Hlavní navigace

Důchodci kvůli zdražování možná získají mimořádnou valorizaci

22. 12. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nárok na mimořádnou valorizaci vzniká při splnění určitých podmínek v období vysokého růstu cen. Na jaké penze se bude mimořádná valorizace vztahovat a kdy by měla být vyplacena?

Ceny se zvyšují velice svižným tempem, všichni to ostatně pociťujeme na svých peněženkách. Zákon o důchodovém pojištění v takovém případě myslí na důchodce a obsahuje institut tzv. mimořádné valorizace. Při jeho aktivaci by se důchody zvýšily kromě pravidelné valorizace na přelomu roku ještě v mimořádném termínu.

Není 5 % jako 5 %

Valorizace bude tentokrát vyplacena podle trochu jiných pravidel. Psali jsme o tom v článku Valorizace důchodů se změní. Tentokrát bude spravedlivá pro všechny stejně.

Valorizaci v mimořádném termínu zákon upravuje v § 67. Podmínkou pro vznik nároku na mimořádnou valorizaci je dosažení růstu cen nejméně o 5 % oproti měsíci, který byl zohledněn valorizací, která byla schválena s účinností od ledna 2022.

Posledním měsícem, který byl pro valorizaci důchodů zohledněn (pro valorizaci k 1. lednu 2022), je přitom červen 2021.

Pro stanovení valorizace se nepoužívá součet meziměsíčních nárůstů cenových indexů, ale originálních bazických indexů. Pokud by docházelo pouze ke sčítání meziměsíčních nárůstů, mohla by takto vypočtená inflace mírně zaostávat za skutečností, např. od června 2021 je suma meziměsíčních přírůstků v říjnu 2,9 %, avšak podíl bazických indexů je již 2,95 %, vysvětlili nám rozdíl zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí. (Údaje jsou platné k 6. prosinci 2021.)

Základem pro měření kumulativního růstu cen jsou tedy bazické cenové indexy z června. Zahrnuje se růst od měsíce července dál.

Bazické indexy najdete na webu Českého statistického úřadu v bodě 4. V tabulce už je nyní i listopad – růst o dalších 0,2 %.

Podle zákona se ale sledují rovnou dva indexy vývoje cenové hladiny. Obecná CPI inflace a specifická inflace domácností důchodců (tzv. Index životních nákladů domácností důchodců). Tento druhý cenový index není publikován formou přehledných tabulek, ale jeho hodnotu lze zjistit z tabulek, kterými ČSÚ doplňuje měsíční tiskové zprávy o vývoji cen, napovídá MPSV. Najdete ho opět na webu ČSÚ, kde už jsou nyní údaje i za listopad – tabulka 4 v sekci Přílohy.

Bazický index pro CPI v červnu 2021 činil 115,2 a index IŽND pak 114,4.

Pokud bude dosaženo hodnot 121 (115,2 × 1,05 = 120,96) pro CPI nebo 120,2 pro IŽND, dojde ke splnění zákonné podmínky a bude provedena valorizace důchodů v mimořádném termínu, informovalo ministerstvo práce.

Termín mimořádné valorizace

Pokud dojde ke splnění podmínek pro mimořádnou valorizaci, budou se důchody zvyšovat nařízením vlády, které musí být podle ministerstva práce (MPSV) vydáno do 50 dnů od konce měsíce, v němž růst cen dosáhl alespoň 5 %. MPSV nařízení vlády připravuje a jeho předložení předpokládá na přelomu měsíců února a března. Samotné zvýšení důchodů pak proběhne se splátkou důchodu splatnou v 5. měsíci od splnění podmínky pro mimořádné zvýšení důchodů, vysvětluje zpráva ministerstva. Pokud by tedy růst sledovaných indexů přesáhl 5 % v lednu, zvýší se penze poprvé v červnu 2022. Změna probíhá automaticky, takže důchodci nebudou muset o případné navýšení žádat.

O kolik by mimořádná valorizace zvýšila důchody?

V případě aktivace mimořádné valorizace by se zvyšovala procentní výměra důchodů o tolik procent, kolik činil růst cen v měsíci, ve kterém byla podmínka pro mimořádnou valorizaci penzí splněna. Tedy minimálně o 5 %, nebo ještě o pár desetinek procenta více.

V případě, že by např. v daném měsíci tedy růst cen dosáhl např. 5,4 %, byly by o stejné procento zvýšeny i procentní výměry všech důchodů, tedy starobních, invalidních i pozůstalostních.

U průměrného starobního důchodu, který bude v lednu po valorizaci činit zhruba
16 274 Kč, by mimořádná valorizace průměrného důchodu odpovídala přibližně 670 Kč.

Zvýšení důchodů v případě, že by růst cen dosáhl 5,4 %
Výše penze před zvýšením Zvýšení (5,4 %) Výše penze po navýšení
8000 Kč 222 Kč 8222 Kč
10 000 Kč 330 Kč 10 330 Kč
12 000 Kč 438 Kč 12 438 Kč
14 000 Kč 546 Kč 14 546 Kč
16 000 Kč 654 Kč 16 654 Kč
18 000 Kč 762 Kč 18 762 Kč
20 000 Kč 870 Kč 20 870 Kč
22 000 Kč 978 Kč 22 978 Kč

Zdroj: MPSV

školení účto Kučerová

Na jaké důchody by se valorizace vztahovala?

Dojde-li k mimořádné valorizaci, bude se vztahovat na všechny aktuálně vyplácené penze a na důchody, které budou ještě přiznané do konce roku, ve kterém mimořádná valorizace proběhla. Je tomu tak proto, že další řádná valorizace nebude odrážet růst cen za 12 měsíců od července 2021 do června 2022, neboť část cenového vývoje bude zahrnuta již do mimořádné valorizace. Zvýšení se stane trvalou součástí důchodu, vysvětluje ministerstvo práce.

Nemusí jít o poslední mimořádnou valorizaci

Pokud by se ceny zvyšovaly i nadále, bude se pro účely další mimořádné valorizace postupovat stejně. Cenový vývoj se bude sledovat stejným způsobem, jen základem nebude index z června 2021. Bazickým obdobím bude měsíc, ve kterém došlo ke splnění podmínky pro předchozí mimořádnou valorizaci. Takto měřený cenový vývoj se pak podle MPSV použije pro valorizaci v řádném termínu (růst cen do června 2022), nebo právě pro případnou další mimořádnou valorizaci, pokud by růst cen znovu dosáhl 5 % dříve než v červnu 2022.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).