Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2015 v kostce

1. 1. 2015
Doba čtení: 17 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
K jakým změnám dojde s příchodem roku 2015 a jak na tom bude vaše peněženka? Přečtěte si podrobnosti v našem velkém rozcestníku.

K prvnímu lednu na serveru Měšec.cz tradičně patří souhrn novinek, které přináší nadcházející rok. Některé potěší, jiné méně. Alespoň, že vás nepřekvapí. 

Minimální mzda se zvyšuje na 9200 Kč

V roce 2015 dochází k růstu minimální mzdy o 700 Kč z 8500 na 9200 Kč měsíčně. Znamená to, že minimální hodinová mzda vzrostla z 50,60 Kč na hodinu na 55 Kč. Cílem vládní koalice je postupně zvyšovat v průběhu let minimální mzdu až k 40 % průměrné mzdy. V současnosti pobírá minimální mzdu jen několik procent pracujících.

Období Výše minimální mzdy v Kč za měsíc Výše minimální mzdy v Kč za hodinu
1. 2. 1991 2000 10,8
1. 1. 1992 2200 12
1. 1. 1996 2500 13,6
1. 1. 1998 2650 14,8
1. 1. 1999 3250 18
1. 7. 1999 3600 20
1. 1. 2000 4000 22,3
1. 7. 2000 4500 25
1. 1. 2001 5000 30
1. 1. 2002 5700 33,9
1. 1. 2003 6200 36,9
1. 1. 2004 6700 39,6
1. 1. 2005 7185 42,5
1. 1. 2006 7570 44,7
1. 7. 2006 7955 48,1
1. 1. 2007 8000 48,1
1. 8. 2013 8500 50,6
1. 1. 2015 9200 55

Minimální mzda však není všeříkající pojem, neboť existuje takzvaná zaručená mzda, která stanovuje zaručené mzdy podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávaných prací. Je zde 8 skupin s tím, že samotná výše takzvané „minimální mzdy“ se nachází v první skupině prací.

Skupina prací Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za hodinu Nejnižší úroveň zaručené mzdy v Kč za měsíc
1. 55 9200
2. 60,7 10 200
3. 67 11 200
4. 74 12 400
5. 81,7 13 700
6. 90,2 15 100
7. 99,6 16 700
8. 110 18 400

Podrobnosti najdete v článku: Minimální mzda se sice zvýšila na 9200 Kč, někdo ale získá i 18 400 Kč

Zdravotní a sociální pojištění a průměrná mzda

Základ pro výpočet nových záloh vždy najdeme ve vyhlášce MPSV (tentokrát č. 208/2014 Sb.), která stanoví průměrnou mzdu od 1. ledna 2015. 

Tu odvozujeme od výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, který činí 25 903 Kč a podle přepočítacího koeficientu 1,0273. Prostým násobením tedy získáme částku 26 610,1519, kterou zaokrouhlíme na celé Kč nahoru. Pro letošní rok 2015 tedy platí průměrná mzda ve výši 26 611 Kč.

Minimální záloha na sociální pojištění 2015

Minimální záloha se stanovuje jako 29,2 % z jedné čtvrtiny průměrné mzdy, tedy z částky 6653 Kč (tj. minimální měsíční vyměřovací základ), protože je nutné zaokrouhlovat na celé koruny. Podle těchto pravidel pak získáme minimální zálohu na pojistné pro rok 2015, která činí po zaokrouhlení 1943 Kč

Pokud se účastníte důchodového spoření a vyvádíte 3 % z pojistného do druhého pilíře, činí vaše minimální záloha 26,2 % z minimálního měsíčního vyměřovacího základu, tedy 1744 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru).

Záloha pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se stanovuje jako 29,2 % z jedné desetiny průměrné mzdy (minimální měsíční vyměřovací základ pro vedlejší činnost), tedy jako 29,2 % z částky 2662 Kč (zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru). Pro příští rok tedy bude platit minimální záloha ve výši 778 Kč (záloha se také zaokrouhluje na celé koruny nahoru). Pokud spoříte ve druhém pilíři, činí záloha pro vedlejší činnost 698 Kč

Srovnání vybraných údajů za rok 2012, 2013, 2014 a 2015
Údaj platný pro rok 2012 2013 2014 2015
Průměrná mzda 25 137 Kč 25 884 Kč 25 942 Kč 26 611 Kč
Minimální záloha (hlavní činnost) 1836 Kč 1890 Kč 1894 Kč 1943 Kč
Minimální záloha (vedlejší činnost) 735 Kč 756 Kč 758 Kč 778 Kč

Nemocenské pojištění v roce 2015

U nemocenského pojištění ke změně u minimálního vyměřovacího základu nedochází, a proto se nemění ani výše minimální zálohy OSVČ. 

Samotné nemocenské se ale od roku 2015 zvýší, a to díky rostoucím redukčním hranicím, které budou následující: 

 1. redukční hranice: 888 Kč
 2. redukční hranice: 1331 Kč
 3. redukční hranice: 2662 Kč

Návod, jak vypočítat nemocenskou, najdete v článku: Kolik peněz dostanete za nemoc?

Minimální zálohy na zdravotní pojištění 2015

Minimální záloha na zdravotní pojištění se opět odvozuje od všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, a poté opět ze sazby pro pojistné ve výši 13,5 %. Pro příští rok tedy bude činit 13 305,5 (minimální měsíční vyměřovací základ)  x 13,5 % = 1797 Kč (opět zaokrouhlujeme na celé Kč nahoru)

Srovnání vybraných ukazatelů za rok 2014 a 2015
Rok 2014 2015
Minimální vyměřovací základ 12 971 Kč 13 305,5 Kč
Minimální záloha 1752 Kč 1797 Kč

Nezaměstnaní

Osoby bez zdanitelných příjmů si připlatí na odvodech

Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) jsou:

 • žena v domácnosti, která se celodenně nestará o dítě do 7 let věku (nebo o dvě děti do 15 let),
 • student, který je starší 26 let věku, nebo studující na škole, která není označena jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové typy studia),
 • nezaměstnaný, který není evidován na úřadu práce,
 • zaměstnanec pracující výhradně na dohodu o provedení práce. Příjem nesmí přesáhnout 10 000 Kč měsíčně,
 • osoba s příjmy výhradně z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu či s ostatními příjmy dle ZDP. 

Tito lidé si musejí po zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2015 zvýšit povinné odvody na zdravotní pojištění o 94 Kč. Minimální mzda vzrostla z 8500 Kč na 9200 Kč. Proto se z ní vypočítaná částka pojistného (13,5 %) zvýšila z dosavadních 1148 Kč na 1242 Kč. Navýšené pojistné tedy začněte platit nejpozději do 8. února 2015, kdy bude splatné pojistné za leden.

Více podrobností najdete v článku Samoplátci si připlatí na zdravotním, nezaměstnaní si více přivydělají

Jste na „pracáku“? Budete moci vydělat více

Jste uchazečem o zaměstnání? Pak místo 4250 Kč v roce 2014 si budete moci vydělat až 4600 Kč měsíčně. To se vztahuje i na invalidní důchodce s I. nebo II. stupněm invalidity.

Novinky ve zdanění pracujících

Nová kombinace pravidel pro autorské honoráře

Pokud od 1. 1. 2015 váš autorský honorář nepřesáhne za kalendářní měsíc 10 000 Kč, pak se váš příjem zdaní 15% sazbou. 

Zatímco však v roce 2014 bylo možné čerpat například za neperiodickou publikaci (v případě, že jste například napsali knihu), od roku 2015 je nutné tento příjem danit jako jiný příjem z podnikání a samostatné výdělečné činnosti.  

Znamená to, že autorské honoráře budete moci uplatnit jen například u příjmů za příspěvek do novin, časopisu, rozhlasu nebo televize.

Zastropování paušálních výdajů

V roce 2015 je zastropován také 60% a 80% výdajový paušál. Znamená to, že u 60% výdajového paušálu, kam patří ostatní živnosti, budete moci uplatnit výdaje do výše 1,2 mil Kč. U živností řemeslných nebo zemědělských, kde se uplatňuje 80% výdajový paušál, si uplatníte výdaje až do výše 1,6 mil. Kč.

Prakticky to znamená, že paušální výdaje budete moci u všech činností uplatnit až do příjmů ve výši 2 000 000 Kč. Podrobnosti najdete v článku: Co se změnilo u paušálních výdajů u příjmů ze samostatné činnosti? 

Období / Příjem Příjmy ze zemědělské výroby Příjmy z živnosti řemeslné Ostatní živnosti Příjmy z jiného podnikání, včetně nezávislého podnikání Příjmy z užití nebo poskytnutí práv průmyslového nebo duševního vlastnictví
Do 31.5.1993 50% 30% 30% 30% 30%
Do 31.12.2005 50% 25% 25% 25% 30%
Do 30.9.2009 80% 60% 50% 40% 40%
Do 31.12.2009[1] 80% 80% 60% 60% 60%
Do 31.12.2010 80% 80% 60% 40% 40%
Do 31.12.2012 80% 80% 60% 40% 40%
Do 31.12.2014 80% 80% 60% 40% (limit 800 000 Kč) 40% (limit 800 000 Kč)
Rok 2015 80% (limit 1 600 000 Kč) 80% (limit  1 600 000 Kč) 60% (limit 1 200 000 Kč) 40% (limit 800 000 Kč) 40% (limit 800 000 Kč)

Více dětí = výhody

Daňové zvýhodnění na druhé a každé další dítě vzroste. Zatímco za první dítě si budete moci z daní odečíst i nadále 1117 Kč měsíčně (13 404 Kč ročně), na druhé dítě už 1317 Kč měsíčně (15 804 Kč ročně) a na třetí a každé další dítě to bude 1417 Kč měsíčně (17 004 Kč ročně ). 

Jak změnu pocítíte na své čisté mzdě? Podívat se můžete na konkrétní příklady, jejichž výsledky přehledně shrnují grafy a tabulky v naší fotogalerii. 

Porovnání výše čisté mzdy s daňovým zvýhodněním pro rok 2014 a 2015
Děti, na které lze slevu čerpat Čistá mzda v roce 2014 Čistá mzda v roce 2015 Rozdíl za měsíc/rok
Bez dětí 15 850 Kč 15 850 Kč 0 Kč
1 dítě 16 967 Kč 16 967 Kč 0 Kč
2 děti 18 084 Kč 18 284 Kč 200 Kč/2400 Kč
3 děti 19 201 Kč 19 701 Kč 500 Kč/6000 Kč

Výpočty: Gabriela Hájková

Všechny výpočty a další podrobnosti o této novince najdete v článku Kolik peněz ušetří změna daňového zvýhodnění rodinám s dětmi?

Sleva pro pracující důchodce

Pracující důchodci si mohou uplatnit jak slevu na poplatníka pro rok 2014 a 2015, ale i slevu za rok 2013, jak rozhodl Ústavní soud. Pro získání prostředků ale musí důchodci o peníze požádat u zaměstnavatele nebo podáním dodatečného daňového přiznání. V případě, že poplatník neuplatnil slevu v zaměstnaneckém poměru a dosud řádné daňové přiznání nepodal, může tak učinit dodatečně. Sankce za pozdní podání by v tomto případě neměly být účtovány.

O vrácení peněz mohou požádat i ti, kteří sice vedlejší příjmy k důchodu nemají, ale jejich penze přesahuje ročně částku 306 000 Kč, a ta tak podléhá dani z příjmu.

Dodatečné daňové přiznání by mělo být podáno do konce měsíce, který následuje po tom, ve kterém poplatník zjistil, že jeho daň má být ve skutečnosti nižší než ta, kterou odvedl. V případě, že řádné přiznání nebylo podáno, je nutné tak učinit nejdéle do 1. dubna 2017

Staronový limit po překročení zdaní celý důchod

Novela zákona o daních z příjmu (již dříve schválená) zavádí od ledna limit pro vlastní příjem ze zaměstnání, podnikání či pronájmu pro penzisty, kteří pobírají starobní důchod a zároveň si k němu ještě přivydělávají. Pokud překročí výší ročního příjmu hranici 840 000 Kč, dojde ke zdanění celého důchodu bez ohledu na to, v jaké měsíční výši je vyplácen. (Ke zdanění dojde kvůli ztrátě nároku na osvobození od daně. Důchodce musí do konce zdaňovacího období podat daňové přiznání.)

Do tohoto limitu se nebudou započítávat příjmy osvobozené a příjmy, kde se daň vybírá srážkou.

Podrobnosti najdete v článku „Staronový“ limit zdaní důchod více penzistům

Další daňové novinky

Zavedení limitů u bezúplatného příjmu

Bezúplatná plnění (příjmy v podobě majetkového prospěchu plynoucího z bezúročné zápůjčky, výpůjčky či výprosy) jsou od roku 2015 osvobozené od daně, pokud je získáte od osob v příbuzenské linii přímé, vedlejší, žijící s vámi ve společně domácnosti nejméně jeden rok, nebo pokud nepřesáhnou v úhrnu hranici 100 000 Kč od téže osoby ve zdaňovacím období nebo období, za které podáváte daňové přiznání. 

Individuální prominutí penále a snížení pokut

Novela daňového řádu nově připouští individuální prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkané částky, pokud vzniknou po začátku roku 2015. 

Finanční úřad vám bude moci prominout maximálně tři čtvrtiny penále a dokonce celý úrok z prodlení a úrok z posečkání. 

U opozděného tvrzení daně, která vzniká kvůli pozdnímu podání řádného daňového tvrzení, se sníží pokuty. Pokud bude dílčí základ daně z příjmů ze závislé činnosti dosahovat více než 50 % celkového základu daně s tím, že poplatník podá přiznání opozděně, pak se mu pokuta sníží na desetinu.

Úrok z odpočtu

Od roku 2015 dochází také k zavedení tzv. úroku z odpočtu, což by měl být jakýsi postih finančního úřadu pro případ, kdy zadržuje nadměrný odpočet v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností (POP) po dobu delší než pět měsíců. Daňový subjekt bude mít v takové situaci nárok na vyplacení úroku odpovídající výši reposazby stanovené centrální bankou zvýšené o jeden procentní bod.

Pokud se bude jednat o řízení zahájené ještě před začátkem roku 2015, bude se lhůta i přesto počítat až od 1.1. 2015. 

Více se dočtete v článku Změny v dani z příjmů od roku 2015, o kterých (asi) nevíte

Výhoda za zaměstnání znevýhodněných osob

V roce 2015 je zavedena kategorie osob se zdravotním znevýhodněním. Zaměstnavatelé tak budou moci získat příspěvek na jejich zaměstnání nebo si tyto osoby započítat v rámci náhradního plnění. 

Podrobnější informace o tom, jak budou posuzovány stávající posudky s trvalou platností a kdy musí osoby zdravotně znevýhodněné zahájit řízení, najdete v článkuOsoby zdravotně znevýhodněné znovu zavedeny 

Daňové přiznání a solidární daň

Od letošního roku v souvislosti se solidární přirážkou odpadá povinnost podávat daňové přiznání, pokud se vám zvýší pouze záloha na daň z příjmů, ale nedojde zároveň k překročení maximálního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního pojištění.  

Pokud jste tedy v zaměstnaneckém poměru a kvůli vyšším prémiím jste překročili v některých měsících limit pro solidární zvýšení daně u zálohy na daň z příjmů (ale za celý rok tak vysoký základ daně nebyl), nebudete muset podávat daňové přiznání.

Přiznávání „osvobozených příjmů“

V případě, že máte příjem plynoucí z osvobozeného příjmu ve výši 5 mil. Kč a více, pak budete muset tuto skutečnost oznamovat finančnímu úřadu. V případě nesplnění hrozí poměrně vysoké sankce (až 15 % neoznámeného příjmu).

Koeficienty pro daň z nemovitých věcí téměř beze změn

Koeficienty, které ovlivňují výši daně z nemovitých věcí, se u okresních měst pro letošní rok téměř neměnily. Výjimkou je pouze Jablonec nad Nisou, který rošádu s koeficienty začal už v roce 2013, kdy ho podstatně snížil z hodnoty 3,5 na 1,6 kvůli pozdní reakci na změnu statusu na statutární město. Pro letošní rok tedy dochází ke kompenzaci a koeficient se ustálí na hodnotě 2,5. 

K několika mírným změnám u základního koeficientu by podle pracovnice Magistrátu města mělo dojít i v Plzni. Aktuální koeficienty najdete v interaktivní mapě.

Koeficienty pro okresní města platné pro rok 2015 najdete v následující tabulce

Koeficienty daně z nemovitostí
Základní (2015) Základní (2014) Místní (2015) Místní (2014) Podnikatelský (2015) Podnikatelský (2014)
Praha 5 5 1 1 1,5 1,5
Středočeský kraj
Benešov 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 pro stavby (2,5 pro pozemky) 2 2 1 1
Beroun 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Kladno 3,5 3,5 1 1 1 1
Kolín 2,5 2,5 2 2 1 1
Kutná Hora 2 2 2 2 1 1
Mělník 2 2 1 1 1 1
Mladá Boleslav 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Nymburk 2 2 2 2 1 1
Příbram 2,5 2,5 1 1 1 1
Rakovník 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Jihočeský kraj
České Budějovice 3,5 3,5 1 1 1 1
Český Krumlov 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jindřichův Hradec 2,5 2,5 2 2 1 1
Písek 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prachatice 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Strakonice 2 2 1 1 1,5 1,5
Tábor 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Plzeňský kraj
Domažlice 2 2 1 1 1,5 1,5
Klatovy 2 2 1 1 1 1
Plzeň 3,5 3,5 1 1 1 1
Rokycany 2 2 1 1 1 1
Tachov 2 2 2 2 1 1
Karlovarský kraj
Cheb 2,5 2,5 2 2 1 1
Karlovy Vary 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Sokolov 2,5 2,5 2 2 1 1
Ústecký kraj
Děčín 3,5 3,5 1 1 1 1
Chomutov 4,5 4,5 2 2 1,5 1,5
Litoměřice 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Louny 2 (1,4 u staveb) 2 (1,4 u staveb) 2 2 1 1
Most 3,5 3,5 2 2 1 1
Teplice 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Labem 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Liberecký kraj
Česká Lípa 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Jablonec nad Nisou 2,5 1,6 1 1 1 1
Liberec 3,5 3,5 2 2 1 1
Semily 1,6 1,6 2 2 1,5 1,5
Královehradecký kraj
Hradec Králové 4,5 pro pozemky (2 pro stavby 4,5 pro pozemky (2 pro stavby) 3 3 1,5 1,5
Jičín 2 2 1 1 1,5 1,5
Náchod 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Rychnov nad Kněžnou 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Trutnov 3,5 3,5 1 1 1 1
Pardubický kraj
Chrudim 2 2 1 1 1 1
Pardubice 4,5 ( u daně ze staveb 3,5) 4,5 (u daně ze staveb 3,5) 2 2 1,5 1,5
Svitavy 2 2 1 1 1,5 1,5
Ústí nad Orlicí 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Vysočina
Havlíčkův Brod 2 2 2 2 1,5 1,5
Jihlava 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Pelhřimov 2 2 1 1 1,5 1,5
Třebíč 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Žďár nad Sázavou 2 2 1 1 1,5 1,5
Jihomoravský kraj
Blansko 2 2 1 1 1 1
Brno 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Břeclav 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Hodonín 2,5 2,5 1 1 1 1
Vyškov 2,5 u pozemků (2 u staveb) 2,5 u pozemků (2 u staveb) 1 1 1,5 1,5
Znojmo 2,5 2,5 2 2 1,5 1,5
Olomoucký kraj
Jeseník 2 2 2 2 1 1,5
Olomouc 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Prostějov 3,5 3,5 1 1 1 1
Přerov 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Šumperk 2,5 2,5 1 1 1 1
Zlínský kraj
Kroměříž 2,5 2,5 1 1 1 1
Uherské Hradiště 3,5 3,5 2 2 1 1
Vsetín 2,5 2,5 2 2 1 1
Zlín 4,5 4,5 1 1 1,5 1,5
Moravskoslezský kraj
Bruntál 2 2 1 1 1,5 1,5
Frýdek-Místek 3,5 3,5 2 2 1,5 1,5
Karviná 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5
Nový Jičín 2,5 2,5 1 1 1,5 1,5
Opava 3,5 pro pozemky (stavby 2) 3,5 pro pozemky (stavby 2) 2 2 1 1
Ostrava 3,5 3,5 1 1 1,5 1,5

U řady měst platí pro okrajové části jiné koeficienty než pro centrum. V tabulce jsou vždy uvedeny koeficienty pro nemovitosti v centru.

Změny pro rodiny s dětmi

Kromě zvýšení daňového zvýhodnění čekají rodiny s dětmi ještě další příjemné změny, které nechají v rodinném rozpočtu více peněz. 

Porodné i na druhé dítě

Zavedeno je nově porodné i na druhé dítě. Porodné na první dítě stále činí 13 000 Kč, při narození vícerčat pak 19 500 Kč. 

Koeficient, od kterého je ale nárok odvozen, se zvyšuje z 2,4násobku životního minima (18 504 Kč) na 2,7násobek životního minima rodiny (příjem rodiny ve výši 20 817 Kč)

Porodné na druhé dítě je zavedeno ve výši 10 000 Kč. 

Nová daňová sleva na školku

Z daňového hlediska si polepší i rodiče, kteří umisťují své dítě do zařízení péče o děti předškolního věku (tedy např. mateřských školek). Jeden z rodičů si může uplatnit daňovou slevu, která se bude odvíjet od prokazatelně vynaložených výdajů za péči v předškolním zařízení. 

Tzv. sleva na školku je limitována hranicí výše minimální mzdy a rodiče si ji mohou uplatnit už za rok 2014 v daňovém přiznání nebo při zúčtování daně zaměstnavatelem, pokud doloží doklad o uhrazeném školkovném. Za rok 2014 je možné uplatnit slevu maximálně do výše 8500 Kč, za rok 2015 díky růstu minimální mzdy do výše 9200 Kč. 

Všechny podrobnosti najdete v článku: Sleva na školku: Jak získat 8500 Kč krok za krokem

Nižší DPH na pleny a dětskou výživu

Nová vláda odsouhlasila také vytvoření snížené třetí sazby DPH ve výši 10 %, která se bude aplikovat na dětské pleny a nenahraditelnou dětskou výživu. 10% DPH platí i pro léky pro humánní a veterinární účely, knihy pro děti, hudebniny,  výrobky určené pro bezlepkovou dietu a také mlýnské výrobky, slad, škroby a jiné výrobky vymezené celní nomenklaturou, pokud splní kritéria na obsah lepku dle Nařízení Evropské Komise č. 41/2009.

Zahraniční stravné v roce 2015

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo financí ČR stanovuje výši základních sazeb zahraničního stravného. V letošním roce ale k žádné valorizaci zahraničního stravného nedojde.

Sazby stanovené pro rok 2015 vyhláškou č. 242/2014  Sb. zůstávají na úrovni minulého roku, kterou stanovila vyhláška č. 354/2013 Sb. 

Více podrobností najdete v článku Stravné 2015: Příští rok si v zahraničí na dietách nepolepšíte

Životní pojištění 2015

Samoregulace investičního životního pojištění

Česká asociace pojišťoven se rozhodla reagovat na často tristní průběh prodeje životního pojištění, především investičního životního pojištění, a vytvořila nová samoregulační opatření. Tyto nové standardy budou uvedeny do praxe od 1. ledna 2015.

Samoregulační opatření jsou následující: 

 1. Modelace vývoje pojištění – Klient by měl získat při sjednání pojištění informace ohledně vývoje předpokládané výše kapitálové hodnoty a získat informace o případném odkupném v případě předčasného ukončení smlouvy.
 2. Předsmluvní informace o produktech Investičního životního pojištění – Definuje se srovnatelný rozsah informací.
 3. Rekapitulace stavu pojistné smlouvy – Stanovují se minimální povinné informace o aktuálním stavu produktu. 
 4. Standardizovaná nákladovost - Snaha o vytvoření ukazatele, který určuje celkové nákladové položky u IŽP.

Podrobněji o této regulaci se dočtěte v článku: 5 novinek, které mají ochránit před nekalými finančními poradci

Předčasný výběr nebo odpočet za životko

Pokud chcete i za letošek a další roky uplatnit daňové zvýhodnění za platby na životní pojištění, pak vaše pojistná smlouva musí splňovat jednu novou podmínku. Nebude umožňovat provádět průběžné výběry vložených prostředků.

Pokud bude tato podmínka naplněna, bude moci na takovou smlouvu přispívat i zaměstnavatel a jeho příspěvky budou od daně osvobozené. V současnosti si můžete odečítat od základu daně platby za pojistné do výše 12 000 Kč ročně a od zaměstnavatele dostávat příspěvek až 30 000 ročně, který nemusíte danit ani z něj odvádět zdravotní a sociální pojištění. 

K odečítání pojistného musí smlouva trvat nejméně 5 let a končit nejdříve v roce, kdy dosáhnete 60 let věku. Nová podmínka tak znamená, že pokud spoříte méně než 5 let a je vám méně než 60 let, pak si na peníze „nesáhnete“.

V případě, že byste jen uskutečnili předčasný výběr, pak to „levné nebude“. Budete muset dodanit daňové odpočty deset let nazpátek, a to včetně příspěvků od zaměstnavatele.

Smlouvu rušit nemusíte, počkejte si na dodatek

Smlouvu kvůli nové podmínce rozhodně rušit nemusíte. Jelikož se v tomto případě jedná o plošnou změnu, pojišťovny by se s vámi měly spojit ohledně řešení dodatku ke smlouvě. Nenechte si v žádném případě namluvit, že je potřeba zrušit smlouvu a sepsat novou. Je to lež a finanční poradce si chce přilepšit o novou provizi. Vy byste však na to doplatili. 

Více si o změně přečtěte v článku Na výběr peněz z životní pojistky máte čas jen do konce roku 2014

Důchody v roce 2015

Pro rok 2015 proběhla automatická valorizace důchodů, nebylo nutné o ni nijak žádat. Redukční hranice k důchodu najdeme ve vyhlášce MPSV č. 208/2014 Sb,.

Důležité informace o důchodech

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 

 1. První redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 11 709 Kč,
 2. Druhá redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 106 444 Kč.

Důchody v roce 2015 se budou počítat následovně: 

 • základní výměra důchodu se zvyšuje o 60 Kč měsíčně,
 • procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,6 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Konec polopřevodů vozidel

Prvním lednem 2015 končí možnost tzv. polopřevodů aut, které znamenaly nejistotu ohledně vlastníka vozidla. Od nového roku v Centrálním registru vozidel nemůže být auto, které původní majitel odhlásil, ale nový už ho nenahlásil. 

Novinka přidělá práci i autobazarům, které budou muset vozidla přepisovat na sebe. Výjimkou bude situace, kdy se podaří vůz prodat do deseti dnů. Vozidla, která nebudou mít dokumentaci v pořádku, již nebude možné přihlásit. Pokud si tedy dobře neprověříte, od koho vůz kupujete, a zda je k prodeji po právní stránce dobře připravený, riskujete, že s vozem nebudete moci vůbec jezdit.

Novinkou je pokuta ve výši 50 000 Kč. Tu můžete dostat, pokud do 10 dnů řádně vozidlo nepřihlásíte, anebo pokud po ukončení původního vyřazení vozidla (tzv. značky v depozitu) nic nepodniknete. (Vlastně to až tak novinka není, pokutu jste mohli dostat i v loňském roce, ale obojí úřady tolerovaly.)

Co musíte učinit, pokud jezdíte vozem, který není přihlášený, abyste o něj nepřišli? Přečtěte si ve zprávě Nová pravidla registru vozidel vás mohou administrativně připravit o auto

Nižší poplatky za vedení emise akcií

Centrální depozitář cenných papírů (CDCP) sníží od ledna poplatky za vedení emise a to průměrně asi o pětinu. Výše poplatků za vedení emise se odvozuje hlavně z objemu emise a počtu účtů, na které je emise vedena. 

Díky snížení váhy koeficientu objemu se sleva dotkne všech emitentů. Ti nejmenší ušetří ročně stovky korun, ti největší pak až několik desítek tisíc. V průměru se poplatky za tuto službu snižují o 20 %.

Povinné měření tepla v bytech

Od letošního roku by měli mít majitelé bytů v nemovitostech, kde se celkové náklady na teplo rozpočítávají mezi konečné spotřebitele, nainstalovány indikátory topných nákladů. Novinka si klade za cíl spravedlivější rozpočítávání nákladů na teplo.

Jaké měřiče vybrat? Inspirovat se můžete v naší galerii. 

Co vám hrozí, pokud se budete nové povinnosti bránit? To a další podrobnosti najdete v článku Měřiče tepla budou povinné, pokuta ale zatím nehrozí

Zrušení poplatků za recept a u lékaře

Od ledna už se neplatí třicetikorunové poplatky za návštěvu lékaře a za recept v lékárnách. Zůstává tak jen poplatek ve výši 90 Kč za lékařskou a zubní pohotovost.

Zrušení starých účtů finančních úřadů

Ačkoli už dva roky platí nová čísla bankovních účtů finančních úřadů, pokud daňový subjekt náhodou omylem zaplatil na ta původní, centrální banka převáděla automaticky platby na účty nové. Prvním lednem se ale původní účty definitivně ruší. Pokud na ně tedy pošlete prostředky, vrátí se vám zpět a vaše daňová povinnost bude tedy stále nesplněná. 

skoleni_8_6

Aktuální čísla finančních úřadů najdete ve zprávě Nezapomeňte posílat splátky daně na nová čísla finančních úřadů

Platby v hotovosti pouze v nižších částkách

Platby v hotovosti můžete činit maximálně do 270 000 Kč. Do prosince 2014 šlo ještě takto zaplatit 350 000 Kč. Nad stanovenou hranici je nutné posílat peníze bezhotovostně. Opatření má za cíl omezit korupci. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).