Hlavní navigace

Zvyšuje se jednorázové odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance kvůli pracovnímu úrazu

31. 12. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Na téměř tři čtvrtě milionu korun mají nárok pozůstalí po zaměstnanci, který zemřel kvůli pracovnímu úrazu. Kdo všechno má na tyto peníze nárok? A kdo dostává plnou částku a kdo se musí rozdělit? A jak vysoká je náhrada nákladů na pohřeb?

Pozůstalí po zaměstnanci, který zemřel kvůli pracovnímu úrazu, mají nárok na náhradu. Dnes si ukážeme, jakými pravidly se výplata této náhrady řídí.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých (po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) přísluší:

  • manželovi (event. registrovanému partnerovi) zemřelého zaměstnance,
  • dítěti zemřelého zaměstnance (a to nejen dítěti nezaopatřenému, ale i dítěti zletilému, dospělému, výdělečně činnému),
  • rodiči zemřelého zaměstnance (a to i když nežili se zaměstnancem ve společné domácnosti).

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy náleží i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Půjde převážně o družku zaměstnance nebo druha zaměstnankyně. Svůj vztah k zaměstnanci musejí prokázat.

Odškodnění ve výši dvacetinásobku průměrné mzdy

Výše náhrady se vypočítá jako dvacetinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu. Rozhodující je den úmrtí zaměstnance.

Výši průměrné mzdy vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, a to na základě údajů Českého statistického úřadu.

Vázanost na výši průměrné mzdy v národním hospodářství zajišťuje pravidelnou valorizaci částky, zatímco do roku 2020 bylo jednorázové odškodnění vyčísleno pevnou a nevalorizovanou částkou 240 000 Kč.

Průměrná mzda v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce byla vyhlášena ve ve výši 37 047 Kč. To je tedy výchozí částka.

Pro rok 2022 tak činí jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 740 940 Kč (20 × 37 047) a po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru práce 741 000 Kč oproti dosavadním 692 300 Kč pro rok 2021.

Nárok má každý příbuzný, ale rodiče zaměstnance se musí rozdělit

Na uvedenou částku v plné její výši má nárok každý z pozůstalých (manžel, popř. registrovaný partner, dítě, event. jiná osoba v poměru rodinném nebo obdobném, která smrt zaměstnance pociťuje jako vlastní újmu).

Je-li však náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina částky čili 370 500 Kč.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy se liší od renty

Raději připomeňme, že zmíněná jednorázová náhrada není totéž co pravidelná renta pro pozůstalé, které zemřelý zaměstnanec vyživoval, tedy náhrada nákladů na výživu pozůstalých poskytovaná zejména vdovám, vdovcům a sirotkům po zaměstnanci.

Pravidelná renta je určena na úhradu nákladů živobytí, kdežto jednorázové odškodnění kompenzuje nehmotnou (morální) újmu (duševní útrapy, smutek).

Ovšem i náhrada nákladů na výživu pozůstalých (renta pro pozůstalé) je pro rok 2022 valorizována. O tom jsme již informovali v článku Renty za poškozené zdraví v práci se od 1. ledna 2022 opět zvyšují.

Náhrada nákladů na výživu pozůstalých však přísluší pochopitelně jen těm pozůstalým, kterým zemřelý zaměstnanec výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat. A to do doby, do které by tuto povinnost měl, nejdéle však do konce kalendářního měsíce, ve kterém by zemřelý zaměstnanec dosáhl 65 let věku.

Náhrada se vyplácí ve výši:

  • 50 % průměrného výdělku zaměstnance, zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat jedné osobě, a
  • 80 % průměrného výdělku zjištěného před jeho smrtí, pokud výživu poskytoval nebo byl povinen poskytovat více osobám, které se o náhradu podělí.

Od částek připadajících na jednotlivé pozůstalé se však odečte důchod přiznaný pozůstalým z důvodu smrti zaměstnance. K případnému výdělku pozůstalých se nepřihlíží.

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

Podobně jako jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých se od r. 2021 valorizuje i výše náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem.

Limit této náhrady už není vyčíslen pevnou částkou 20 000 Kč, jako tomu bylo do konce roku 2020, ale náhrada je poskytována do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo. Takže i tady dochází k pravidelné valorizaci na základě stejných údajů (stejné výše průměrné mzdy 37 047 Kč).

školení účto Kučerová

Maximální částkou náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem je tak pro rok 2022 částka 55 571 Kč (37 047 × 1,5) čili po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 55 600 Kč oproti dosavadním 52 000 Kč pro rok 2021.

Od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečítá pohřebné. Náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením a náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem přísluší tomu, kdo tyto náklady vynaložil.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).