Hlavní navigace

Kolik a jak si můžete vydělat, když jste registrovaní na úřadu práce, ale nepobíráte podporu?

30. 12. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Geis CZ s.r.o.
Uchazečům o zaměstnání bez nároku na podporu je povolen výdělek do výše poloviny minimální mzdy v tzv. nekolidujícím zaměstnání. Možné jsou i jiné výdělečné činnosti. Jaké? A jaké činnosti nebrání dokonce ani současnému pobírání podpory v nezaměstnanosti?

Kdo nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, může pracovat v nekolidujícím zaměstnání i přes to, že je evidován jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce. Musí to ale úřadu práce, resp. jeho pobočce nahlásit a nesmí mu to bránit v plnění povinností uchazeče o zaměstnání.

Toho mohou využít lidé, kterým ještě nevznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, protože se jim odkládá z toho důvodu, že z posledního zaměstnání obdrželi odstupné nebo odchodné.

A samozřejmě lidé, kterým už nárok na podporu v nezaměstnanosti vypršel, když plně vyčerpali podpůrčí dobu, po kterou se poskytuje. A také lidé, kteří vůbec nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají, nevznikl jim ani nezanikl.

Nekolidující zaměstnání – zásadně na dohodu o pracovní činnosti

Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (na rozdíl od nároku na podporu v nezaměstnanosti) nebrání (podle ust. § 25 odst. 3 zákona o zaměstnanosti) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, nebo výkon činnosti na základě dohody o pracovní činnosti (nikoliv dohody o provedení práce), pokud měsíční odměna nepřesáhne polovinu minimální mzdy. Čili v roce 2022 částku 8100 Kč. (Dosud v r. 2021 je možno si takto vydělat částku 7600 Kč za měsíc.)

Jde o tzv. nekolidující zaměstnání. Pokud by uchazeč o zaměstnání vykonával více takových činností (nejspíš více dohod o pracovní činnosti, málokterý zaměstnavatel si totiž bude komplikovat život, aby někoho za tak malý peníz odpovídající nízkému úvazku bral do pracovního poměru, nebo dokonce služebního), výdělky se mu sčítají. Celkovým maximem je v roce 2021 tedy 7600 Kč a v roce 2022 bude 8100 Kč (obojí hrubého).

Nicméně mít více dohod o pracovní činnosti u více zaměstnavatelů může být výhodnější než jedna dohoda u jednoho zaměstnavatele. Nekolidující zaměstnání nesmí být na dohodu o provedení práce, kdy se pojistné sráží až z odměny nad 10 000 Kč. Stát chce, aby byli uchazeči o zaměstnání v nekolidujícím zaměstnání pojištěni, a to zvláště nemocensky. U dohody o pracovní činnosti se sráží pojistné až od měsíčního výdělku 3500 Kč.

Z hlediska maximalizace čistého výdělku je pro uchazeče o zaměstnání výhodnější mít event. více nekolidujících zaměstnání u více zaměstnavatelů s příjmem do 3499 Kč než jedno až do maxima 8100 Kč hrubého měsíčního výdělku. Proto se vyplatí z hlediska výše čistého výdělku mít raději třeba 2 dohody o pracovní činnosti u dvou zaměstnavatelů třeba na krajních 3499 Kč než jednu u jednoho zaměstnavatele na 7000 Kč měsíčně.

Nutnost vše hlásit úřadu, dodržovat termíny a hledat si novou práci

Výkon práce v takovém zaměstnání musí uchazeč nahlásit úřadu práce při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo v den nástupu do výdělečné činnosti a ta mu nesmí bránit v poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování zaměstnání a v přijetí nabídky vhodného zaměstnání od úřadu práce.

Další možné povolené příjmy

Příjem z nekolidujícího zaměstnání ve výši do poloviny minimální mzdy však není  zdaleka jediným příjmem, který můžete pobírat, i když jste uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce, jen nesmíte současně pobírat podporu v nezaměstnanosti:

  • můžete být společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo komanditistou komanditní společnosti nebo ředitelem obecně prospěšné společnosti anebo vedoucím organizační složky zahraniční právnické osoby vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jste touto společností odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy,
  • můžete být členem představenstva nebo správní rady nebo statutárním ředitelem akciové společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jste společností odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy,
  • můžete být členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou jste touto společností odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy,
  • můžete být členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu pro družstvo práci, za kterou jste družstvem odměňováni, pokud vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy (to se hodí zvláště představitelům bytových družstev, ale zákon o zaměstnanosti nepamatuje na představitele společenství vlastníků – bytových a nebytových jednotek),
  • můžete být osobou pověřenou obchodním vedením, jestliže tuto činnost vykonáváte za odměnu mimo pracovněprávní vztah a vaše měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem z nekolidujícího zaměstnání nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Co je povoleno i k podpoře v nezaměstnanosti

Všechny uvedené činnosti můžete za úplatu vykonávat, i když jste uchazeči o zaměstnání, pokud nepobíráte současně podporu v nezaměstnanosti. Ale nesmíte si vydělat více než polovinu minimální mzdy, přičemž se do toho počítá příjem i z případného (současně vykonávaného) nekolidujícího zaměstnání.

Žádnou z uvedených činností tedy nesmíte vykonávat (a nesmíte z nich mít ani onen omezený příjem ve výši poloviny minimální mzdy), pokud chcete pobírat podporu v nezaměstnanosti.

Existuje však jedna výjimka. Zákaz výkonu uvedených činností neplatí pro člena bytového družstva, který vykonává práci nebo činnost pro bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo je pověřen obchodním vedením bytového družstva.

školení účto Kučerová

A pak jsou tu pochopitelně činnosti, se kterými zákon nepočítá, nepamatuje na ně (nezakazuje je, resp. nestanoví, že jsou překážkou registrace na úřadu práce nebo nároku na podporu v nezaměstnanosti), a které tak vykonávat můžete, i když pobíráte (nebo nepobíráte) podporu v nezaměstnanosti (co není zakázáno, to je dovoleno).

Např. můžete rozprodávat svůj majetek, ať drobnosti, nebo cennosti, ať už movitý, nebo nemovitý (dům, pozemek), ať už příjem z prodeje podléhá, nebo nepodléhá dani z příjmu, a to i kdybyste inkasovali částky v řádu milionů.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).