Hlavní navigace

Podáváte daňové přiznání na poslední chvíli? Tohle nesmíte zapomenout

28. 3. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Daňové přiznání doposud odevzdalo něco přes polovinu OSVČ. Pokud ho tedy nemáte vyplněné, nejste zdaleka sami. Přinášíme souhrn všeho, co budete potřebovat, pokud také vyplňujete přiznání na poslední chvíli.

Termín pro odevzdání daňového přiznání k dani z příjmů se nezadržitelně blíží. V případě, že se chystáte na vyplňování tiskopisu takříkajíc na poslední chvíli, přinášíme vám souhrn toho, co je dobré vědět, abyste ve spěchu nenasekali chyby.

Předně uveďme, že daňové přiznání musíte odevzdat nejpozději do pondělí 1. dubna 2019. Výjimkou je situace, kdy ho za vás zpracovává daňový poradce. Pak máte ze zákona lhůtu prodlouženou, a to do pondělí 1. července 2019.

V takovém případě k tomu ale musíte daňovému poradci jednak udělit plnou moc a jednak musíte tuto plnou moc podepsanou daňovým poradcem předložit finančnímu úřadu, a to do pondělí 1. dubna 2019. Tak jak tak tedy musíte ke konci března sdělit finančnímu úřadu nějakou informaci.

Podrobnosti o tom, jak je možné daň zaplatit, do kdy je to potřeba a další informace, naleznete v článku Daňové přiznání 2019: co je dobré vědět, než začnete vyplňovat.

Sepište si své příjmy

Úplně na začátku si udělejte soupis svých příjmů, ať už jde o příjmy ze zaměstnání, z podnikatelské činnosti či jiné. Pak se informujte o tom, jestli skutečně všechny tyto příjmy musí být uvedeny v daňovém přiznání. Pokud se jedná o příjmy osvobozené od daně nebo tyto příjmy nejsou předmětem daně, pak je uvádět nemusíte.

Za příjem osvobozený od daně se například považuje pojistné plnění u pojištění majetku či odpovědnosti, ale i příjem z prodeje bytu či jiné nemovitosti. V této nemovitosti byste ale museli mít trvalé bydliště alespoň dva roky před prodejem.

Jiné příjmy naopak zahrnout musíte, a to:

 • příjmy z podnikání,
 • příjmy z pronájmu,
 • příjmy ze zaměstnání,
 • příjmy z dohod o pracovní činnosti či o provedení práce,
 • příležitostné příjmy, jestliže činily více než 30 000 Kč,
 • příjmy z kapitálového majetku,
 • výhry v loterii,
 • příjmy z prodeje majetku.

Konkrétní návod na vyplnění daňového přiznání jsme přinesli v několika článcích:

K vyplnění daňového přiznání můžete využít také daňové formuláře, které jsou k dispozici u nás na Měšci, a to ve formátu PDF, XLSX a dalších variantách. K dispozici je vám také naše daňová kalkulačka.

Nezapomeňte na slevy

Velmi důležitou položkou v daňovém přiznání jsou tzv. slevy na dani. Zjistěte si proto, které můžete uplatnit, ať se o ně zbytečně nepřipravíte.

Zdaleka nejčastější je sleva na poplatníka, jelikož ji může uplatnit kdokoli a to bez prokázání nároku. Ten totiž vzniká automaticky tím, že jste měli alespoň po určitou dobu roku 2018 zdanitelné příjmy. Sleva na poplatníka činí 24 840 Kč a uplatňuje se vždy za celý rok, a to bez ohledu na to, kolik měsíců jste v daném roce pracovali.

Velmi oblíbenou slevou je také daňové zvýhodnění, neboli sleva na děti, jelikož díky ní můžete od státu získat daňový bonus. Tuto slevu může uplatnit vždy jeden rodič, a to za předpokladu, že dítě s ním žije ve společné domácnosti. Slevu uplatníte až do 18 let věku dítěte včetně měsíce, kdy toto dítě dosáhne věku 18 let. U studujících dětí se termín prodlužuje až do 26 let věku včetně měsíce, kdy dítě dosáhne 26 let. 

A právě u slevy na děti můžete získat nějaké peníze nazpět. Jde totiž o jedinou slevu, u které se po odečtení od daně můžete dostat do mínusu, čímž vám vznikne nárok na daňový bonus, který činí až 70 300 Kč. Bonus vám však vyplatí jen v případě, že jste měli v roce 2018 zdanitelný příjem alespoň 73 200 Kč.

Uplatnit si ale samozřejmě můžete i další slevy, a to na invaliditu, na vyživovanou manželku, na průkaz ZTP/P, na studenta, za umístění dítěte, na evidenci tržeb. Kompletní přehled a podmínky uplatnění jsme přinesli v článku Daňové přiznání 2019: snižte si daně, projděte si přehled slev.

A také na odečitatelné položky

A pomoci vám mohou i odečitatelné položky. Těmi si snížíte základ daně a docílíte nižší daňové povinnosti. Snížit základ daně si můžete prostřednictvím těchto položek:

Kompletní přehled včetně všech podmínek naleznete na našem daňovém portálu.

Nestíháte? Zkuste požádat o odklad

Pokud i přes to všechno víte, že do 1. dubna prostě daňové přiznání podat nestihnete, zkuste požádat o odklad daňového přiznání.

 • Získáte odložené podání daňového přiznání.
 • Získáte další měsíce na doložení dokumentů.
 • Získáte čas na sehnání peněz pro úhradu nedoplatků.
 • Lhůta pro daňové přiznání a pro platbu daně se vám prodlouží do 1. července 2019.
 • Lhůta pro podání přehledu o příjmech a výdajích pro ZP a ČSSZ se vám prodlouží do středy 31. července 2019.
 • Lhůta pro platbu nedoplatků z přehledů pro ZP a ČSSZ se vám prodlouží do čtvrtku 8. srpna 2019 (ale obecně max. 8 dnů od podání přehledu).

Opozdilci mají šanci vyhnout se pokutě

Tak jako každý rok i letos počítá finanční správa s tím, že se najdou lidé, kteří zákonem daný termín nestihnou. A tak jim dává ještě několik dní po tomto termínu, aby své daňové přiznání úřadu doručili, a to bez pokuty.

Ochranná lhůta trvá 5 pracovních dní. V letošním roce tedy posledním dnem, kdy můžete daňové přiznání podat bez pokuty, je pondělí 8. dubna 2019. Pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce, máte možnost bez pokuty odevzdat do pondělí 6. července 2019.

V tomto případě ale nestačí razítko pošty. V tento den musí mít finanční úřad už tiskopis u sebe.

Pokud propásnete i tuto lhůtu, finanční úřad vám začne vyměřovat pokutu ve formě úroků z prodlení. Ty činí 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Maximálně může pokuta činit 5 % z vyměřené daně a zároveň max. 300 000 Kč. Pokutu ale nedostanete, pokud její výše nedosáhne 200 Kč.

Platba musí být provedena do 1. 4.

Pokud po vyplnění daňového přiznání zjistíte, že máte zaplatit daň, s platbou neotálejte. Musí být totiž na účtu finančního úřadu připsána rovněž do pondělí 1. dubna 2019.

I v tomto případě počítá finanční úřad s tím, že některé platby nedojdou do stanoveného data. Poplatníci je například pošlou přes účet až poslední možný den a peníze už nestihnou dojít apod. Toleruje se proto 4denní prodlení s platbou. Bez sankcí tak můžete daň uhradit do pátku 5. dubna 2019. Ovšem pozor. Pokud v pátek nebude mít finanční úřad peníze na účtu, začnou nabíhat úroky z prodlení.

Podepsat, podepsat, podepsat

Jakkoli to zní banálně, nepodepsané a odevzdané daňové přiznání patří mezi 5 nejčastějších chyb, které Češi při vyplňování tiskopisu dělají. Každý rok na ně Finanční správa upozorňuje a každý rok se znovu opakují.

dan_z_prijmu

Pokud odevzdáte daňové přiznání nepodepsané, finanční úřad jej nepřijme a hledí se na něj, jako byste ho nepodali.

Na přehled dalších nejčastějších chyb se můžete podívat v článku Jaké chyby bude finanční úřad hledat ve vašem přiznání?

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).