Hlavní navigace

Daňové přiznání 2019: Snižte si daně, projděte si přehled slev

5. 3. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Daňové přiznání za rok 2018 se blíží. Kdo nemá poradce, musí ho odevzdat do začátku dubna. Projděte si seznam daňových slev, které v něm můžete využít.

Snížit daň si můžete daňovými slevami a odečitatelnými položkami. Rozdíl v nich je ten, že zatímco daňové slevy odečítáte až od vypočtené daně z příjmů, odečitatelné položky odečítáte už od daňového základu.

Každá stokoruna u slevy skutečně představuje stokorunovou úlevu, u odečitatelné položky je to ale jen 15 korun. Když totiž snížíte daňový základ o stovku, výsledná daň se sníží jen o 15 korun, protože sazba daně z příjmů je 15 procent.

Daňové slevy jsou tedy výhodnější. Právě na ně se v dnešním textu zaměříme. O odečitatelných položkách si řekneme příště.

Sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí 24 840 korun. Na slevu mají nárok všichni, kdo měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši. Platí to i v případech, kdy výdělečná činnost trvala pouze po část roku.

Sleva na děti (daňový bonus)

Za rok 2018 činí sleva na první vyživované dítě 15 204 korun za rok (1267 Kč/měsíc), na druhé dítě 19 404 korun za rok (1617 Kč/měsíc) a na každé další dítě 24 204 korun za rok (2017 Kč/měsíc).

Slevu lze uplatnit na dítě žijící ve společné domácnosti, které je nezletilé (až do ukončení povinné školní docházky), nebo do dovršení 26 let dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. Slevu může využít jen jeden z rodičů.

Je-li nárok poplatníka na daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost vypočtená za příslušné zdaňovací období, je vzniklý rozdíl daňovým bonusem. Poplatník může daňový bonus uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 korun. Maximálně je možné čerpat bonus do výše 60 300 korun ročně. Bonus získá jen ten, jehož zdanitelný příjem je alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za loňský rok je to tedy minimálně 73 200 korun.

Sleva za umístění dítěte

Neboli školkovné, které odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období. Maximální výše slevy odpovídá minimální mzdě. Za rok 2018 to tedy dělá nejvýše 12 200 korun. Slevu může využít jen jeden z rodičů a lze ji uplatnit, pouze žije-li vyživované dítě s poplatníkem daně ve společně hospodařící domácnosti. 

Sleva na manžela/ku

Slevu ve výši 24 840 Kč za rok může uplatnit poplatník žijící ve společné domácnosti s manželem (manželkou), který nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období částku 68 000 korun. Je-li manželovi (manželce) přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

Příjmy, které se do příjmu manžela nezahrnují (úplný výčet):

  • dávky státní sociální podpory,
  • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
  • dávky osobám se zdravotním postižením,
  • dávky pomoci v hmotné nouzi,
  • příspěvek na péči, sociální služby,
  • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
  • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
  • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
  • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání,
  • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen.

Sleva na studenta 

Až 4020 korun mohou uplatnit studenti za dobu, po kterou se soustavně připravují na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a to až do dovršení věku 26 let, nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání, až do dovršení věku 28 let.

Slevu lze uplatnit jen za kalendářní měsíce, na jejichž počátku byly splněny uvedené podmínky. Za každý měsíc jde o jednu dvanáctinu, tedy 335 korun.

Základní sleva na invaliditu 

Slevu ve výši 2520 korun ročně (210 Kč měsíčně) mohou uplatnit lidé pobírající důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně. Slevu mohou uplatňovat i v momentě, kdy jim výplata invalidního důchodu přestala, protože už dostávají starobní důchod.

Rozšířená sleva na invaliditu 

Daňová sleva 5040 korun ročně (420 korun měsíčně) je určena lidem, kteří jsou invalidní ve třetím stupni.

Tip do článku - účto fakturace duben

Sleva na držitele průkazu ZTP/P 

Je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P má nárok na daňovou slevu 16 140 korun ročně (1345 korun měsíčně).

Sleva na evidenci tržeb

Podnikatelé mohou čerpat slevu až ve výši 5000 Kč. Sleva může dále být maximálně ve výši kladného rozdílu mezi 15 procenty dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Slevu na evidenci tržeb lze uplatnit pouze ve zdaňovacím období, ve kterém poplatník poprvé zaevidoval tržbu, kterou má podle zákona o evidenci tržeb povinnost evidovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).