Hlavní navigace

O kolik v roce 2022 vzrostou důchody? Spočítejte si, jak se zvýší ten váš

10. 9. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Důchody se v příštím roce zvýší o valorizaci a další bonus. Dosud nebylo přesně jasné, o jakou částku se jedná. Ministerstvo práce nyní číslo díky statistickým údajům upřesnilo. Vypočtěte si dle návodu, o kolik penze vzroste vám.

Poslední měsíce přinesly několik novinek, které přilepší důchodcům. Kromě schválených změn, které mají do oblasti penzí přinést větší spravedlnost, důchody vzrostou o pravidelnou valorizaci a třísetkorunový bonus.

Bonus nad valorizaci

Růst důchodů nad zákonnou valorizaci není v posledních letech výjimkou. Výrazně se průměrný důchod zvyšuje už od roku 2019 s tím, že loni navíc příjemci penzí dostali před krajskými volbami ještě tzv. rouškovné ve výši 5000 Kč.

Už nějakou dobu je schválené navýšení důchodů nad zákonnou valorizaci o 300 Kč. Tento trvalý bonus bude stejně vysoký pro všechny bez ohledu na to, jak vysoký důchod pobírají.

Dostanou ho ale jen lidé, kteří budou penzi pobírat už k začátku roku 2022. Ti, kterým bude dávka přiznána později, na navýšení nedosáhnou. Dá se proto očekávat, že změna přesvědčí váhavé, kteří budou přemýšlet o odchodu do předčasné penze.

Toto přilepšení důchodcům státní rozpočet vyjde na sumu kolem jedenácti miliard korun. Ministryně práce se při jeho ospravedlňování zaklíná zdražováním, na které penzisté doplácí. Zákonná valorizace ale vychází kromě poloviny růstu reálných mezd právě i z růstu cen. Výpočet růstu cen se navíc odvozuje z porovnání spotřebního koše domácností a spotřebního koše domácností důchodců. Ve finále se do výpočtu valorizace použije ten růst cen, který je vyšší. Takže valorizace zdražování odráží z podstaty svého výpočtu.

S valorizací se čekalo na statistiku

Právě přesná výše valorizace a tím i zvýšení důchodů zatím nebylo jasné. Finální hodnota vždy vyplyne až poté, co statistický úřad zveřejní data o srpnové inflaci.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nyní s definitivní platností uvedlo, že průměrný důchod se prvního ledna 2022 zvýší o 805 Kč, přičemž 300 Kč připadá na schválené extra přilepšení a 505 Kč na výši valorizace průměrného důchodu (původně se odhadovala částka na celkových 758 Kč). Průměrný důchod se tak zvýší na 16 280 Kč, což odpovídá 43 % průměrné mzdy.

Jak spočítáte své zvýšení důchodu?

Valorizace ve výši 505 Kč se netýká všech penzí, odpovídá té průměrné. Ten, kdo pobírá penzi nižší, bude mít nižší i valorizaci a naopak.

Důchod se skládá ze základní a procentuální výměry. Základní výměra, která je pro všechny stejná, vzroste o 350 Kč na celkových 3900 Kč. Procentuální výměra, která představuje zásluhovou složku penze, vzroste o 1,3 % její nynější výše a dále o zmíněný bonus 300 Kč, který je opět pro všechny stejný.

Jak si můžete vypočíst zvýšení vašeho důchodu, si ukážeme na konkrétním příkladu.

Předpokládejme, že jako důchodce letos pobíráte měsíčně penzi ve výši 14 000 Kč. Pokud je letošní základní výměra ve výši 3550 Kč, musí ta procentuální odpovídat 10 450 Kč.

Jestliže procentuální výměra vzroste o 1,3 %, bude po valorizaci činit 10 450 Kč × 1,3 % = 10 585,85 Kč. Částka zvýšení se vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru, upravíme tedy na 10 586 Kč a zároveň přičteme 300korunový bonus. Získáme tedy 10 886 Kč.

Zároveň víme, že základní výměra se příští rok zvýší na 3900 Kč.

Měsíční důchod se tedy od lednové výplaty zvýší ze 14 000 Kč na 14 786 Kč.

Změny pro rok 2023

Výchovné 500 Kč za každé dítě

Obě komory parlamentu schválily před nedávnem i tzv. výchovné, které má rodičům za každé vychované dítě zajistit 500 Kč navíc k důchodu. Změna, která má platit od roku 2023, by se týkala současných i budoucích seniorů.

Pětistovka navíc k procentní výměře bude náležet vždy jen jednomu z rodičů. Tomu, kdo o dítě osobně pečoval v největším rozsahu. Z textu pozměňovacího návrhu vyplývá, že nemusí jít jen o rodiče. Překážkou podle předlohy není ani to, pokud u téhož dítěte byla jeho výchova zohledněna při stanovení důchodového věku ženy.

Důchodci s penzí přiznanou před rokem 2023 musí o příplatek požádat nejpozději do konce roku 2024. Obecně by se měly žádosti o příspěvek začít přijímat od září 2022.

Pokud byl důchodový věk stanoven se zohledněním vychovaných dětí, zvýší se starobní důchod bez žádosti. V ostatních případech bude nutné podat písemnou žádost na předepsaném tiskopisu s uvedením údajů o vychovaných dětech, o době a rozsahu osobní péče a s čestným prohlášením, že osoba pečovala o dítě v největším rozsahu. Údaje o dětech bude možné doložit rodným listem nebo jiným dokladem o vztahu k dítěti.

V případě sporu o to, kdo osobně pečoval o dítě v největším rozsahu, budete muset správě sociálního zabezpečení svá tvrzení o péči o dítě doložit.

Na zvýšení starobního důchodu nevznikne nárok pojištěncům, kteří se vůči dítěti
dopustili úmyslného trestného činu.

Pětiletý předčasný důchod bez krácení

Do složek integrovaného záchranného systému patří např. hasiči, záchranáři nebo policisté.

Táž předloha zavede i mírnější podmínky pro přiznání předčasného důchodu pracovníkům integrovaného záchranného systému. Do penze by mohli nově odcházet až o pět let dříve s tím, že by se jim za předčasný odchod nekrátil důchod.

Podle ministryně práce Jany Maláčové je ale nutné ještě doladit, pro koho přesně má možnost takového předčasného důchodu platit, protože přesný okruh pojištěnců nyní není zřejmý.

Nižší důchodový věk pro náročné profese neprošel

Za riziková zaměstnání se mají považovat ta s prací zařazenou právními předpisy o ochraně veřejného zdraví do třetí a čtvrté kategorie.

Parlament naopak neodhlasoval snížení důchodového věku pro pracovníky náročných profesí, protože schválený pozměňovací návrh o výchovném s touto změnou formálně kolidoval. Resp. poté, co prošlo výchovné, se tento návrh považoval za neschválený.

Text pozměňovacího návrh počítal s tím, že za každých deset let v rizikovém zaměstnání budou lidé odcházet o rok dřív do důchodu. Přesněji by se odečetl od klasického důchodového věku 1 kalendářní měsíc za každých 184 směn v rizikovém zaměstnání.

Při stanovování penze by se přihlíželo i ke směnám odpracovaným před nabytím účinnosti této změny, maximálně ale 10 let zpětně – za tuto dobu už by totiž byla k dispozici evidence směn, kterou u třetí a čtvrté kategorie musí vést zaměstnavatelé. Ti by se také měli částečně podílet na krytí vyšších výdajů za toto opatření vyšším odvodem na sociální pojištění.

skoleni_9_2

Nižší důchodový věk by se podle Maláčové mohl vztahovat například na horníky, svářeče, brusiče, kováře nebo specializované sestřičky. Ministryně práce uvedla, že se bude i nadále snažit změnu prosadit. Do konce volebního období to už ale určitě nestihne.

O kolik se zvýší důchody
Důchod před valorizací Val. základní výměry Val. procentní výměry – obvyklá Val. procentní výměry – mimořádná Zvýšení celkem o Nová výše důchodu
8000 Kč 350 Kč 58 Kč 300 Kč 708 Kč 8708 Kč
9000 Kč 350 Kč 71 Kč 300 Kč 721 Kč 9721 Kč
10 000 Kč 350 Kč 84 Kč 300 Kč 734 Kč 10 734 Kč
11 000 Kč 350 Kč 97 Kč 300 Kč 747 Kč 11 747 Kč
12 000 Kč 350 Kč 110 Kč 300 Kč 760 Kč 12 760 Kč
13 000 Kč 350 Kč 123 Kč 300 Kč 773 Kč 13 773 Kč
14 000 Kč 350 Kč 136 Kč 300 Kč 786 Kč 14 786 Kč
15 000 Kč 350 Kč 149 Kč 300 Kč 799 Kč 15 799 Kč
16 000 Kč 350 Kč 162 Kč 300 Kč 812 Kč 16 812 Kč
17 000 Kč 350 Kč 175 Kč 300 Kč 825 Kč 17 825 Kč
18 000 Kč 350 Kč 188 Kč 300 Kč 838 Kč 18 838 Kč
19 000 Kč 350 Kč 201 Kč 300 Kč 851 Kč 19 851 Kč
20 000 Kč 350 Kč 214 Kč 300 Kč 864 Kč 20 864 Kč
21 000 Kč 350 Kč 227 Kč 300 Kč 877 Kč 21 877 Kč
22 000 Kč 350 Kč 240 Kč 300 Kč 890 Kč 22 890 Kč
23 000 Kč 350 Kč 253 Kč 300 Kč 903 Kč 23 903 Kč
24 000 Kč 350 Kč 266 Kč 300 Kč 916 Kč 24 916 Kč

Autor tabulky: Podnikatel.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).