změnili zdravotní pojišťovnu? Uvádět celé, nebo jen poloviční příjmy? A jak to bude s případnými nedoplatky?

Gabriela Hájková

6. 4. 2017 0:00 | zdravotní pojištění
| 1

Které poukazy na vyšetření musíte uplatnit do týdne, aby nepropadly?

Pokud vám lékař vystaví poukaz na rehabilitaci, neměli byste s jeho využitím otálet. Fyzioterapeutická a ergoterapeutická péče (rehabilitace), se předepisuje na formulář s názvem Poukaz na vyšetření/ošetření FT. Ten ale platí jen 7 dní od…

Veronika Doskočilová

3. 4. 2017 11:35 |

Jak na podání přehledu pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ?

Doba podání daňových přiznání se chýlí ke konci. Víte, jak na vyplnění Přehledů o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu?

Veronika Doskočilová

22. 3. 2017 0:00 | daň z příjmů
| 1

Kdy bude lékař očkovat dítě proti TBC a kdy jej nechá bez očkování?

Očkování proti tuberkulóze bylo v listopadu 2010 vyňato ze seznamu povinných dětských očkování. Neznamená to ale, že by vaše novorozené dítě proti této nemoci očkovat nemohli. „V současné době se proti tuberkulóze očkují jen rizikoví novorozenci a…

Veronika Doskočilová

21. 3. 2017 7:59 |

Studenti a zdravotní pojištění: Od kdy řešit pojistné, když vám bude 26 let

Za studenty do 26 let platí zdravotní pojištění stát, protože spadají do kolonky nezaopatřených dětí, které se soustavně připravují na budoucí povolání. Takoví studenti ztrácí status státního pojištěnce přesně dnem 26. narozenin. Poté mají…

Gabriela Hájková

15. 3. 2017 10:17 |

Slavia pojišťovna rozšířila síť zdravotních zařízení pro cizince o 130 míst

Slavia pojišťovna rozšířila síť zdravotních zařízení pro zahraniční klienty o 130 nových míst (celkem 250 zdravotnických zařízení po ČR). Kromě toho připravuje nový pojistný produkt VIP CLUB s možností využít nadstandardní zdravotní péči a rozsahem…

Gabriela Hájková

6. 3. 2017 16:04 |