Hlavní navigace

Týká se vás deregulace? Víme, o kolik si v příštím roce připlatíte

30. 11. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Novela občanského zákoníku vezme nájemníkům část jejich práv a přesune je na majitele bytů. Na co se musí nájemce připravit a o kolik se mu zdraží bydlení?

Vláda schválila návrh na změnu občanského zákoníku, který upravuje pravidla pro fungování nájemního vztahu. Přelom letošního a příštího roku bude zároveň dalším krokem k deregulaci nájemného. Na co by se nájemníci měli připravit?

Práva přejdou z nájemníků na majitele bytů

Nájemníci především ztratí část svých práv, která přejdou na majitele bytů. Novela si totiž klade za cíl narovnat spolu s postupnou nápravou cenových deformací i vztahy pronajímatelů a nájemců, kteří nyní proti majitelům bytů podle důvodové zprávy požívají nepřiměřeně široké ochrany. Zajímavé téma: Jak napsat smlouvu, aby vás podnájemník „nevypekl“

Přizvat do nájmu nemůžete kde koho

Novela občanského zákoníku umožní pronajímateli vyhradit si souhlas k přizvání další osoby k bydlení v bytě. Ustanovení se nebude vztahovat na manžela, partnera nebo děti. Za cíl si bere možnost pronajímatele zabránit přeplněnosti bytu a chránit ho tak před zvýšeným rizikem vzniku škody nebo například nevhodnými hygienickými podmínkami.

Nájemce tak musí hlásit pronajímateli změny v počtu osob v bytě, pokud se zde zdržují déle než dva měsíce, což je maximální doba, kterou se dá označit návštěva. Čtěte také: Neplacení nájmu vás přijde na tisíce za úroky z prodlení

Vstup do bytu jen v nezbytných případech

Novela také umožní pronajímateli v naléhavých případech při dlouhodobé nepřítomnosti nájemce vstoupit do bytu. Svou nepřítomnost by však měl nájemce pronajímateli oznámit. Může tak zároveň určit tzv. kontaktní osobu, která vstup do bytu umožní. Teprve pokud nájemce žádnou takovou osobu neoznačí, přechází toto právo na pronajímatele.

Kde a jak bydlíte?

Spory o nájem vyřeší soud

V případě, že se pronajímatel a nájemník dostanou do sporu kvůli výši nájemného, které není v místě a čase v obvyklé výši, rozhodne o změně nájemného soud. Změna pak bude přiznána ode dne podání návrhu k soudu. Soud může určit nájemné i pokud je nájem sjednán na dobu neurčitou, ale došlo k podstatné změně okolností, která vnesla do práv a povinností obou stran hrubý nepoměr. Čtěte více: Kolik zaplatíte protistraně, když prohrajete soudní spor?

Novela by také měla usnadnit rozhodování soudů o výši nájemného, které by mělo odpovídat lokalitě i kvalitě bytu. Pomoci by měly cenové mapy, které však budou hotové zřejmě až v únoru 2011.

Katalog volných bytů v České republice

Vnuci a vnučky přijdou o automatickou výhodu

Při smrti nájemce budou  i nadále výhody regulovaného nájmu přecházet na nejbližší příbuzné, kteří žili s nájemcem ve společné domácnosti. Do této skupiny už ale nově nebudou zahrnováni vnuci a vnučky. Výjimku tvoří případy, že by s jejich bydlením pronajímatel vysloveně souhlasil (vyžaduje se písemně).

Na jiné osoby než je manžel, partner, rodič, sourozenec, zeť, snacha nebo dítě, které žily s nájemcem ve společné domácnosti, už přecházejí práva regulovaného nájmu jen tehdy, že s tím pronajímatel písemně vyjádří souhlas.Vždy navíc musí být splněna podmínka, že tyto osoby nemají vlastní byt. Současně zákon omezí dobu nájmu pro tyto případy na roky. Výjimkou zůstanou pouze osoby mladší 18 let a starší 75 let. Podrobně jsme se této tematice věnovali na serveru Měšec.cz v článku: Vnuci a vnučky už nájemní byt po prarodičích snadno nezískají  

Zatím „jen“ zvýšení nájemného

Účinnost novely se bude datovat nejdříve na polovinu příštího roku. Od ledna tedy někteří nájemníci pocítí zatím jen zdražení nájmu. Navyšování nájemného stanovil s účinností od 1.1. 2007 do 31.12. 2010 zákon 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného. Pro vybraná města (Praha, krajská města mimo Ústí nad Labem a Ostravy a středočeská města) byl proces deregulace o dva roky prodloužen. Čtěte také: Ze života studenta: na kolej nebo do pronájmu?

skoleni_26_4

Pravidla pro zvyšování regulovaného nájmu udává zákon výpočtovým vzorcem. Vy si úroveň nájemného u konkrétního bytu můžete spočítat na kalkulačce nájemného, kam zadáte lokalitu bytu, jeho výměru a dosavadní nájemné.

Na téže stránce můžete v přílohách najít také dokumenty s limity, kam až se mohou maximálně nájmy dle umístění bytu vyšplhat. Nejnižší je úroveň v malých obcích některých krajů (cca 20,– Kč na 1 m2) a nejvyšší v některých centrálních částech Prahy (až 140,– Kč/1 m2). Procentní nárůst je dán poměrem k současnému nájemnému, které může být velmi rozdílné. Obecně předpokládáme pro příští rok nárůst regulovaných nájmů okolo 10 – 12 %, řekl serveru Měšec.cz Pavel Rakouš z Odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Pravidelně píše pro Deník N, příležitostně pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).