Hlavní navigace

Sociální pojištění 2022: Na minimálních zálohách si připlatíte. O dost víc než loni

22. 9. 2021
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
OSVČ si příští rok na minimálních zálohách docela tvrdě připlatí. Zatímco z loňska na letošek se jednalo o růst v řádu desítek korun, příští rok bude zvýšení ve stovkách.

Minimální záloha na sociální pojištění se v příštím roce tradičně zvýší. Abychom ji mohli vypočítat, potřebujeme znát údaje z každoročně vydávaného nařízení vlády. V současnosti Ministerstvo práce a sociálních věcí už předložilo návrh tohoto nařízení, které stanovuje všeobecný vyměřovací základ za rok 2020 a přepočítací koeficient, jež vychází ze statistik za první pololetí roku 2021. Společně popisují růst průměrných mezd a výsledkem jejich součinu je očekávaná průměrná mzda v roce 2022.

Průměrná mzda v roce 2022

Na základě údajů z výše odkazovaného nařízení vlády zjistíme, že všeobecný vyměřovací základ odpovídá částce 36 119 Kč a přepočítací koeficient pak činí 1,0773. Průměrná mzda pro rok 2022 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 38 911 Kč. V letošním roce činila průměrná mzda 35 441 Kč.

Sociální pojištění 2022

Záloha na sociální, resp. důchodové pojištění se odvozuje od dosaženého zisku – přesněji daňového základu. Vyměřovací základ OSVČ se stanovuje jako jedna polovina jeho dvanáctiny – tedy v případě, že je činnost vykonávána po celý rok. Sazba pojištění činí 29,2 %.

Pokud dojde k tomu, že je vyměřovací základ nižší než stanovený minimální vyměřovací základ, platí pro vás právě ten minimální a vy budete platit stanovenou minimální zálohu na pojistné. 

Minimální záloha pro hlavní činnost

Pro výpočet minimální zálohy pro hlavní činnost potřebujeme spočítat minimální měsíční vyměřovací základ. Ten získáme jako jednu čtvrtinu průměrné mzdy, kterou jsme zaokrouhlili na celé koruny nahoru, tedy 9728 Kč.

Minimální zálohu na sociální pojištění pro rok 2022 pak vypočteme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu a opět zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Získáme 2841 Kč. Oproti růstu minimální zálohy z loňska na letošního rok je toto citelné „zdražení“.

Roční minimální vyměřovací základ u činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 116 736 Kč (9728 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Maximální vyměřovací základ se naproti tomu stanoví jako 48násobek průměrné mzdy, takže pro příští rok bude činit 1 867 728 Kč. Pokud byste svým ročním příjmem za rok 2022 přesáhli tuto hranici, nebudete od této částky výš platit další důchodové pojištění.

Minimální záloha pro vedlejší činnost

Vedlejší činnost vykonává například OSVČ, která podniká při zaměstnání, studiu, v důchodu, na mateřské či při pobírání rodičovského příspěvku.

Pro výpočet minimální zálohy pro vedlejší činnost budeme potřebovat minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost, který získáme jako jednu desetinu průměrné mzdy, kterou zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Vyjde nám 3892 Kč.

Minimální zálohu v tomto případě získáme jako 29,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu pro vedlejší činnost, opět po zaokrouhlení na celé Kč nahoru. Vyjde 1137 Kč.

Roční minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti, která trvala po celý rok, tedy všech 12 měsíců, odpovídá částce 46 704 Kč (3892 × 12). Pokud by činnost netrvala celý rok, násobí se minimální vyměřovací základ jen počtem měsíců, ve kterých činnost skutečně trvala.

Rozhodná částka u vedlejší činnosti

V příštím roce se změní i výše tzv. rozhodné částky. Ta ovlivňuje fakt, zda se OSVČ vykonávající vedlejší činnost musí, či nemusí účastnit důchodového pojištění (OSVČ vykonávající hlavní činnost jsou povinné se účastnit vždy). V případě, že příjem z vedlejší činnosti po odpočtu výdajů dosáhne rozhodné částky, vzniká účast povinně.

Rozhodná částka pro vedlejší činnost se stanovuje jako 2,4násobek čísla, které získáme součinem všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o dva roky předchází kalendářnímu roku, za který se účast na důchodovém pojištění posuzuje, a přepočítacího koeficientu pro jeho úpravu. Tedy hodnotami, které zmiňujeme v úvodu článku. Na rozdíl od výpočtu samotné průměrné mzdy se zde ale v průběhu nezaokrouhluje – to až na konci, a to opět na celé koruny nahoru.

V roce 2021 rozhodná částka při součinu všeobecného vyměřovacího základu 34 766 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0194 odpovídá po zaokrouhlení 85 058 Kč.

Rozhodnou částku pro rok 2022 získáme jako 36 119 × 1,0773 × 2,4 = 93 387 Kč.

V případě, že vaše příjmy z vedlejší činnosti po odečtení výdajů za rok 2021 nepřesáhnou tuto hranici, nemusíte za daný rok platit důchodové pojištění a v roce 2022 ani zálohy. Neplatit zálohy ale neznamená vždy se vyhnout pojistnému. Opět záleží, jaké vám vyjdou po skončení roku 2022 příjmy po odečtení výdajů. Z výsledku vyplyne, zda budete muset případně pojistné za ten rok zpětně doplatit. Pokud rozhodnou částku přesáhnete, budete platit i zálohy v následujícím roce.

V případě, že vaše činnost netrvá celý rok, se tato rozhodná částka snižuje poměrně o dvanáctinu za každý měsíc, ve kterém jste vedlejší samostatnou činnost nevykonávali nebo jste měli jako OSVČ po celý měsíc nárok na nemocenské, dlouhodobé ošetřovné či peněžitou pomoc v mateřství. Tj. o 7089 Kč za rok 2021 a o 7783 Kč za rok 2022 (opět jsme zaokrouhlili na celé Kč nahoru).

Nové zálohy až po přehledu

Zálohy na důchodové pojištění se platí v kalendářním měsíci, na který se záloha vztahuje. Takže lednová záloha je splatná během ledna a platbu byste na účet České správy sociálního zabezpečení měli poukázat od prvního do posledního dne v měsíci.

Pokud v příštím roce 2022 pokračujete v podnikání, budete novou výši záloh platit až od měsíce následujícího po tom, ve kterém bude podán (nebo má být podán) Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2021. Pokud byste svůj podnik příští rok teprve rozjížděli, budou pro vás platit minimální zálohy platné pro rok 2022 od počátku činnosti.

Nemocenské pojištění 2022

Změny opět nastanou i v oblasti nemocenského pojištění. Pro rok 2022 nedojde ke zvýšení rozhodného příjmu, který u zaměstnanců zakládá povinnou účast na pojištění. Stanovuje se jako jedna desetina průměrné mzdy pro daný rok zaokrouhlená na pětistovky dolů, takže v příštím roce opět bude ve výši 3500 Kč. (Pro zaměstnané s příjmem do 3500 Kč měsíčně to tedy znamená, že se nebudou účastnit nemocenského, a tím ani důchodového pojištění).

Z této částky odvodíme i to, že minimální vyměřovací základ u nemocenského pojištění u OSVČ, který činí dvojnásobek této hodnoty, bude pro rok 2022 opět 7000 Kč.

Tyto dvě věci spolu souvisí, protože minimální měsíční základ pro pojistné na nemocenské pojištění nemůže být nižší než dvojnásobek částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění. Rozhodný příjem je dle § 6 odst. 2 stanoven jako jedna desetina součinu všeobecného vyměřovacího základu stanoveného podle zákona o důchodovém pojištění, který o dva roky předchází tomuto roku, a přepočítacího koeficientu určeného pro jeho úpravu se zaokrouhlením na celou pětisetkorunu směrem dolů, upřesnila v minulosti pro Měšec.cz Česká správa sociálního zabezpečení.

skoleni_29_11

Z minimálního vyměřovacího základu pak odvozujeme minimální zálohu pro OSVČ, které mají účast na nemocenském pojištění dobrovolnou. Činí 2,1 % z minimálního vyměřovacího základu a pro rok 2022 by tak měla být opět ve výši 147 Kč.

I u nemocenského pojištění platí, že se zálohy hradí za měsíc, na který se vztahují.

Srovnání vybraných údajů za rok 2018, 2019, 2020 a 2021
Údaj platný pro rok 2018 2019 2020 2021 2022
Průměrná mzda 29 979 Kč 32 699 Kč 34 835 Kč 35 441 Kč 38 911 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 2189 Kč 2388 Kč 2544 Kč 2588 Kč 2841 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 876 Kč 955 Kč 1018 Kč 1036 Kč 1137 Kč

Zdroj: Výpočty autorky

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).