Hlavní navigace

Cestovní pojištění na kartě

Sdílet

Většina mezinárodních platebních karet je dnes vydávána spolu s cestovním pojištěním, které klient buď získává spolu s kartou, nebo si za určitý zvýhodněný poplatek (kolem 300 Kč) toto pojištění přikupuje jako doplněk. Přesto neplatí, že by se tím zbavil veškerých rizik, která při cestování hrozí.

Loď na moři

Cestovní pojištění jako samostatný produkt se může velmi podstatně lišit rozsahem pojistné ochrany, výší pojistné částky i dalšími parametry, což platí nejen obecně, ale v případě cestovního pojištění u platebních karet ještě výrazněji. Nejdůležitějšími parametry, které cestovní pojištění obsahovat může a nemusí, je zejména:

 • pojištění léčebných výloh
 • úrazové pojištění,
 • pojištění odpovědnosti za škodu (na majetku, finanční, zdraví),
 • pojištění zavazadel,
 • pojištění stornopoplatků,
 • asistenční služby apod.

Určitě nebude zas tak velkým překvapením konstatování, že s kvalitou platebních karet roste i kvalita cestovního pojištění, které klient získává. Velmi kvalitní platební karty (např. Diners Club) zahrnují řadu zajímavých služeb, jako je například možnost automatické aktivace cestovního pojištění učiněním platební transakce nebo úhradou určitých cestovních nákladů (např. benzínu, jízdenky, letenky). U ostatních platebních karet, za něž se ročně neplatí tisícikoruny, nýbrž stokoruny, je třeba si kvalitní cestovní pojištění většinou přikoupit.

Kůň

Rizika

Ve většině bank platí, že získáváte-li cestovní pojištění s platební kartou bez dalšího poplatku, jedná se o pojištění v poměrně redukované formě. Tím se ovšem logicky neredukují rizika spojená s vaší cestou. Stane-li se tedy, že se vám na letišti ztratí zavazadla nebo shodíte batohem čínskou vázu v místním muzeu, budete hradit škody ze svého. Jinými slovy, cestovní pojištění nebude obsahovat pojištění zavazedel, odpovědnosti za škodu, stornopoplatků apod.

Typickým rysem u cestovního pojištění v rámci platebních karet je značná odlišnost nejen napříč druhy karet, ale také napříč bankovním trhem. Banky tak spolu s platebními kartami nenabízí pojištění, které by mělo vždy stejné parametry, ale naopak odlišné pojistné produkty, což je dáno především odlišnými pojišťovnami, s nimiž banky spolupracují a které vám pojištění nakonec zajistí.

Před odjezdem je proto vhodné informovat se o tom (zásadní informace naleznete ve vaší pojistné smlouvě a pojistných podmínkách):

 • jaká je u vašeho pojištění stanovena maximální délka nepřetržitého pobytu v zahraničí, kterou pojištění kryje, protože obecně platí, že při překročení této lhůty pojištění automaticky končí,
 • rozsah pojistné ochrany,
 • výluky z pojištění,
 • výše limitů pojistného plnění,
 • relativní spoluúčast.

Podrobný přehled parametrů cestovního pojištění k platebním kartám


  Jednou z největších nevýhod cestovního pojištění vázaného na vaši platební kartu může být to, že se toto cestovní pojištění bude týkat pouze úrazů vzniklých při nenáročných rekreačních aktivitách, a rizikovější sporty (např. vysokohorská turistika) či jiné výkonnostní sportovní aktivity nebudou v této formě pojištění zahrnuty. V takových případech nezbývá nic jiného než připojištění, popřípadě cestovní pojištění úplně nové.

  Hvězdice

  Neopomenutelná je i další nevýhoda, a sice že pojistné limity pojištění k platebním kartám na léčebné výlohy leckdy nedosahují adekvátní výše, která by odpovídala potenciálním nákladům spojeným s pojistnými událostmi tohoto typu. Můžeme se tak setkat i s pojistným limitem pro léčebné výlohy ve výši 500 000 Kč. Maximální délka pobytu je důležitou informací z toho důvodu, že je zpravidla nutné dodržet časový limit a před jeho uplynutím se vrátit domů, aby došlo k obnovení pojistné ochrany. Běžně pojištění platí jen 45 až 90 dní nepřetržité zahraniční cesty.

  Vy výčtu výše zmíněných nevýhod se nachází i tzv. relativní spoluúčast, jejíž podstatou je to, že se musíte podílet na hrazení nákladů vzniklých v souvislosti s pojistnou událostí během vaší zahraniční cesty. Některé pojistky znamenají spoluúčast například ve výši tří procent.

  Výhody

  Bezesporu nejvíce výhod přináší drahé platební karty (zlaté, American Expres, Diners Club apod.), které obsahují i kvalitní cestovní pojištění s vysokými pojistnými limity (i 5 mil. Kč), pojištěním léčebných výloh, úrazovým pojištěním, odpovědnosti za škody, ztrátu a poškození zavazadel, zpoždění letu a zavazadel, asistenční služby atd. Pojištění se navíc vztahuje i na běžně provozované sporty a maximální délka bývá obvykle stanovena na 90 dnů.

  Roční poplatky za vedení karty tohoto typu se však pohybují v řádech tisíců, pro platnost pojištění je navíc nutné hradit některé cestovní náklady prostřednictvím karty (ubytování, pohonné hmoty, letenku atp.). Spolu s držitelem karty Diners Club jsou pojištěni další maximálně tři lidé za podmínky, že cestují společně s ním, popřípadě že jejich letenky či jízdenky byly uhrazeny prostřednictvím kar­ty.

  Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).