Hlavní navigace

Cestovní náhrady za benzín se zvyšují již nyní, ne až na přelomu roku

19. 10. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.
Za natankování při služební cestě dostanete nyní více, i když ztratíte pokladní blok od benzínové pumpy. Zvýšení ceny náhrady se však týká jen jediného druhu benzínu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhláškou v pravidelném termínu vždy k 1. lednu kalendářního roku určuje (ať už mění, nebo potvrzuje dosavadní) výši sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel (tedy amortizační náhrady) a stravné při tuzemských pracovních cestách. Stejně tak stanoví průměrnou cenu – tzv. vyhláškovou – pohonných hmot.

Zvýšení cen benzinu nemohlo zůstat bez povšimnutí a legislativního opatření

V mimořádném termínu Ministerstvo práce a sociálních věcí upraví (a vyhlásí ve Sbírce zákonů) vyhláškou sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravné nebo průměrnou cenu pohonných hmot, jakmile se podle údajů Českého statistického úřadu některá z uvedených hodnot od účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20 %.

Jako první muselo MPSV zvýšit cenu benzínu. A je dost možné, že další změny budou ještě letos následovat, když ceny porostou tak, že nebude možno počkat se změnami až na vyhlášku určující sazby cestovních náhrad od 1. ledna 2022. Poprvé tak bylo využito zmocnění pro mimořádný postup v průběhu kalendářního roku (zakotvené v § 189 odst. 2 zákoníku práce). A nemusí to být pro letošek poslední změna.

Amortizační náhrady zůstávají v dosavadní výši

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí (č. 589/2020 Sb.) určuje vedle výše tuzemského stravného sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy. Ta pro rok 2021 činí

  • 1,20 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek
  • 4,40 Kč u osobních silničních motorových vozidel
  • 8,80 Kč u nákladních automobilů, autobusů nebo traktorů

Připomeňme, že při použití přívěsu k silničnímu motorovému vozidlu se sazba základní náhrady za 1 km jízdy zvýší nejméně o 15 %. Tyto náhrady jsou, jak už jsme si řekli, příspěvkem na amortizaci.

Průměrná cena pohonných hmot pro rok 2021 dosud činí:

  • 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
  • 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
  • 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty.

Vyhláška MPSV č. 375/2021 Sb. však s účinností od 19. října 2021 zvyšuje cenu za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny se však nemění.

Podle vyhlášky nebo účtenky

Ať už jste natankovali někde ještě lacino, nebo již za draho, vůbec se nemusíte řídit těmito vyhláškovými cenami. Zaměstnanec může požadovat proplacení pohonných hmot v cenách, za jaké je skutečně zakoupil, pokud k vyúčtování pracovní cesty připojí doklad o nákupu, z něhož je patrná souvislost s pracovní cestou (zejména časová, tedy nákup v přiměřené době před pracovní cestou nebo během ní).

Pokud zaměstnanec tankoval vícekrát, může cenu dokládat více nákupními doklady. Cena pro účely vyplacení cestovní náhrady se pak vypočítá aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen.

Jestliže však zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou právě vyhláškou. (Tento postup stanoví § 158 odst. 3 zákoníku práce.)

CHP23

Náhradu za spotřebovanou pohonnou hmotu určí zaměstnavatel násobkem ceny pohonné hmoty a množství spotřebované pohonné hmoty. Spotřeba pohonných hmot bude spočítána podle údajů o spotřebě uvedených ve velkém technickém průkazu použitého vozidla, které je zaměstnanec povinen zaměstnavateli předložit. Jestliže tyto údaje technický průkaz vozidla neobsahuje, přísluší zaměstnanci náhrada výdajů za pohonné hmoty, jen pokud spotřebu pohonné hmoty prokáže technickým průkazem vozidla shodného typu se shodným objemem válců.

Vyhláška pamatuje i na elektromobily – jak dlouho sazba ještě vydrží?

Vyhláška též stanoví průměrnou cenu 5 Kč za 1 kWh elektřiny. Ale právě cena elektřiny jde prudce nahoru. Asi to s tou elektromobilitou nebude tak slavné, že? Kdy můžeme čekat další novelu vyhlášky o cestovních náhradách, a to právě ohledně ceny elektřiny?

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).