Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2022 v kostce

1. 1. 2022
Doba čtení: 15 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Stručný přehled hlavních změn, které mají vliv na vaši peněženku a začaly platit právě od 1. 1. 2022.

Jako každý rok i tento přinášíme podrobný přehled změn, které přinese rok 2022. Podívejte se, které se dotknou přímo vaší peněženky.

Mzda a plat

Vyšší minimální mzda

Další zvýšení minimální a zaručené mzdy. Minimální mzda je 16 200 Kč (hrubého) měsíčně.

Zaručené měsíční a hodinové mzdy pro rok 2022
Skupina Zaručená měsíční mzda v Kč Zaručená hodinová mzda v Kč
1 16 200 Kč 96,40 Kč
2 17 900 Kč 106,50 Kč
3 19 700 Kč 117,50 Kč
4 21 800 Kč 129,80 Kč
5 24 100 Kč 143,30 Kč
6 26 600 Kč 158,20 Kč
7 29 400 Kč 174,70 Kč
8 32 400 Kč 192,80 Kč

Vyšší průměrná mzda

Průměrná mzda v roce 2022 činí 38 911 Kč. Údaj vyplývá z vládního nařízení, které stanovilo všeobecný vyměřovací základ ve výši 36 119 Kč a přepočítací koeficient ve výši 1,0773. Průměrná mzda je jejich součinem a je ukazatelem, který vstupuje do řady dalších výpočtů.

Údaj platný pro rok 2018 2019 2020 2021 2022
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč 38 911 Kč

Vyšší stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel soukromého sektoru (tj. zaměstnavatel z privátní – převážně podnikatelské sféry) zaměstnanci stravné nejméně ve výši:

 • 99 Kč (to je o 8 Kč více než dosud – v roce 2021, protože stravné činilo 91 Kč), trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč (čili o 13 Kč více než dosud, kdy to bylo 138 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 237 Kč (takže o 20 Kč více než v roce 2021, kdy to bylo 217 Kč), trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zvyšuje se i zahraniční stravné, viz Zahraniční stravné 2022: Jak vysoké diety dostanete?

Vyšší průměrné ceny PHM pro výpočet náhrad

 • 37,10 Kč/l benzínu 95 (bylo 27,80 Kč od 1. ledna 2021 do 18. října 2021 a 33,80 Kč od 19. října do 31. prosince 2021)
 • 40,50 Kč/l za benzín 98 (bylo 31,50 Kč)
 • 36,10 Kč/l za naftu (bylo 27,20 Kč)
 • 4,10 Kč/kWh elektřiny pro dobíjení elektroaut (bylo 5 Kč)

Vyšší jednorázové odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance kvůli pracovnímu úrazu

Na téměř 250 000 korun mají nárok pozůstalí po zaměstnanci, který zemřel kvůli pracovnímu úrazu.

Vyšší maximální podpora v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti tak může dosáhnout až 21 488 Kč.Nejvyšší podpora při rekvalifikaci může dosáhnout až 24 081 Kč za měsíc.

Vyšší legální přivýdělek při vedení na úřadu práce

Nově si můžete přivydělat max. 8100 Kč měsíčně (hrubého).

Vyšší renty za poškozené zdraví

Průměrný výdělek rozhodný pro výpočet náhrady, popřípadě již dříve zvýšený podle pracovněprávních předpisů, se zvyšuje o 1,3 % a 300 Kč.


Daně

Vyšší daňová sleva na poplatníka

Od roku 2022 dochází k dalšímu navýšení daňové slevy na poplatníka. Pro příjmy za rok 2022 bude ve výši 30 840 Kč. Už od počátku roku si slevu užijí zaměstnanci, kterým se promítne v měsíční výši do výplat. OSVČ ji využijí až při podání daňového přiznání za rok 2022 (tedy začátkem roku 2023). Do daňového přiznání, které budete podávat letos, uvedete daňovou slevu ve výši 27 840 Kč, která platí pro příjmy za rok 2021.

Vyšší sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

S růstem minimální mzdy se zvýší také maximální limit pro slevu za tzv. školkovné. Pro příjmy za rok 2022 bude možné odečíst maximálně 16 200 Kč. Sleva se uplatňuje u zaměstnanců i OSVČ až po skončení období buď v rámci daňového přiznání, nebo ročního zúčtování daní od zaměstnavatele. Pro příjmy za rok 2021 může sleva za školkovné dosáhnout maximálně 15 200 Kč.

Uvedená částka není výše slevy, ale její maximální limit. Reálná výše slevy se řídí tím, kolik jste skutečně zaplatili na tzv. školkovném v předškolním zařízení. Doklad s celkovou částkou vám vyhotoví provozovatel zařízení.

Vyšší sleva na druhé a další dítě

Daňová sleva na druhé a další dítě (tzv. daňové zvýhodnění) vzrostla už za rok 2021. Uvádíme ji zde proto, že OSVČ ji poprvé uplatní při podávání následujícího daňového přiznání a zaměstnanci při zúčtování daní za rok 2021.

Sleva na dítě tedy za rok 2021 činí:

 • sleva na první dítě 15 204 Kč (1267 Kč měsíčně) – beze změny,
 • sleva na druhé dítě 22 320 Kč (1860 Kč měsíčně),
 • sleva na třetí a další dítě 27 840 Kč (2320 měsíčně).

Pokud je vaše dítě držitelem průkazu ZTP/P, je daňové zvýhodnění dvojnásobné:

 • sleva na první dítě ZTP/P 30 408 Kč (2534 Kč měsíčně) – beze změny,
 • sleva na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč (3720 Kč měsíčně),
 • sleva na třetí a další dítě ZTP/P 55 680 Kč (4640 měsíčně).

Zrušený strop pro daňový bonus i vyšší nutné příjmy

Pro čerpání měsíčního daňového bonusu musíte mít hrubou mzdu vyšší než polovinu minimální mzdy, která v roce 2021 činila 15 200 Kč a v roce 2022 je ve výši 16 200 Kč.

Další staronovou změnou je faktické zrušení zastropování daňového bonusu. Roční limit pro výši daňového bonusu (60 300 Kč) byl zrušen tzv. daňovým balíčkem od roku 2021. Zákonodárci však zapomněli na to, že legislativní úprava obsahuje i měsíční limit 5025 Kč. Roční limit tak nebyl v platnosti, zatímco měsíční, který se používá u výplat zaměstnanců, ještě ano. Dorovnání bonusu, který se případně neuplatnil v roce 2021 právě kvůli měsíčnímu limitu, proběhne buď v rámci zúčtování daní zaměstnavatelem (o které musíte požádat do 15. února 2022), nebo při podání daňového přiznání.

Daňový bonus mohou využít poplatníci, kteří měli v daném roce příjem ze zaměstnání nebo podnikání minimálně ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2021 je to částka 91 200 Kč, za rok 2022 je to 97 200 Kč. Do této hranice se už nepočítají příjmy z nájmu a kapitálového majetku.

Nová podmínka u osvobození příjmů za prodej nemovitosti

Zákon o daních z příjmů (ZDP) stanovuje situace, kdy máte nárok na osvobození od daně. V souvislosti s prodejem nemovitosti je možné uplatnit osvobození na získané příjmy hned v několika případech. Novelizací ZDP došlo s platností od začátku letošního roku k zúžení nároku na osvobození v jednom z nich. Změna se případně poprvé projeví v daňovém přiznání za rok 2021, podávaném letos.

Týká se příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytu získaných způsobem, který popisuje § 4 odst. 1 písm. a) ZDP, tedy příjmů z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku nebo bytu (vč. souvisejícího pozemku), který nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep či komoru v situaci, kdy prodáváte nemovitost, v níž jste bezprostředně před prodejem měli bydliště méně než 2 roky.

Abyste v tomto případě splnili nárok na osvobození od daně, musí platit, že

 • získané prostředky použijete na obstarání vlastní bytové potřeby,
 • podáte oznámení o získání těchto prostředků finančnímu úřadu do konce lhůty pro podání daňového přiznání za to období, ve kterém jste tyto prostředky získali.

Další podrobnosti o změnách v této oblasti najdete v článku Jak se nepřipravit o osvobození příjmů z prodeje nemovitosti?

Uplatnění sníženého limitu pro odpočet úroků

Při podání následujícího daňového přiznání také u některých poplatníků dojde poprvé k aplikaci sníženého maximálního limitu pro odpočet úroků pro bytovou potřebu. Limit se snížil z 300 000 Kč na 150 000 Kč, ale pouze v případě, že byla bytová potřeba obstarána od 1. ledna 2021 dál (rozhodující je datum obstarání bytové potřeby, a ne uzavření úvěrové smlouvy).

U bytové potřeby obstarané do konce roku 2020 zůstává nárok na odpočet úroků nezměněný. Pokud byste ale navyšovali úvěr o další prostředky např. na rekonstrukci dokončenou po prvním lednu letošního roku, bude pro vás už platit nový limit.

Zvýšení limitu pro osvobození důchodů od daně

Pravidelně vyplácené penze jsou osvobozené od daně příjmů, pokud vyplácený důchod nepřesáhne 36násobek minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2021 platí limit ve výši 547 200 Kč, pro příjmy za rok 2022 pak 583 200 Kč.

Vyšší daňové pásmo

Vyšší daňové pásmo nahradilo od roku 2021 solidární přirážku. Na rozdíl od ní se vztahuje i na příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu a tzv. ostatní příjmy.

Máte-li roční příjmy vyšší než 48násobek průměrné mzdy, aplikuje se na ně od této hranice vyšší zdanění, konkrétně 23% sazba. Pro příjmy za rok 2021 je ve výši 1 701 168 Kč, resp. ve výši 141 764 Kč měsíčně. Pro příjmy za rok 2022 pak ve výši 1 867 728 Kč, resp. 155 644 Kč měsíčně.

OSVČ s vyššími příjmy budou s touto novinkou poprvé pracovat právě v následujícím daňovém přiznání.

Rozšíření okruhu příjmů osvobozených od daně z příjmů

V souvislosti s uzákoněním nároku na odškodné, které vyplácí stát, bude osobám sterilizovaným v rozporu s právem a osobám poškozeným loňskou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice vyplacené odškodnění osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob.

Osvobození příjmů pro zahraniční rezidenty

Opětovně také začíná platit osvobození příjmů z výnosu dluhopisů emitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří splňují definici zahraničního rezidenta. K osvobození dojde v případě výnosu dluhopisu a příjmu plynoucího z práva na splacení dluhopisu vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není kapitálově spojen s emitentem ani s ním nevytvořil právní vztah – převážně za účelem snížení základu daně nebo zvýšení daňové ztráty.

Vyšší minimální zálohy na zdravotní pojištění

Minimální záloha pro rok 2022 je ve výši 2627 Kč. Zálohu na zdravotní pojištění je nutné uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Nová výše minimální zálohy se platí vždy od ledna. V případě, že platíte na zálohách více než zmíněné minimum, změní se vám záloha až měsíc po podání přehledu OSVČ za rok 2021, který musíte odevzdat nejpozději do měsíce po podání daňového přiznání.

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022
Rok 2018 2019 2020 2021 2022
Minimální vyměřovací základ 14 990 Kč 16 350 Kč 17 418 Kč 17 721 Kč 19 456 Kč
Minimální záloha 2024 Kč 2208 Kč 2352 Kč 2393 Kč 2627 Kč

Osoby bez zdanitelných příjmů

Výpočet minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) se odvozuje od výše minimální mzdy pro daný rok. Minimální mzda je v roce 2022 ve výši 16 200 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýší na 2187 Kč.

Vyšší odvody za státní pojištěnce

O 200 Kč se zvyšují také platby za státní pojištěnce. Nařízením vlády se totiž od 1. ledna 2022 zvyšuje vyměřovací základ za státního pojištěnce na 14 570 Kč. Pojistné, které za ně měsíčně odvádí stát, tak je od roku 2022 ve výši 1967 Kč.

Vyšší minimální zálohy na sociální pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění je v roce 2022 pro hlavní činnost ve výši 2841 Kč a pro vedlejší činnost 1137 Kč.

V příštím roce se změní i výše tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné se účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne rozhodné částky, vzniká účast povinně. Rozhodná částka pro rok 2022 činí 93 387 Kč.

Údaj platný pro rok 2018 2019 2020 2021 2022
Minimální záloha (hlavní činnost) 2189 Kč 2388 Kč 2544 Kč 2588 Kč 2841 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1018 Kč 1036 Kč 1137 Kč

Vyšší paušální daň

K začátku roku 2022 vzrostla také tzv. paušální daň. Měsíční záloha na paušální daň se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 je ve výši 2627 Kč měsíčně. Záloha na důchodové pojištění pro rok 2022 je ve výši 2841 Kč měsíčně. Po zvýšení o 15 % vyjde po zaokrouhlení částka 3267 Kč.

Připočteme-li stovku na daň z příjmů, vyjde nám, že záloha na paušální daň měsíčně činí 2627 Kč + 3267 Kč + 100 Kč = 5994 Kč.

Nemocenské dávky, mateřská, otcovská

Pro rok 2022 nedochází ke zvýšení rozhodného příjmu, který u zaměstnanců zakládá povinnou účast na pojištění, je tedy ve výši 3500 Kč. (Pro zaměstnané s příjmem do 3500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se nebudou účastnit nemocenského, a tím ani důchodového pojištění).

Minimální záloha pro OSVČ, které mají účast na nemocenském pojištění dobrovolnou, činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu a pro rok 2022 je opět ve výši 147 Kč. I u nemocenského pojištění platí, že se zálohy hradí za měsíc, na který se vztahují.

Dlouhodobé ošetřovné

Kompletní pravidla pro dlouhodobé ošetřovné najdete v článku Za péči o blízké peníze. Stát chce pomoci novou dávkou.

O dávku dlouhodobého ošetřovného jde od letošního roku požádat i v situaci, kdy nemocný pobývá v zařízení lůžkové péče alespoň 4 kalendářní dny (dříve to bylo alespoň 7 dní).

Další novinka umožní požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče kvůli vyřizování dávky dlouhodobého ošetřovného až do 8 dnů po skončení hospitalizace (dosud bylo nutné požádat už v den ukončení hospitalizace).

Inkurabilní stav – jde o nevyléčitelně nemocného se špatnou vyhlídkou, vyžadující paliativní péči.

U osob v inkurabilním stavu podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného odpadá úplně v případě, že je možná domácí péče.

Ošetřovné

Dávka klasického ošetřovného se nově zase nevztahuje pouze na osoby, které žijí ve společné domácnosti. Mohou ji čerpat i blízcí příbuzní, kteří se o nemocného starají. Může jít tedy např. i o babičku, která jinak bydlí jinde.

Délka otcovské se zdvojnásobila

Dávka otcovské poporodní péče (zkráceně otcovská) jde nově čerpat dva týdny místo jednoho.

Zároveň došlo k prodloužení období, ve kterém může být dávka poskytována. To ale jen v případě, že bylo dítě v období prvních šesti týdnů života hospitalizováno. Dané období se pak prodlouží právě o dobu hospitalizace. Tato změna má pomoci v případě, kdy je dítě např. v inkubátoru nebo musí v nemocnici zůstat déle z jiných důvodů a otec se s ním kvůli tomu příliš nedostane do styku. Nyní má možnost si volno vyčerpat buď během prvních šesti týdnů, nebo až v době, kdy bude matka s dítětem z nemocnice doma.

V ostatních případech zůstává v platnosti, že otec musí dávku vyčerpat během šestinedělí.

Změna redukčních hranic v rámci nemocenského pojištění

Jako každý rok i letos došlo ke zvýšení redukčních hranic, které se používají pro stanovení dávek nemocenského pojištění.

Pro účely výpočtu dávek se totiž nezohledňuje celý výdělek zaměstnance, ale jenom jeho určitá část – zmenšená prostřednictvím tzv. redukčních hranic:

 • 1. redukční hranice v roce 2022 činí 1298 Kč,
 • 2. redukční hranice v roce 2022 činí 1946 Kč,
 • 3. redukční hranice v roce 2022 činí 3892 Kč.

Redukce denního vyměřovacího základu pomocí těchto hranic se provádí u jednotlivých dávek odlišně.

U nemocenského, ošetřovného a dlouhodobého ošetřovného se až na výjimky při výpočtu do 1. redukční hranice započte 90 % denního vyměřovacího základu, zatímco u otcovské, peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství se do 1. redukční hranice započte 100 % denního vyměřovacího základu. Dále už se redukční hranice započítávají ve stejných podílech.

Větší podrobnosti o aktuálním postupu výpočtu dávek nemocenského pojištění najdete v článku Náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky 2022: Jak a o kolik se zvýší?

Náhrada mzdy v roce 2022

Náhradu mzdy v době prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo karantény vyplácí zaměstnavatel a náleží za pracovní dny (na které připadá pracovní směna).

I do výpočtu náhrady mzdy vstupují výše zmíněné redukční hranice pro nemocenské pojištění, ale až poté, co se vynásobí koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře nahoru.

Redukční hranice nově od 1. 1. 2022 činí:

 • 1. redukční hranice 227,15 Kč, přičemž se z uvedené části hodinového příjmu započte 90 %,
 • 2. redukční hranice 340,55 Kč, z příjmu přesahujícího 1. redukční hranici až do hodnoty 2. redukční hranice se započte 60 %,
 • 3. redukční hranice 681,10 Kč, z částky přesahující 2. redukční hranici až do částky ve výši 3. redukční hranice započte 30 %.
 • Částka nad třetí redukční hranici se nezapočítává, nezohledňuje.

Větší podrobnosti o aktuálním postupu výpočtu náhrady mzdy, platu či odměny z dohody mimo pracovní poměr najdete v článku Náhrada mzdy, nemocenské a další sociální dávky 2022: Jak a o kolik se zvýší?


Důchody

Průměrně se vyplácené důchody od 1. ledna 2022 zvýší o 805 Kč.Důchodci kvůli zdražování možná získají mimořádnou valorizaci.

Letos ale valorizace probíhat jinak, než tomu bylo v minulých letech. Důchody se zvýší všem ve stejný okamžik, takže někteří přestanou doplácet na to, že mají výplatní termín penze později než jiní.

O kolik se zvýší důchody
Důchod před valorizací Val. základní výměry Val. procentní výměry – obvyklá Val. procentní výměry – mimořádná Zvýšení celkem o Nová výše důchodu
8000 Kč 350 Kč 58 Kč 300 Kč 708 Kč 8708 Kč
9000 Kč 350 Kč 71 Kč 300 Kč 721 Kč 9721 Kč
10 000 Kč 350 Kč 84 Kč 300 Kč 734 Kč 10 734 Kč
11 000 Kč 350 Kč 97 Kč 300 Kč 747 Kč 11 747 Kč
12 000 Kč 350 Kč 110 Kč 300 Kč 760 Kč 12 760 Kč
13 000 Kč 350 Kč 123 Kč 300 Kč 773 Kč 13 773 Kč
14 000 Kč 350 Kč 136 Kč 300 Kč 786 Kč 14 786 Kč
15 000 Kč 350 Kč 149 Kč 300 Kč 799 Kč 15 799 Kč
16 000 Kč 350 Kč 162 Kč 300 Kč 812 Kč 16 812 Kč
17 000 Kč 350 Kč 175 Kč 300 Kč 825 Kč 17 825 Kč
18 000 Kč 350 Kč 188 Kč 300 Kč 838 Kč 18 838 Kč
19 000 Kč 350 Kč 201 Kč 300 Kč 851 Kč 19 851 Kč
20 000 Kč 350 Kč 214 Kč 300 Kč 864 Kč 20 864 Kč
21 000 Kč 350 Kč 227 Kč 300 Kč 877 Kč 21 877 Kč
22 000 Kč 350 Kč 240 Kč 300 Kč 890 Kč 22 890 Kč
23 000 Kč 350 Kč 253 Kč 300 Kč 903 Kč 23 903 Kč
24 000 Kč 350 Kč 266 Kč 300 Kč 916 Kč 24 916 Kč

Státní sociální podpora, nezaměstnaní

Příspěvek na bydlení

U nájemních bytů dojde podle nařízení k navýšení normativních nákladů cca v rozmezí od 2,2 % do 2,8 %. V absolutním vyjádření jde o nárůst o 150 až 444 Kč měsíčně.

Normativní náklady na bydlení pro rok 2022 u nájemních smluv
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
(částka platná pro rok 2021 / zvýšená částka platná pro rok 2022)
Počet osob v rodině Praha více než 100 000 obyvatel 50 000 až 99 999 obyvatel 10 000 až 49 999 obyvatel do 9999 obyvatel
1 8775 Kč / 9001 Kč 6965 Kč / 7151 Kč 6637 Kč / 6815 Kč 5653 Kč / 5809 Kč 5476 Kč / 5626 Kč
2 12 205 Kč / 12 499 Kč 9729 Kč / 9967 Kč 9279 Kč / 9507 Kč 7934 Kč / 8131 Kč 7689 Kč / 7880 Kč
3 16 337 Kč / 16 705 Kč 13 099 Kč / 13 393 Kč 12 511 Kč / 12 792 Kč 10 752 Kč / 10 992 Kč 10 432 Kč / 10 664 Kč
4 a více 20 077 Kč / 20 521 Kč 16 172 Kč / 16 528 Kč 15 463 Kč / 15 803 Kč 13 341 Kč / 13 632 Kč 12 955 Kč / 13 237 Kč

* počet osob v rodině vychází z § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře

V oblasti vlastního či družstevního bydlení půjde o navýšení zhruba o 2,3 % až 2,4 %, tedy o 120 až 277 Kč měsíčně.

Normativní náklady na bydlení pro rok 2022 u družstevního a vlastního bydlení
Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč
(částka platná pro rok 2021 / zvýšená částka platná pro rok 2022)
Počet osob v rodině* Praha více než 100 000 obyvatel 50 000 až 99 999 obyvatel 10 000 až 49 999 obyvatel do 9999 obyvatel
1 4932 Kč / 5052 Kč 4932 Kč / 5052 Kč 4932 Kč / 5052 Kč 4932 Kč / 5052 Kč 4932 Kč / 5052 Kč
2 7045 Kč / 7213 Kč 7045 Kč / 7213 Kč 7045 Kč / 7213 Kč 7045 Kč / 7213 Kč 7045 Kč / 7213 Kč
3 9605 Kč / 9828 Kč 9605 Kč / 9828 Kč 9605 Kč / 9828 Kč 9605 Kč
/ 9828 Kč
9605 Kč / 9828 Kč
4 a více 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč 11 944 Kč / 12 221 Kč

* počet osob v rodině vychází z § 7 odst. 5 zákona o státní sociální podpoře

Zaopatřovací příspěvek

Novinkou je zaopatřovací příspěvek, ten podpoří přechod mladých dospělých z náhradní péče do běžného života.

Zaopatřovací příspěvek jednorázový je 25 000 Kč, vyplácí se stejné osobně pouze jednou. Zaopatřovací příspěvek opakující se je ve výši 15 000 Kč měsíčně a může být vyplácen nejdéle do 26 let věku nezaopatřeného mladého dospělého.

Vyšší úroky z prodlení pro opozdilce

Kvůli zvyšování základních sazeb Českou národní bankou (ČNB) se zvyšují také úroky z prodlení, které se odvozují od základní sazby ČNB navýšené o osm procentních bodů.

Dvoutýdenní reposazbu centrální banka zvýšila na 3,75 %, takže úroky z prodlení jsou nyní ve výši 11,75 %.

Tato sazba je určující pro první pololetí roku 2022. Pro druhé pololetí roku 2022 bude určující úrok odvozený od základní sazby ČNB vyhlášené k 1. červenci (navýšené o osm procentních bodů).

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).