Hlavní navigace

Odvody pro OSVČ v roce 2022: Zvýší se paušální daň a minimální zálohy

13. 10. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
V roce 2022 se výrazně zvýší minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění. Vzroste také záloha, kterou platí podnikatelé v režimu paušální daně.

Někteří podnikatelé si v příštím roce připlatí na odvodech. Ve Sbírce zákonů už vyšlo nařízení vlády č. 356/2021 Sb. Víme tak jistě, jak se zvýší zálohy pro odvod paušální daně i minimální zálohy na zdravotní a důchodové pojištění.

Paušální daň 2022

Měsíční záloha na paušální daň se skládá z minimální zálohy na zdravotní pojištění, minimální zálohy na důchodové pojištění navýšené o 15 % a z odvodu na daň z příjmů ve výši 100 Kč.

Výši minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění pro příští rok už jsme z údajů zmíněného nařízení odvodili před časem.

Záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 bude ve výši 2627 Kč měsíčně.

Záloha na důchodové pojištění pro rok 2022 bude ve výši 2841 Kč měsíčně.

Výpočet záloh, minimálních a maximálních vyměřovacích základů a další podrobnosti najdete v článcích: 

Zdravotní pojištění 2022: Kolik si připlatíte na zálohách?

Sociální pojištění 2022: Na minimálních zálohách si připlatíte. O dost víc než loni

Pro účely výpočtu nové zálohy na paušální daň ještě navýšíme minimální zálohu na důchodové pojištění o 15 % a vyjde nám po zaokrouhlení částka 3267 Kč.

Připočteme-li stovku na daň z příjmů, vyjde nám, že záloha na paušální daň bude měsíčně činit 5994 Kč (2627 + 3267 + 100).

Jen pro srovnání, letošní záloha na paušální daň činí 5469 Kč, takže v příštím roce vzroste o 525 Kč měsíčně.

Kdo se může přihlásit k paušální dani?

K paušální dani se můžete přihlásit, pokud vaše příjmy z podnikatelské činnosti za minulé období nepřesáhly 1 milion Kč, nejste plátcem DPH a nemáte registrační povinnost k DPH (výjimkou je registrační povinnost identifikované osoby).

Paušální režim mají naopak zapovězený osoby v insolvenčním řízení, společníci veřejné obchodní společnosti a komplementáři komanditní společnosti. Nemohou se k němu přihlásit ani osoby s příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů daněných srážkou dle zvláštní sazby daně.

Tzv. dohodáři se mohou k paušální dani přihlásit v případě, že pracují na dohodu o pracovní činnosti s měsíční odměnou do 3500 Kč nebo na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tis. Kč.

Jak se přihlásit k paušální dani?

K paušální dani se můžete přihlásit tiskopisem Ministerstva financí Oznámení o vstupu do paušálního režimu, který můžete podat elektronicky přes aplikaci Finanční správy ČR, poslat ve formě datové zprávy přes datovku nebo vytisknout a donést či poslat na finanční úřad.

Do paušálního režimu můžete vstoupit podáním zmíněného formuláře nejpozději do desátého dne v roce, ve kterém si přejete být v paušálním režimu (v dalších letech už další formulář podávat nemusíte). Pro příští rok tak musíte formulář podat nejpozději do 10. ledna 2022.

Při splnění zákonných podmínek pak budete v paušálním režimu zpětně od 1. ledna daného roku. Pokud teprve zahajujete podnikatelskou činnost, stanete se poplatníkem v paušálním režimu k počátku měsíce, ve kterém jste zahájili činnost. Oznámení o vstupu do paušálního režimu pošlete správci daně spolu s oznámením zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Jak uvedl náš sesterský server Podnikatel.cz, příjmy z nájmu (podle § 9 ZDP) a tzv. ostatní příjmy (podle § 10 ZDP) nejsou překážkou pro vstup do paušálního režimu. Za předchozí rok se totiž posuzují jen příjmy ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7, které nesmí být vyšší než 1 mil. Kč.

Příjmy podle § 9 a § 10 se posuzují až za rok, kdy fungujete v paušálním režimu a nesmí v součtu přesáhnout 15 000 Kč. V opačném případě musíte podat daňové přiznání.

Příjmy z nájmu a ostatní příjmy se z logiky věci nezapočítávají do limitu 1 mil. Kč.

Jedna platba místo tří

Pokud se přihlásíte do paušálního režimu, platíte během měsíce jen jednu, výše vyčíslenou zálohu. Neplatíte tedy žádné případné zálohy na daň z příjmů, zálohy na důchodové pojištění ani pojistné na zdravotní pojištění.

Po skončení roku nepodáváte daňové přiznání ani přehledy, neplatíte doplatky ani vám nevzniká nárok na žádný přeplatek.

Podmínky pro paušální režim se po volbách mohou změnit. Některé strany totiž chtějí limit pro plátce DPH zvýšit na 2 mil. Kč. S touto změnou by se zvýšil i limit pro příjmy z výdělečné činnosti pro vstup do paušálního režimu.

Zálohu musíte zaplatit do 20. dne měsíce, za který ji posíláte, na účet jednotlivých finančních úřadů s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu, kódem banky 0710 (ČNB) a názvem „Paušální daň a paušální veřejná pojistná“.

Než přestoupíte na paušální režim, nezapomeňte si doplatit případné zálohy za prosinec. Záloha na zdravotní pojištění má splatnost nejpozději do 8. dne následujícího měsíce po tom, za který se platí (tedy 8. leden 2022), a záloha na důchodové pojištění má splatnost nejpozději do konce měsíce, za který se platí (tedy do 31. 12. 2021). Za daný rok také musíte ještě podat daňové přiznání i přehledy.

O přechodu na paušální režim nemusíte informovat zdravotní pojišťovnu ani Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úřady si informace předají.

Paušální režim a nemocenské pojištění

Mějte na paměti, že záloha na paušální daň neobsahuje platbu na nemocenské pojištění. Chcete-li se nemocenského pojištění účastnit, můžete se k němu přihlásit na Oznámení o vstupu do paušálního režimu. Pokud už si nemocenské pojištění platíte a chcete v tom pokračovat, nic se nemění, zálohy ale posíláte dál na ČSSZ. Chcete-li v paušálním režimu s nemocenským pojištěním skončit, musíte to oznámit přímo na ČSSZ (nikoli finančnímu úřadu).

OSVČ v paušálním režimu si výši pojistného na nemocenské pojištění určuje sama svou platbou od minimální výše platné pro daný rok do maximální výše vyměřovacího základu, který odpovídá měsíčnímu vyměřovacímu základu OSVČ pro důchodové pojištění v paušálním režimu. Pro rok 2022 je minimální měsíční vyměřovací základ ve výši 9728 Kč. Po zvýšení o 15 % dostaneme po zaokrouhlení částku 11 188 Kč. Maximální záloha na nemocenské pojištění v paušálním režimu činí 2,1 % z této částky, tedy 235 Kč.

Zálohy paušálního režimu musíte platit i v měsících, ve kterých jste měli po celou dobu nárok na výplatu nemocenské dávky.

Na co nezapomenout

Aktuální výpočty pro rok 2022 přineseme v článku před koncem letošního roku.

Přihlášením do paušálního režimu přijdete o možnost uplatnit daňové slevy a nezdanitelné části základu daně nebo paušální výdaje, takže si musíte spočítat, zda se vám vůbec vyplatí. Pomoci mohou naše výpočty v článku Paušální daň začíná platit od roku 2021. Vyplatí se vám?

Paušální daň se skloňuje hlavně v souvislosti s úbytkem administrativy. Ze zákona nemáte žádnou povinnost vést jakoukoli evidenci. Přesto může nastat situace, že podmínky pro paušální režim přestanete plnit nebo budete muset výjimečně podat daňové přiznání (např. proto, že daň nebude rovna paušální dani, neboť příjmy z podnikání převýšily 1 mil. Kč nebo jste obdrželi příjmy ze závislé činnosti, stali se plátcem DPH nebo společníkem či komplementářem), měli byste si pro jistotu vést alespoň evidenci potřebnou pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání.

Musíte být také schopni doložit správnost úprav prováděných při přechodu na režim paušální daně a naopak, dle § 23 odst. 8 ZDP.

skoleni_29_11

Zjistíte-li dodatečně po podání oznámení o vstupu do paušálního režimu, že jste nesplňovali jeho podmínky, musíte to (včetně zdůvodnění) oznámit finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy jste tuto skutečnost zjistili. Podobně pokud dojde k tomu, že přestanete být poplatníkem v paušálním režimu, musíte to správci daně oznámit opět do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Chcete-li z režimu dobrovolně zase vystoupit, můžete vždy jen ke konci roku. Musíte o tom informovat správce daně, opět nejpozději do desátého dne následujícího roku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).