Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti 2011: Dobrovolný odchod z práce se trestá

11. 10. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dobrovolný odchod ze zaměstnání od nového roku každý vykoupí sníženou podporou. Nově nic nepořídíte ani za odstupné, bude vás muset uživit. Polepšit si mohou jen ti, co se vrhnou na podnikání.

Současná vláda plánuje hospodařit tak, aby v roce 2016 měla ČR vyrovnaný rozpočet bez deficitu. Úsporných opatření nás už jenom v příštím roce čeká spousta. Jedním z nich je také úprava zákona o zaměstnanosti. Zjistili jsme, jak bude nově upravena podpora v nezaměstnanosti. Jak je podpora v nezaměstnanosti nastavena letos, si můžete přečíst v článku: Státní sociální podpora v roce 2010

Nižší dávky pro výpověď bez vážných důvodů

Příští rok ztíží situaci všem, kteří ukončí působení ve svém zaměstnání výpovědí bez vážného důvodu nebo dohodou se zaměstnavatelem. Přiznávat se jim totiž bude jen snížená podpora v nezaměstnanosti odpovídající 45 % průměrné čisté měsíční mzdy z posledního zaměstnání. Posiluje se tím osobní zodpovědnost uchazečů o zaměstnání v případě ukončení pracovněprávního vztahu se zaměstnavatelem, předchází se možným spekulativním úkonům, obhajuje opatření Viktorie Plívová, tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV). Co jsou ale v tomto případě vážné důvody a kdo bude míru jejich závažnosti posuzovat?

Vážné důvody upravuje § 5 písm.c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Jsou jimi důvody spočívající v nezbytné osobní péči o dítě ve věku do 4 let, nebo nezbytné osobní péči o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby, sdělila serveru Měšec.cz Adéla Tomíčková z tiskového centra MPSV s tím, že závažný důvod může být také v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte, v místě výkonu nebo povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera. 

Vážnými důvody jsou také zdravotní důvody, které brání výkonu zaměstnání. Tyto důvody je ale třeba doložit lékařským posudkem. Za vážné se považují i osobní důvody, například náboženské, mravní nebo etické, či důvody hodné zvláštního zřetele. Sem může patřit například šikana na pracovišti, mobbing a podobné, dodala Tomíčková. Vážné důvody je třeba prokázat úřadu práce. O tom, zda jsou „dostatečně vážné“, rozhodne až správní řízení. Čtěte více: Šikana na pracovišti a jak se jí bránit

Odstupné vás bude živit místo podpory

Na změny v příštím roce doplatíte i v případě, že od svého zaměstnavatele obdržíte odstupné. MPSV považuje dávky podpory v nezaměstnanosti a odstupného pobírané současně jako souběh dvou příjmů, pro které není reálný důvod. O nárok na podporu ale nepřijdete. Doba, po kterou můžete dávky čerpat, se nijak nezkrátí, pouze se posune o ty měsíce, za které bylo odstupné vyplaceno. 

V případě, že byste po výpovědi z práce onemocněli a čerpali dávky nemocenského pojištění, načítají se vám za toto období měsíce vyplaceného odstupného. Pracovní neschopnost je ale považována jako překážka pro zařazení do evidence úřadu práce. Pokud se tedy vyčerpá odstupné v době, kdy pobíráte nemocenskou, měli byste po následné registraci na úřad práce dostat podporu hned od počátku. V případě, že po nemoci bude stále plynout doba, za kterou vám odstupné náleží, dostanete podporu až po jejím vyčerpání. Čtěte také: Jak odejít předčasně do penze s nekráceným důchodem?

Do odstupného by se podle Adély Tomíčkové mělo zahrnovat jen zákonné odstupné. Například výslužné za určitý počet let v zaměstnání není pro poskytování podpory podstatné.

Nekolidující zaměstnání začne kolidovat

Od nového roku také nebude možné si jako uchazeč o zaměstnání na úřadu práce přivydělat. Ruší se možnost provozovat tzv. nekolidující zaměstnání což je příjem, jehož měsíční výše nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. Tato možnost „přivýdělku“ zhruba do 4000 Kč měsíčně při současném pobírání podpory se ukázala být jedním z nejčastěji zneužívaných a v podstatě nekontrolovatelných nástrojů při zaměstnávání na černo, řekla serveru Měšec.cz Tomíčková. O nekolidujícím zaměstnání čtěte více v článku: Podporu i nemocenskou je možné pobírat současně a ještě k tomu si můžete přivydělávat

OSVČ mohou žádat o překlenovací příspěvek

Novým rokem se zavede také poskytování tzv. překlenovacího příspěvku. Budou mít na něj nárok ti, kteří se rozhodnou řešit nezaměstnanost zahájením samostatné výdělečné činnosti. Nejdéle po dobu 5 měsíců pak budou mít úřadem práce hrazeny určité náklady spojené s podnikáním. Těmi mohou být například nájemné z provozních prostor nebo náklady na dopravu materiálu.

Anketa

Byl/a jste již v evidenci úřadu práce?

Měsíční výše příspěvku by se měla odvozovat od průměrné mzdy v národním hospodářství, maximální limit ale bude zafixován na 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí kvartál roku, který předchází uzavření dohody o poskytnutí příspěvku. Překlenovací příspěvek by měl být poskytován jednorázově za celé dohodnuté období s tím, že splatný by měl být do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody o poskytnutí tohoto příspěvku, vysvětlila serveru Měšec.cz Adéla Tomíčková s tím, že získané prostředky by měly být použity  na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly hrazeny v období, na které byl překlenovací příspěvek poskytnut. Čtěte také: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit

Tip do článku - účto fakturace duben

Příspěvek není možné si nijak nárokovat a o jeho čerpání je nutné uzavřít s úřadem práce dohodu. Příspěvek není návratný. Avšak pro případ, že by nebyly splněny všechny podmínky jeho poskytnutí nebo by byl použit na jiné než vyjmenované provozní náklady, bude v dohodě stanovena povinnost příspěvek vrátit, dodala Tomíčková.

Všechna uvedená opatření se budou podle MPSV vztahovat na ty osoby, které žádost o podporu v nezaměstnanosti podají po nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).