Hlavní navigace

„Staronový“ limit zdaní důchod více penzistům

3. 11. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: isifa.com
Od příštího roku začne opět platit limit, po jehož překročení bude některým penzistům zdaněn celý důchod.

Od příštího roku zřejmě neprojde sítem daně z příjmu fyzických osob více důchodců. Někteří z těch, kteří stále pracují a pobírají starobní důchod, ho budou muset celý zdanit.

Rozhodují příjmy za celý rok

Lednem by měla vejít v účinnost novela zákona o daních z příjmu již dříve schválená Poslaneckou sněmovnou. Ta opět zavede limit pro vlastní příjem ze zaměstnání, podnikání či pronájmu pro penzisty, kteří pobírají starobní důchod a zároveň si k němu ještě přivydělávají. Pokud překročí výší příjmu určitou hranici, dojde ke zdanění celého důchodu bez ohledu na to, v jaké měsíční výši je vyplácen.

V případě účinnosti novely by se zdanil celý vyplácený starobní důchod penzistům, jejichž příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, pronájmu nebo příjmy za zaměstnání za rok 2015 přesáhnou v součtu hranici 840 tisíc Kč. V takovém případě by totiž nemohli využít osvobození od daně a do konce března 2016 by museli podat také daňové přiznání. 

Do tohoto limitu se nebudou započítávat příjmy osvobozené a příjmy, kde se daň vybírá srážkou.

Daň zatím jen u vysokých důchodů

Obecně není nijak omezeno, kolik si může člověk pobírající důchod přivydělat. Ba naopak, pokud zůstane penzista i po dosažení důchodového věku výdělečně činný, existuje dokonce možnost si takto důchod mírně zvýšit. Více čtěte v článku Jak si zvýšit vyplácený důchod?

Penze jsou osvobozeny i od placení zdravotního a sociálního pojištění. Dani z příjmu fyzických osob pak podléhá až část důchodu, která přesahuje 36násobek minimální mzdy, která platí k začátku daného roku. Na počátku letošního roku platila minimální mzda ve výši 8500 Kč, takže aktuálně platí limit 306 000 Kč. Od příštího roku se zvýší na 9200 Kč, takže hranice pro zdanění se posune na 331 200 Kč. 

Pokud ale limit rozpočítáme na měsíce, zjistíme, že letos se zdaní pouze důchod, jehož měsíční výše přesáhne částku 25 500 Kč a příští rok pak částku 27 600 Kč. O tom si ale drtivá většina důchodců může nechat jenom zdát.

Zdanění důchodu, ať je jakýkoli

Od příštího roku se nebude tedy zdanění týkat jen důchodů, které dosahují bezmála 30 000 Kč. Pokud vaše příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu dají v součtu víc než 840 000 Kč (odpovídá měsíčnímu příjmu ve výši 70 000 Kč), zdaní se celý důchod a to bez ohledu na to, jak vysoký je. Rozhodujícím faktorem jsou v tomto případě tedy vedlejší příjmy a ne výše vypláceného důchodu.

Modelový příklad

Pan Hebký pobírá starobní důchod a kromě toho má ještě zisk z pronájmu. V roce 2014 jeho důchod činí 13 500 Kč a z pronájmu nemovitostí získává každý rok částku 1 050 000 Kč. 

V roce 2015 dojde k valorizaci důchodu tak, že se základní výměra zvýší z 2340 Kč na 2400 Kč a procentní část důchodu vzroste o 1,6 %. Důchod po valorizaci v roce 2015 měsíčně činí 13 739 Kč. Jakou odvede daň z příjmů fyzických osob za rok 2014 a jakou za rok 2015? Jak se důsledek novely zákona o daních z příjmu projeví?

Příjmy za rok 2014

Důchod = 13 500 Kč měsíčně = 162 000 Kč

Zisk z pronájmu = 1 050 000 Kč

Daň z příjmu = 1 050 000×0,15 % = 157 500 Kč

Daň po odečtení slevy na poplatníka 157 500 – 24 840 = 132 660 Kč Kč

Příjmy za rok 2015

Důchod = 13 739 Kč měsíčně = 164 868 Kč

Zisk z pronájmu = 1 050 000 Kč

Základ daně 164 868 + 1 050 000 = 1 214 868 Kč = 1 214 800 Kč (po zaokr.)

Daň z příjmu = 1 214 800×0,15 % = 182 220 Kč

Daň po odečtení slevy na poplatníka 182 220 – 24 840 Kč = 157 380 Kč

Rozdíl v odvodu v roce 2014 a 2015 je 157 380 – 132 660 = 24 720 Kč

Protože zisk z pronájmu pana Hebkého překročí hranici 840 000 Kč, dojde za rok 2015 ke zdanění celého jeho důchodu. Proto na dani z příjmu fyzických osob za rok 2015 odvede o 24 720 Kč více než za rok předchozí. 

Nenechte se připravit o slevu na dani

Sleva na poplatníka je pro pracující důchodce opět platná. A nejen to. Ti, kteří si ji neuplatnili za rok 2013, mohou žádat stát o vrácení peněz. Ústavní soud totiž svým rozhodnutím zrušil zákon, který zavedla Nečasova vláda a který poplatníkům pobírajícím důchod uplatnit tuto daňovou slevu znemožňoval.

Pro získání prostředků ale musí důchodci o peníze požádat u zaměstnavatele nebo podáním dodatečného daňového přiznání. V případě, že poplatník neuplatnil slevu v zaměstnaneckém poměru a dosud řádné daňové přiznání nepodal, může tak učinit dodatečně. Sankce za pozdní podání by v tomto případě neměly být účtovány.

O vrácení peněz mohou požádat i ti, kteří sice vedlejší příjmy k důchodu nemají, ale jejich penze přesahuje ročně částku 306 000 Kč a ta tak podléhá dani z příjmu.

Dodatečné daňové přiznání by mělo být podáno do konce měsíce, který následuje po tom, ve kterém poplatník zjistil, že jeho daň má být ve skutečnosti nižší než ta, kterou odvedl. V případě, že řádné přiznání nebylo podáno, je nutné tak učinit nejdéle do 1. dubna 2017. 

Ochrana těch, co to nepotřebují?

Limit, který by měl od příštího roku znovu platit, zrušila vláda v čele s Petrem Nečasem pro roky 2013 – 2015. V této době měli důchodci totiž přijít o daňovou slevu na poplatníka. 

Pokud to ale měla být forma kompenzace, pak paradoxně kompenzovala ztrátu daňové slevy jen důchodcům, kteří to potřebovali nejméně. Jen málo z českých penzistů totiž má ročně kromě důchodu ještě příjmy, které přesáhnou hranici 840 000 Kč. Zrušení daňové slevy naopak zasáhlo všechny pracující důchodce (snad jen kromě těch, kterým se danily příjmy srážkou). 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).