Hlavní navigace

Kolik dostanete za 7denní otcovskou pro novopečené tatínky? (PŘÍKLAD)

20. 4. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nové týdenní dávce pro novopečené otce už nestojí v cestě skoro nic, návrh na její zavedení schválil i Senát. Od kdy ji bude možné využít a jak vypočítáte, kolik za týden dostanete?

Senátoři ve středu 19. dubna schválili (senátní tisk č. 81) novou dávku nemocenského pojištění, tzv. otcovskou (přesněji otcovská poporodní péče). Ta novopečeným otcům umožní zůstat během šestinedělí po narození nového potomka týden doma, aniž by museli čerpat dovolenou.

Novinka by měla začít platit prvním dnem devátého měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů, což by mělo pravděpodobně vyjít na leden či únor 2018 (návrh musí ještě podepsat prezident). Novou dávku budou moci využít i otcové, jejichž děti se narodí maximálně šest týdnů před začátkem účinnosti.

Nová dávka má otcům pomoci upevnit svůj vztah s dítětem a zároveň má umožnit pomoc čerstvé mamince. Podle Michaely Marksové, ministryně práce a sociálních věcí, která s návrhem přišla, podobná dávka funguje ve většině zemí EU.

Otcovská podle pravidel mateřské

Nová dávka nemocenského pojištění by měla být vyplácena podle stejných pravidel jako peněžitá pomoc v mateřství (mateřská), tedy jako 70 % denního vyměřovacího základu a se 100% zápočtem první redukční hranice (viz dále).

Novopečení otcové na ni budou moci nastoupit během prvních šesti týdnů ode dne narození (nebo převzetí) dítěte. Podpůrčí doba potrvá týden (sedm po sobě jdoucích dní) a nebude možné ji přerušovat. Na překážku by neměl být ani fakt, že je žena během čerpání otcovské stále v nemocnici.

Kromě mužů, kteří jsou v matrice vedeni jako otcové, na dávku vznikne nárok i náhradním rodičům, které určil soud (tzv. péče nahrazující péči rodičů). To za podmínky, že dítě ke dni převzetí nedosáhlo sedmi let. Pokud jde ale o jedno a to samé dítě, může otcovskou čerpat jen jeden z oprávněných. Jednu otcovskou dostanete i v případě, že se vám narodila vícerčata nebo jste převzali do péče současně více dětí.

Nárok na dávku naopak nevznikne pojištěncům vykonávajícím pojištěnou činnost ve vazbě, odsouzeným ve výkonu trestu odnětí svobody zařazeným do práce a osoby ve výkonu zabezpečovací detence zařazené do práce. Otcovskou nedostane samozřejmě ani ten, kdo se neúčastní nemocenského pojištění.

Otcovská vs. mateřská z hlediska účasti na pojištění

Jak už jsme zmínili, je otcovská dávkou nemocenského pojištění a podmínkou pro vznik nároku je tedy účast na něm. Oproti peněžité pomoci v mateřství ale stačí, aby byl otec pojištěn nejméně po dobu 3 měsíců bezprostředně před čerpáním této dávky.

Zaměstnanci platí nemocenské pojištění v odvodech automaticky. Tříměsíční lhůtu tak budou řešit spíš podnikatelé – OSVČ – pro které je účast na nemocenském pojištění dobrovolná. Toho řada podnikatelů využívá a pojistné si neplatí.

Pokud podnikatelé plánují zůstat po narození svého dítěte doma, mohou si tři měsíce před plánovaným porodem platit zálohy a otcovskou získají také. Z finančního hlediska to ale není nic, na čem by po odečtení zaplacených záloh na pojištění vydělali.

Výše otcovské dle výše příjmu

OSVČ si platí minimální zálohy

V případě, že se OSVČ přihlásí k nemocenskému pojištění a bude každý měsíc hradit minimální zálohu ve výši 115 Kč, bude platba odpovídat měsíčnímu vyměřovacímu základu ve výši 5000 Kč.

  • Neredukovaný denní vyměřovací základ (DVZ) vypočteme jako 5000 × 12/365 = 164,38 Kč.
  • Z hlediska redukčních hranic se s tímto DVZ vejdeme pouze do té první, která se započítává ze 100 %. Redukovaný DVZ po zaokrouhlení tedy činí 165 Kč.
  • Otcovská odpovídá 70 % redukovaného DVZ, tedy 116 Kč za den po zaokrouhlení.
  • Za týden byste tudíž při minimální záloze a účasti na pojistném dostali dávku 812 Kč.

Hrubá mzda či příjem z podnikání 30 000 Kč měsíčně

V případě hrubé mzdy nebo příjmu z podnikání ve výši 30 000 Kč měsíčně (měsíční vyměřovací základ) odpovídá měsíční záloha na nemocenské pojištění částce 690 Kč.

Denní vyměřovací základ (DVZ) získáme z hrubých příjmů za posledních 12 měsíců po vydělení počtem dní rozhodného období (365, resp. 366 dní) a následné upravě redukčními hranicemi. Pro rok 2017 platí, že:

  • z částky do 942 Kč se započítá 100 %,
  • z částky od 942 do 1412 Kč se započítá 60 %,
  • z částky od 1412 do 2824 Kč se započítá 30 %,
  • z částky nad 2824 Kč se nezapočte nic.

Denní výši otcovské spočteme jako 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu a zaokrouhlíme na celé Kč nahoru.

Vyměřovací základ: 12 × 30 000 Kč = 360 000 Kč
Denní vyměřovací základ: 360 000 / 365 = 986,30

Redukce vyměřovacího základu:

  • z 1. redukční hranice započteme 942 Kč
  • ze 2. redukční hranice započteme 986,3 – 942 = 44,3 x 60 % = 26,58 Kč

Redukovaný vyměřovací základ: 942 + 26,58 = 968,58 Kč = 969 Kč

Denní dávka otcovské: 969 * 70 % = 678,3 = 679 Kč. Za 7 dní tedy tatínek s hrubým příjmem 30 tis. Kč měsíčně získá 4753 Kč.

skoleni_4_3

Máte jiné příjmy než v příkladu a nechce se vám výsledná dávka počítat? Použijte naší kalkulačku mateřské pro OSVČ nebo mateřské pro zaměstnance.

Sirotčí důchod pro více lidí

Kromě zavedení otcovské obsahuje novela zákona o nemocenském pojištění také rozšíření okruhu lidí, kterým vznikne nárok na sirotčí důchod. Zavést by se měla další dodatečná podmínka pro vznik nároku, kvůli které by na penzi měli dosáhnout i sirotci, jejichž zemřelému rodiči bylo méně než 28 let a platil v posledních deseti letech aspoň jeden rok sociální odvody. U zemřelého rodiče, který byl starší 38 let, se podmínka potřebné doby pojištění bude podle návrhu považovat za splněnou, pokud byla získána v období dvacet let před smrtí a potřebná doba placeného pojištění přitom činila aspoň dva roky.

100% nemocenská pro dobrovolné hasiče

Návrh plánuje zavést také nárok na nemocenské pro dobrovolné hasiče a další záchranáře. Denní výše by při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě, které jsou důsledkem prováděných záchranných nebo likvidačních prací, činila 100 % denního vyměřovacího základu (jako u profesionálních hasičů).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).