Hlavní navigace

Rok 2011: Konec snu o maximální mateřské

27. 10. 2010
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

OSVČ mohou ovlivnit výši své mateřské. Od příštího roku o tuto volbu přijdou, ledaže by za ni byly ochotny zaplatit desítky tisíc navíc. VÝPOČTY UVNITŘ

Protože příští rok bude ve znamení změn, začali jsme již před časem popisovat novinky, které si pro nás nová vláda připravila. Pro ty s nejistou pracovní budoucností to byl článek Podpora v nezaměstnanosti 2011: Dobrovolný odchod z práce se trestá. Pro budoucí rodiče zase článek: Rodičovská 2011: O tisícovku měsíčně méně a porodné jen pro chudé.

V dnešním článku si vysvětlíme změny týkající se matek, které pobírají nebo teprve budou pobírat peněžitou pomoc v mateřství, lidově mateřskou.

Pokud nesplníte podmínky, nedostanete nic

Jak potvrzují opakující se dotazy čtenářek, je nutné si nejprve ujasnit základní podmínky, pro vznik nároku na mateřskou. Pokud je nesplníte, žádnou peněžitou pomoc v mateřství nedostanete a čerpat budete pouze rodičovský příspěvek. Více o tématu čtěte v článku: Rodičovský příspěvek dostanete, ale s jeho výší to sláva není.

Budoucí matka OSVČ musí být účastna nemocenského pojištění a musí nastoupit peněžitou pomoc v mateřství (PPM) – tedy mateřskou, v době trvání pojištění. U zaměstnankyň je to možné ještě také v ochranné lhůtě.

Je nutné, aby účast na nemocenském pojištění v posledních dvou letech před nástupem na PPM činila alespoň 270 kalendářních dní. Přitom platí, že pojištění nemusí být nepřetržité, nutné je jen, aby byl splněn počet dní.

Pro OSVČ platí ještě další podmínka, a to účast na nemocenském pojištění OSVČ minimálně 180 kalendářních dní před nástupem na PPM. I zde nemusí být doba pojištění nepřetržitá a určující je počet dní.

Za všechno mohou změny v nemocenském pojištění

Všechny změny závisí na tom, zda projde celým legislativním procesem návrh novinek v nemocenském pojištění. Pokud ano, zůstane v platnosti i pár opatření, která měla platit jen pro letošní rok. Co se týče mateřské, zůstává i nadále ve výši 70 % denního vyměřovacího základu.  Čtěte více: Na nové mateřské vyděláte měsíčně i přes 5000 Kč navíc

Od nového roku by mělo dojít ke zvýšení redukčních hranic, které upravují denní vyměřovací základ pro výpočet dávek nemocenského pojištění. První redukční hranice se zvýší z částky 791 Kč na 825 Kč, druhá z částky 1186 Kč na 1237 Kč a třetí redukční hranice se zvýší z 2371 Kč na 2474 Kč. Pokud budete stonat na přelomu roku 2010 a 2011, už za první leden 2011 by vám měly být redukční hranice navýšeny. Čtěte také: Nemocenské pracující důchodci dostanou, ale bez ochranné lhůty

Pro výpočet mateřské v roce 2011 by tedy mělo platit:

  • do 825 Kč se započítává ve výši 100 %,
  • nad 825 Kč do 1237 Kč redukce na 60 %,
  • nad 1237  Kč do 2474 Kč  redukce na 30%,
  • nad  2474  Kč se nezohledňuje nic.

Mateřská pro OSVČ: Konec svobodné volbě výše PPM

Nejnepříznivěji novinky v nemocenském pojištění zasáhnou OSVČ. Kromě toho, že dávky nemocenské dostanou od státu v době nemoci až od 22. dne, se také zvýší sazba pojistného z z 1,4 % na 2,3 % z minimálního měsíčního základu 4000 Kč. Nejnižší záloha se tedy od nového roku zvýší na 92 Kč. Čtěte také: Dostaňte z nemocenské maximum: za 600 Kč měsíčně stát dá 18 000 Kč

Jak jsme již naznačili v článku Rok 2011: Další nevýhody pro OSVČ, tentokrát v nemocenském pojištění  nebude také nově možné si zvýšit zálohy na nemocenské pojištění na maximum tak, aby mohla matka – OSVČ čerpat maximální mateřskou tak, jak jsme vysvětlovali v článku: Získejte maximální mateřskou. Návod, jak dostat přes 23 tisíc měsíčně.

Přesněji řečeno to možné bude, ale nové podmínky tuto variantu znevýhodní natolik, že úplně pozbude smyslu jí využít.

Staňte se našimi fanoušky na facebooku nebo sledujte novinky a zajímavosti na twitteru.

OSVČ si totiž bude muset platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění ze stejného vyměřovacího základu jako platby na nemocenské pojištění. Bude sice možné svou platbou na důchodové pojištění určit měsíční vyměřovací základ a platbou na nemocenské pojištění si určit svůj měsíční základ. Pokud si ale úhradou na nemocenské určíte vyšší měsíční základ než je vyměřovací základ určený na platbu důchodového pojištění, omezí se pro výpočet dávky nemocenského pojištění podle vyměřovacího základu, který jste určili zálohou na důchodové pojištění.

Česky řečeno, pokud bude chtít OSVČ vyšší dávky nemocenského pojištění, než odpovídají daňovému základu, musí odvést i pojistné na důchodové pojištění ze stejného vyměřovacího základu, jak je tomu nyní u zaměstnanců. Pojistné na důchodové pojištění je stanoveno ve výši 29,2 % z vyměřovacího základu a pojistné na nemocenské pojištění bude od nového roku stanoveno ve výši 2,3 % měsíčního základu. Vyměřovací základ a měsíční základ budou muset být ve shodě.

Vaše zvýšené zálohy na nemocenské pojištění tedy budou znamenat zároveň mnohem vyšší zálohu na důchodové pojištění. Při vyúčtování v Přehledu vám ale žádný přeplatek na důchodovém pojištění nevznikne. OSVČ ztratí nárok na vrácení přeplatku na zálohách na důchodové pojištění po podání přehledu za kalendářní rok, ve kterém si navýšila měsíční základ nemocenského pojištění prostřednictvím současného navýšení zálohy důchodové pojištění, potvrdila serveru Měšec.cz Jana Buraňová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

Říkáte si, že to nebude taková katastrofa? Počítejte s námi, respektive s ČSSZ. Maximální započitatelný měsíční základ pro výpočet dávky odpovídá 1/12 maximálního vyměřovacího základu za daný rok. Pro roku 2011 to bude stále částka 148 440 Kč. Tomu odpovídá měsíční platba na nemocenské pojištění ve výši 3 415 Kč. Současně by však musela být uhrazena i záloha na důchodové pojištění ve výši odpovídající tomuto vyměřovacímu základu, tzn. platba ve výši 43 346 Kč, vypočetla pro server Měšec.cz Jana Buraňová.

Tip do článku - účto fakturace duben

Pro maximální mateřskou by tedy matky – OSVČ musely na nemocenské pojištění platit měsíčně částku přes 3 tisíce Kč a k tomu ještě měsíční zálohu na důchodové pojištění přesahující 43 tisíc Kč. Po podání přehledu navíc nebude vyčíslen přeplatek na důchodovém pojištění bez ohledu na výši daňového základu. Ten může vzniknou pouze na nemocenském v případě, že by OSVČ naopak v některých měsících přeplatila zálohou na nemocenské pojištění měsíční vyměřovací základ pro zálohy na důchodové pojištění, který si stanovila platbou záloh na důchodové pojištění.

Příklad

Předpis zálohy na důchodové pojištění v roce 2011 činí 1807 Kč. OSVČ uhradí zálohu ve výši 1807 Kč a platbu na nemocenské pojištění ve výši 300 Kč. Vyměřovací základ na důchodové pojištění činí 6185 Kč, měsíční základ nemocenského pojištění činí 13 044 Kč, ale pro výpočet dávky bude započten pouze měsíční základ ve výši 6 185 Kč dle platby zálohy na důchodové pojištění. Část platby na nemocenské pojištění, která nemohla být zhodnocena pro výpočet dávky,  se po vyúčtování roku stane přeplatkem.

Pokud by si OSVČ v uvedeném příkladu uhradila zálohu důchodového pojištění ve výši 3809 Kč, určila by si měsíční vyměřovací základ pro zálohu na důchodové pojištění 13 045 Kč a při platbě na nemocenské pojištění ve výši 300 Kč by měsíční základ pro výpočet dávky byl zhodnocen ve výši 13 044 Kč. Při zúčtování přehledu za tento rok by ale bez ohledu na výši příjmů byl stanoven roční vyměřovací základ nejméně ve výši, která odpovídá součtu měsíčních vyměřovacích základů stanovených platbami záloh na důchodové pojištění v tomto roce.

Zdroj: ČSSZ

Anketa

Souhlasíte se změnou v nemocenském pojištění, která změní podmínky mateřské pro OSVČ?

Jak tomu bude na přelomu let 2010 a 2011?

Co se bude s vaší mateřskou dít v případě, že jste v letošním roce jako OSVČ platila zvýšené zálohy na nemocenské pojištění a na mateřskou nastoupíte až v roce 2011? Jestliže OSVČ nastoupí na peněžitou pomoc v mateřství v roce 2011 a do rozhodného období pro výpočet dávky zasáhnou ještě měsíce roku 2010 a za tyto měsíce si OSVČ platila pojistné na nemocenské pojištění, bude měsíční základ za tyto měsíce stanoven dle právních předpisů platných do 31. 12. 2010, ale s tím, že maximální měsíční základ bude omezen 1/12 maximálního vyměřovacího základu stanoveného pro rok 2011, vysvětlila Buraňová z ČSSZ.

Příklad

OSVČ si platila pojistné na nemocenské pojištění za měsíce 1–9/2010 ve výši 100 Kč, za říjen 2010 si uhradila 2000 Kč, za listopad 2010 si uhradila 3000 Kč a za prosinec 2010 si uhradila 5000 Kč. Na PPM nastoupí v únoru 2011.

Rozhodné období je únor 2010 až leden 2011. Měsíční základy za únor až září 2010 činí 7143 (100:1,4 %) měsíčně, tj. 57 144 Kč, za říjen činí měsíční základ 142 858 Kč (2 000:1,4 %), za listopad a prosinec ale pouze 148 440 Kč = 1/12 maximálního vyměřovacího základu pro rok 2011, přestože možná tato OSVČ počítala s navýšením, neboť z 3000 Kč by měla měsíční základ 214 286 Kč a z 5000 Kč by měla 357 143 Kč, kdyby nastoupila na PPM ještě za platnosti právních předpisů do 31. 12. 2010.

Do rozhodného období spadá ještě leden 2011, za který uhradila OSVČ 200 Kč na nemocenské pojištění, uhrazená záloha na důchodové pojištění za tento měsíc činí 1807 Kč. Z 200 Kč je vypočten měsíční základ ve výši 8696 Kč (200:2,3 %), ale záloha na důchodové pojištění je uhrazena jen z vyměřovacího základu 6185 Kč.

Za rozhodné období budou tedy započteny tyto měsíční základy: (8×7143) + 142 858 + 148 440 + 148 440 + 6185 =  503 067 Kč. Počet dnů je 365, denní vyměřovací základ činí 1378,27 Kč.

Z roku 2010 je tedy možné započítat maximální vyměřovací základ ve výši 148 440 Kč, který odpovídá platbě 2079 Kč. Z roku 2011 je ale možné započíst jako měsíční základu jen nižší částku z porovnání vyměřovacího základu na důchodové pojištění a měsíčního základu, který určily platby na nemocenské pojištění.

Zdroj: ČSSZ

 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).