Hlavní navigace

Jak vyplnit daňové přiznání (PŘÍKLAD)

6. 3. 2019
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Chystáte se na vyplňování daňového přiznání? Zkuste to s námi, přinášíme podrobný návod krok za krokem. Hodit se vám může i daňová kalkulačka a formuláře ke stažení.

V předchozím článku Daňové přiznání 2019: co je dobré vědět, než začnete vyplňovat jsme si shrnuli veškeré informace, které se vám před vyplňováním mohou hodit, jako jsou termíny, které máte dodržet, sankce, které hrozí, jaké povinnosti máte apod.

Pomalu je tak čas přesunout se k samotnému vyplnění daňového přiznání. To si ukážeme na několika modelových příkladech. V příkladech využíváme možnosti vyplnit daňové přiznání v interaktivním daňovém formuláři v Excelu, který si můžete stáhnout u nás na Měšci a vyplňovat s námi krok za krokem. Pokud navíc splňujete tyto podmínky, máte formuláře zdarma:

 • Váš daňový základ nepřekročí částku 300 000 Kč (řádek 42).
 • Součet všech zdanitelných příjmů za zdaňovací období nepřekročí částku 800 000 Kč.

Zaměstnání a podnikání v jednom

Pan Martin Veselý byl po celý rok 2018 zaměstnán na hlavní pracovní poměr jako grafik v jedné nadnárodní firmě. Jeho hrubý příjem činil 35 000 Kč hrubého měsíčně, respektive 420 000 Kč ročně.

Kromě toho se ale grafikou živil i ve volném čase v rámci různých zajímavých projektů, a to jako OSVČ. Takto si za rok vydělal dalších 150 000 Kč.

V tomto případě bude k vyplnění Přiznání k dani z příjmu fyzických osob potřebovat následující dokumenty:

Jdeme tedy vyplňovat daňové přiznání krok za krokem.

Základní data

Vyplňování daňového formuláře nám velmi usnadní předvyplnění dat v záložce ZÁKL_DATA. Tam vyplníme veškeré údaje.

Vyplnění tabulky se základními daty.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplnění tabulky se základními daty.

Rodné číslo napíšeme do políčka bez lomítka. Stejně tak rodné číslo uveďte i nahoře v kolonce DIČ, pokud nemáte DIČ přiděleno.

U zažlucených políček vybíráme variantu z připraveného seznamu. Jsou to:

 • Finanční úřad pro:
 • Územní pracoviště v, ve, pro,
 • Stát:
 • Předmět podnikání.

Díky vyplnění této tabulky se nám následně data překopírují na příslušná místa v daňovém přiznání, takže je nebudeme muset stále opisovat dokola.

Tip: Nevíte si rady? K výpočtům můžete použít i naši daňovou kalkulačku na Měšci.

První strana

První strana daňového přiznání je v excelovém souboru nazvaná DAP1. Na ní ale nic vyplňovat nebudeme. Překopírovaly se nám do ní totiž data z předchozí záložky – ZÁKL_DATA. Správně byste tedy měli mít automaticky vyplněno toto:

První strana daňového přiznání - vyplněná automaticky.
Autor: Veronika Doskočilová

První strana daňového přiznání – vyplněná automaticky.

Necháváme vyplněnou i kolonku, že podáváme řádné daňové přiznání, jelikož jsme ještě stále v termínu, kdy se podávají řádná daňová přiznání, a zároveň je toto první daňové přiznání, nikoli opravné.

Pokud odevzdáváte daňové přiznání poprvé a v termínu, jde o řádné daňové přiznání. Pokud jste zjistili, že v něm máte chybu a opravíte ji ještě před uplynutím lhůty pro podání řádného daňového přiznání, jde o opravné daňové přiznání. Těch můžete podat i několik. Finanční úřad vezme v potaz jen to poslední. Pokud ale zjistíte, že máte v přiznání chybu, chcete ji opravit, ale lhůta pro podávání řádného daňového přiznání už vypršela, podáváte dodatečné daňové přiznání.

Druhá strana daňového přiznání

Přesuneme se tedy dále, a to na záložku DAP2, která představuje druhou stranu daňového přiznání. Na ní bude pan Martin řešit své příjmy z pracovního poměru u zaměstnavatele. Vyplňovat bude tyto kolonky:

 • Řádek 31 – Úhrn příjmů od všech zaměstnavatelů.
 • Řádek 32 – Úhrn povinného pojistného podle § 6 odst. 12 zákona.

Obě částky zjistí z Potvrzení o zdanitelných příjmech, které je na požádání povinen vydat jeho zaměstnavatel. V případě, že by pan Martin měl za rok 2018 zaměstnavatelů více, pak by si samozřejmě musel požádat o toto potvrzení u všech. Do zmíněné kolonky by pak psal součet všech příjmů od jednotlivých zaměstnavatelů, od toho se kolonka nazývá úhrn.

Potvrzení o zdanitelných příjmech se tyto částky nacházejí pod řádky č. 1 a č. 6.

Pan Martin však měl jen jednoho zaměstnavatele. Do zmíněných dvou kolonek tedy vypíše částky, které má v Potvrzení o zdanitelných příjmech, a zbytek se již dopočítá sám.

Vyplněná druhá strana daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná druhá strana daňového přiznání.

Daň, kterou by měl ve finále pan Martin zaplatit, se nachází na řádku č. 60. Tu ale zatím nebereme v potaz, jelikož jsme zatím neuplatnili žádné slevy na dani.

Třetí strana daňového přiznání

Na třetí straně daňového přiznání DAP3 budeme vyplňovat úhrn stažených záloh, a to na:

 • řádku 84 – Úhrn sražených záloh na daň z příjmů ze závislé činnosti (po slevách na dani).

Tuto hodnotu najdeme opět ve výše zmíněném Potvrzení o zdanitelných příjmech, a to na řádku č. 12. Nic víc opět zatím nevyplňujeme.

Vyplněná třetí strana daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná třetí strana daňového přiznání.

Na řádku 91 se dopočetla skutečná výše daně z příjmu. Ta může mít tři varianty:

 • Výše daně, která zbývá doplatit, je záporná – vy dostanete od finančního úřadu přeplatek.
 • Výše daně, která zbývá doplatit, je kladná – vy musíte tuto částku finančnímu úřadu doplatit.
 • Výše daně, která zbývá doplatit, je 0 Kč – to znamená, že jste na zálohách odvedli přesně tolik, kolik jste měli.

Momentálně platí situace, kdy pan Martin odvedl v roce 2018 na zálohách na daň z příjmu přesně tolik, kolik měl odvést. Nic nedluží ani mu nebude nic vráceno.

Čtvrtá strana daňového přiznání

Na čtvrté stránce daňového přiznání DAP4 budeme vyplňovat, kolik Potvrzení o zdanitelných příjmech jsme použili. Toto číslo vepíše na:

 • řádek č. 8 – Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a o sražených zálohách na daň a daňovém zvýhodnění za příslušné zdaňovací období.

Protože měl pan Martin jen jediného zaměstnavatele, vepisuje do kolonky č. 1.

Vyplněná čtvrtá strana daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná čtvrtá strana daňového přiznání.

Na spodní straně je vytištěna žádost o vrácení přeplatku. Pokud bychom jej měli, automaticky by se tato kolonka vyplnila. Pan Martin má ale nulový součet, takže přeplatek se ho netýká.

Tímto máme vyplněnou jednu část daňového přiznání – tu, která se týkala příjmů ze zaměstnání, tedy ze závislé činnosti. Nyní musíme ještě vyplnit část týkající se podnikání.

Výdajový paušál

Pan Martin si za rok 2018 vydělal jakožto OSVČ celkem 150 000 Kč. Výdaje ale v souvislosti s grafickými pracemi neměl moc velké, a tak se mu vyplatí využít výdajový paušál ve výši 60 %, jelikož jde o volnou živnost.

Do záložky 1Př1, tedy Přílohy č. 1 daňového přiznání, zaškrtne, že uplatňuje výdaje procentem z příjmů. Následně bude vyplňovat tato políčka:

 • Řádek 101 – příjmy podle § 7 zákona.

Na řádek 101 vepíše, jaký byl jeho příjem z volné živnosti. Tedy v tomto případě 150 000 Kč. Více už vyplňovat nemusíme, jelikož formulář zbytek propočítá sám. Jelikož jsme v záložce ZÁKL_DATA uvedli, o jakou živnost jde, formulář automaticky zvolil odpovídající výši výdajového paušálu.

Vyplněná příloha daňového přiznání.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplněná příloha daňového přiznání.

Částka, kterou je potřeba zdanit, činí 60 000 Kč. Ta se zároveň propsala i na druhou stránku daňového přiznání – do záložky DAP2 na řádek 37.

Na řádku 37 se zobrazuje částka, kterou je potřeba zdanit.
Autor: Veronika Doskočilová

Na řádku 37 se zobrazuje částka, kterou je potřeba zdanit.

A změnila se také výše daně, kterou je třeba zaplatit. Pan Martin už nemá nulový součet. Nyní má nedoplatek ve výši 9000 Kč.

Konečná výše daně se zobrazuje na řádku č. 91.
Autor: Veronika Doskočilová

Konečná výše daně se zobrazuje na řádku č. 91.

Tímto by mohlo vyplňování daňového přiznání skončit. A pokud jste v roce 2018 neučinili žádný dar ani platby odborům, či neuplatňujete slevy na manžela a děti, také pro vás vyplňování pro letošní rok končí.

My ale pokračujeme dál a zkusíme si vyplnit daňové přiznání v případě, kdy pan Martin ještě má k uplatnění další položky. V roce 2018 se totiž rozhodl darovat 2000 Kč, dále chce uplatnit 2000 Kč, které platil odborům, a kromě toho chce také uplatnit slevu na manželku.

A vzhledem k tomu, že nově je možné uplatnit daňové slevy i v případě využití výdajového paušálu, chce toho pan Martin využít.

Odečitatelné položky

Odečítání darů a peněz, které jste darovali odborům, se provádí na druhé straně daňového přiznání, tedy v záložce DAP2. Tam se uplatňují odečitatelné položky.

Ve 3. oddílu – Nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky a daň celkem – bude pan Martin vyplňovat tato okénka:

 • Řádek 46 – Hodnota bezúplatného plnění – daru/darů (vyplní 2000 Kč).
 • Řádek 50 – Odborové příspěvky (vyplní 2000 Kč).
Uplatnění odečitatelných položek.
Autor: Veronika Doskočilová

Uplatnění odečitatelných položek.

Nyní ještě zbývá uplatnit slevu na manželku.

Sleva na manželku

Pro uplatnění slevy na manželku musíme přejít na třetí stranu daňového přiznání, tedy na záložku DAP3. Úplně nahoře vyplníme jméno a rodné číslo manželky a dále budeme vyplňovat tyto kolonky:

 • 65a – Sleva na manželku/manžela.

Na řádku 65a vyplní pan Martin pouze počet měsíců, po které byla paní Sára jeho manželka. Výsledná částka se už dopočítá sama.

Uplatněním uvedené slevy se částka, kterou má pan Martin uhradit, změnila na zápornou. Tyto peníze ale od finančního úřadu nedostane. Daňový bonus mu totiž vznikne jen v případě, že by uplatňoval slevu na děti.

Vyplnění údajů o manželce. Následně vzniká nárok na daňový bonus.
Autor: Veronika Doskočilová

Vyplnění údajů o manželce. Následně vzniká nárok na daňový bonus.

Na druhou stranu ale nebude muset pan Martin ani nic doplácet na dani z příjmů.

Tip do článku - účto fakturace duben

Tím je vyplňování daňového přiznání pro pana Martina hotové. Zbývá poslední povinnost. Daňové přiznání vytisknout, vlastnoručně podepsat a doručit na adresu finančního úřadu.

V jednom z dalších článků si ukážeme, jak správně vyplnit přehledy pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).