Hlavní navigace

Měřiče tepla budou povinné, pokuta ale zatím nehrozí

8. 12. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Majitelům bytů, kteří nebudou mít od nového roku měřič tepla, teoreticky hrozí pokuty. V praxi se zatím ale uplatňovat nebudou. Jak správně vybrat měřič? (GALERIE PRODUKTŮ)

Majitelé bytů by měli do konce roku zajistit instalaci měřičů tepla (pro domácnosti přesněji indikátory topných nákladů)Od nového roku totiž dojde ke změně pravidel pro jeho měření a ve všech budovách, kde se náklady rozdělují mezi nájemníky, tak musí být nově příslušné zařízení. Novinka má za cíl spravedlivé rozpočítávání nákladů. 

Proč ten spěch?

Problémem je, že ačkoli se o této nové povinnosti ví už více než rok, upřesňující vyhlášku ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo teprve počátkem listopadu. Řada domácností, která měřicí zařízení neměla, tak vyčkávala právě na vyhlášku, aby nenainstalovala nevyhovující měřič a nemusela jej pak na své náklady měnit. 

Jak se ukázalo, byly tyto obavy liché. To ale nemění nic na faktu, že po zveřejnění vyhlášky se roztrhl pytel s objednávkami na instalace měřičů a poskytující firmy nestíhají poptávku uspokojovat.

Koho se nová povinnost týká?

Nová povinnost instalovat měřidla platí pro nemovitosti, kde se celkové náklady na teplo rozpočítávají mezi konečné spotřebitele. Klasicky tedy pro paneláky a bytové domy, ale například i školy, úřady, kancelářské budovy, obchodní centra či nemocnice.

Nemusí si s ní naopak lámat hlavu majitelé rodinných domů, chat nebo chalup.

Pokuty spíše nehrozí

Jak jsme zjistili z vyjádření zástupců ministerstva vnitra, nejedná se v souvislosti s registračními přístroji a hořícím termínem na konci roku o žádnou kovbojku. Měřič totiž můžete vybrat takřka kterýkoli a pokud byste ho nestihli do svého bytu pořídit do konce letošního roku, vlastně se nic moc nestane. 

Tím máme na mysli, že se na počátku roku 2015 nebudou ze strany Státní energetické inspekce, která bude splnění této povinnosti kontrolovat, konat žádné hony na domácnosti či závody v udílení pokut.

Sám ústřední ředitel Státní energetické inspekce Pavel Gebauer uvedl, že bude inspekce kontrolovat splnění povinnosti pouze v případech, kde obdrží oznámení, například od nespokojeného nájemníka v domě, jehož majitel měřiče dosud nenainstaloval a není tedy dosud možné zde 100% spravedlivě rozúčtovat náklady na teplo.

I v tomto případě to však neznamená, že inspekce bude automaticky sahat k pokutám, ujistil server Měšec.cz Miroslav Kynčl z Odboru komunikace a marketingu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Statní energetická inspekce podle něj totiž bude hrát spíš roli poradního orgánu, který majitele domu upozorní, že je třeba dostát povinnosti a ve složitějších případech způsobených například netypickým druhem stavby případně i poradí, jak nejlépe registrační přístroje nainstalovat. Poté teprve stanoví lhůtu, do kdy má být stav uveden do souladu se zákonem a až pokud by majitel domu opakovaně svou povinnost nesplnil, může eventuálně přikročit k sankcím. 

Fyzickým osobám, které nesplní svou zákonnou povinnost například tím, že neumožní instalaci, údržbu či kontrolu přístrojů, hrozí pokuta do 50 000 Kč, právnickým osobám pak do 200 000 Kč.

Fyzické osoby neponesou odpovědnost za situace, kdy by se například sdružení vlastníků rozhodlo, že nebude měřiče instalovat a sdružení vlastníků jako právnická osoba naopak nebude pokutováno v případě, že by například nadpoloviční většinou instalaci měřících zařízení odsouhlasilo, ale konkrétní majitel bytu by tuto instalaci neumožnil.

Vybírat můžete (téměř) cokoli

Jak už jsme naznačili výše, nemusí si majitelé bytů dělat s výběrem měřicího přístroje příliš vrásky. Vyhláška č. 237/2014 Sb. totiž připouští všechny již používané systémy registrace dodávky tepelné energie pro vytápění. To znamená, že kdo již nějaký přístroj nainstaloval, nemusí nic měnit. 

Indikátor přímo na radiátor je vyráběn více výrobci, jejich veškeré výrobky jsou použitelné. Stejný případ nastává i u indikátorů na odtokové trubce radiátoru či v případě aplikace tzv. denostupňové metody (vyhodnocování vnějších a vnitřních teplot). Všechny tyto registrační přístroje dodávky tepla nejsou měřidla stanovená, neměří fyzikální veličiny a nepodléhají tudíž pravidelnému úřednímu ověřování, uvedl Miroslav Kynčl k výběru vhodného zařízení s tím, že kalorimetry a vodoměry na teplo vodu jsou měřidla stanovená podle zákona č. 505/1990, o metrologii, tudíž musí splňovat nároky na přesné měření fyzikálních veličin a podléhají pravidelnému ověřování v intervalech podle právního předpisu. Vyhláška podle něj připouští de facto všechny možné typy registračních přístrojů, je tedy velmi nepravděpodobné, že by měl nějaký objekt nainstalovány nevyhovující přístroje.

Co je však velmi důležité: celý objekt musí být vybaven přístroji registrujícími dodávku tepla shodného systému a typu, zdůraznil pro čtenáře serveru Měšec.cz Kynčl.

Jediným případem, kdy bude nutné registrační přístroj po dosažení konce životnosti vyměnit, je situace, kdy – zjednodušeně řečeno – vstupuje a vystupuje z bytu jediná trubka – jediný přívod tepla (podle Kynčla je to však velmi minoritní podíl objektů, protože většina bytových domů a paneláků má tzv. stupačky) a majitelé bytu se v minulosti rozhodli použít indikátory na každé otopné těleso na místo jediného stanoveného měřidla – kalorimetru na vstupu, jak stanoví vyhláška. V takovém případě mohou majitelé ponechat už instalované indikátory do konce jejich životnosti a až následně nainstalují kalorimetr, vysvětlil postup Kynčl z MPO.

Jaký tedy vybrat indikátor topných nákladů? Vybírat můžete z elektronických či odpařovacích a volit můžete i podle toho, zda budete ochotni nechávat stav odečítat technikem nebo si připlatíte a budou se údaje odečítat rádiově. Příklady jednotlivých indikátorů najdete v naší galerii.

Odkud vítr vane?

Nová povinnost má kořeny v evropské legislativě, která členským zemím nařizuje instalaci měřidel, která zobrazují spotřebu tepla přesně- například jako elektroměr či plynoměr. (Protože pro ČR by instalace takto sofistikovaných měřičů znamenala velký zásah do stávajících rozvodů a tedy značné technické komplikace a následně i finančně neúnosné investice, získala výjimku, která umožňuje instalovat levnější variantu takových měřičů – tedy právě indikátory či rozdělovače topných nákladů.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).