Hlavní navigace

Změny a novinky roku 2011 v kostce

1. 1. 2011
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Vyšší daně, vyšší nájmy, méně výhod. Mysleli jste si, že rokem utahování opasků byl ten minulý? Opak je pravdou.

V minulém roce mohl za utahování opasků Janotův balíček. Škrtání v rozpočtu pro letošek žádný krycí název nemá. Sedělo by na něj ale přísloví: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A tak po hodobožových letech zadlužování musíme být svědky i toho, jak se snižuje státní dluh.

Daně: Za více peněz méně muziky

Pro letošek se zavádí tzv. povodňová daň. Ta všem fyzickým osobám sníží měsíční slevu na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob o 100 Kč na 1970 Kč. Za rok tedy většinou přijdete o 1200 Kč. Čtěte více: Povodně přinesou kromě zkázy o 1200 korun vyšší daň z příjmů  

Danit se bude také penze a výdělečná činnost pracujících důchodců, jejichž příjmy ze zaměstnání, podnikání či pronájmu přesáhnou hranici 840 tisíc Kč ročně, tedy trojnásobek průměrné měsíční mzdy. Nově tak dojde ke zdanění příjmu i důchodu 15 %. Dosud se důchody nezdaňovaly do částky 288 000 Kč ročně (tedy 24 000 Kč měsíčně). Čtěte více: Důchodci nebudou moci pracovat déle než 2 roky

Dneškem také začíná platit nový daňový řád. Ten například nařizuje správci daně uložit vám za opožděné daňové přiznání o více než 5 dní pokutu ve výši 0,05 % vyměřené daně nebo nadměrného odpočtu, resp. 0,01 % daňové ztráty, maximálně však 5 % z daňové povinnosti. Možné už není také podání tzv. odvolání proti vlastnímu přiznání O dalších podrobnostech čtěte v článku: 7 daňových změn, po kterých budete mít hlouběji do kapsy 

Novinky se nevyhnuly ani dani z přidané hodnoty. Plátci DPH tak například získají možnost provést opravu DPH u některých nedobytných pohledávek a snížit tak svou daňovou povinnost. Zákon také nově zavede princip ručení odběratele za odvedení daně dodavatelem. Možné bude také vyvázání se z ručení dobrovolným zaplacením daně. Účinnost změn se však rozhodnutím zákonodárců odsouvá až na 1. duben 2011. O novinkách čtěte více: 7 změn, které přinese změna DPH pro vaši peněženku  

Změny v nemocenském pojištění: nevýhody pro OSVČ

Další změny se týkají nemocenského pojištění. Například pro OSVČ se zvýší minimální záloha na 92 Kč. Sazba pojistného totiž vzroste z 1,4 % na 2,3 % z minimálního měsíčního základu 4000 Kč. Za vyšší zálohy ale dostanou OSVČ dávky nemocenského pojištění až od 22. dne. Zaměstnancům pak bude od 4. do 21. dne vyplácet nemocenskou jejich zaměstnavatel. (Opatření by mělo platit do roku 2013.)

Ty OSVČ, které jsou dobrovolně pojištěny a jejich samostatná výdělečná činnost je vedena jako vedlejší (např. z důvodu, že jim byl přiznán starobní důchod), stává se tato právě z důvodu dobrovolné účasti na nemocenském pojištění od 1. 1. 2011 výkonem hlavní samostatné výdělečné činnosti. To tedy znamená povinnost platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění, jejíž minimální hranice vzroste na 1807 Kč. 

Dávky nemocenského pojištění se navíc budou i nadále vypočítávat ze 60 % denního vyměřovacího základu. Neměnná zůstává 70% sazba denního vyměřovacího základu pro výpočet peněžité pomoci v mateřství i 60% sazba denního vyměřovacího základu pro stanovení ošetřovného, které náleží od prvního dne ošetřování člena rodiny. Pro rok 2011 se také zvyšují redukční hranice. První na 825 Kč (u mateřské se započítává ze 100 %), druhá na 1237 Kč a třetí na 2474 Kč. Čtěte více: Rok 2011: Další nevýhody pro OSVČ, tentokrát v nemocenském pojištění

Konec výhod v mateřské pro OSVČ

Za zmínku stojí i změny v přiznání peněžité pomoci v mateřství, tedy mateřské. Ta byla pro matky – OSVČ vždy devizou díky volitelné výši záloh na nemocenské pojištění, která umožňovala ovlivnit výši mateřské. 

Nově je nutné si platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ze stejného vyměřovacího základu jako platby na nemocenské pojištění. Pokud bude chtít OSVČ vyšší dávky nemocenského pojištění, než odpovídají daňovému základu, musí odvést i pojistné na důchodové pojištění ze stejného vyměřovacího základu, jak je tomu nyní u zaměstnanců. Záloha na důchodové pojištění bude ale při maximální výši zálohy na nemocenské pojištění tak vysoká, že se ani s dosažením maximální úrovně mateřské tento krok nevyplatí. Čtěte více. Rok 2011: Konec snu o maximální mateřské   

Stropy pojistného zůstanou zvýšené

Jak už to bývá u dočasně zavedených změn, strop na odvody sociálního a zdravotního pojištění neklesne zpět na trojnásobek průměrné mzdy. I nadále měsíční strop zůstane na šestinásobku průměrné mzdy.

Záloha na zdravotní pojištění se zvýší

I pro tento rok se tradičně zvyšují zálohy na pojistné a ani to zdravotní není výjimkou. Minimální vyměřovací základ OSVČ odpovídá dvanáctinásobku poloviny průměrné měsíční mzdy národním hospodářství. Ta pro rok 2011 činí 24 740 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ je tedy 12 370 Kč a z toho minimální měsíční záloha na pojistné je po zaokrouhlení rovna částce 1670 Kč.

Všechny vyplácené důchody se zvýší 

Základní výměra u všech druhů důchodu (starobní, invalidní, sirotčí i vdovský či vdovecký) se z částky 2170 Kč zvyšuje na 2230 Kč. Procentní výměra důchodu, která už je individuální  a dá se říci, že vychází z výše příjmů a doby pojištění, se zvýší o 3,9 %. 

Schválením nařízení, které důchod pro příští rok zvýší, vláda také o 3,9 % zvýší dva příplatky k důchodu. Prvním z nich je příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální.  Dále se zvýší také příplatek zavedení podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního odboje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.

Zvyšovat se naopak nebude zvláštní příspěvek k důchodu upravený také podle zákona č. 357/2005 Sb. s odůvodněním, že tato dávka byla valorizována v lednu 2010. Čtěte více: O kolik se vám v roce 2011 zvýší důchod?  

Stavební spoření – 50% daň

Již notoricky známá změna. Na státní příspěvky, které budou připisovány za rok 2010 (tedy v roce 2011) byla uvalena 50% daň. Znamená to tedy, že se maximální státní příspěvek sníží u smluv uzavřených před rokem 2004 z 4500 Kč na 2250 Kč a u starších smluv z 3000 na 1500 Kč.

Od roku 2012 se pak pravidla mění znovu, když státní příspěvek bude činit 10 % z naspořené částky a bude ohraničen limitem 2000 Kč.

Novinkou je také zdanění úrokových výnosů na stavebním spoření 15 %. Doposud bylo stavební spoření od této daně osvobozeno, s rokem 2011 tato výjimka z pravidla končí. Daň se bude podle ministerstva financí vztahovat pouze na úrokové výnosy připisované od roku 2011. Více: Změny ve stavebním spoření očima klienta

Podpora v nezaměstnanosti – za dobrovolný odchod méně peněz

Od roku 2011 se snižuje podpora v nezaměstnanosti těm, kteří z práce odejdou po dohodě nebo sami dají výpověď. Zatímco ostatním začíná podpora na 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku a postupně se snižuje, lidem, kteří ze zaměstnání odejdou po dohodě nebo na vlastní žádost, se sníží již od začátku pobíraní podpory na 45 %.

Změny se dotýkají také těch, kteří při odchodu ze zaměstnání dostali odstupné či odchodné. Po dobu, na kterou je jim odchodné či odstupné vyplaceno, nemají nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nárok se jim ale nekrátí. Po uplynutí této doby budou dostávat podporu podle platných pravidel (tedy nezkrácenou).

Ještě v roce 2010 jste si k podpoře v nezaměstnanosti mohli přivydělat polovinu minimální mzdy, tedy 4000 Kč. Od roku 2011 tato možnost padá. Pokud si nyní budete přivydělávat na částečný úvazek, přijdete o podporu.

Pozitivním impulsem je příspěvek pro nezaměstnaného, který začne podnikat. Od státu můžete v takovém případě dostat jednorázovou podporu až na 5 měsíců ve výši zhruba 6000 korun. Více: Podpora v nezaměstnanosti 2011: Dobrovolný odchod z práce se trestá

Menší rodičovský příspěvek pro nezaměstnané

Ministerstvem práce a sociální věcí původně navrhovaná flexibilní rodičovská a zastropování celkového příspěvku vládou neprošla. Změny se tak dotýkají pouze rodičovské ve čtyřleté variantě, která se stává výrazně neatraktivní. Nyní totiž funguje tak, že do 21. měsíce věku dítěte dostáváte 7600 korun a od 22. do 48. měsíce dostáváte měsíční rodičovskou ve výši 3800 korun. Nové podmínky zavádějí u čtyřleté varianty dřívější „zlom“. 7600 korun měsíčně totiž dostanete jen do 9. měsíce a od 10. měsíce věku dítěte dostanete 3800 korun.

S tím je spojen také posun povinnosti zažádat si o přechod na tříletou variantu rodičovské. Termíny se mění stejně jako u výše nastíněné změny. Pokud tedy chcete přejít na tříletou variantu, budete o to muset zažádat nově do konce 9. měsíce věku dítěte. (Termín pro přechod na dvouletou variantu se nemění.) Více: Rodičovská 2011: O tisícovku měsíčně méně a porodné jen pro chudé

Porodné jen pro chudé

Od roku 2011 platí nová přísnější pravidla. Na porodné tak dosáhnou pouze rodiny s nízkými příjmy, a to pouze při narození prvního dítěte (doposud za každé dítě 13 000 Kč). Nárok na porodné je zároveň nově vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte musí být nižší než 2,4násobek životního minima rodiny (narozené dítě se přitom započítává). Výše porodného činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. S vícerčaty se porodné zvyšuje na 19 500 Kč, musí jít ovšem opět o první narozené děti.

Dvojnásobné pojištění vkladů v bankách, záložnách a stavebních spořitelnách

Novela zákona o bankách s účinností od Nového roku přináší většinou pozitivní změny pro spotřebitele v oblasti pojištění vkladů. Negativně vnímáno může být zkrácení lhůty pro vyplacení vkladů z 5 na 3 roky. Pozitivní naopak je zdvojnásobení limitu na spotřebitele a finanční instituci z 50 000 EUR na 100 000 EUR. Dobrou zprávou je také to, že se v případě krachu vašeho finančního domu dostanete k penězům dříve. Zatímco nyní je Fond pojištění vkladů povinen začít vyplácet peníze za 3 měsíce od vyhlášení bankrotu centrální bankou, nově se tato lhůta krátí na 20 pracovních dnů. Více: Pojištění vkladu 2011: po krachu banky a záložny peníze do tří týdnů. Teoreticky 

Dražší elektřina, plyn bez dramatických změn

Podle údajů ministerstva průmyslu zdraží elektřina pro domácnosti průměrně o zhruba 5 %. V tomto čísle je ale schován velký rozptyl. Pokud elektřinou pouze svítíte a máte běžné domácí spotřebiče, pak jste s distribuční sazbou D02d (zhruba dvě třetiny domácností v ČR) a připlatíte si skutečně pouze v řádech několika málo procent (zákazníci PRE budou dokonce zhruba na nule, protože PRE snížilo výrazně cenu silové elektřiny, k čemuž ale mělo vzhledem k vysokým cenám prostor).

Kdo elektřinou topí, ten už zdražení pocítí výrazněji. Jak jsme vám totiž ukázali v článku Elektřina zdražuje. Víme o kolik, průměrná domácnost s distribuční sazbou D45d zaplatí v síti ČEZ o 3146 Kč za rok více (tedy o necelých 10 %). V distribuční síti E.ON si připlatíte s touto sazbou zhruba 2700 K4 (cca 8 % více), nejméně si opět vzhledem k levnější silové elektřině připlatí zákazníci, kteří jsou v distribuční síti PRE a zároveň mají PRE i jako svého dodavatele silové elektřiny – cca 2,5 %.

Plyn budou mít od roku 2011 dražší zákazníci společnosti RWE, v průměr o 2,3 %, naopak na zlevnění o více jak 4 % se mohou těšit zákazníci společnosti E.ON. Pokud odebíráte od Pražské plynárenské, pak byste měli zůstat na svém, uvádí to server CenyEnergie.cz.

Nová pravidla spotřebitelských úvěrů – více informací a práv

S Novým rokem začíná účinnost Zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů. Ten transponuje do české legislativy evropskou normu, jejíž hlavní snahou je zjednodušení situace spotřebitele na úvěrovém trhu. Má tomu být dosaženo zvýšenou informační povinností bank a úvěrových společností a také novými právy, které zákon spotřebitelům zaručuje (možnost odstoupení od smlouvy bez sankcí do 14 dnů od podpisu nebo možnost předčasného splacení kdykoli za maximálně 1 % doplácené částky). Zákon ale neupravuje maximální výši RPSN ani neruší praxi problémových rozhodčích doložek. Více: Zdraží spotřebitelské úvěry nový zákon?

Nová pravidla a ceny také u regulovaných nájmů

Novela občanského zákoníku bere nájemníkům část jejich práv a přesouvá je na majitele bytů. Novela umožňuje pronajímateli nově například vyhradit si souhlas k přizvání další osoby k bydlení v bytě nebo kontrolu bytu pronajímatelem v případě dlouhodobé nepřítomnosti nájemníka, musí mu to však oznámit. Končí také automatický přechod práv regulovaného nájmu na vnučky a vnuky. Ve většině krajských měst také rostou ceny regulovaných nájmů. Více: Týká se vás deregulace? Víme, o kolik si připlatíte

Nová autolékárnička a řidičák

Pokud nechcete riskovat pokutu až 2000 Kč, mějte v pořádku povinnou výbavu vozu. Do té od Nového roku patří reflexní vesta (doposud povinně jen u profesionálních řidičů) a nová výbava autolékárničky podle vyhlášky č. 283/2009 Sb. Připomeňme také, že s koncem roku 2010 skončila platnost řidičských průkazů vydaných v období mezi 1. lednem 1994 až 31. prosincem 2000. Více: Autolékárnička 2011: Vyplatí se koupit novou nebo jen doplňující sadu? 

Sociální příplatek jen pro dlouhodobě nemocné

Mění se hlavně skupina, které je tato sociální dávka určena. Zatímco nyní mají na sociální příplatek nárok všechny rodiny, jejichž čistý příjem nepřesahoval 2násobek životního minima, od roku 2011 na něj dosáhnou jen ty rodiny, kde rodiče pečují alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, nebo je-li alespoň jeden z rodičů dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné (zároveň platí podmínka ohraničení příjmů).

Příspěvek na péči se snižuje u nejlehčí závislosti

S rokem 2011 výrazně klesá příspěvek na péči v 1. stupni závislosti. Ze 2000 Kč se měsíční dávka snižuje na 800 Kč, čímž státní kasa ušetří zhruba 1,5 miliardy Kč.

Dráhy nemění ceny, ale strukturu sazebníku

Tarifní nabídka Českých drah na příští rok zůstává bez radikálnějších změn co se týče ceny, ale struktura nabídky prošla zemětřesením. České dráhy snižují například slevu při pořízení zpáteční jízdenky z 10 % na polovinu, a to s odůvodněním, že tato sleva dle průzkumů stačí. Více: Nový tarif Českých drah: všechno zůstává, ale úplně jiné 

skoleni_8_6

Cenný balík pošlete dráž

Zdražení svých služeb oznámila k 1. 1. 2011 také Česká pošta. Nejvýznamnější změnou je nová dražší cena za poslání cenného balíku.

Cena za poslání cenného balíku
Hmotnost do Původní cena Cena 2011
2 kg 58 Kč 68 Kč
5 kg 65 Kč 75 Kč
10 kg 77 Kč 89 Kč
15 kg 91 Kč 103 Kč
20 kg 107 Kč 117 Kč

Vyšší diety

Vzhledem k vývoji cen se sazby stravného zvedají jen nepatrně. I tak jde ale v čase všeobecných úspor o příjemnou změnu. Základní sazba u zaměstnanců soukromého sektoru za služební cestu po Česku trvající od 5 do 12 hodin se zvedá z 61 na 63 Kč. Více: V roce 2011 dostanete v zaměstnání vyšší diety

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).