Hlavní navigace

Daňové přiznání 2019: co je dobré vědět, než začnete vyplňovat

26. 2. 2019
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Chystáte se na vyplňování daňového přiznání? Projděte si lhůty pro podání, zaplacení daně a další informace, které se vám při vyplňování mohou hodit.

Konec února je za dveřmi a ti, kterých se letos týká podání daňového přiznání, začínají být pomalu nervózní. Pokud patříte mezi ně, nemusíte se bát. V dnešním článku si detailně projdeme vše, co byste měli znát, než s vyplňováním začnete. A v několika návazných článcích se podíváme na to, jak takové daňové přiznání vyplnit krok za krokem, a to včetně přehledů pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Pojďme si tedy shrnout základní informace o lhůtách, termínech, pokutách a místech, kam konkrétní přiznání zaslat, a následných dokumentech, které se s daňovým přiznáním pojí.

Čas máte až do dubna

Standardně bývá lhůta pro odevzdání daňového přiznání vždy koncem března daného roku. Letos ale nastala výjimka, protože 31. březen připadl na neděli. Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání v řádném termínu je tak pondělí 1. dubna 2019.

Tato lhůta platí pro všechny, kteří si daňové přiznání zpracovávají sami. V případě, že máte daňového poradce, je vám ze zákona lhůta prodloužena. A to až do pondělí 1. července 2019. V takovém případě k tomu ale musíte daňovému poradci jednak udělit plnou moc a jednak musíte tuto plnou moc podepsanou daňovým poradcem předložit finančnímu úřadu, a to do pondělí 1. dubna 2019.

Dejte si pozor na to, jestli za vás daňové přiznání sestavuje daňový poradce, nebo účetní.

Účetní vám totiž smí vést daňovou evidenci nebo účetnictví, ale nesmí vám sestavovat daňové přiznání. Pokud to přesto udělá, nevztahuje se na vás prodloužená lhůta a musíte daňové přiznání odevzdat do pondělí 1. dubna 2019. A pokud budou v daňovém přiznání chyby, jdou na váš vrub.

Naopak pokud vám daňové přiznání sestavuje daňový poradce, případné chyby a pokuty nejdou na váš vrub, ale platí se z pojištění daňových poradců.

K vyplnění daňového přiznání můžete využít také formuláře, které jsou k dispozici u nás na Měšci, a to ve formátu .pdf, .xslx a dalších variantách. K dispozici je vám také naše daňová kalkulačka.

Kam odevzdat a jak

Možností, jak daňové přiznání odevzdat, je hned několik:

Daňové přiznání si můžete vytisknout, případně jej vyplnit na předepsaném tiskopisu, a odevzdat jej osobně na jednom z územních pracovišť finančního úřadu. Na tom, které územní pracoviště si vyberete, nezáleží. Daňová přiznání si finanční úřad následně přepošle tam, kam územně spadáte.

V posledních dnech před koncem lhůty pro podání přiznání budou rozšířeny úřední hodiny finančních úřadů a jejich územních pracovišť. Od pondělí 25. 3. 2019 do pátku 29. 3. 2019 bude na pracovištích otevřeno od 8:00 do 17:00 hodin. Poslední den lhůty, tedy v pondělí 1. dubna 2019, bude otevřeno od 8:00 do 18:00 hodin.

Další možností je využít jedno z výjezdních míst, které bude v letošním roce finanční úřad provádět do jednotlivých obcí. Konkrétní datum i adresu výjezdního místa naleznete na webových stránkách finančního úřadu.

Finanční správa chce být k lidem velmi vstřícná. Pokud si tedy nevíte se svým přiznáním rady, na výjezdních místech vám poradí. Chceme poplatníkům nabídnout maximální informační servis a co nejvíce jim pomoci s vyřízením daňových povinností. Na těchto výjezdech budou moci lidé své přiznání odevzdat a naši zaměstnanci jim ho na místě i zkontrolují a pomohou vyplnit, uvedla Tatjana Richterová, generální ředitelka Finanční správy.

Kromě toho můžete daňové přiznání zaslat poštou, přičemž územní pracoviště, kam spadáte, najdete opět na webu finanční správy. Rozhodující je místo vašeho trvalého pobytu.

Výjimka pro vás nastává ve chvíli, kdy máte podle zákona jako daňový subjekt zpřístupněnou datovou schránku nebo máte zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. V té chvíli jste povinni podat daňové přiznání buď elektronicky přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu s elektronickým podpisem, nebo skrze datovou schránku.

Když prošvihnete lhůtu

Každý rok jsou lhůty pro podání daňového přiznání známy dlouho dopředu a každoročně se najde řada lidí, která lhůtu jednoduše nestihne dodržet. Finanční úřady s tím počítají a nezačínají udělovat pokuty hned od následujícího dne. Naopak dávají opozdilcům šanci přinést daňové přiznání pozdě, ale ještě bez pokuty.

Pokud nestihnete řádný termín pro podání daňového přiznání, máte ještě 5 pracovních dní na nápravu. V letošním roce tedy posledním dnem, kdy můžete daňové přiznání podat bez pokuty, je pondělí 8. dubna 2019. Pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce, máte možnost bez pokuty odevzdat do pondělí 8. července 2019.

Tyto hraniční termíny ale znamenají, že nejpozději v tento den musí být daňové přiznání doručeno finančnímu úřadu. Nestačí tedy razítko pošty. Finanční úřad musí dokumenty reálně obdržet, buď fyzicky, nebo elektronicky.

Pokud propásnete i tyto lhůty, začnou vám již bohužel nabíhat úroky z prodlení. Ty činí 0,05 % z vyměřené daně za každý den prodlení. Pokud bylo vaše podnikání ztrátové, je pokuta vyměřena jako 0,01 % z daňové ztráty za každý den prodlení. Maximálně však pokuta může činit 5 % z vyměřené daně a max. 300 000 Kč. Pokutu ale nedostanete, pokud nedosáhne 200 Kč.

Podávám přiznání ve stylu „sorry jako“

Leckoho by mohlo napadnout, že když mu po vyplnění daňového přiznání vyjde, že daň platit stejně nemusí, takže mu ji Finanční úřad nebude mít z čeho vyměřit, nemusí se obtěžovat s vyplňováním a může celou věc hodit za hlavu. Nebo že je výše daně minimální, a tak by výše pokuty stejně nepřesáhla 200 Kč, tudíž na co se namáhat s vyplňováním. Takhle to ale nefunguje. Pokud daňové přiznání nepodáte vůbec, bude vás finanční úřad vyzývat, ať ho podáte. Když budete výzvy ignorovat, dostanete penále, jehož výše začíná na 500 Kč.

Pokutu vám pak mohou snížit na polovinu, když formulář podáte do 30 dnů po uplynutí řádné lhůty a jinak u vás finanční úřad žádné jiné prodlení neeviduje. Ohledně placení daně pak máte ještě po řádném termínu 4 dny na nápravu bez sankce. Pátý den ale začíná nabíhat úrok z prodlení, který je ve výši roční repo sazby stanovené centrální bankou a zvýšený o 14 procentních bodů. Úrok se pak počítá za každý den prodlení.

Do kdy daň zaplatit

Posledním dnem pro úhradu daně je zároveň poslední den řádného termínu pro odevzdání daňového přiznání. Tedy pondělí 1. dubna 2019 v případě, že si jej zpracováváte sami, a pondělí 1. července 2019 v případě, že jej za vás zpracovává daňový poradce.

V tyto dny ale už musí mít finanční úřad daň zaplacenou na svém účtu. Zaplatit ji můžete několika způsoby:

  • bankovním převodem,
  • v hotovosti na územním pracovišti finančního úřadu,
  • v hotovosti prostřednictvím poukázky typu A.

Pokud využijete možnost platby bankovním převodem nebo poukázkou typu A, má bankovní účet tvar předčíslí-matrika/kód banky. Předčíslí pro daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání je 721. Matrika závisí na místní příslušnosti k finančnímu úřadu, viz Bankovní účty finančních úřadů. Kód banky je vždy 0710 (Česká národní banka).

Variabilní symbol je vaše rodné číslo. Konstantní symbol je v případě bezhotovostní úhrady 1148.

Lhůty pro podání přehledů

Společně s daňovým přiznáním se pojí i podání Přehledů o příjmech a výdajích, a to pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Lhůty pro jejich podání se řídí tím, kdy jste podali daňové přiznání. Ode dne podání daňového přiznání vám totiž běží 30denní lhůta, ve které musíte oba zmíněné přehledy podat daným institucím. Pokud byste tedy využili nejzazšího termínu, a to pondělí 1. dubna 2019, musí vaše zdravotní pojišťovna a ČSSZ obdržet zmíněné přehledy do čtvrtka 2. května 2019.

Pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce, musíte to zdravotní pojišťovně a ČSSZ oznámit do úterý 30. dubna 2019 včetně toho, že jí doložíte plnou moc. Přehledy o příjmech a výdajích pak můžete dodat až do středy 31. července 2019.

Jestliže nemáte povinnost podávat daňové přiznání, pak zmíněný přehled pro zdravotní pojišťovnu musíte doložit do neděle 8. dubna 2018.

skoleni_4_3

Nedoplatky

Pokud byste měli na sociálním či zdravotním pojištění nějaké nedoplatky, je nutné je uhradit nejpozději do 8 dnů od podání zmíněného přehledu. Pokud byste přehledy podávali v poslední možný den, musíte nedoplatky uhradit do pátku 10. května 2019, respektive do čtvrtka 8. srpna 2019, pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce.

V následujících týdnech vám přineseme několik návodů a postupů při podávání daňového přiznání v různých životních situacích.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).